12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1

12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 CEVAPLARI

 1. I. Dünya Savaşı'ndan sonra hangi antlaşma Almanya için ağır maddeler ve cezalandırıcı hükümler içeriyordu?

  A) Locarno Antlaşması      B) Briand-Kellogg Paktı   
  C) Versay Antlaşması       D) Anti-Komintern Paktı   
  E) Üçlü Pakt                                         

 2. Cevap: C Açıklama:

  Versay Antlaşması, Almanya'ya ağır yaptırımlar uygulayan ve Almanların haksızlık olarak gördüğü bir antlaşmaydı. 3. "Mihver Devletler" terimi hangi ülkeleri kapsar?

  A) İngiltere, Fransa, SSCB
  B) Almanya, İtalya, Japonya
  C) Polonya, Çekoslovakya, Macaristan
  D) ABD, Kanada, Avustralya
  E) İspanya, Portekiz, Arnavutluk

 4. Cevap: B Açıklama:

  Mihver Devletleri, II. Dünya Savaşı'nda Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan bir ittifaktı. 5. Hitler'in üç aşamalı planının amacı neydi?

  A) Almanya'nın Versay Antlaşması kısıtlamalarından kurtulmasını sağlamak
  B) Komünizmi yok etmek
  C) Avrupa'da birleşik bir devlet kurmak
  D) Almanya'nın yaşam alanını genişletmek
  E) Yahudi halkını ortadan kaldırmak

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hitler'in üç aşamalı planının ilk amacı, Almanya'yı Versay Antlaşması'nın kısıtlamalarından kurtarmaktı. 7. İtalya'daki faşist rejimin temel hedeflerinden biri neydi?

  A) Akdeniz çevresinde sömürgeler elde etmek
  B) Sosyalist bir ekonomi kurmak
  C) Almanya ile ittifak kurmak
  D) Milletler Cemiyeti'nden ayrılmak
  E) ABD ile dostane ilişkiler geliştirmek

 8. Cevap: A Açıklama:

  İtalya'daki faşist rejim, Akdeniz'e hâkim olarak yeniden bir imparatorluk kurma amacındaydı. 9. II. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan olay hangisidir?

  A) Almanya'nın Polonya'yı işgali
  B) Japonya'nın Pearl Harbor'a saldırması
  C) Almanya ve SSCB'nin Saldırmazlık Paktı imzalaması
  D) İtalya'nın Almanya saflarında savaşa girmesi
  E) İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya savaş ilan etmesi

 10. Cevap: A Açıklama:

  1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgali, II. Dünya Savaşı'nın başlangıcını işaret etti. 11. "Yaşam Alanı" teorisini öne süren lider kimdir?

  A) Joseph Stalin            B) Benito Mussolini        
  C) Adolf Hitler             D) Hirohito                
  E) Franklin D. Roosevelt                               

 12. Cevap: C Açıklama:

  "Yaşam Alanı" teorisi, Adolf Hitler'in Almanya'nın topraklarını genişletmesi ve Lebensraum (yaşam alanı) sağlaması gerektiği inancına dayanıyordu. 13. Japonların savaşa girmesine neden olan temel faktörlerden biri hangisidir?

  A) Almanya ile ittifak kurma arzusu
  B) Avrupa kolonilerinde toprak edinme isteği
  C) Ekonomik kaynakları güvence altına alma ihtiyacı
  D) Komünizm yayma arzusu
  E) ABD'nin saldırganlığına karşı önlem alma isteği

 14. Cevap: C Açıklama:

  Japonya, doğal kaynaklardan yoksun olduğu için Asya ve Batı Pasifik'te toprak ele geçirerek ekonomik güvenliğini sağlamaya çalıştı. 15. II. Dünya Savaşı'nda Müttefikler Grubunda yer almayan ülke hangisidir?

  A) Birleşik Devletler    B) Sovyetler Birliği    
  C) Polonya               D) Japonya              
  E) Birleşik Krallık                              

 16. Cevap: D Açıklama:

  Japonya, II. Dünya Savaşı boyunca Mihverler Grubunda yer aldı ve Müttefikler Grubunun karşısında savaştı. 17. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin dış politikasında izlediği strateji hangisidir?

  A) Tarafsızlık
  B) Müttefik Devletler ile ittifak
  C) Mihver Devletler ile ittifak
  D) Toprak kazanma hedefleri
  E) Savaş ilanı

 18. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda tarafsızlık politikası izlemeye karar vermiş ve tüm ülkelere eşit mesafede durmuştur. 19. Türkiye'nin savaşa girmemesini sağlayan temel nedenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Askerî zayıflık
  B) Ekonomik yetersizlik
  C) Toprak bütünlüğünü koruma arzusu
  D) Müttefik Devletler'e güvensizlik
  E) Mihver Devletler'e sempati

 20. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye, toprak bütünlüğünü korumak amacıyla her iki tarafa da katılmaktan kaçınmıştır. 21. Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında hangi devletlerin baskılarına maruz kalmıştır?

  A) Yalnızca Müttefik Devletler
  B) Yalnızca Mihver Devletler
  C) Hem Müttefik hem de Mihver Devletler
  D) Yalnızca SSCB
  E) Yalnızca ABD

 22. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye, hem Müttefik Devletler hem de Mihver Devletler tarafından kendi saflarında savaşa girmeye zorlanmıştır. 23. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulmasına temel oluşturan belge hangisidir?

  A) Atlantik Bildirisi
  B) Yalta Konferansı Deklarasyonu
  C) San Francisco Konferansı Sözleşmesi
  D) Paris Barış Antlaşması
  E) Lozan Barış Antlaşması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Atlantik Bildirisi'nde ilan edilen ilkeler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temelini oluşturmuştur. 25. Türkiye, II. Dünya Savaşı'nın başında hangi ülkeyle ittifak yapmıştır?

  A) Almanya
  B) Fransa
  C) İngiltere
  D) Sovyetler Birliği
  E) Amerika Birleşik Devletleri

 26. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye, İngiltere ile 1939'da Türk-İngiliz Ortak Deklarasyonu'nu imzalayarak İngiltere ile ittifak yapmıştır. 27. Türkiye'nin Almanya ile yaptığı Saldırmazlık Paktı'nın imzalandığı tarih hangisidir?

  A) 12 Mayıs 1939      B) 18 Haziran 1941   
  C) 30-31 Ocak 1943    D) 20 Nisan 1944     
  E) 23 Şubat 1945                           

 28. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye, Almanya ile 18 Haziran 1941'de Türk-Alman Saldırmazlık Paktı'nı imzalamıştır. 29. Hangisi, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de uygulanan ekonomik önlemlerden biri DEĞİLDİR?

  A) Sağlam para politikası       B) Fiyat denetimi              
  C) Karne uygulaması             D) Karaborsacılıkla mücadele   
  E) Narh sistemi                                                

 30. Cevap: A Açıklama:

  Sağlam para politikası, enflasyonu önlemek amacıyla paranın değerini korumaya yönelik bir politikadır. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye, tam tersine fazla miktarda para basarak sağlam para politikasını terk etmiştir. 31. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de kurulan ilk muhalefet partisi hangisidir?

  A) Adalet Partisi
  B) Halkçı Parti
  C) Demokrat Parti
  D) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
  E) Hürriyet Partisi

 32. Cevap: C Açıklama:

  Demokrat Parti (DP), 7 Ocak 1946'da savaş sonrası demokratik fikirlerin etkisiyle Türkiye'de kurulan ilk muhalefet partisidir. 33. Yalta Konferansı'nın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Almanya'nın işgal bölgelerine ayrılması
  B) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
  C) Japonya'ya savaş ilan edilmesi
  D) Avrupa'nın yeniden inşası
  E) San Francisco Konferansı'nın toplanması

 34. Cevap: B Açıklama:

  Yalta Konferansı, savaş sonrası iş birliğini geliştirmek ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasını sağlamak amacıyla toplandı. 35. Aşağıdakilerden hangisi Potsdam Konferansı'nda alınan kararlardan biri değildir?

  A) Almanya'nın askerî ve ekonomik alanda sınırlandırılması
  B) Nazi liderlerinin yargılanması
  C) Japonya'nın topraklarının ABD tarafından işgal edilmesi
  D) Fransa'nın Alsas-Loren bölgesini geri alması
  E) Almanya'nın dört işgal bölgesine ayrılması

 36. Cevap: C Açıklama:

  Japonya'nın topraklarının ABD tarafından işgali Potsdam Konferansı'nda alınan bir karar değildi. Bu karar Japonya'nın teslim olmasının ardından ABD tarafından tek taraflı olarak alındı. 37. San Francisco Konferansı'nda aşağıdaki ilkelerden hangisi kabul edilmiştir?

  A) Devletlerin eşitliği
  B) Güvenlik Konseyinde veto hakkı
  C) BM Genel Kurulunda çoğunluk oyu
  D) Daimî üyelerin belirlenmesi
  E) Hepsi

 38. Cevap: E Açıklama:

  San Francisco Konferansı'nda devletlerin eşitliği, Güvenlik Konseyinde veto hakkı, BM Genel Kurulunda çoğunluk oyu ve daimî üyelerin belirlenmesi ilkelerinin hepsi kabul edilmiştir. 39. II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Soğuk Savaş'ın başlaması
  B) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
  C) Almanya'nın bölünmesi
  D) Osmanlı Devleti'nin dağılması
  E) Avrupa'nın ekonomik toparlanması

 40. Cevap: D Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin dağılması I. Dünya Savaşı'nın bir sonucudur, II. Dünya Savaşı'nın değil. 41. Balfour Deklarasyonu'na göre, Birleşik Krallık hangi bölgede Yahudilere bağımsız bir devlet kurulmasını desteklemiştir?

  A) Ürdün    B) Mısır    C) Filistin    D) Suriye    E) Irak    

 42. Cevap: C Açıklama:

  Balfour Deklarasyonu, Birleşik Krallık'ın Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını desteklediğini belirtmiştir. 43. II. Dünya Savaşı sonrası Filistin'deki çatışmaların temel nedeni hangisidir?

  A) Arap milliyetçiliği
  B) Yahudi göçünün artması
  C) Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü
  D) Avrupalı güçlerin bölgeyi kontrol etme çabaları
  E) Arap ülkelerinin ekonomik rekabeti

 44. Cevap: B Açıklama:

  II. Dünya Savaşı sonrası Filistin'deki çatışmanın temel nedeni, Yahudi göçünün artması ve bunun Araplar arasında öfke ve isyana yol açmasıdır. 45. BM Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1947'de kabul ettiği çözüme göre, Filistin hangi şekilde bölünecekti?

  A) Üç ayrı devlete
  B) Yahudi ve Arap devletlerine
  C) Kudüs, Ürdün ve Mısır arasında
  D) Türk ve Rus mandasına
  E) İngiliz ve Fransız mandasına

 46. Cevap: B Açıklama:

  BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği çözüm, Filistin'in Yahudi ve Arap devletlerine bölünmesini öngörüyordu. 47. Filistin'deki çatışmaların Soğuk Savaş'a etkisi ne olmuştur?

  A) Soğuk Savaş'ın yoğunlaşmasına ve bloklar arasındaki gerilimin artmasına neden olmuştur.
  B) Soğuk Savaş'ın sona ermesine ve bloklar arasındaki iş birliğine yol açmıştır.
  C) Soğuk Savaş'tan bağımsız olarak gelişmiştir.
  D) Soğuk Savaş'ı hızlandırmış ancak bloklar arasındaki gerilimi azaltmıştır.
  E) Soğuk Savaş'tan etkilenmemiştir.

 48. Cevap: A Açıklama:

  Soğuk Savaş süper güçleri, Filistin'deki çatışmalarda taraf tutarak bölgesel gerilimlerin artmasına ve bloklar arasındaki rekabeti yoğunlaştırmasına neden olmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 Detayları

12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.Sınıf Tarih dersi V. Ünite II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

II. Dünya Savaşı'nın nedenlerini kavramak

II. Dünya Savaşı'ndaki güç dengelerini anlamak

Nazi Almanyası'nın hedeflerini anlamak

Faşizmin ideolojisini ve hedeflerini incelemek

1939 tarihsel olaylarının etkilerini ve sonuçlarını anlama

İdeolojik faktörlerin tarihsel olayları nasıl etkilediğini anlama

Revizyonist devletlerin dış politika hedeflerini anlama

II. Dünya Savaşı'ndaki ittifakların önemini anlama

Türkiye Cumhuriyeti'nin II. Dünya Savaşı'ndaki dış politikasını anlama

Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nda tarafsızlık politikasının nedenlerini anlama

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye yönelik dış etkileri anlama

Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluş sürecini anlama

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış politikasını anlama

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış politikasını anlama

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yansımalarını anlama

II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'deki siyasi yansımalarını anlama

II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını anlama

II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını ve barış koşullarını anlama

Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşunu ve ilkelerini anlama

II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını ve dünya üzerindeki etkilerini anlama

Filistin meselesinin tarihsel köklerini anlama

Orta Doğu'daki çatışmaların nedenlerini analiz etme

BM'nin Orta Doğu'daki rolünü anlama

Soğuk Savaş'ın küresel etkilerini değerlendirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih V. Ünite - II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri