12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Hilye ve şemail eserlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını yazınız.


 2. Cevap: Benzerlikler: * Konuları ortaktır (Hz. Peygamber'in (s.a.v.) özellikleri) Farklılıklar: * Şemail daha kapsamlıdır, sadece fiziksel özellikler değil aynı zamanda yaşam tarzını da içerir. * Hilyeler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) görsel bir temsilini sunarken, şemailler sözlü bir tasvirdir. Açıklama: 3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) fiziki özelliklerinden üç tanesini yazınız.


 4. Cevap: * Uzun boylu * Beyaz tenli * Geniş omuzlu Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) fiziksel özellikleri hadislerde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 5. Türk-İslam sanatında Peygamber sevgisini ifade eden önemli eser türünü belirtiniz.


 6. Cevap: Hilye Açıklama:

  Hilyeler, Hz. Muhammed'in fiziki ve ahlaki özelliklerini bir araya getiren ve genellikle hat sanatıyla yazılan eserlerdir. 7. Peygamberimizi (s.a.v.) öven dinî şiirlerin çeşitli türlerini yazınız.


 8. Cevap: * İlahi * Mevlit * Miraciye * Kaside * Sala Açıklama:

  Bu şiir türleri Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı, ahlakı ve mucizelerini konu alır. 9. Osmanlı padişahlarının tahta çıktıktan sonra gerçekleştirdikleri önemli bir tören olan "Kılıç Kuşanma Merasimi" hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Osmanlı padişahlarının tahta çıktıktan sonra gerçekleştirdikleri önemli bir tören olan "Kılıç Kuşanma Merasimi" hakkında bilgi veriniz.lı padişahlarının tahta çıktıktan sonra gerçekleştirdikleri önemli bir tören olan "Kılıç Kuşanma Merasimi" hakkında bilgi veriniz. Açıklama:

  Osmanlı padişahlarının tahta çıktıktan sonra gerçekleştirdikleri önemli bir tören olan "Kılıç Kuşanma Merasimi" hakkında bilgi veriniz. Cevap: Ne: Padişahların iktidar sembolü olarak kılıç kuşanma töreni Nerede: Eyüp Sultan Türbesi Sembolik Önem: Padişahların makamlarının anlamını hatırlatması, Ebu Eyyûb el-Ensari'ye (r.a.) verilen önemi göstermesiadişahlarının tahta çıktıktan sonra gerçekleştirdikleri önemli bir tören olan "Kılıç Kuşanma Merasimi" hakkında bilgi veriniz. Cevap: Ne: Padişahların iktidar sembolü olarak kılıç kuşanma töreni Nerede: Eyüp Sultan Türbesi Sembolik Önem: Padişahların makamlarının anlamını hatırlatması, Ebu Eyyûb el-Ensari'ye (r.a.) verilen önemi göstermesi 11. Peygamberimiz (s.a.v.) öncesi dönemde Arap Yarımadası'nı etkileyen diğer inanç ve kültürleri açıklayınız.


 12. Cevap: Bizans ve Yunan çok tanrı inancı, Seba Devleti'ndeki güneş, ay ve yıldız kültü Açıklama:

  Cahiliye döneminde Arap Yarımadası, çeşitli inanç ve kültürlerin etkisi altındaydı. 13. Cahiliye Dönemi'nin sosyal hayatını etkileyen olumsuz uygulamalara üç örnek veriniz.


 14. Cevap: * Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi * Çalınan malları geri almak için kör dövüşü yapılması * Asabiyet ve kabilecilik nedeniyle kan davaları çıkması Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nin sosyal hayatı, şiddet, adaletsizlik ve eşitsizlik üzerine kuruluydu. 15. Cahiliye Dönemi'nde aile yapısı nasıldı?


 16. Cevap: Müstakil aile hayatının zor olduğu Cahiliye Dönemi'nde Araplar geniş aile şeklinde yaşıyordu. Soy birliğine dayalı kabile aileleri ve çekirdek ailelerden oluşuyordu. Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nde aile yapısı, çöl ortamının zorluklarına göre şekillenmişti. 17. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Medine çarşısında yaptığı düzenlemelerden üç örnek veriniz.


 18. Cevap: * Çarşı yerini belirleyerek yerlerin işgalsiz kalmasını sağlamak. * Pazar yerinde haraç ve öşür gibi vergilerin alınmamasını kararlaştırmak. * Satıcı ve tüketici haklarının korunması için muhtesipler görevlendirmek. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Medine çarşısında düzenli ve adil bir ticaret ortamı oluşturmak için çeşitli düzenlemeler yapmıştır. 19. Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde ticaret hayatında hangi yasaklar uygulanıyordu?


 20. Cevap: Satılan malı tekrar satmak, pazarlık üzerine pazarlık yapmak, üreticiyi yolunu keserek malını almak, olmayan bir malı satmak. Açıklama:

  Hz. Peygamber, ticaret hayatında adaletin ve dürüstlüğün önemine vurgu yapmış, haksız kazançlara yol açan bu tür davranışları yasaklamıştır. 21. Hz. Mus'ab b. Umeyr'in (r.a.) hayatından üç tane örnek veriniz.


 22. Cevap: * Zengin ve varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmesi * Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davasına gizlice katılması * Medine'de İslamiyet'i öğretmek için görevlendirilmesi Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam'ın Allah'ın (c.c.) buyurduğu son ilahi din olduğunu ve tüm insanlığın huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli hükümleri içerdiğini söylemiştir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şefkat ve merhamet yüklü davranışlarıyla tanınırdı.
  2. (.....) Peygamberimiz (s.a.v.) kendisine zarar vermeye çalışanlara beddua ederdi.
  3. (.....) Resûlullah (s.a.v.) yatsı namazından sonra ve sabah namazından önce uyurdu.
  4. (.....) Peygamberimizin (s.a.v.) meclisinde dinin öğretimi ve ümmetin işleri konuşulmazdı.
  5. (.....) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gösterişten uzak dururdu.
  6. (.....) Peygamberimiz (s.a.v.) sözünü uzatır, gereksiz konuşmalar yapardı.
  7. (.....) Peygamberimizin (s.a.v.) estetiğe önem verdiğini bir mezardaki tümseği düzeltilmesini istemesinden anlayabiliriz.
  8. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın (c.c.) en sevilmeyen kulu idi.
  9. (.....) Mevlit edebiyatı, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğumunu ve hayatını anlatan edebî eserlerdir.
  10. (.....) Süleyman Çelebi'nin Mevlit'i, "Kurtuluş Vesilesi" adıyla bilinir.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. (.....) Cahiliye Dönemi'nde Araplar putlara taparlardı.
  2. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.), sihrin büyük günahlardan biri olduğunu söylemiştir.
  3. (.....) Cahiliye anlayışı, inanç, ibadet ve sosyal konularda olumlu bir etki bırakmıştır.
  4. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.), Kâbe'deki putların temizlenmesini emretmiştir.
  5. (.....) Kur'an-ı Kerim'de hurafelerle ilgili ayetler bulunmaz.
  6. (.....) Cahiliye Dönemi, Müslümanların inanç ve ibadetlerini geliştiren bir dönemdir.
  7. (.....) Tevhit, Allah'ı (c.c.) birlemek anlamına gelir.
  8. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.), kendisini Allah'ın (c.c.) elçisi olarak tanıtmıştır.
  9. (.....) Cahiliye İnancında melek ve cinlere tapılırdı.
  10. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.), Cahiliye uygulamalarından Müslümanları uyarmıştır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Cahiliye Dönemi'nde Araplar putlara taparlardı. 2. Hz. Peygamber (s.a.v.), sihrin büyük günahlardan biri olduğunu söylemiştir. 3. Cahiliye anlayışı, inanç, ibadet ve sosyal konularda olumlu bir etki bırakmamıştır. 4. Hz. Peygamber (s.a.v.), Kâbe'deki putların temizlenmesini emretmiştir. 5. Kur'an-ı Kerim'de hurafelerle ilgili ayetler bulunur. 6. Cahiliye Dönemi, Müslümanların inanç ve ibadetlerini geliştiren bir dönem değildir. 7. Tevhit, Allah'ı (c.c.) birlemek anlamına gelir. 8. Hz. Peygamber (s.a.v.), kendisini Allah'ın (c.c.) elçisi olarak tanıtmıştır. 9. Cahiliye İnancında melek ve cinlere tapılırdı. 10. Hz. Peygamber (s.a.v.), Cahiliye uygulamalarından Müslümanları uyarmıştır. 27. Aşağıdaki cümleleri eşleştirin.

  a. Hz. Peygamber (s.a.v.) İslam'ın ibadete çağrı dili olan ezanı getirmiştir.
  b. Hz. Peygamber (s.a.v.) insanları kötülükten alıkoymayı emretmiştir.
  c. Hz. Peygamber (s.a.v.) istişareyi yönetimde esas almıştır.
  d. Hz. Peygamber (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'de yer alan hukuk düzeniyle ülkeyi yönetmiştir.
  e. Hz. Peygamber (s.a.v.) ahlak kurallarını Kur'an-ı Kerim'e göre yeniden düzenlemiştir.
  f. Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'de ideal bir toplum örneği inşa etmiştir.
  g. Hz. Peygamber (s.a.v.) Muhacir ve Ensar arasında paylaşma ve yardımlaşma kültürünü oluşturmuştur.
  h. Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'de kabileler arasında anlaşmalar yaparak güvenliği sağlamıştır.
  ı. Hz. Peygamber (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'de yer alan inanç esaslarını öğretmiştir.
  i. Hz. Peygamber (s.a.v.) komşuluk ilişkilerine önem vermiştir.
  Eşleştirmeler:
  1. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) insanların adalet temeline dayalı bir yönetim anlayışı getirmiştir.
  2. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) ülkeyi yönetirken danışma kültürünü egemen kılmıştır.
  3. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) ülkede en üstün hukuk kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiştir.
  4. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) Allah'a ibadet için ezanı koymuştur.
  5. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) muhacir ve ensarın yardımlaşması için çabalamıştır.
  6. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'de ideal bir toplum düzeni kurmuştur.
  7. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) ahlak kurallarını Allah'ın bildirdiği şekilde düzenlemiştir.
  8. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) kötülüklerden uzak durmayı teşvik etmiştir.
  9. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ibadetleri öğretmiştir.
  10. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) kabileler arasındaki anlaşmazlıkları gidermiştir.

 28. Cevap: 1.d 2.c 3.d 4.a 5.g 6.f 7.e 8.b 9.ı 10.h Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) gerçekleştirdiği toplumsal değişimler, insanların hayatını derinden etkilemiştir. Bu değişimler arasında hukukun üstünlüğünün sağlanması, istişareye dayalı bir yönetimin oluşturulması, ahlak kurallarının iyileştirilmesi, sosyal adaletin sağlanması ve birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi yer almaktadır. 29. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Medine
  b. Mekke
  c. Baharat Yolu
  d. Muhtesiplik
  e. Öşür
  f. Zekât
  g. Sa'id ibn el-As
  h. Hz. Ömer
  ı. Şifa binti Abdullah
  i. Semra binti Nuheyk el-Esediyye
  1. Toprak mahsüllerinden alınan vergi
  2. Ticaret yollarının güvenliğini sağlayan yol
  3. Hz. Peygamber'in Mekke'deki çarşıyı denetlemesi için görevlendirdiği kişi
  4. Müslümanların dinî bir görev olarak mallarının belli bir miktarını fakirlere vermeleri
  5. Medine'nin önemli tarım ürünü
  6. Pazar yerlerinin düzenini sağlamak ve ölçü-tartıyı kontrol etmekle görevli kişi
  7. Medine'deki düzeni sağlayan muhtesiplik görevinde bulunan kadın sahabe
  8. Mekke'de tarım imkânı olmaması nedeniyle önemi ticaret merkezi olmaktan kaynaklanan şehir
  9. Medine'deki muhtesiplik görevinde bulunan kadın sahabe
  10. Hz. Peygamber'in Medine'deki pazar yerini denetlemesi için görevlendirdiği erkek sahabe

 30. Cevap: 1. e 2. c 3. g 4. f 5. a 6. d 7. i 8. b 9. ı 10. h Açıklama:

  Verilen metin, Hz. Peygamber'in ekonomik yapıda yaptığı dönüşümleri anlatmaktadır. Eşleştirmelerde, metinde yer alan kavramlar ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KÜLTÜRÜMÜZDE PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.)
  2. Sanat, Edebiyat ve Musikimizde Peygamberimiz
  3. Şemail-i Şerif
  4. slam Dünyasında Peygamber Sevgisi

Ayrıca 12.sınıf peygamberimizin hayatı dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dış görünüşü hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler, Türk-İslam sanatında Peygamber sevgisinin ifade edildiği önemli bir eser türünü öğrenecektir.

Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili dinî şiir türlerini öğrenir.

Osmanlı geleneklerinin ve sembollerinin anlaşılması.

Peygamberimiz'in (s.a.v.) doğduğu dönemin dini ve kültürel ortamını anlama

Cahiliye Dönemi'nin sosyal hayatını olumsuz etkileyen uygulamaları sıralayabilmek.

Cahiliye Dönemi'nde aile yapısını ve özelliklerini öğrenmek.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) çarşı düzenine verdiği önemi ve bu düzenlemelerin ticaretin düzgün şekilde işlemesine nasıl katkı sağladığını anlar.

Öğrenciler, İslam'da ticaret hayatının temel ilkelerini anlarlar.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) getirdiği dinin önemini ve diğer dinlerden farkını kavrar.

* Peygamberimizin (s.a.v.) şefkatli ve merhametli olduğunu öğrenmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) karakterinin olumsuz özelliklerini ayırt etmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) uyku düzenini kavramak. * Peygamberimizin (s.a.v.) meclis adabını anlamak. * Peygamberimizin (s.a.v.) gösterişsiz ve sade bir karaktere sahip olduğunu öğrenmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) sözünün özü ve açık olduğunu öğrenmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) estetiğe ve güzelliğe önem verdiğini kavramak. * Peygamberimiz (s.a.v.) sevgisinin Allah'ın (c.c.) bir emri olduğunu hatırlamak. * Mevlit edebiyatının Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğumunu ve hayatını anlattığını bilmek. * Süleyman Çelebi'nin Mevlit'ini Türk kültüründeki önemini anlamak.

* Cahiliye Dönemi inançlarını ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bu inançlarla mücadelesini öğrenme. * Tevhit inancının önemini kavrama. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) insanları cehaletten kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlama. * Cahiliye anlayışının günümüzde görülen bazı uygulamalarda hala devam ettiğini fark etme. * Hurafelerin dinde yeri olmadığını öğrenme. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz ve davranışlarıyla örnek bir kişilik olduğunu bilme.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Medine'de nasıl bir toplumsal değişim süreci başlattığını ve bunun bugünkü Müslüman toplumlarına nasıl yansıdığını anlarlar.

* Hz. Peygamber'in ticaret hayatına ilişkin anlayışını öğrenmek * İslam'ın ekonomik öğretilerini kavramak * Hz. Peygamber'in ekonomik yapıda yaptığı dönüşümleri anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri