12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. 1994 Ekonomik Krizi'nin Türkiye ekonomisi üzerindeki en belirgin etkisinden biri hangisidir?

  A) Yüksek enflasyon         B) Düşük büyüme oranları   
  C) Artan işsizlik           D) Azalan dış borçlanma    
  E) Düşük faiz oranları                                 

 2. Cevap: A Açıklama:

  1994 Krizi, Türkiye ekonomisinde %100'ü aşan enflasyon oranlarına yol açmıştır. 3. 28 Şubat Müdahalesi olarak bilinen süreçte Türkiye'de uygulanan önlemlerden biri hangisidir?

  A) Bazı siyasi partilerin kapatılması
  B) Başörtüsünün üniversitelere girmesinin yasaklanması
  C) Yükseköğretim kurumlarına giriş için kat sayı sisteminin getirilmesi
  D) Tarım ürünlerine fiyat desteğinin kaldırılması
  E) İşçi haklarının kısıtlanması

 4. Cevap: C Açıklama:

  28 Şubat Müdahalesi'nde YÖK, üniversiteye girişte kat sayı sistemini getirmiş ve bu durum birçok öğrenci için mağduriyetlere yol açmıştır. 5. Bildiride, TBMM'nin darbe girişimine karşı gösterdiği tavra ilişkin hangi ifade yer almaktadır?

  A) Görevini layıkıyla yerine getirmiştir.
  B) Darbecilere boyun eğmiştir.
  C) Halkın güvenini kaybetmiştir.
  D) Darbecilere sert bir uyarı yapmıştır.
  E) Vatandaşları galeyana getirmiştir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bildiride, TBMM'nin darbe girişimine karşı görevini layıkıyla yerine getirdiği belirtilmektedir. 7. Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli olarak üretilen projelerden hangisi değildir?

  A) ATAK helikopterleri    B) İHA                   
  C) SİHA                   D) Nükleer silahlar      
  E) TCG Anadolu                                     

 8. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli üretim olarak nükleer silah üretimi yapılmamaktadır. 9. SSCB'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetlerinden biri hangisidir?

  A) Belarus    B) Kazakistan    C) Letonya    D) Moldovya    E) Ukrayna    

 10. Cevap: B Açıklama:

  SSCB'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetlerinden biri Kazakistan'dır. 11. Türkiye'nin Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmek için kurduğu teşkilatlardan biri hangisidir?

  A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
  B) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
  C) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
  D) NATO
  E) Avrupa Birliği (AB)

 12. Cevap: B Açıklama:

  TİKA, Türkiye'nin Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir teşkilattır. 13. Srebrenica Katliamı sırasında kimler soykırıma uğradı?

  A) Boşnaklar       B) Sırplar        
  C) Hırvatlar       D) Ruslar         
  E) Amerikalılar                      

 14. Cevap: A Açıklama:

  Srebrenica Katliamı, Bosnalı Sırplar tarafından işlenen, Boşnak Müslümanlara yönelik bir soykırımdı. 15. Srebrenica Katliamı'nın sorumluları kimlerdi?

  A) Bosnalı Sırplar      B) Bosnalı Hırvatlar   
  C) NATO güçleri         D) BM Barış Gücü       
  E) Rusya                                       

 16. Cevap: A Açıklama:

  Srebrenica Katliamı, Bosnalı Sırpların lideri Ratko Mladiç ve diğer Sırp yetkililer tarafından planlandı ve gerçekleştirildi. 17. İsrail'in siyonist politikaları aşağıdakilerden hangisini içermez?

  A) Filistin topraklarına Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesi
  B) Filistinlilerin topraklarının işgali
  C) Filistinlilere karşı askeri saldırılar düzenlenmesi
  D) Filistinlilerin mülklerine el konulması
  E) Filistinlilere ekonomik yaptırımlar uygulanması

 18. Cevap: E Açıklama:

  İsrail'in siyonist politikaları arasında Filistinlilere ekonomik yaptırımlar uygulanması yer almaz. 19. Arap Baharı'nın başlangıç noktası hangi ülkedir?

  A) Tunus    B) Mısır    C) Libya    D) Suriye    E) Yemen    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Arap Baharı, 17 Aralık 2010'da Tunus'ta Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başladı. 21. Hangisi Bağlantısızlar Hareketi'nin temel amacıdır?

  A) Doğu ve Batı Blokları dışında kalmak
  B) Sovyetler Birliği'ni desteklemek
  C) ABD'nin nükleer silahlarını sınırlamak
  D) Avrupa'da barışın sağlanması
  E) İslami ülkeler arasında işbirliği yapmak

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bağlantısızlar Hareketi, Doğu ve Batı Blokları arasındaki soğuk savaş politikalarından bağımsız kalmak isteyen devletlerin oluşturduğu bir harekettir. 23. Aşağıdakilerden hangisi 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın bir sonucudur?

  A) Sina Yarımadası'nın İsrail tarafından işgal edilmesi
  B) Golan Tepeleri'nin Suriye tarafından kontrol altına alınması
  C) Ürdün Irmağı'nın Arap ülkeleri tarafından ele geçirilmesi
  D) Batı Şeria'nın Filistinliler tarafından kurtarılması
  E) Kudüs'ün uluslararası bir bölge olması

 24. Cevap: A Açıklama:

  1967 Arap-İsrail Savaşı, İsrail'in Sina Yarımadası, Golan Tepeleri, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesiyle sonuçlanmıştır. 25. Londra Antlaşması'nın hükümlerinden biri hangisidir?

  A) Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılması
  B) Kıbrıs'ın İngiltere'nin yönetiminde kalması
  C) Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye Kıbrıs üzerinde garantörlük hakkı tanınması
  D) Kıbrıs'ın Cumhuriyet olarak ilan edilmesi
  E) Kıbrıs'ın iki ayrı devlete bölünmesi

 26. Cevap: C Açıklama:

  Londra Antlaşması, Kıbrıs üzerinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye garantörlük hakkı tanımıştır. 27. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hangi amaçla kurulmuştur?

  A) EOKA'nın saldırılarına karşı koymak
  B) Kıbrıs'ı Türkiye'ye katmak
  C) ENOSİS'i desteklemek
  D) Rumları adadan çıkarmak
  E) Kıbrıs'ın bağımsızlığını ilan etmek

 28. Cevap: A Açıklama:

  TMT, EOKA'nın silahlı saldırılarına karşı koymak ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak amacıyla kurulmuştur. 29. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 13 Şubat 1975      B) 15 Kasım 1983     
  C) 20 Temmuz 1974     D) 28 Aralık 1967    
  E) 14 Ağustos 1974                         

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kıbrıs Türk Federe Devleti, 13 Şubat 1975'te kurulmuştur. 31. Türkiye'nin Kıbrıs politikasının temel amacı hangisidir?

  A) Kıbrıs'ı ilhak etmek
  B) Kıbrıs'ı ikiye bölmek
  C) Kıbrıs'ta Türk topluluğunun haklarını korumak
  D) Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilmesini desteklemek
  E) Kıbrıs'ı bağımsız bir devlet haline getirmek

 32. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'nin Kıbrıs politikası her zaman Türk topluluğunun haklarını korumak ve Kıbrıs'ın ikiye bölünmesini desteklemek olmuştur. 33. Türkiye'nin Mavi Vatan politikasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kıta sahanlığı anlaşmazlıklarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek
  B) Yunanistan ile gerilimi artırmak
  C) Doğu Akdeniz'de Türk egemenliğini ilan etmek
  D) Ege Adaları'nın silahsızlandırılmasını sağlamak
  E) Ermeni soykırım iddialarını desteklemek

 34. Cevap: A Açıklama:

  Mavi Vatan politikası, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge anlaşmazlıklarını çözmeyi amaçlamaktadır. 35. Yunanistan, Batı Trakya Türkleri'ne aşağıdaki haklardan hangisini vermemiştir?

  A) Seçme ve seçilme hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Devlet memuru olma hakkı
  D) Gayrimenkul satın alma hakkı
  E) İnanç özgürlüğü hakkı

 36. Cevap: C Açıklama:

  Yunanistan, Batı Trakya Türklerine anayasasında Hristiyan olmayanların devlet memuru olamayacağına dair bir madde ekleyerek bu hakkı vermemiştir. 37. 1965 genel seçimlerinden sonra Türkiye'nin başbakanı olan kişi kimdir?

  A) Adnan Menderes       B) Süleyman Demirel    
  C) Fatin Rüştü Zorlu    D) Turgut Özal         
  E) Bülent Ecevit                               

 38. Cevap: B Açıklama:

  1965 seçimlerinden sonra Adalet Partisi iktidara geldi ve genel başkanı Süleyman Demirel Türkiye'nin 12. başbakanı oldu. 39. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nın temel ilkelerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Hukukun üstünlüğü    B) Ayrımcılık yasağı   
  C) Milliyetçilik        D) Demokrasi           
  E) Sosyal devlet                               

 40. Cevap: C Açıklama:

  1961 Anayasası'nın temel ilkeleri arasında milliyetçilik yer almamaktadır. 41. 24 Ocak Kararları, hangi yönetimin aldığı kararlardır?

  A) 12 Eylül Askeri Yönetimi    B) ANAP Hükümeti              
  C) Millî Güvenlik Konseyi      D) Demirel Hükümeti           
  E) 1960 Askeri Yönetimi                                      

 42. Cevap: A Açıklama:

  24 Ocak Kararları, 12 Eylül Askeri Yönetimi tarafından ekonomik reformları kapsayan bir dizi karardır. 43. Aşağıdakilerden hangisi 1983 yılında yaşanan ekonomik gelişmelerden biri DEĞİLDİR?

  A) Türkiye'nin uluslararası ekonomik sisteme entegrasyonu
  B) Batı Avrupa ülkelerine işçi göçünün hızlanması
  C) Sanayi ve hizmet sektörlerindeki büyüme
  D) Gelişen şehirlerde gecekondulaşmanın artması
  E) Özelleştirmelerin hızlanması

 44. Cevap: B Açıklama:

  Batı Avrupa ülkelerine işçi göçü 1961 yılında başlamıştır, 1983'te yaşanan bir gelişme değildir. 45. Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasının günlük hayata sosyo-kültürel etkisi hangisidir?

  A) Tüketim alışkanlıklarını değiştirmiştir.
  B) Gelir dağılımını eşitlemiştir.
  C) Sosyal adaleti sağlamıştır.
  D) Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmıştır.
  E) Kültürel değerleri korumuştur.

 46. Cevap: A Açıklama:

  KDV, tüketim mallarının fiyatlarını artırarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmiştir. 47. Turgut Özal'ın ekonomi politikalarının temel amacı hangisidir?

  A) Devletçiliği güçlendirmek
  B) Sosyalizmi hayata geçirmek
  C) Liberal ekonomik düzeni benimsemek
  D) Planlı ekonomiyi uygulamak
  E) Piyasa düzenini ortadan kaldırmak

 48. Cevap: C Açıklama:

  Turgut Özal, serbest piyasa ekonomisini destekleyen bir politikacıydı ve ekonomi politikalarının amacı bu düzeni hayata geçirmekti.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Türkiye'nin ekonomik krizlerini anlama

Türkiye'de askerî müdahalelerin sonuçlarını kavrama

TBMM'nin millî iradeyi temsil etme konusundaki önemini vurgulamak.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim projeleri

Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlık sürecini anlamak.

Türkiye'nin Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerine yönelik politikalarını kavramak.

İnsani değerleri koruma ve insan hakları ihlallerini anlama

Savaş suçlarının sorumlularının hesap vermesini sağlama

İsrail-Filistin çatışmasının tarihsel arka planını ve güncel durumunu anlamayı geliştirir.

Orta Doğu'daki siyasi gelişmeleri anlama.

Soğuk Savaş ve Bağlantısızlar Hareketi'ni anlamak

Orta Doğu'daki Arap-İsrail çatışmalarını anlamak

Kıbrıs sorunundaki dış aktörlerin rolünü ve etkilerini kavramak

Kıbrıs sorunundaki tarafların hedef ve stratejilerini analiz etmek

Kıbrıs'ın siyasi gelişmelerini anlama.

Öğrencilerin Kıbrıs sorununun tarihsel kökleri ve Türkiye'nin rolü hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.

Mavi Vatan politikasını anlamak

Batı Trakya Türklerinin sorunlarını anlamak

Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi idaresini tanımlar.

1961 Anayasası'nın temel ilkelerini kavrar.

Türkiye'nin askeri yönetimler döneminde aldığı ekonomik kararları anlama.

1983 sonrası Türkiye'nin ekonomik gelişimlerini ayırt etme.

Ekonomik politikaların sosyal ve kültürel etkilerini değerlendirme

Tarihi olayları ve kişileri yorumlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri