12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) aile hayatına yönelik olarak söylediği hadislerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) "Kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın."
  B) "Nikâh benim sünnetimdendir."
  C) "Erkekler kadınlara karşı şiddet uygulayabilir."
  D) "Kız çocuklarını diri diri gömme adeti devam ettirilmelidir."
  E) "Eşler, birbirlerine saygı ve sevgiyle davranmalıdır."

 2. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), "Nikâh benim sünnetimdendir..." buyurarak nikâhın sünnet olduğunu ve Müslümanların evlenmeye teşvik edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ticaret hayatındaki önemli özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah yolunda cihattan daha önemli görmesi
  B) Sadece şahsi ihtiyaçları için ticaret yapması
  C) Güvenilir ve dürüst bir tüccar olması
  D) Müşterileriyle pazarlık yapmaktan hoşlanması
  E) Sadece yurt dışı mallarla ticaret yapması

 4. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), güvenilirliği ve dürüstlüğüyle tanınan başarılı bir tüccardı. 5. İslam'da hangi kazanç yolu meşru değildir?

  A) Ticaret         B) Zekât vermek   
  C) Rüşvet          D) Tarım          
  E) Çalışmak                          

 6. Cevap: C Açıklama:

  İslam'da rüşvet ve zorbalık yoluyla kazanç elde etmek meşru değildir. 7. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in siyasi alanda gerçekleştirdiği değişimlerden birini seçiniz.

  A) Medine Sözleşmesi'nin hazırlanması
  B) Cumhuriyetin ilanı
  C) Halifeliğin kurulması
  D) İslam hukukunun uygulanması
  E) Monarşinin tesis edilmesi

 8. Cevap: A Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) gerçekleştirdiği önemli bir siyasi değişimdir. 9. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ticaretle ilgili belirlediği yasaklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Malın ucuza alınması
  B) Faizin işletilmesi
  C) Satılan malın tekrar satılması
  D) Pazarlık üzerine pazarlık yapılması
  E) Ölçü ve tartıda hile yapılması

 10. Cevap: B Açıklama:

  İslam, ödünç verilen paraya faiz işletilmesini kesinlikle yasaklamıştır. 11. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) gerçekleştirmiş olduğu toplumsal dönüşümlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Köleliğin tamamen kaldırılması
  B) Kadınların toplumdan dışlanması
  C) Kabileler arasındaki sınırların kaldırılması
  D) Ezana izin verilmesi
  E) İslam'ın zorla yayılması

 12. Cevap: D Açıklama:

  Ezana izin verilmesi, İslam'ın ibadete çağrı dili olmuş ve toplumu bir araya getirmiştir. 13. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yürüyüş tarzı nasıldı?

  A) O öne eğik, hızlı ve vakarlı yürür, ayaklarını yere sert vururdu.
  B) O öne eğik, düz yürür, ayaklarını yere hafif vururdu.
  C) O öne eğik değil, düz yürür, ayaklarını yere sert vururdu.
  D) O öne eğik, hızlı yürür, ayaklarını yere hafif vururdu.
  E) O düz yürür, ayaklarını yere sert vururdu.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) öne eğik, düz yürür ve ayaklarını yere hafif vurur şekilde yürüdüğü belirtilmektedir. 15. Hz. Mus'ab b. Umeyr (r.a.) Medine'de hangi görevi üstlenmiştir?

  A) İslam'ı öğretmek ve insanları İslam'a davet etmek
  B) Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) elçisi olmak
  C) Medine'nin ileri gelenlerini İslam'a ikna etmek
  D) Mekkeli müşrikleri Medine'den kovmak
  E) Medine'de İslam devleti kurmak

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hadiste Hz. Mus'ab b. Umeyr'in Medine'de Kur'an'ı öğrettiği ve insanları İslam'a davet ettiği belirtilmektedir. 17. Necâşî, Hz. Câfer (r.a.) ve yanındaki muhacirlere karşı nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Onları Mekke'ye geri göndermeyi kabul etmiştir.
  B) Onlara Habeşistan'da yaşama izni vermeyi reddetmiştir.
  C) Onları ülkesinden kovmuştur.
  D) Onları himayesine alıp Mekkeli müşriklere karşı korumuştur.
  E) Onları kendi dinine geçmeye zorlamıştır.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Hadiste Necâşî'nin muhacirlere sahip çıktığı ve Mekkeli müşriklere karşı koruduğu belirtilmektedir. 19. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) öğle uykusuna karşı tavrı nasıldı?

  A) Öğle uykusunun faydalı olduğunu düşünürdü.
  B) Öğle uykusunu gereksiz görürdü.
  C) Öğle uykusunu sadece yorulunca yapardı.
  D) Öğle uykusunu her gün en az bir saat uyurdu.
  E) Öğle uykusuna karşı hiçbir tavrı yoktu.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), öğle uykusunun gece ibadetine imkan sağlayacağını ifade etmiştir. 21. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) estetik anlayışını yansıtan bir davranışı hangisidir?

  A) Bir mezardaki tümseği düzeltilmesini istemesi
  B) Lüks eşyalara ilgi duyması
  C) Gösterişli kıyafetler giymesi
  D) Kendini aşırı şekilde övmesi
  E) Sanat eserlerini yasaklaması

 22. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), "Aslında böyle şeyler ölüyü ne sıkar ne de ona rahatlık verir fa- kat bu sağ olanların gözlerine güzel görünmek içindir." buyurarak estetiğin sağ olanlar için önemli olduğunu vurgulamıştır. 23. Hilye-i saadet levhaları hangi amaçla ortaya çıkmıştır?

  A) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) resimle tasviri için
  B) Hat sanatının gelişimi için
  C) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) fiziksel özelliklerinin sözlü tasvirlerini içermek için
  D) Tezhip sanatının tanıtımı için
  E) Naatların yazılı olarak kaydedilmesi için

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hilye-i saadet levhaları, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sözlü tasvirlerinin levhalaştırılıp daha görünür yerlerde sergilenmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. 25. Hangisi, İslam dünyasında Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevgiyi ve bağlılığı ifade eden bir şiir türüdür?

  A) Kaside    B) Mevlit    C) Miraciye    D) Hamse    E) Gazel    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Kasideler, belirli bir makam seyri ile doğaçlama icra edilen ve Hz. Peygamber'i (s.a.v.) öven dinî şiirlerdir. 27. Peygamberimiz (s.a.v.)'e olan muhabbetin izlerini Osmanlı Devleti'nde hangi kutlamada görürüz?

  A) Mevlit Kandili     B) Miraç Kandili     
  C) Kadir Gecesi       D) Ramazan Bayramı   
  E) Kurban Bayramı                          

 28. Cevap: A Açıklama:

  Mevlit Kandili, Peygamberimiz (s.a.v.)'in doğumunu kutlayan ve Osmanlı Devleti'nde resmi tatil olarak kabul edilen bir gündür. 29. Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanma törenleri hangi dini-manevi özelliği taşımaktadır?

  A) Peygamberimiz (s.a.v.)'e olan saygıyı sembolize etme
  B) Yeni padişahın halka gücünü gösterme
  C) Padişahın askeri başarılarını kutlama
  D) Osmanlı Devleti'nin siyasi gücünü pekiştirme
  E) Padişahın ilahi onay aldığını vurgulama

 30. Cevap: A Açıklama:

  Eyüp Sultan Türbesi'nde yapılan kılıç kuşanma töreni, padişahların Peygamberimiz (s.a.v.)'e olan saygısını ve onun yolunda yürüme azmini gösteren bir dini-manevi törendir. 31. Cahiliye toplumunda güçlülere ve zayıflara yönelik hangi anlayış hâkimdi?

  A) Güçlüler zayıflara yardım ederdi.
  B) Zayıflar güçlülerden korkardı.
  C) Güçlülerin zayıflar üzerinde hâkimiyet kurması meşruydu.
  D) Zayıflar güçlülerden korunurdu.
  E) Güçlüler ve zayıflar eşit haklara sahipti.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cahiliye zihniyetinde sosyal statü ve güç çok önemliydi ve güçlülerin zayıflar üzerinde hâkimiyet kurması olağan kabul edilirdi. 33. Cahiliye döneminde Arapların sosyal hayatını hangi anlayış şekillendiriyordu?

  A) Aşiretçilik    B) Monarşi    C) Aristokrasi    D) Demokrasi    E) Oligarşi    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cahiliye döneminde Arap Yarımadası'nda kabilecilik çok önemliydi ve sosyal hayatı büyük ölçüde kabileci anlayış şekillendiriyordu. 35. Cahiliye Dönemi'nin sosyal hayatını hangi anlayış belirlemiştir?

  A) Asabiyet    B) Tevhit    C) Hürriyet    D) Eşitlik    E) Kardeşlik    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nde insanların dayanışması ve ruhu asabiyet anlayışına dayanmaktaydı. 37. Hangisi Cahiliye Dönemi'nde Arapların geçim kaynaklarından biri DEĞİLDİR?

  A) Tarım    B) Ticaret    C) Denizcilik    D) Hayvancılık    E) Madencilik    

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nde Arapların denizcilikle uğraşmadıkları bilinmektedir. 39. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ticaret ahlakıyla ilgili yaptığı uyarılardan biri hangisidir?

  A) Müşterilere kusurlu malların satılması
  B) Malların gerçek değerlerinin müşterilerden gizlenmesi
  C) Alışverişlerde fahiş fiyatların talep edilmesi
  D) Satıcıların kendi aralarında rekabete girmesi
  E) Tüketicilerin alışverişlerinde acele etmeleri

 40. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), satıcıların malların gerçek değerlerini müşterilerden saklamalarını yasaklamıştır. 41. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine Pazarı'nda hangi ticaret uygulamalarını yasaklamıştır?

  A) Müşteri kızıştırmak
  B) Tekrar mal satmak
  C) Ucuza almak için üreticiyi karşılamak
  D) Gece vakti alışveriş yapmak
  E) Başkasının malını satın almak

 42. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), müşteri kızıştırmak ve üreticiyi ucuza almak için yolda karşılamak gibi haksız rekabete yol açan uygulamaları yasaklamıştır. 43. Peygamberimizin (s.a.v.) devleti inşa sürecinde esas aldığı yönetim anlayışı hangisidir?

  A) Mutlakiyetçilik    B) İstişare          
  C) Oligarşi           D) Despotizm         
  E) Teokrasi                                

 44. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), yönetimde istişareyi esas alarak sahabelerin görüşlerini almış ve onlarla birlikte kararlar vermiştir. 45. Mus'ab b. Umeyr (r.a.)'in Medine'de üstlendiği görev neydi?

  A) Sancaktarlık     B) Komutanlık      
  C) Eğitimcilik      D) Kadılık         
  E) Muhasebecilik                       

 46. Cevap: C Açıklama:

  Mus'ab b. Umeyr (r.a.), Medine'ye hicret ederek sahabelere İslamiyet'i anlatmış ve onlara namaz kıldırmıştır. 47. Uhud Savaşı'nda şehit düşen ve Hz. Hamza ile yan yana gömülen kişi kimdir?

  A) Hz. Ömer (r.a.)               B) Hz. Mus'ab b. Umeyr (r.a.)   
  C) Hz. Talha (r.a.)              D) Hz. Selman-ı Farisi (r.a.)   
  E) Hz. Zeyd b. Haris (r.a.)                                      

 48. Cevap: B Açıklama:

  Uhud Savaşı'nda şehit düşen ve Hz. Hamza ile yan yana gömülen kişi Mus'ab b. Umeyr'dir. 49. Cahiliye Dönemi'nde yaygın olan ve Hz. Peygamber tarafından ortadan kaldırılan bir örf ve adet hangisidir?

  A) Yemekten önce dua etmek    B) Çocukları öpmek           
  C) Akrabaya iyilik yapmak     D) Geleneklere bağlı olmak   
  E) Komşuları ziyaret etmek                                 

 50. Cevap: B Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nde yaygın olan ve Hz. Peygamber tarafından ortadan kaldırılan bir örf ve adet, çocukları öpmemektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KÜLTÜRÜMÜZDE PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.)
  2. Sanat, Edebiyat ve Musikimizde Peygamberimiz
  3. Şemail-i Şerif
  4. slam Dünyasında Peygamber Sevgisi

Ayrıca 12.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) aile hayatına yönelik getirdiği yenilikleri anlama.

Hz. Peygamber'in ticari ahlakını anlama

İslam'ın ekonomik anlayışını kavrama

Peygamberimizin (s.a.v.) siyasi alanda gerçekleştirdiği değişimleri bilmek

Peygamberimizin (s.a.v.) ticaretle ilgili belirlediği yasakları öğrenmek

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) toplumsal dönüşümlere katkıları hakkında bilgi sahibi olmak

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) fiziksel özelliklerini öğrenmek.

Öğrencilerin Hz. Mus'ab b. Umeyr'in (r.a.) İslam'ın yayılmasındaki rolünü anlamasını sağlamak.

Öğrencilerin Necâşî'nin adaletli ve hoşgörülü bir yönetici olduğuna dair bilgi edinmelerini sağlamak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sağlıklı yaşam alışkanlıklarını öğrenme.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) estetik anlayışını kavrama.

Peygamber sevgisini ifade eden sanatsal uygulamaları tanır.

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevgi ve bağlılığı ifade eden şiir türlerini öğrenmek.

Peygamberimiz (s.a.v.)'e olan muhabbeti gösteren Osmanlı dönemi uygulamalarını anlamak.

Osmanlı padişahlarının Peygamberimiz (s.a.v.)'e olan muhabbetini yansıtan uygulamalarını incelemek.

Cahiliye toplumunun sosyal hiyerarşi ve güç ilişkilerini anlamak.

Cahiliye toplumunun sosyal yapısını ve kabileciliğin rolünü anlamak.

Cahiliye Dönemi'nin sosyal yapısını anlama

Cahiliye Dönemi'nde Arabistan Yarımadası'nın ekonomik yapısını kavramak.

Peygamber Efendimizin ticaret ahlakına ilişkin öğretilerini öğrenir.

Peygamberimizin (s.a.v.) ticari hayattaki ilkelerini anlar.

Peygamberimizin (s.a.v.) yönetim anlayışını öğrenir.

Mus'ab b. Umeyr (r.a.)'in hayatı ve İslam'ın yayılmasındaki rolünü anlar.

Uhud Savaşı'nda yaşanan olayları ve şehitleri belirtir.

Cahiliye Dönemi'nin özelliklerini tanımlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri