12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Freud'un kişilik teorisine göre, kişiliğin id, ego ve süper ego olarak bölündüğü doğru mudur?

  A) Evet                       B) Hayır                     
  C) Sadece id ve süper ego     D) Sadece id ve ego          
  E) Sadece ego ve süper ego                                 

 2. Cevap: A Açıklama:

  Freud'un kişilik teorisi, kişiliğin id, ego ve süper ego olmak üzere üç katmandan oluştuğunu belirtir. 3. Erikson'un psikososyal teorisine göre, hangi gelişim döneminde çocuklar güven ve bağımsızlık duyguları geliştirirler?

  A) Temel güvene karşı güvensizlik
  B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
  C) Girişimciliğe karşı suçluluk
  D) Başarıya karşı aşağılık duygusu
  E) Kimlik arayışına karşı rol karmaşası

 4. Cevap: A Açıklama:

  Temel güvene karşı güvensizlik dönemi (0-1 yaş), çocukların bağlanma ve güven duygusunun oluştuğu dönemdir. Bu dönemde tutarlı ve sevgi dolu bakım, güven duygusunu desteklerken, güvensiz bakım güvensizlik duygusunu teşvik eder. 5. Kişiliğin hangi teknikle gözlemlenmesi, bireyin doğal ortamdaki davranışlarını izleme fırsatı verir?

  A) Anket                    B) Gözlem                  
  C) Derecelendirme ölçeği    D) Projektif test          
  E) Görüşme                                             

 6. Cevap: B Açıklama:

  Gözlem tekniği, bireylerin doğal ortamlarda davranışlarını gözlemlemeyi içerir ve ayrıntılı veri sağlar. 7. Stresle başa çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi problem odaklı bir stratejidir?

  A) Dua etmek
  B) Egzersiz yapmak
  C) Savunma mekanizmalarını kullanmak
  D) Yüceltme
  E) Rahatlama teknikleri kullanmak

 8. Cevap: B Açıklama:

  Problem odaklı stratejiler stresi doğrudan değiştirirken, duygu odaklı stratejiler duygulara odaklanır. Egzersiz yapmak stresi azaltan endorfin salgısını artırarak stresi doğrudan değiştirir. 9. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal denge ve uyumun bozulmasının bir göstergesidir?

  A) Günlük kaygı ve üzüntüler
  B) Sevdikleriyle arasının bozulması
  C) İş performansının düşmesi
  D) Günde birden fazla kitap okumak
  E) Hayattan zevk alamama

 10. Cevap: E Açıklama:

  Ruhsal denge ve uyumun bozulması, hayattan zevk alamama gibi belirtilerle ortaya çıkar. 11. Fobi nedir?

  A) Normal bir korku tepkisi
  B) Mantık dışı ve yoğun korku
  C) Ruhsal bir bozukluk
  D) Duyguların açıkça belli edilmemesi
  E) Bedensel yakınmaların olması

 12. Cevap: B Açıklama:

  Fobi, mantık dışı ve yoğun bir korkudur. 13. Psikanalitik yaklaşım, psikolojik sıkıntının altında yatan nedenlerin ortaya çıkarılması için hangi yöntemi kullanır?

  A) Rüya analizi
  B) Serbest çağrışım
  C) Sistematik duyarsızlaştırma
  D) Bilişsel yeniden yapılandırma
  E) Davranışsal aktivasyon

 14. Cevap: B Açıklama:

  Serbest çağrışım, bastırılmış anıların ve düşüncelerin ortaya çıkarılması için kullanılan psikanalitik bir tekniktir. 15. Klasik koşullanmada koşulsuz tepkiyi oluşturan uyarıcıya ne ad verilir?

  A) Koşullu uyarıcı    B) Doğa uyarıcı      
  C) Nötr uyarıcı       D) Yapay uyarıcı     
  E) Pekiştirme                              

 16. Cevap: B Açıklama:

  Klasik koşullanmada, koşulsuz tepkiyi oluşturan uyarıcı, doğal veya doğuştan gelen bir uyarıcıdır. 17. Gizil öğrenmede, organizma çevresinde olan bitenleri fark etmeden depolar. Bu öğrenme türüne örnek olarak hangisi gösterilebilir?

  A) Bisiklet sürmeyi öğrenmek
  B) Labirentte yiyeceğe ulaşmayı öğrenmek
  C) Bir şarkıyı ezberlemek
  D) Korkuyu yenmek
  E) Araba kullanmak

 18. Cevap: C Açıklama:

  Farkına varmadan öğrenmede pekiştirici uyarıcı olmadan öğrenme gerçekleşir ve bu öğrenme daha sonra ortaya çıkabilir. Bir şarkıyı ezberlemek bunun bir örneğidir. 19. Aşağıdaki durumlardan hangisi öğrenilmiş çaresizliğe bir örnektir?

  A) Bir sınavı geçemeyen öğrencinin sonrasında ders çalışmayı bırakması
  B) Bir sporcunun yoğun antrenmanlar sonucunda başarılı olması
  C) Bir çocuğun başarıya yönelik olumlu inançlar geliştirmesi
  D) Bir öğretmenin öğrencilerinin başarısını desteklemesi
  E) Bir kişinin tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çaba göstermesi

 20. Cevap: A Açıklama:

  Öğrenilmiş çaresizlik, olumsuz sonuçları ortadan kaldıramayacağına inanarak çaba göstermeyi bırakmaya neden olan bir durumdur. 21. Bellek türleri arasında hangisi çok kısa sürelidir ve çevreden gelen uyarıcıların birebir kopyasını tutar?

  A) Duyumsal bellek       B) Kısa süreli bellek   
  C) Çalışma belleği       D) Uzun süreli bellek   
  E) Anlam belleği                                 

 22. Cevap: A Açıklama:

  Duyumsal bellek, gelen uyarıcıların geçici olarak tutulduğu ve çok kısa süreli bir bellek türüdür. 23. Hangi bellek türü, yeni bilgileri eskilerle ilişkilendirmek suretiyle uzun süre depolar?

  A) Duyumsal bellek       B) Kısa süreli bellek   
  C) Uzun süreli bellek    D) Çalışma belleği      
  E) Episodik bellek                               

 24. Cevap: C Açıklama:

  Uzun süreli bellek, anlamlı ve kalıcı bilgi depolaması için kullanılan bellek türüdür. 25. Beynin hangi bölgesinin çıkarılması H.M.'nin yeni şeyler öğrenememesine neden olmuştur?

  A) Beyincik        B) Hipokampüs     
  C) Frontal lob     D) Temporal lob   
  E) Parietal lob                      

 26. Cevap: B Açıklama:

  Hipokampüs, yeni anıların oluşumunda rol oynar. 27. Hangi çağrışım türü, benzerlik ilkesine dayanır?

  A) Zaman ve mekânda yakınlık    B) Zıtlık                      
  C) Benzerlik                    D) Aşinalık                    
  E) Ardışıklık                                                  

 28. Cevap: C Açıklama:

  Benzerlik çağrışımı, birbirine benzeyen uyaranların geri çağrılmasına yardımcı olur. 29. Zekânın kalıtım ve çevre arasındaki ilişkisine göre, hangisi doğrudur?

  A) Kalıtım zekâda daha etkilidir.
  B) Çevre zekâda daha etkilidir.
  C) Kalıtım ve çevre eşit derecede etkilidir.
  D) Zekâ sadece kalıtımla belirlenir.
  E) Çevre sadece olumsuz koşullarda zekâyı etkiler.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Çevresel faktörler doğum öncesi dönemden itibaren zekânın gelişimi üzerinde etkilidir. Ancak kalıtım da zekâ potansiyelini belirler. 31. Aşağıdakilerden hangisi WISC-r Zekâ Testi'nin alt testlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Geniş bilgi           B) Sayı dizisi          
  C) Yargılama             D) Küplerle desen       
  E) Sosyal farkındalık                            

 32. Cevap: E Açıklama:

  Sosyal farkındalık, WISC-r Zekâ Testi'nin alt testlerinden biri değildir. 33. Yaratıcı bireyler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Gerginliğe karşı tahammül seviyeleri düşüktür.
  B) Çok boyutlu düşünme yetenekleri zayıftır.
  C) Kelime hazineleri genellikle sınırlıdır.
  D) Belirsizliğe karşı tahammülleri yüksektir.
  E) Yalnızca geleneksel fikirlerle ilgilenirler.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Yaratıcı bireyler, gerginlik ve belirsizliğe karşı yüksek bir tahammül düzeyine sahiptir. 35. Aşağıdakilerden hangisi bir yaratıcı bireyin özelliği DEĞİLDİR?

  A) Geniş kelime hazinesi        B) Yüksek risk alma eğilimi    
  C) Belirginlik ihtiyacı         D) Fikirlerin akıcılığı        
  E) Analitik düşünme yeteneği                                   

 36. Cevap: C Açıklama:

  Yaratıcı bireyler genellikle belirsizliğe karşı toleranslıdır ve belirginlik ihtiyacı göstermezler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf psikoloji dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Freud'un kişilik teorisinin temel kavramlarını anlama.

Erikson'un psikososyal teorisinde erken çocukluk döneminin önemini kavrama.

Kişiliğin ölçülme yöntemlerini anlamak.

Stresle başa çıkma stratejilerini tanımlamak.

Ruhsal denge ve uyumun önemini anlayabilme

Anksiyete-kaygı bozukluklarını tanımlamak

Psikanalitik yaklaşımın temel tekniklerini tanımak.

Öğrenme türlerini ayırt etme.

Bilişsel öğrenme türleri

Öğrenmeyi engelleyen faktörleri anlamak.

Duyumsal belleğin işlevlerini ve özelliklerini anlamak

Uzun süreli belleğin işlevlerini ve özelliklerini anlamak

Bellek ve beyin bölgelerinin fonksiyonları

Bellek geliştirme teknikleri

Zekânın kalıtım ve çevresel faktörler arasındaki ilişkisini anlamak.

WISC-r Zekâ Testi'nin alt testlerini bilmek.

Yaratıcı bireylerin özelliklerini anlamak.

Yaratıcı bireylerin özelliklerini ayırt etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.