12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. İslam ahlakının gayesi nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: İslam ahlakının gayesi, insanın hayır yönündeki davranışları tercih etmesini ve şer olan davranışlardan kaçınmasını sağlamaktır. Açıklama: 3. Peygamber Efendimizin ahlakla ilgili bir hadisini açıklayın.


 4. Cevap: "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır." Açıklama:

  Bu hadis, güzel ahlakın hayati önemini ve etkilerinin kalıcılığını vurgular. 5. İslam ahlakının kötü huylar olarak nitelendirdiği üç davranışı belirtin.


 6. Cevap: Gıybet, cimrilik, riya. Açıklama: 7. Allah'ı (c.c.) sevmek nasıl bir duyguyu ifade eder?


 8. Cevap: Muhabbet, Allah'ı can-ı gönülden sevmek ve sevilen şeye bağlanmak anlamına gelir. Açıklama:

  Muhabbet, kullukta önemli bir unsurdur ve seveni sevilenini razı etmeye yönlendirir. 9. Allah'a (c.c.) teslim olmanın önemini belirtiniz.


 10. Cevap: Teslimiyet, Yüce Allah'a gönülden bağlanmak ve O'nun emirlerine uymaktır. Allah'a teslim olan kişi güven içinde yaşar ve kulluk görevlerini yerine getirir. Açıklama:

  Teslimiyetin sağlam iman ve takva ile ilişkili olduğunu vurgular. 11. Peygamber Efendimizi sevmenin faydalarından üçünü yazınız.


 12. Cevap: - İmanımızın güçlenmesi - Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak - Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak Açıklama:

  Peygamber Efendimizi sevmek, hem dünyevi hem uhrevi hayatımızda birçok fayda sağlar. 13. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden üçünü belirtiniz.


 14. Cevap: * Allah'ın (c.c.) sözü olması * Son ilahi kitap olması * Bozulmadan günümüze ulaşması Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Allah'ın (c.c.) peygamberine vahyettiği son ilahi kitaptır ve bozulmadan günümüze ulaşmıştır. 15. Kul hakkı nedir? Kul haklarına riayet etmenin önemini belirtiniz.


 16. Cevap: Kul hakkı, insanların birbirine karşı olan haklarıdır. Kul haklarını ihlal etmemek önemlidir çünkü ahirette hesaba çekileceğiz. Açıklama:

  Kul hakkı, dokunulmaz olan can, mal ve namus emniyetlerini de kapsar. İslam dini, kul haklarına riayet etmeyi büyük bir sorumluluk olarak görür. 17. İnsanlara karşı vazifelerimizi nelerdir?


 18. Cevap: * Can, mal ve namus emniyetlerine saygı duymak * Birbirimizi sevmek ve saygı göstermek * Yardımlaşmak ve dayanışmak Açıklama:

  İnsanlarla birlikte yaşarken onlara karşı sorumluluklarımız vardır. Birbirimizin haklarına saygı göstermek ve toplumsal huzuru sağlamak için çaba göstermeliyiz. 19. Helal ve haramları koyma yetkisine sahip olan iki merciyi belirtiniz.


 20. Cevap: * Yüce Allah (c.c.) * Allah'ın elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) Açıklama:

  Helal ve haramlar, yalnızca Allah (c.c.) ve O'nun elçisi tarafından belirlenebilir. İnsanlar bu konuda kendi yorumlarını veya tercihlerini dikkate alamazlar. 21. İslam hukukunun temel kaynaklarını açıklayınız.


 22. Cevap: Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünneti Açıklama:

  İslam hukukunun temelini Kur'an ve sünnet oluşturmaktadır. 23. Kıyas nedir, bir örnekle açıklayınız.


 24. Cevap: Kıyas, Kur'an, Sünnet ve İcma'da doğrudan bir hüküm bulunmayan bir mesele hakkında, ilk üç kaynak doğrultusunda mukayese yöntemiyle yeni bir hükme ulaşılmasıdır. Açıklama:

  Örneğin, içkinin haram kılınmasıyla, aklı kullanmaya engel olan uyuşturucu maddelerin de kıyas yoluyla haram olduğu hükmüne varılmıştır. 25. Hukuk ile ahlak arasındaki ilişkiyi tartışınız.


 26. Cevap: Hukuk, ahlaki ilkeleri korumak ve yaptırım uygulamakla toplumsal huzuru sağlar. Ahlak ise kişinin vicdanına hitap ederek iyi ve doğru davranışlara yönlendirir. Açıklama:

  Hukuk dışsal bir dinamikken, ahlak içsel bir dinamiktir. Her ikisi de bireylerin toplu yaşamda uyumlu ve erdemli olmasını amaçlar. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İslam hukukuna göre faiz haramdır.
  2. (.....) Peygamber Efendimiz Kur'an'ı açıklamamıştır.
  3. (.....) İcmâ, Müslümanların fikir birliği ettiği görüşleri ifade eden bir kaynaktır.
  4. (.....) Kıyas, yeni hükümlere ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir.
  5. (.....) Hukuk, ahlaktan bağımsızdır.
  6. (.....) Ahlak, hukukun temelini oluşturur.
  7. (.....) Hikmet, fıkıh kavramıyla bağlantılıdır.
  8. (.....) Bilgelik, hikmetin anlamlarından biridir.
  9. (.....) Adalet, hikmetin bir gereğidir.
  10. (.....) İlim, hikmet için önemlidir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Kur'an-ı Kerim
  b. Sünnet
  c. İcma
  d. Kıyas
  1. İslam hukukunun temel kaynağıdır.
  2. Peygamber Efendimizin söz, fiil ve onaylarıdır.
  3. Müslümanların çoğunluğunun fikir birliğiyle verilen hükümlerdir.
  4. Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarma yöntemidir.

 30. Cevap: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim İslam hukukunun temel kaynağıdır. Sünnet, Peygamber Efendimizin söz, fiil ve onaylarındadır. İcma, Müslümanların çoğunluğunun fikir birliğiyle verilen hükümlerdir. Kıyas ise Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarma yöntemidir. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Adaletin sağlanması için temel şartlardan biri ............'dır.
  2. Bireysel kanaatlerin değil, ................ esas alınması gerekir.
  3. Hüküm verirken birine karşı duyulan nefret veya sevgi ................ olmamalıdır.
  4. İslam hukukunda Allah'ın (c.c.) koyduğu sınırlara ................ denir.
  5. İslam hukukunda cezaların ................ gerektirir.
  6. Dinimizde insanlar yaptıkları hatalar nedeniyle ................ cezalandırılır.
  7. Suçu işleyen kişinin niyeti, ................ belirleyen unsurlardandır.
  8. Bir suçun boyutuna denk bir şekilde ................ olmalıdır.
  9. İçinde yaşadığımız toplumda bazı ................ uygun hareket etmeliyiz.
  10. İslam hukukunun temel kaynakları ................'dir.

 32. Cevap: 1. Hukukun öngördüğü esaslar 2. Hukuki yollar 3. Etkileme 4. Hudûd 5. Şahsiliği 6. Bireysel 7. Suçun niteliğini 8. Ceza 9. Kurallara 10. Edille-i şer'iyye Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 12.sınıf TDB 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Peygamberimizin ahlak anlayışını kavramak.

İslam ahlakının uzak durulması gereken özelliklerini tespit etmek.

Allah sevgisinin kulluk açısından önemini kavrar.

Allah'a teslimiyetin önemini ve faydalarını kavrar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizi sevmenin önemini ve faydalarını öğrenir.

Öğrenci, Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini açıklayabilir.

Öğrenciler, kul hakkının önemini ve kul haklarını ihlal etmemenin sonuçlarını öğrenir.

Öğrenciler, insanlara karşı vazifelerini ve toplumsal uyumun önemini kavrar.

* Öğrenciler, helal ve haramları belirleme yetkisinin Allah (c.c.) ve Hz. Peygamber'e ait olduğunu kavrayacaklardır.

Öğrenciler, İslam hukukunun temel kaynaklarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, İslam hukukundaki kıyas yöntemini anlarlar.

Öğrenciler, hukuk ve ahlak arasındaki etkileşimi değerlendirirler.

* İslam hukukunun kaynaklarını öğrenir. * Hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi kavrar. * Hikmet kavramının önemini anlar.

İslam hukukunun kaynaklarını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.