12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kamu yararının gözetilmesinin önemi hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Kamu yararının gözetilmesi, bireysel menfaatlerin toplumsal faydanın önüne geçmesini engellemek ve herkesin haklarının korunmasını sağlamak için önemlidir. Açıklama:

  Kamu yararı toplumun faydasına olan durumları içerir ve bireylerin hakları da korunarak kamu yararı gözetilmelidir. 3. İslam hukukunun temel kaynaklarından ikisini belirtiniz.


 4. Cevap: Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Açıklama:

  Kur'an, Allah'ın emirlerini içerirken Sünnet, Hz. Peygamber'in söz, davranış ve onaylarını içermektedir. 5. İslam ekonomisinin ahlaki temellerinden üçünü belirtiniz.


 6. Cevap: Helal kazanç, infak etme, kul hakkına riayet etme Açıklama:

  İslam ekonomisinin ahlaki temelleri, toplumda adalet ve dengeyi sağlar. 7. Cömertlik nasıl bir ahlaki tutumdur?


 8. Cevap: Kişinin sevgisini, şefkatini ve servetini paylaşma erdemidir. Açıklama:

  Cömertlik, İslam kardeşliği bağlarının güçlenmesine katkıda bulunur. 9. Karz-ı hasen borçlunun hangi sorumluluğu ile ilgilidir?


 10. Cevap: Darda olan kardeşine karşı sorumluluğuyla ilgilidir. Açıklama: 11. Karz-ı hasende borçlu borcunu öderken faiz öder mi?


 12. Cevap: Hayır, karz-ı hasende borçlu herhangi bir faiz ödemez. Açıklama: 13. Borcun bağışlanması dinimizde ne zaman tavsiye edilir?


 14. Cevap: Borçlunun darlık içinde olması ve elinin genişlemesine kadar onun için mühlet verilmesi halinde. Açıklama:

  Borcun bağışlanması, karz-ı hasen kapsamında yer alır ve dinimizde güzel bir davranış olarak görülür. 15. Kul hakkına örnek verebilecek üç davranış sıralayınız.


 16. Cevap: * Hırsızlık * Dedikodu * Yalan söylemek Açıklama:

  Kul hakkı, başkalarının maddi ve manevi haklarına saygısızlıktır. 17. Ekonomik hayatı olumsuz etkileyen üç uygulamayı tanımlayınız.


 18. Cevap: * Karaborsacılık * Yapay olarak fiyat yükseltme * Hileli satışlar Açıklama:

  Bu uygulamalar, adil rekabeti bozar, tüketici haklarını ihlal eder ve ekonomik istikrarsızlığa yol açar. 19. Hileli satış nedir ve İslam'da neden yasaklanmıştır?


 20. Cevap: Hileli satış, bir kimsenin alışveriş sırasında karşı tarafı kendi menfaati için aldatmasıdır. Dinimizde yasaklanmıştır çünkü insanları aldatır, toplum düzenini bozar ve haksız kazanç elde etmeye yol açar. Açıklama:

  Hileli satış, yalan söylemeyi ve karşısındakini zorlamayı içerir. Adalet, doğruluk ve karşılıklı rızaya dayalı olmayan her türlü alışveriş hileli satış kapsamına girer. 21. Yapay olarak fiyat yükseltmenin çeşitlerini yazınız.


 22. Cevap: * Gizli bilgileri dışarı sızdırarak menfaat elde etmek * Manipülasyon: Piyasa fiyatlarını yapay olarak yükseltmek, düşürmek veya belirli seviyede tutmak Açıklama:

  Yapay olarak fiyat yükseltme, haksız kazanç elde etmek amacıyla yapılan ve piyasa düzenini bozan eylemlerdir. 23. Hileli satışlara üç tane örnek veriniz.


 24. Cevap: * Arızalı bir ürünü sağlam gibi satmak * Ölçü ve tartıda hile yapmak * İhaleye fesat karıştırmak Açıklama:

  Hileli satışlar, müşterinin aldığı ürün veya hizmetin gerçek değerini yansıtmaması nedeniyle haksız kazanç elde etme amacı taşır. 25. Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamakta sadece kendi çıkarını düşünen kişilerin toplumsal faydası var mıdır?


 26. Cevap: Hayır, yoktur. Açıklama:

  Bu kişiler, ihtiyaçları istismar ederek sadece kendilerine fayda sağlar, topluma katkıları olmaz. 27. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), yiyecek saklamakla ilgili olarak ne söylemiştir?


 28. Cevap: "Kim bir yiyecek maddesini kırk gün saklarsa, o kişi Allah Teâlâ'dan uzaklaştığı gibi, Allah Teâlâ da ondan uzaklaşır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 3) Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ihtiyaçları tekeline alarak toplum çıkarlarını hiçe sayan davranışları kınamaktadır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ticaretle uğraşan kişilerin kar sağlamak için çalışması ahlaki olarak kabul edilemez.
  2. (.....) Karaborsacılar, insanların ihtiyaçlarını sömürerek kazanç sağlarlar.
  3. (.....) Toplumun dirliği ve düzeni, bireylerin dürüst ilişkilerine bağlıdır.
  4. (.....) Yiyecek maddelerini kırk gün saklamanın Allah'ın himayesini uzaklaştırtığı belirtilmiştir.
  5. (.....) Lüks malların piyasaya sürülmesi toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamaktan daha önemlidir.
  6. (.....) Karaborsadan para kazanmak toplumsal hile ve nefreti yaygınlaştırmaz.
  7. (.....) İslam, haram davranışlara yönelmeyi ticarette yasaklamıştır.
  8. (.....) Topluma faydalı olan kişiler, başkalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundururlar.
  9. (.....) Çok kazanma hırsı, ahlak dışı davranışlara yol açabilir.
  10. (.....) Karaborsacılar, başkalarının ihtiyaçlarını istismar etmezler.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 31. Eşleştirmeleri yapın:

  a. Karaborsacı
  b. Ticaretle uğraşan kişi
  c. İslam'ın Haram Saydığı Davranışlar
  d. Ahlaki Ticaret
  e. Toplumun Temel İhtiyaçları
  1. Helal kazanç elde etme yöntemi
  2. Riske girmeden kazanç sağlar
  3. İnsanların ihtiyaçlarını istismar eder
  4. Toplumda hile ve nefreti yayar
  5. Kâr sağlamak için çalışır

 32. Cevap: 1. b 2. a 3. c 4. a 5. d Açıklama:

  Karaborsacılar, insanların ihtiyaçlarını sömürerek kazanç elde ederken, ticaretle uğraşan kişiler helal kazanç elde etmeyi amaçlar. İslam, haksız kazanç yollarını haram sayar. Ahlaki ticaret, karşılıklı ilişkilerdeki sıcaklığa ve dürüstlüğe dayanır. Toplumun temel ihtiyaçları, sadece çıkar gözeterek piyasaya sunulmamalıdır. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. İnsanların yaşayabilmek için yaptıkları üretim ve tüketim faaliyetlerinin bütünü ... olarak adlandırılır.
  2. ..., ekonominin daha geniş bir anlamı olan, aşırılıklardan uzak ve tutumlu olmayı ifade eden bir kelimedir.
  3. Ekonomik faaliyetler, ... çerçevesinde yapılmalıdır.
  4. İktisat kavramı, orta yolu tutmak ve ... olma anlamına gelir.
  5. İnsan, ekonomik faaliyetlerinde ... gereği sorumluluk sahibi olmalıdır.
  6. ..., ekonomik faaliyetlerin sınırsız bir şekilde yapılamayacağını belirtir.
  7. İktisat, ekonomik faaliyetlerin ... çerçevesinde tanımlanır.
  8. İnsanın ahlaki ilkeler doğrultusunda ekonomik faaliyet yapması ... olmalıdır.
  9. Tevhit inancı, insanı ekonomik faaliyetlerinde ... olmaya teşvik eder.
  10. ..., ekonomik faaliyetleri düzenleyen gelenek, görenek ve inançlara dayanan kurallardır.

 34. Cevap: 1. Ekonomi 2. İktisat 3. Ahlaki 4. Tutumlu 5. Tevhit 6. Ahlaki sınırlar 7. Ahlaki 8. Bir gereklilik 9. Sorumlu 10. Hukuk Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 12.sınıf TDB dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Kamu yararının önemini ve bireysel haklarla olan ilişkisini anlamak.

İslam hukukunun temel kaynaklarını öğrenmek.

İslam ekonomisinin ahlaki ilkelerini kavrar.

Cömertlik kavramının anlamını ve İslam'daki önemini anlar.

Öğrenciler, borcun bağışlanmasının dinimizdeki önemini kavrar.

Öğrenciler, kul hakkına girmenin çeşitli yollarını öğrenerek bu tür davranışlardan kaçınmayı hedefler.

Öğrenciler, ekonomik hayatı bozan uygulamaların farkındalığını kazanır.

Öğrenciler, hileli satışın tanımı, neden yasaklandığı ve bununla ilgili İslami öğretileri anlar.

Yapay olarak fiyat yükseltmenin çeşitli yöntemlerini öğrenmek ve bunların ekonomiye zararlarını anlamak.

Hileli satışların çeşitlerini ve bunların ekonomik ve ahlaki açıdan yanlışlığını kavramak.

Toplumsal faydanın önemini kavrama.

İslam'ın yiyecek stokçuluğuna karşı olduğunu öğrenme.

* Karaborsacılığın ahlaki açıdan yanlışlığını anlamak. * İslam'ın ticarette meşru çizgiler içinde kalmayı vurguladığını kavramak. * Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasının önemini fark etmek. * Çok kazanma hırsının etik dışı davranışlara yol açabileceğini anlamak. * Karaborsacılığın toplumsal uyumu bozduğunu bilmek. * Dürüst ve meşru ticaretin toplum için faydalı olduğunu değerlendirmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) yiyecek maddelerini saklamanın günahlılığını vurgulayan hadisini yorumlamak. * Lüks tüketimin toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasından daha az önemli olduğunu kavramak. * İslam'ın haram davranışlardan kaçınılmasını emrettiğini bilmek. * Topluma faydalı olmanın, başkalarının ihtiyaçlarını gözetmeyi gerektirdiğini anlamak.

Öğrenciler, kazanç elde etme yolları arasındaki ahlaki farkları anlayabileceklerdir.

* Ekonomi ve iktisat kavramlarını açıklayabilme * İktisadın ahlaki bir boyutunun olduğunu kavrama * Ekonomik faaliyetlerin sınırlarını anlayabilme * İnsanın ekonomik faaliyetlerinden Tevhit inancının sorumlu tuttuğunu kavrama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf TDB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri