12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İslamiyet'in ilk dönemlerinde Müslüman olmanın zorlukları nelerdir?


 2. Cevap: Mekkeli müşriklerin baskı ve işkenceleri, Müslümanların Mekke'den hicret etmek zorunda kalmaları, Müslümanların maddi ve manevi sıkıntılar yaşaması. Açıklama:

  Mekke'de yaşayan Müslümanlar, müşriklerin baskı ve işkencelerine maruz kalmışlardır. Bu baskı ve işkenceler, Müslümanların maddi ve manevi olarak sıkıntılar yaşamasına neden olmuştur. Hatta bazı Müslümanlar, müşriklerin baskılarına dayanamayarak İslam'dan dönmüştür. Bu durum, Müslümanlar arasında moral bozukluğuna yol açmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.), bu sıkıntılı dönemde ashabını teselli etmiş ve onlara sabır tavsiye etmiştir. 3. İslam'ın evrensel mesajının yayılmasında sahabelerin rolü nedir?


 4. Cevap: Sahabeler, İslam'ın evrensel mesajını, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) davet mektuplarını dünyanın dört bir yanına götürerek yaymışlardır. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam'ın evrensel mesajını dünyanın her yerine yaymak için çaba göstermiştir. Bu amaçla, dönemin çevre ülke liderlerine davet mektupları göndermiştir. Bu mektupları, İslam'ın evrensel mesajını, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) davetini ve İslam'a davetin önemini anlatan sahabeler götürmüştür. 5. Sahabelerin dereceleri nasıl belirlenir?


 6. Cevap: Sahabelerin dereceleri, Müslüman olma süreçlerine ve gayretlerine göre belirlenir. Açıklama:

  İslam'a ilk girenler, İslam'a davette ve İslam'ın yayılması için çaba göstermede daha fazla gayret gösterenler, daha yüksek dereceye sahiptir. 7. Sahabelerin İslam'ın yayılmasında katkıları nelerdir?


 8. Cevap: Sahabeler, İslam'ın yayılmasında önemli katkılarda bulunmuşlardır. Açıklama:

  Sahabeler, İslam'ın evrensel mesajını dünyanın dört bir yanına götürerek, İslam'ın yayılmasında önemli rol oynamışlardır. Ayrıca, İslam'ı yaşama ve uygulama konusundaki örnek davranışları ile de İslam'ın yayılmasında etkili olmuşlardır. 9. Peygamberimizin (s.a.v.) mühründe ne yazıyordu?


 10. Cevap: "Muhammed Allah'ın elçisidir." Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) mührü, onu diğer insanlardan ayıran ve onun peygamberlik görevini simgeleyen bir işaretti. 11. Tebliğ ve irşat ne demektir?


 12. Cevap: Tebliğ, Allah'tan (c.c.) aldıkları emir ve hükümleri insanlara duyurmaktır. İrşat ise, insanları doğru yola iletmektir. Açıklama:

  Tebliğ ve irşat, Peygamberimizin (s.a.v.) temel görevlerindendir. Sahabiler de bu görevi yerine getirmek için büyük çaba sarf etmişlerdir. 13. Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabiler arasından tebliğ ve irşat için görevlendirdiği kişilere ne ad verirdi?


 14. Cevap: Nakip veya naip Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), tebliğ ve irşat için görevlendirdiği kişileri, olgun ve güvenilir kimselerden seçmiştir. 15. Kur'an-ı Kerim, sahabelere nasıl bir rehberlik yapmıştır?


 16. Cevap: Kur'an-ı Kerim, sahabelere doğru yolu göstermiş, onları iyiliğe ve güzelliğe çağırmış, kötülükten sakındırmıştır. Açıklama:

  Sahabiler, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinerek İslam'ı hızla yaymışlar ve İslam'ı evrensel bir din haline getirmişlerdir. 17. Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'e bakış açısı nasıldır?


 18. Cevap: Sahabeler, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kelamı olarak kabul etmişler ve ona son derece saygı duymuşlardır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek, ezberlemek ve uygulamak için büyük çaba göstermişlerdir. Açıklama:

  Sahabeler, Kur'an-ı Kerim'in indirilişine şahit olmuşlar ve onu Hz. Peygamber'den bizzat öğrenmişlerdir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in önemini ve değerini çok iyi bilmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kelamı olarak kabul etmişler ve ona son derece saygı duymuşlardır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek, ezberlemek ve uygulamak için büyük çaba göstermişlerdir. 19. Sahabeler Kur'an-ı Kerim'i nasıl öğrenmişlerdir?


 20. Cevap: Sahabeler Kur'an-ı Kerim'i üç şekilde öğrenmişlerdir: * Hz. Peygamber'den öğrenme: Sahabeler Kur'an-ı Kerim'i ilk olarak Hz. Peygamber'den öğrenmişlerdir. Hz. Peygamber, Kur'an-ı Kerim'i vahiy kâtiplerine yazdırdıktan sonra, sahabelerine ezberletmiş ve anlamını öğretmiştir. * Birbirlerinden öğrenme: Sahabeler, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olan sahabelerden de öğrenmişlerdir. * Kendi kendine öğrenme: Sahabeler, Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine de çalışarak öğrenmişlerdir. Açıklama:

  Sahabeler, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için büyük çaba göstermişlerdir. Hz. Peygamber'den, birbirlerinden ve kendi kendilerine çalışarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişlerdir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam'ın ilk yıllarında insanlara Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmek için çok çaba göstermiştir.
  ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ederken insanlara Kur'an'ın indiriliş amacını da anlatmıştır.
  ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ederken insanların sorularını cevaplamaktan çekinmemiştir.
  ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ederken sadece erkeklere hitap etmiştir.
  ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ederken sadece sözlü olarak tebliğ etmiştir.
  ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmedeki en önemli amacı, insanları İslam'a davet etmekti.

 22. Cevap: D D D Y Y D Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam'ın ilk yıllarında insanlara Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmek için çok çaba göstermiştir. Bunun için Mekke'de Mekke'nin farklı yerlerinde, Medine'ye hicret ettikten sonra ise Medine'de Mescid-i Nebevi'de Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i okumuş ve anlatmıştır. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'i insanlara öğretmek için Ashab-ı Suffe'yi kurmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE SAHABE
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Mes’ud (r.a.)
  2. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  3. Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabe
  4. Sahabenin Kur’an-ı Kerim’e Bağlılığı
  5. Sahabenin Peygamber Efendimize ve Sünnetine Bağlılığı
  6. Sahabenin Peygamberimizle İletişimi

Ayrıca 12.sınıf siyer dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

İslamiyet'in ilk dönemlerinde Müslüman olmanın zorlukları hakkında bilgi sahibi olur.

İslam'ın evrensel mesajının yayılmasında sahabelerin rolünü kavrar.

Sahabelerin dereceleri hakkında bilgi sahibi olur.

Sahabelerin İslam'ın yayılmasında katkılarını kavrar.

Peygamberimizin (s.a.v.) mührü ve anlamını bilir.

Tebliğ ve irşat kavramlarını ve anlamlarını bilir.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tebliğ ve irşat için görevlendirdiği kişilere verilen ismi bilir.

Kur'an-ı Kerim'in sahabelere yaptığı rehberliği bilir.

Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'e bakış açısını açıklar.

Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenme yöntemlerini açıklar.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in İslam'ı yaymak için yaptığı çalışmalardan biri de Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmesidir

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri