12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kültürün bilişsel boyutunu açıklayınız.


 2. Cevap: Bilişsel boyut, insanların değerler, inançlar, anlam kodları ve referans noktaları sunduğu kültürel boyuttır. Açıklama:

  Bilişsel boyut, kültürün insanlar üzerinde temel etkiye sahip olan gizli kalmış, ancak en temel etkiyi yaratan boyutudur. 3. Kültürün davranışsal boyutunun içeriğini üç örnekle veriniz.


 4. Cevap: * Yazılı kurallar (ör. trafik kuralları) * Geleneği kökleşmiş kültür içerikleri (ör. bayram kutlamaları) * Örfler (ör. yemek yeme adabı) Açıklama:

  Davranışsal boyut, kültürün insanlara nasıl yaşamaları gerektiğine dair kurallar verdiğini belirtir. 5. Dukhaların kadın erkek rolleri konusundaki görüşlerini belirtiniz.


 6. Cevap: Kadınların da her konuda söz hakkına sahip olması ve erkek egemenliğinin olmaması. Açıklama:

  Dukha toplumunda kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Kadınlar da çadırda ve obada karar alma süreçlerine katılırlar ve Moğolistan'daki diğer topluluklarda görülen erkek egemenliği yoktur. 7. Toplumsal değişmenin temel özellikleri nelerdir?


 8. Cevap: * Toplumsal yapıda zaman içinde meydana gelen farklılıklar * Çoğunluk tarafından paylaşılan örüntülerdeki değişiklikler Açıklama:

  Toplumsal değişim, eski ve yeni toplumsal yapılar arasındaki farklılıkları ifade eder. Bu farklılıklar örgütlenme biçimlerinde, değerlerde, inançlarda ve davranışlarda olabilir. 9. Modernleşmenin toplumsal yapılarda neden olduğu başlıca üç değişimi sıralayınız.


 10. Cevap: - Sanayileşme - Kentleşme - Demokratikleşme Açıklama:

  Modernleşme, geleneksel toplumsal yapıları sarsmış ve yerine yeni yapılar inşa etmiştir. 11. Modernleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 12. Cevap: Modernleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini açıklayınız.nleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini açıklayınız. Açıklama:

  Modernleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini açıklayınız. Cevap: Modernleşme, toplumsal ilişkilerde birincil ilişkilerden ikincil ilişkilere doğru bir kaymaya, statü ve rol ayrımlarının daha karmaşıklaşmasına ve topluluk bağlarının zayıflamasına neden olur.menin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini açıklayınız. Cevap: Modernleşme, toplumsal ilişkilerde birincil ilişkilerden ikincil ilişkilere doğru bir kaymaya, statü ve rol ayrımlarının daha karmaşıklaşmasına ve topluluk bağlarının zayıflamasına neden olur. 13. Toplumsal gelişmenin siyasal bir göstergesi üç örnek veriniz.


 14. Cevap: * Demokrasi ile yönetim * Demokratik kültürün toplumda yaygınlaşması * Hukukun üstünlüğüne dayanan siyasal sistem Açıklama:

  Bu unsurlar, bir ülkenin siyasal gelişmişlik düzeyini yansıtır ve toplumsal gelişmeye katkı sağlar. 15. Toplumsal yapıyı oluşturan unsurlardan ikisini belirtiniz.


 16. Cevap: * Kurumsal yapı * Demografik yapı Açıklama:

  Toplumsal yapı, toplumu oluşturan parçaların bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür. Bu unsurlar arasında kurumsal ilişkiler ve nüfus yer alır. 17. Zümre sistemini tanımlayınız.


 18. Cevap: Feodal toplumda, karşılıklı hak ve sorumluluklara dayanan, kral tarafından belirlenen kurallar ve sözleşmelerle yasallaştırılmış hiyerarşik bir yapılanmadır. Açıklama:

  Zümreler, kral, kilise, soylular, askerler, tüccarlar, zanaatkarlar ve köylüler gibi farklı grupları içeriyordu. 19. Toplumsal sınıfların diğer tabakalaşma sistemlerinden farkını belirtiniz.


 20. Cevap: Toplumsal sınıflarda bireyler, içine doğdukları statüyü kendi yetenekleri ve kazanımlarıyla değiştirebilirler. Açıklama:

  Diğer tabakalaşma sistemlerinde, statü genellikle doğumla belirlenir ve değişmesi zordur. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Orta tabaka, gelişmiş ülkelerde tabakalaşma piramidinde dar bir yer tutar.
  2. (.....) Açık sınıf tabakalaşması genellikle geleneksel toplumlarda görülür.
  3. (.....) Orta Çağ'ın Feodal Avrupası'ndaki tabakalaşma biçimi, tabakalar arası geçişin tamamen imkansız olduğu bir sistemdir.
  4. (.....) Gelişmiş ülkelerin tabakalaşma piramidinde alt tabaka geniş bir yer tutar.
  5. (.....) Tabaka, toplumsal farklılıkları kategorize etmek üzere kullanılan araçsal bir kavramdır.
  6. (.....) Tabakalaşma biçimleri tüm toplumlarda farklı formda ortaya çıkar.
  7. (.....) Endüstrileşmiş toplumlarda tabakalar doğumla elde edilen statüler tarafından belirlenir.

 22. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. Y Açıklama:

  1. Gelişmiş ülkelerde orta tabaka geniş bir yer tutar. 2. Açık sınıf tabakalaşması endüstrileşmiş toplumlarda görülür. 3. Orta Çağ'ın Feodal Avrupası'ndaki tabakalaşma biçimi, tabakalar arası geçişin kısmen mümkün olduğu bir sistemdir. 4. Gelişmiş ülkelerin tabakalaşma piramidinde alt tabaka dar bir yer tutar. 5. Tabaka, toplumsal farklılıkları kategorize etmek üzere kullanılan araçsal bir kavramdır. 6. Tabakalaşma biçimleri tüm toplumlarda aynı formda ortaya çıkmaz. 7. Endüstrileşmiş toplumlarda tabakalar doğumla elde edilen statüler tarafından değil, kişinin kendi yetenekleri ve kazanımlarıyla belirlenir. 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Örf
  2. Âdet
  3. Gelenek
  4. Görenek
  5. Değer
  6. Norm
  7. Davranış kalıbı
  8. Alışkanlık
  9. Yaptırım
  10. Toplumsal düzen
  Önermeler:
  a. Bir toplumda geçmişten devralınarak yaşatılan maddi ve manevi değerler birikimi
  b. Toplumsal hayatın devam etmesinde rol alan, yaptırımı arttıkça örf hâline dönüşen davranış kalıbı
  c. Bir topluluğun uzunca bir zaman dilimi içinde kendiliğinden uymaya alışageldiği ve yapılmasının gerekli olduğuna inanılan davranış kalıbı
  d. Bir toplumun kültür yapısında kanun yerine geçebilecek kadar güçlü fakat yasal olmayan normlar
  e. Toplumsal grupların davranışlarını yönlendiren, olumlu veya olumsuz yargılardan oluşan kavram
  f. Bir grup veya toplum tarafından ortaklaşa benimsenen ve bireylerin davranışlarını belirli kalıplara sokan kurallar
  g. Toplumun üyeleri için uyulması gereken davranış şekilleri
  h. Bir davranışı tekrarlayarak edinilen ve değişmesi güç olan eylem
  i. Toplum tarafından belirli davranışlara karşı uygulanan yaptırımlar
  j. Toplumun düzenli işlemesini sağlayan ve bireylerin uyması gereken kurallar

 24. Cevap: 1. d 2. c 3. a 4. a 5. e 6. f 7. g 8. h 9. i 10. j Açıklama:

  * Örfler, adetler, gelenekler ve görenekler kökleşmiş kültür ögeleridir. * Değerler, normlar ve yaptırımlar, kültürün zihinsel yönünü oluşturur. * Davranış kalıpları ve alışkanlıklar, kültürün davranışsal yönünde yer alır. * Maddi araçlar, kültürün maddi yönünde bulunur. 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Kültürel Birikimimiz
  b. Toplumsal kurumlar
  c. Toplumsal bütünleşme
  d. Bayram yemeği geleneği
  e. Haber metni
  1. Toplumun kültürel mirasını araştırma projesi
  2. Çavuşlar Mahallesi'nde yaşatılan bayram geleneği
  3. Toplumsal hayatın düzenini sağlayan kalıplaşmış davranışlar
  4. Toplum üyelerinin bir arada tutulması
  5. Gazetelerde yayınlanan toplumsal olayları anlatan yazı

 26. Cevap: a-1, b-3, c-4, d-2, e-5 Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 12.sınıf sosyoloji dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kültürün bilişsel boyutunun tanımını ve içeriğini öğrenmek.

Kültürün davranışsal boyutunun içeriğini örneklerle öğrenebilmek.Soru 1 Kültürün toplumsal bütünleşmeye sağladığı bakımları açıklayınız.

* Öğrenciler, Dukhaların toplumsal eşitlik anlayışını anlayacaklardır. * Öğrenciler, kadın haklarının önemini fark edeceklerdir.

Öğrenciler, toplumsal değişimin temel özelliklerini anlayacaktır.

Öğrenciler, modernleşmenin toplumsal yapılarda köklü değişimlere yol açtığını anlarlar.

Modernleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki dönüştürücü etkilerini kavramak.

Toplumsal gelişmenin siyasal boyutunu örneklerle açıklar.

Toplumsal yapının temel unsurlarını anlar.

Öğrenciler, feodal Avrupa'nın toplumsal yapısını anlayacaklardır.

Öğrenciler, modern toplumlarda tabakalaşmanın farklı doğasını anlayacaklardır. Toplumsal tabakalaşmayı diğer tabakalaşma biçimlerinden ayıran en temel özellik nedir?

* Toplumsal tabakalaşma kavramını anlama * Tabakalaşma sistemlerinin tarihsel gelişimini öğrenme * Modern toplumlarda toplumsal sınıfların önemini kavrama

* Öğrenciler, kültürün farklı ögelerini ayırt edebilirler. * Öğrenciler, kültürün üç boyutlu yapısını anlayabilirler. * Öğrenciler, kültürün toplumdaki rolünü kavrayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri