12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Hangisi İslam ahlakının temel gayelerinden biridir?

  A) İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak
  B) Bireysel çıkarları öncelemek
  C) Toplumsal düzensizliğe yol açmak
  D) İnsanları Hz. Muhammed'i takip etmeye zorlamak
  E) Ahlaksız davranışları teşvik etmek

 2. Cevap: A Açıklama:

  İslam ahlakının temel amacı, insanların hem dünyada hem de ahirette saadete ulaşmalarını sağlamaktır. 3. İslam ahlakına göre iyi ve kötü davranışların değerlendirilme ölçütü hangisidir?

  A) Toplumsal normlar
  B) Kişisel tercihler
  C) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sözleri
  D) Allah'ın (c.c.) emirleri ve yasakları
  E) Felsefi akımların görüşleri

 4. Cevap: D Açıklama:

  İslam ahlakında iyi ve kötü davranışlar, Allah'ın (c.c.) emirleri ve yasakları doğrultusunda değerlendirilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi bu iddiayı destekleyen bir kanıttır?

  A) Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakla ilgili hadisleri
  B) İslam alimlerinin ahlak üzerine yazdığı eserler
  C) Antik Yunan filozoflarının erdem anlayışları
  D) Modern ahlak teorilerindeki insani değerler
  E) Farklı kültürlerin ahlak normları

 6. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakla ilgili hadisleri, İslam ahlakının sünnet temelli olduğunu gösteren kanıtlardandır. 7. Hangi kavram, "bir çocuğu besleyip büyütmek, geliştirmek" anlamına gelir?

  A) Eğitim    B) Terbiye    C) Öğretim    D) Ahlak    E) Vazife    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Terbiye, bir çocuğun veya insanın gelişimini yönlendiren ve onu yetiştiren bir süreci ifade eder. 9. Hangisi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in güzel ahlakın tamamlayıcısı olduğu düşünülen kavramdır?

  A) Eğitim    B) İbadet    C) Ahlak    D) Terbiye    E) Vazife    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), güzel ahlakın tamamlayıcısı olarak kabul edilmiştir. 11. İslam'da kulluğun temel unsuru nedir?

  A) Allah'a (c.c.) boyun eğmek ve O'na gönülden bağlanmak
  B) Namaz, oruç gibi ibadetleri yerine getirmek
  C) Diğer insanlara sevgi ve saygı göstermek
  D) Dünya hayatının geçici olduğunu unutmamak
  E) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e itaat etmek

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kulluk kavramı ubudiyet ile ifade edilir ve Allah'a (c.c.) boyun eğmekle başlar. 13. Allah'a (c.c.) olan muhabbetin özelliği nedir?

  A) İnsanın her anını ibadetle geçirmesine neden olur.
  B) Müminlerin kalplerini gafletten korur.
  C) Allah'ın (c.c.) sevginin kaynağı olduğunu gösterir.
  D) Takva bilincini artırır.
  E) Dünya hayatından kopmayı gerektirir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Allah'a (c.c.) olan muhabbet, kalpleri gafletten koruyarak huzur sağlar. 15. Peygamberimize karşı vazifelerimizden hangisi doğru değildir?

  A) İman etmek                   B) Teslim olmak                
  C) Hürmet etmek                 D) O'nun sesini gürleştirmek   
  E) Sevmek                                                      

 16. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimize karşı hürmet göstermek ve sesimizi onun sesinden yükseltmemek gerekir. 17. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizi örnek almamızın nedenlerinden biridir?

  A) Allah'ın (c.c.) bizlere sunduğu en güzel örnektir.
  B) İslami ibadetleri en doğru şekilde yerine getirmiştir.
  C) Peygamberlik silsilesinin son halkasıdır.
  D) Bütün insanlığa rahmet olarak gönderilmiştir.
  E) Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını bizlere bildirmiştir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Allah (c.c.), Peygamber Efendimizi bize en güzel örnek olarak sunmuştur. 19. Peygamberimize karşı en önemli vazifemiz hangisidir?

  A) Ona olan sevgimizi ifade etmek
  B) Onun yolunda yürümeye çalışmak
  C) Onun tüm sözlerini harfi harfine yerine getirmek
  D) Onun adı anıldığında salavat getirmek
  E) Onun kabrini ziyaret etmek

 20. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamberimize karşı en temel vazife, onun getirdiği dine teslim olmak ve yolunda yürümeye çalışmaktır. 21. Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar değişmeden ulaşmasının nedeni nedir?

  A) Hz. Peygamberin onu ezberlemiş olması
  B) Sahabilerin onu korumuş olması
  C) Allah'ın (c.c.) onu korumuş olması
  D) Hz. Ömer'in onu toplamış olması
  E) Mekke döneminde yazılmış olması

 22. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Allah (c.c.) tarafından vahiy yoluyla Hz. Peygamber'e indirilmiş ve korunması Allah tarafından üstlenilmiştir. 23. İnsanlar arasındaki ilişkilerde İslam dininde hangi değerler önemlidir?

  A) Sevgi, saygı, adalet         B) Nefret, kıskançlık, kibir   
  C) Hırsızlık, rüşvet, gasp      D) Yalan, iftira, dedikodu     
  E) Zulüm, haksızlık, kötülük                                   

 24. Cevap: A Açıklama:

  Verilen metinde, İslam dininin beşeri münasebetler alanında "hak, hukuk, emanet, dürüstlük, sevgi, saygı, adalet" gibi temel ilkeleri esas aldığı belirtilmektedir. 25. Aşağıdaki hangi davranış İslam dininde teşvik edilir?

  A) Başkalarının mallarını çalmak
  B) Başkalarına yardım etmek
  C) Başkalarına zulüm etmek
  D) Başkalarının namusuna laf atmak
  E) Başkalarına iftira atmak

 26. Cevap: B Açıklama:

  Verilen metinde, "Müslüman, Müslümanın kardeşidir..." hadisinde belirtildiği üzere, İslam dininde başkalarına yardım etmek teşvik edilen bir davranıştır. 27. Hangi davranış dinimizce emredilmiştir?

  A) Dedikodu yapmak
  B) Yardımlaşmak
  C) Başkalarının hatalarını araştırmak
  D) Cimrilik yapmak
  E) Kin beslemek

 28. Cevap: B Açıklama:

  Yardımlaşmak, dinimizce emredilen ve teşvik edilen önemli bir ahlaki erdemdir. 29. Zaruret durumlarında hangisi geçici olarak mübah olabilir?

  A) Yalan söylemek
  B) İnsan öldürmek
  C) Haram kılınmış bir yiyeceği yemek
  D) Hırsızlık yapmak
  E) İftira atmak

 30. Cevap: C Açıklama:

  Zaruret durumlarında, normalde haram kılınmış bir yiyeceği yemek geçici olarak mübah olabilir. 31. Suç ve ceza arasındaki dengeyi gözeten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Suçun şahsiliği    B) Adalet            
  C) Kamu yararı        D) Eşitlik           
  E) Özgürlük                                

 32. Cevap: B Açıklama:

  İslam hukukunda suç ve ceza arasındaki denge, adalet ilkesi ile sağlanır. Herkes suça göre ceza alır ve kimse başkasının günahı nedeniyle cezalandırılmaz. 33. Kamu yararını ihlal etmenin dini hükmü nedir?

  A) Mubah    B) Müstehap    C) Haram    D) Sünnet    E) Helal    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Kul hakkını ihlal eden her türlü davranış İslam'da haramdır. Kamu yararı da kul haklarından biridir. 35. Ahlak ile hukuk arasındaki temel fark nedir?

  A) Ahlak vicdani, hukuk dışsaldır
  B) Hukuk vicdani, ahlak dışsaldır
  C) Ahlak ve hukuk birbirlerinden bağımsızdır
  D) Ahlak hukukun önündedir
  E) Hukuk ahlakın önündedir

 36. Cevap: A Açıklama:

  Ahlak öznel ve içsel bir dinamikken, hukuk nesnel ve dışsal bir düzenleme mekanizmasıdır. 37. Hikmet kavramı aşağıdaki kavramlardan hangisine en yakındır?

  A) Ahlak    B) İbadet    C) Fıkıh    D) Şirk    E) Küfür    

 38. Cevap: C Açıklama:

  Hikmet, derin anlayış ve dinin inceliklerini bilmeyi ifade eder ve fıkıh kavramıyla yakından ilişkilidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf TDB dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İslam ahlakının gayesini anlama

İslam ahlakının temel ilkelerini anlama Kur'an-ı Kerim ve sünnet, İslam ahlakının temel kaynaklarıdır.

İslam ahlakının temel kaynaklarını kavrar.

Terbiyenin tanımını açıklayabilmek.

Ahlak ve terbiyenin ilişkisini açıklayabilmek.

Allah'ın (c.c.) kullukta esas tutulan sıfatını anlama.

Allah'a (c.c.) olan muhabbetin etkilerini kavrama.

Peygamberimize karşı vazifelerini anlamak.

Peygamber Efendimizin önemini kavramak.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in önemini ve vazifelerimizi anlama

Kur'an-ı Kerim'in özellikleri hakkında bilgi sahibi olma

İslam dininin insan ilişkilerinde vurguladığı temel değerleri tanımlamak.

İslam dininin teşvik ettiği ve yasakladığı davranışları tanımlamak.

İnsanlar arası ilişkilere yönelik dinî prensipleri anlamak

Dinî hükümlerin istisnaî durumlarını kavramak

İslam hukukunda suçun bireysel sorumluluk olduğunu anlamak.

İslam hukukunda kamu yararının korunmasının önemini kavramak.

Hukuk ile ahlak arasındaki ilişkiyi anlama

Temel değerleri anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 20 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.