12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Peygamberimiz (s.a.v.) ilk Cuma namazını kıldığı mescid hangisidir?

  A) Mescid-i Haram    B) Mescid-i Nebi    
  C) Mescid-i Aksa     D) Mescid-i Kuba    
  E) Kâbe                                  

 2. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz ilk Cuma namazını Mescid-i Kuba'de kılmıştır. 3. Hicretin sosyal ve kültürel sonuçlarından biri olarak aşağıdaki hangisi doğrudur?

  A) İslam'ın yayılması ve Müslümanların sayısının artması
  B) Arap Yarımadası'nın fethi
  C) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ölümü
  D) Müslümanların Mekke'ye geri dönmesi
  E) İslam'ın yayılması ve Müslümanların azalması

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hicretin sosyal ve kültürel sonuçlarından biri, İslam'ın yayılması ve Müslümanların sayısının artmasıdır. 5. "Kulları içinde Allah'tan (gereği gibi) ancak ……… korkar." (Fatır: 28) Ayette boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) İbadet edenler    B) Zikredenler      
  C) Âlimler           D) İdareciler       
  E) Köleler                               

 6. Cevap: C Açıklama:

  Ayette "Âlimler" ifadesi kullanılmıştır. 7. "Allah, içinizden iman edenlerin ve kendilerine ……… verilenlerin derecelerini yükseltir." (Mücadele: 11) Ayette boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) İlim    B) Rızk    C) Mal    D) Akıl    E) Kalp    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Ayette "İlim" ifadesi kullanılmıştır. 9. Peygamberimizin cami bitişiğinde yaptırdığı ilim yuvasının adı nedir?

  A) Suffe              B) Makam-ı İbrahim   
  C) Mimber             D) Mihrap            
  E) Mahfil                                  

 10. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz'in cami bitişiğinde yaptırdığı ilim yuvasının adı Suffe'dir. 11. Peygamberimizin Medine'de yaptırdığı mescidin yanındaki ilim merkezine ilim görenlere ne ad verilir?

  A) Ashab-ı Resul     B) Sahabe-i Kiram   
  C) Ashab-ı Suffe     D) Asr-ı Saadet     
  E) Ashab-ı Güzin                         

 12. Cevap: C Açıklama:

  İlim görenlere Ashab-ı Suffe denir. 13. İslam öncesi Arap Yarımadasındaki kabileler arasındaki düşmanlık ve savaşlara ne ad verilir?

  A) Cihat               B) Cehd               
  C) Muharebe            D) Eyyam’ül-Arap      
  E) Seniyyet’ül-Veda                          

 14. Cevap: D Açıklama:

  Eyyam’ül-Arap, İslam öncesi Arap Yarımadasındaki kabileler arasındaki savaşları ifade eder. 15. Arap Yarımadasında çölde göçebe olarak yaşayan Araplara ne ad verilir?

  A) Medeni    B) Hadari    C) Bedevi    D) Mevali    E) Seferi    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bedevi terimi, Arap Yarımadasında çölde göçebe yaşayan Arapları ifade eder. 17. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin içinde Cahiliye Dönemi’nden kalma tamamen terk edemeyecekleri dört adet vardır. Bunlar: ……………….. Hangisi Peygamberimizin saydığı adetlerden değildir?

  A) Puta tapmak
  B) Soy ile övünmek
  C) Başkalarının soyuna dil uzatmak
  D) Yıldızlardan (Allah’tan başkasından) yağmur istemek
  E) Bağıra çağıra ölülere yas tutmak

 18. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimizin saydığı adetler arasında yıldızlardan yağmur istemek yer almaz. 19. Hz. Muhammed(sav) çocukluğunda annesiyle birlikte gittiği Medine’de kime misafir olmuşlardır?

  A) Sad oğulları         B) Muttalib oğulları   
  C) Hazreçliler          D) Neccar oğulları     
  E) Evsliler                                    

 20. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Muhammed(sav) çocukluğunda annesiyle birlikte Medine'ye giderek Neccar oğulları yanında misafir olmuşlardır. 21. İlk Müslümanlardan çocuk yaşta Müslüman olan kimdir?

  A) Hz. Ebubekir          B) Hz. Zeyd b. Harise   
  C) Hz. Ali               D) Hz. Bilal Habeşi     
  E) Hz. Yasir                                     

 22. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Ali, ilk Müslümanlardan biridir ve çocuk yaşta Müslüman olmuştur. 23. İslam’ın ilk yıllarında Daru’l-Erkam (Erkam’ın evi) eğitim-öğretim amacıyla ne zamana kadar kullanılmıştır?

  A) Tüm Mekke dönemi boyunca
  B) Hz. Ömer’in Müslüman oluşuna kadar
  C) Müslümanların sayısı 25’e ulaşana kadar
  D) I. Akabe biatına kadar
  E) Bedir Savaşına kadar

 24. Cevap: B Açıklama:

  Daru’l-Erkam, Hz. Ömer’in Müslüman oluşuna kadar eğitim-öğretim amacıyla kullanılmıştır. 25. Hz. Muhammed ve ilk Müslümanlara yaptıkları kötülüklerden dolayı karısı ile birlikte Cehenneme gideceği ilan edilen kişi kimdir?

  A) Ebu Talib    B) Ebu Leheb    C) Ebu Cehil    D) Ebu Süfyan    E) Ebu Amr    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Ebu Leheb, Hz. Muhammed ve ilk Müslümanlara yaptıkları kötülüklerden dolayı Cehenneme gideceği ilan edilen kişidir. 27. Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülüp, namaz hediyesi ile dönmesine vesile olan olaya ne ad verilir?

  A) Mevlit    B) Regaib    C) Berat    D) Miraç    E) Kadir    

 28. Cevap: D Açıklama:

  Miraç, Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülüp, namaz hediyesi ile dönmesine vesile olan olaydır. 29. İnanmadığı halde inanıyor gibi görünen kişiye ne ad verilir?

  A) Müslüman    B) Mü'min    C) Kafir    D) Mürted    E) Münafık    

 30. Cevap: E Açıklama:

  İnanmadığı halde inanıyor gibi görünen kişiye "münafık" denir. 31. Abdullah b. Zeyd ismi Hz. Ömer ile anılınca hangi olay aklımıza gelir?

  A) Namazın farz kılınması       B) Orucun emredilmesi          
  C) İçkinin yasaklanması         D) Bedir Savaşı hazırlıkları   
  E) Ezanın ortaya çıkışı                                        

 32. Cevap: E Açıklama:

  Abdullah b. Zeyd'in ismi, Ezan'ın ortaya çıkışı ile anılır. 33. "Kulları içinde Allah’tan ancak alimler korkar" (Mücadele 11) ayetinde anlatılmak istenen nedir?

  A) Allah’ı tanıyıp, O’na bağlanmanın yolunun bilgiden geçtiği
  B) Bilginlerin korkak olduğu
  C) Korkmanın önemli bir meziyet olduğu
  D) Kul olabilmek için korkmanın gerekli olduğu
  E) Allah’ın gazap eden, cezalandıran olduğu

 34. Cevap: A Açıklama:

  Ayette Allah'ı tanıyıp O'na bağlanmanın bilgi ile mümkün olduğu ifade edilir. 35. Hangisi Peygamber Efendimizin eğitim metotlarından biri olamaz?

  A) Rencide etmemek
  B) Kısa süreli olarak azarlamak
  C) Hataları yüze vurmamak
  D) Muhataba alternatif göstermek
  E) Hata yapana akli ve mantıki izahlarda bulunmak

 36. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimizin eğitim metotları arasında azarlamak yer almaz. 37. Cahiliye Dönemi'nde Kabilecilik Ruhu Nedir?


 38. Cevap: Cahiliye Dönemi'nde kabilesine aşırı derecede bağlılık ve kabilecilik ruhu, Arap toplumunun belirgin bir özelliğiydi. Bu durum, kabileler arasında sık sık çatışmalara sebep oluyordu. Bireylerin kabileleri için her türlü fedakarlığı yapmaları beklenir, kabile onuru her şeyin önündeydi. Açıklama:

  Cahiliye Dönemi, İslam öncesi Arap toplumunun yaşadığı dönemi ifade eder. Bu dönemde kabilecilik, toplumun ana dinamiğiydi ve bireylerin kimliklerinin büyük bir kısmını oluşturuyordu. 39. Hz. Muhammed'in Çocukluk Yılları ve Medine'ye Hicreti Nasıl Gerçekleşti?


 40. Cevap: Hz. Muhammed, Mekke'de doğdu. Annesi vefat ettikten sonra dedesi ve amcası tarafından büyütüldü. Genç yaşlarda ticaret yaparak "El-Emin" (güvenilir) olarak anıldı. 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi. 40 yaşında Hira Mağarası'nda ilk vahiy alındı. Vahiyler devam ederek İslam'ı tebliğ etmeye başladı. 13 yıl boyunca Mekke'de müslümanları topladı ancak zulümlere maruz kaldı. Sonunda Allah'ın izniyle Medine'ye hicret etti. Kazanım: Açıklama:

  Kazanım: 41. Hicretin Sosyal ve Kültürel Sonuçları Nelerdir?


 42. Cevap: Hicret, İslam tarihinde büyük bir dönüm noktasıdır. Sosyal olarak, Medine'de Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasında bir toplumsal sözleşme (Medine Sözleşmesi) yapıldı. Bu, farklı inançlara sahip grupların bir arada yaşamasını düzenliyordu. Ayrıca Müslümanlar arasında kardeşlik bağları kuruldu. Kültürel olarak, Medine'de İslam'ın yayılması ve toplumun İslam değerlerine göre şekillenmesi başladı. Açıklama: 43. Hz. Muhammed'in İlk Vahyi ve Vahiyle İlgili Önemli Gelişmeler Nelerdir?


 44. Cevap: Hz. Muhammed'in ilk vahyi Hira Mağarası'nda Cebrail tarafından geldi. Bu, İslam'ın başlangıcıdır ve peygamberlik görevinin başladığı anı temsil eder. Ardından, vahiyler devam etti ve peygamberlik misyonu ilan edildi. İlk Müslümanlar arasında Hz. Hatice, Hz. Ali ve Hz. Zeyd gibi önemli sahabeler vardı. Açıklama: 45. Kabilecilik ruhu olarak adlandırılan kavramı açıklayın.


 46. Cevap: Kabilecilik ruhu, insanların kabilelerine olan bağlılığı ve kabile üyelerine duydukları dayanışma duygusu anlamına gelir. Bu duygu, Arap toplumunun İslam öncesi döneminde önemli bir rol oynamıştır. Açıklama: 47. İslam öncesi Arap Yarımadasındaki kabileler arasındaki düşmanlıkların nedenleri hakkında düşüncelerinizi paylaşın.


 48. Cevap: İslam öncesi Arap Yarımadasındaki düşmanlıkların nedenleri arasında toprak, kaynaklar, aşiret onuru ve kan davaları gibi faktörler etkili olmuştur. Ayrıca kabileler arası rekabet ve çatışma da bu düşmanlıkların temel nedenlerindendir. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZE İTAAT
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Ömer (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. İslam’ı Anlama ve Yaşamada Sünnetin Yeri ve Önemi
  4. Peygamber Sevgisi
  5. Peygamberimize İtaat ve Bağlılık

Ayrıca 12.sınıf siyer (peygamberimizin hayatı) dersi 1.dönem 1.yazlı soruları; müfredata uygun olarak mebsinavlari.com tarafından cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru ile öğrencilerin bu dönemin temel özelliğini anlamaları hedeflenmektedir.

Açıklama: Bu soru, Hz. Muhammed'in hayatının önemli aşamalarını anlamalarını ve İslam'ın başlangıcının nasıl gerçekleştiğini kavramalarını amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin hicretin toplumsal ve kültürel etkilerini anlamalarını amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin Hz. Muhammed'in peygamberlik görevinin başlangıcını ve bu süreçte yaşanan önemli gelişmeleri kavramalarını amaçlamaktadır.

Öğrenci, kabileden kaynaklanan dayanışma ve bağlılık duygusunu anlar.

Öğrenci, İslam öncesi Arap toplumunun düşmanlıkların nedenlerini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 3 kere doğru, 11 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Siyer 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.