12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. 15 Temmuz Darbe Girişimine karşı yayımlanan dört parti mutabakat bildirisini ülkenin birlik ve beraberliği bağlamında yorumlayınız.


 2. Cevap: Bildiri, farklı siyasi görüşlere sahip dört partinin darbe girişimine karşı birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgular. Bu, Türkiye'nin kritik durumlarda bir araya gelebileceğini ve ortak bir duruş sergileyebileceğini göstermektedir. Açıklama:

  Bildiri, darbe girişiminin tüm siyasi partiler tarafından kınandığını ve milletin iradesine sahip çıkıldığını ifade eder. Bu, Türkiye'nin geleceği konusunda siyasi farklılıkların bir kenara bırakılıp ulusal birlik ve beraberliğin öne çıktığını gösterir. 3. 1990'lı yıllarda dünya hangi yeni terörizm dönemine girdi ve bu dönemin oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir?


 4. Cevap: 1990'lı yıllarda dünya, küresel terörizm dönemine girdi. Bu dönemin oluşmasında, büyük devletlerin dinsel ve etnik kimlikleri kullanması ve "Böl, Parçala, Yönet!" anlayışıyla yeni bir dünya düzeni yaratma isteği etkili oldu. Açıklama:

  Küresel terörizm, sınır ötesi bağlantılar ve küresel ölçekte hedefler içeren terör eylemlerini kapsar. Büyük devletler, kendi çıkarlarını korumak ve diğer devletleri zayıflatmak için terör örgütlerine örtülü veya açık destek vermeye başladı. 5. Dayton Barış Antlaşması'nın sonuçları neler olmuştur? Srebrenica Katliamı'nın Avrupa'nın barış ve insan haklarına etkilerini açıklayınız.


 6. Cevap: Srebrenica Katliamı, Avrupa'nın barış ve insan haklarına açtığı derin yaralar oluşturdu. Bu katliam, insanlığın karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi ve Avrupa'daki barış ve istikrar ortamının ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Ayrıca, uluslararası kuruluşların krizlere etkili müdahalesinin önemini vurguladı ve savaş suçlularının cezalandırılmasının insan haklarının korunmasındaki rolünü hatırlattı. Açıklama:

  Srebrenica Katliamı, Bosna Savaşı sırasında Temmuz 1995'te Sırp güçleri tarafından Srebrenica kasabasında gerçekleştirildi. 8.000'den fazla Bosnalı Müslüman erkek ve çocuk öldürüldü ve uluslararası toplumun gözleri önünde Avrupa topraklarında bir soykırım gerçekleştirildi. 7. Bosna Savaşı'nda "Mavi Kelebekler"in rolünden ve bu rolün önemini vurgulayınız.


 8. Cevap: "Mavi Kelebekler", Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNPROFOR) birliğinde görev yapan askerlere verilen isimdir. Bu askerler, savaş suçlularının işledikleri suçları gizlemek istedikleri toplu mezarları tespit etmede önemli bir rol oynadılar. Artemis çiçeği ve bu çiçekle beslenen mavi kelebeklerin nüfusundaki artışı gözlemleyerek toplu mezarların üzerinden geçtiklerini fark ettiler. Böylece 370'den fazla toplu mezarın açığa çıkarılmasına yardımcı oldular. Açıklama:

  "Mavi Kelebekler"in rolü, savaş suçlarının ortaya çıkarılmasında ve adaletin sağlanmasında çok önemliydi. Toplu mezarların tespiti, savaş suçlularının yargılanmasına ve Srebrenica Katliamı gibi insanlık trajedilerinin önlenmesine katkı sağladı. 9. 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın nedenlerini açıklayınız.


 10. Cevap: * ABD'nin İsrail'i tanıması * BM'nin İsrail lehine olan Çoğunluk Planı Açıklama:

  Bu nedenler, Arapların İsrail'e savaş açmasına neden oldu. 11. Yumuşama Dönemi'nin temel özellikleri nelerdir?


 12. Cevap: * Nükleer silahların azaltılması * Doğu-Batı ilişkilerindeki çatışmanın azalması * ABD'nin Çin ile ilişkilerini güçlendirmesi Açıklama:

  Bu özellikler, Soğuk Savaş Dönemi'nin yerini Yumuşama Dönemi'ne bırakmasına zemin hazırladı. 13. Türkiye'nin Kıbrıs politikasını açıklayınız.


 14. Cevap: Türkiye, Kıbrıs'ın coğrafi olarak Anadolu Yarımadası'nın bir uzantısı olduğunu ve Türkiye'nin güvenliği için stratejik öneme sahip olduğunu savunmuştur. Türkiye, Kıbrıs'ın taksimi veya Türkiye'ye bağlanması gerektiğini öne sürmüştür. Açıklama:

  Türkiye'nin Kıbrıs politikası, Kıbrıs Türkleri'nin haklarını korumak ve adanın Türkiye'ye bir tehdit olmaktan çıkarılmasını sağlamaktı. 15. Rumların Kıbrıs konusundaki yaklaşımları nelerdir?


 16. Cevap: Rumlar, Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşme hakkına sahip olması gerektiğini savunmuşlardır. Rumlar, Türklerin adada ayrı bir devlet kurma hakkına karşı çıkmış ve adanın tek bir devlet olarak kalması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Açıklama:

  Rumların Kıbrıs konusundaki yaklaşımı, adanın Yunanistan ile birleşmesini sağlamaktı. 17. 1960 Askerî Darbesi'nin Türkiye'nin demokratikleşme sürecine etkilerini açıklayınız.


 18. Cevap: 1960 Askerî Darbesi, Türkiye'nin demokratikleşme sürecini ciddi bir kesintiye uğrattı ve demokratik yönetimlere güvenin sarsılmasına neden oldu. Açıklama:

  Darbe, halkın seçimle belirlediği hükümeti ortadan kaldırdı ve ordu yönetime el koydu. Bu durum, vatandaşların siyasi sürece olan inancını zedeledi ve demokrasiye olan güvenlerini azalttı. 19. 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi'nin gerekçelerini belirtiniz.


 20. Cevap: 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi'nin gerekçeleri şunlardır: * Siyasal istikrarsızlık * Ekonomik bunalımlar * Sosyal çalkantılar * Anarşi * Terör olayları Açıklama:

  Ordu, bu olumsuzlukların sorumlusu olarak TBMM'yi gördü ve ülke yönetimine el koyarak düzeni sağlamayı amaçladı. 21. Ailenin temel işlevlerinden üçünü belirtiniz.


 22. Cevap: * Psikolojik işlev * Ekonomik işlev * Sosyalleştirme ve eğitim işlevi Açıklama:

  Aile, bireyler için sevgi, güven, ekonomik destek ve sosyalleşme gibi temel ihtiyaçları karşılar. 23. Türkiye'nin 1983 seçimlerinden sonra öncelikli hedefi neydi?


 24. Cevap: Ekonomik kalkınma Açıklama:

  Anavatan Partisi, Türkiye'nin uluslararası ekonomik sisteme entegrasyonu ve refaha kavuşması için ekonomik kalkınmaya öncelik verdi. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz:

  (.....) Soğuk Savaş, ABD ile Çin arasındaki bir rekabet sonucu başladı.
  (.....) Bandung Konferansı, iki kutuplu dünya düzenine alternatif olarak düzenlendi.
  (.....) SALT-I Antlaşması, nükleer silahları artırmayı öngörüyordu.
  (.....) Küba Krizi, nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırdı.
  (.....) 1948 Arap-İsrail Savaşı, İsrail'in yenilgisiyle sonuçlandı.
  (.....) Süveyş Krizi, İngiltere ve Fransa'nın bölgedeki etkisini arttırdı.
  (.....) Camp David Antlaşması, Mısır ve İsrail arasında bir barış anlaşmasıydı.
  (.....) 1973 Arap-İsrail Savaşı, İsrail'in Golan Tepeleri'ni ele geçirmesini sağladı.
  (.....) Yom Kippur Savaşı, Mısır ve Suriye'nin Yahudilerin kutsal günü Yom Kippur'da İsrail'e saldırmasıyla başladı.
  (.....) Bağlantısızlar Hareketi, Soğuk Savaş'a dâhil olmayan devletlerin oluşturduğu bir hareketti.

 26. Cevap: D, D, Y, Y, Y, Y, D, D, D, D Açıklama: 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Bu girişimler Orta Doğu’da ………………………… yönetimlerin kurulmasının önünü açtı.
  2. Yasemin Devrimi, Arap Baharı’nın ilk örneği olan bir ………………………… harekettir.
  3. Arap Baharı, birçok Arap ülkesinde ………………………… taleplerini yükseltti.
  4. Suriye’deki iç savaş, bölgede büyük bir ………………………… sorununa yol açtı.
  5. El Kaide, SSCB’nin Afganistan’ı işgali sırasında kurulan bir ………………………… örgütüdür.
  6. 11 Eylül Saldırıları, küresel terör algısını ………………………… değiştirdi.
  7. Türkiye, ABD ordusunun Irak’a girmesine izin veren ………………………… tezkeresini reddetti.
  8. Irak’taki bölgesel yönetim, ABD’nin bölgedeki ………………………… müttefiki haline geldi.
  9. Türkiye, Suriye’de terör örgütlerinin tehdidi nedeniyle ………………………… harekatları gerçekleştirdi.
  10. Mülteciler, ………………….. nedeniyle vatanlarını terk edip başka ülkelere sığınan kişilerdir.

 28. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 12.sınıf tarih dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Türkiye'de siyasi partiler arasındaki uzlaşmanın ve darbe girişimlerine karşı birlik olmanın önemini anlarlar.

Öğrenciler, küresel terörizmin nedenlerini ve devletlerin bu süreçteki rolünü kavrarlar.

Öğrenciler, savaşın insanlık için yıkıcı sonuçlarını anlar ve insan haklarının korunmasının önemini kavrar.

Öğrenciler, uluslararası kuruluşların insan hakları ihlallerini araştırma ve belgelemedeki rolünü anlayabiliyor ve savaş suçlarının yargılanmasının önemini kavrıyor.

Öğrenciler, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın nedenlerini anlayacak.

Öğrenciler, Yumuşama Dönemi'nin özelliklerini öğrenecek.

Öğrenciler, Türkiye'nin Kıbrıs politikasının gerekçelerini ve amaçlarını anlayacaktır.

Öğrenciler, Rumların Kıbrıs konusundaki temel taleplerini ve argümanlarını anlayacaktır.

Öğrenciler, askerî darbelerin demokratikleşme sürecine olan olumsuz etkilerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, askerî darbelerin gerekçelerini ve bunların toplumsal sorunlarla ilişkisini kavrayacaklardır.

Ailenin önemi ve işlevleri hakkında bilgi edinmek.

Türkiye'nin 1983 sonrası ekonomik politikalarını anlamak.

* Soğuk Savaş'ın başlangıç nedenlerini ve sonuçlarını anlama * Bandung Konferansı'nın önemini kavrama * Yumuşama Dönemi'nin özelliklerini öğrenme * Arap-İsrail Savaşları'nın tarihini ve sonuçlarını inceleme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri