12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) fiziksel özelliklerini anlatınız.


 2. Cevap: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yüzü ayın ondördü gibi parlardı, büyükçe bir başı ve hafif dalgalı saçları vardı. Ten rengi nurani beyaz, kaşları hilal gibi ince ve gür, sakalı sık ve gür, yanakları düzdü. Açıklama:

  Bu soru, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) fiziksel özelliklerinin Kur'an ve hadis kaynakları ışığında anlaşılmasını sağlar. 3. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ahlaki özelliklerini üç örnekle açıklayınız.


 4. Cevap: * Kibir ve kibirden uzak olması * Merhametli ve şefkatli olması * Affedici ve hoşgörülü olması Açıklama:

  Bu soru, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ahlaki özelliklerinin toplumdaki önemini vurgular ve onu örnek bir kişilik olarak gösterir. 5. Peygamber sevgisini ifade eden edebi türe ne denir?


 6. Cevap: Kaside Açıklama:

  Peygamberleri övmek amacıyla yazılan şiirlerdir ve kaside türüyle ifade edilirler. 7. Mevlit şenliklerini resmi bir şekilde başlatan ilk topluluk hangisidir?


 8. Cevap: Osmanlılar Açıklama:

  Mevlit, Hz. Muhammed'in doğumunu kutlamak için yapılan şenliklerdir ve Osmanlılar tarafından ilk kez resmi ve büyük bir şekilde kutlanmıştır. 9. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ayak izinin (kadem-i şerif) Osmanlı döneminde nerede muhafaza edildiğini açıklayınız.


 10. Cevap: Topkapı Sarayı'nda Açıklama:

  Kutsal emanetler, Ebû Eyyûb el-Ensari'nin (r.a.) türbesinde muhafaza edilirken, 1703'teki Edirne Vakası sırasında isyancılar tarafından ele geçirilme korkusuyla Topkapı Sarayı'na kaldırılmıştır. 11. Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.) ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arasındaki ilişkiyi ve Ebu Eyyûb el-Ensari'nin (r.a.) hangi sıfatlarla anıldığını belirtiniz.


 12. Cevap: İlişki: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Medine'ye hicret ettikten sonra yedi ay misafir kaldığı kişi. Sıfatlar: Mihmandar-ı Nebi, Alemdar-ı Resul Açıklama:

  Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.), Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sancaktarı olduğu için "Alemdar-ı Resul" unvanıyla anılmıştır. 13. Cahiliye Dönemi'nin inançları hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Cahiliye Dönemi'nde Araplar gök cisimlerine, meleklere, cinlere ve şeytanlara tapıyorlardı. Ayrıca yıldızların yağmur yağdırdığına ve düğüm atmanın şans getirdiğine inanıyorlardı. Açıklama:

  Cahiliye Dönemi inançları, Allah'a (c.c.) şirk koşmak ve hurafelere inanmak üzerine kuruluydu. 15. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Cahiliye inançlarıyla nasıl mücadele ettiğini açıklayınız.


 16. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), putları kırarak, gök cisimlerine tapınmayı yasaklayarak ve büyü yapmayı günah sayarak Cahiliye inançlarıyla mücadele etti. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Cahiliye inançlarını Allah'ın (c.c.) vahyine dayanarak çürütmüş ve toplumun doğru inancı benimsemesini sağlamıştır. 17. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ekonomik alanda gerçekleştirdiği bir uygulamayı açıklayınız.


 18. Cevap: Zekât sistemini düzenleyerek zengin ve fakir arasındaki ekonomik dengesizliği gidermeye yönelik bir uygulama getirmiştir. Açıklama:

  Zekât, Müslümanların mallarının belli bir miktarını fakirler başta olmak üzere belirli kişilere vermeleridir. 19. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde ölçü ve tartıya yönelik öğütler nelerdir?


 20. Cevap: * Malları olduğu gibi göstermek ve saklamamak. * Doğru ölçü ve tartı kullanmak. * Müşterileri aldatmamak. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler, ticaret ahlakının önemini vurgulayarak doğru ölçü ve tartı kullanımını emreder. 21. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) istişareyi nasıl uyguladığını açıklayınız.


 22. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), toplumsal konularda karar alırken çevresindeki uzman ve toplum önderleriyle istişare ederdi. Selman-ı Fârisî'nin (r.a.) hendek kazma fikri gibi, istişare sonucu alınan kararlar toplumun birlik ve bütünlüğünü güçlendirmiştir. Açıklama:

  İstişare, toplumsal değişimi kolaylaştırır ve toplumda dayanışma ve kenetlenme kültürünü geliştirir. 23. Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından Medine'de inşa edilen ideal toplumun özelliklerini sayınız.


 24. Cevap: * Kur'an-ı Kerim'e dayalı hukuk düzeni * İslam'ın ibadete çağrı dili olan ezanın kullanımı * Muhacir ve ensar arasında karşılıklı sevgi ve paylaşım kültürü * Toplumsal işlerin istişare ile kararlaştırılması * Komşuluk haklarına saygı ve korunma Açıklama:

  Medine'de kurulan toplum, adalet, birlik, paylaşım ve huzurun egemen olduğu bir toplum modelidir. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. (D/Y) Mekke Döneminde Müslümanlar siyasi birliğe sahip değillerdi.
  2. (D/Y) Hz. Peygamber, devlet işlerinde istişareye önem vermiştir.
  3. (D/Y) Medine'de İslam devleti kurulduktan sonra kabileler arasındaki anlaşmazlıklar arttı.
  4. (D/Y) Mus'ab b. Umeyr, ilk Müslümanlardan biriydi ve Medine'ye hicret eden ilk sahabeydi.
  5. (D/Y) Hz. Peygamber, Medine'de zenginlik ve lükse düşkün bir toplum inşa etmiştir.
  6. (D/Y) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) oluşturduğu devlet, adalet ve eşitlik temellerine dayanıyordu.
  7. (D/Y) İslam'da dayanışma kültürü yoktur.
  8. (D/Y) Mus'ab b. Umeyr, Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştür.
  9. (D/Y) Hz. Peygamber, istişareyi sadece seçkin kişilere danışarak yapıyordu.
  10. (D/Y) Peygamberimizin (s.a.v.) oluşturduğu toplumda bireysellik ön plandaydı.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  1. (...) Kaside
  2. (...) Minyatür
  3. (...) Peygamber Sevgisi Edebiyatı
  4. (...) Gazavatname
  5. (...) Hat
  6. (...) Hilye-i Saadet
  7. (...) Naat
  8. (...) Mevlit
  9. (...) Esmâu'n-Nebi
  10. (...) Siyer-i Nebi
  Önermeler:
  a. Peygamberimizin doğumu anlatılır
  b. Hz. Muhammed'in hayatı kronolojik anlatılır
  c. Güzelliğin anlatıldığı edebiyat türü
  d. Hz. Peygamber'i mevzu alan şiirler
  e. Peygamberimizin isimleri
  f. Peygamberimizin savaşları anlatılır
  g. Peygamberimizin niteliklerini öven şiirler
  h. Peygamberimizin sözlü tasviri
  i. Dinî törenlerde okunan eser
  j. El yazması eserleri süslemek için yapılan resimler

 28. Cevap: 1. c 2. j 3. g 4. f 5. h 6. h 7. g 8. i 9. e 10. a Açıklama:

  Bu eşleştirmelerde, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ilgili edebiyat türleri, sanat dalları ve eserler eşleştirilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KÜLTÜRÜMÜZDE PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.)
  2. Sanat, Edebiyat ve Musikimizde Peygamberimiz
  3. Şemail-i Şerif
  4. slam Dünyasında Peygamber Sevgisi

Ayrıca 12.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) fiziksel özelliklerinin İslam inancında önemini ve onu diğer peygamberlerden ayıran yönlerini kavrar.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ahlaki özelliklerini öğrenerek, kendi hayatlarında uygulanabilir örnekler bulabilirler.

Öğrenciler, peygamber sevgisini ifade eden edebi türü tanımlayabilecektir.

Öğrenciler, mevlit şenliklerinin başlatılmasında Osmanlıların rolünü bilecektir.

Osmanlı döneminde kutsal emanetlerin korunmasına verilen önemin anlaşılması.

Sahabenin Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile olan yakın ilişkilerinin öneminin kavranması.

Cahiliye Dönemi'nin temel inançlarını tanımlayabilmek.

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Cahiliye inançlarına karşı mücadele yöntemlerini anlayabilmek.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ekonomik sistemle ilgili düzenlemelerinin toplum refahını hedeflediğini anlar.

Öğrenciler, İslam'da dürüstlüğün ve güvenilirliğin ticaret hayatında da esas olduğunu öğrenir.

Öğrenciler, istişarenin karar alma sürecindeki önemini anlar ve sosyal değişimdeki rolünü takdir ederler.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) toplumsal değişim sürecine yaptığı katkıları kavrar ve ideal bir toplumu inşa etmede rehberlik eder.

* Mekke ve Medine dönemlerindeki farklılıkları anlamak. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) siyasi anlayışını kavramak. * Medine'de kurulan İslam devletinin özelliklerini öğrenmek. * Mus'ab b. Umeyr'in (r.a.) hayat hikayesinden dersler çıkarmak. * Peygamberimizin (s.a.v.) inşa ettiği toplumun temel özelliklerini belirlemek. * İslam'ın sosyal dayanışmaya verdiği önemi fark etmek. * Sahabelerin fedakarlıklarını ve Allah (c.c.) yolundaki bağlılıklarını örnek almak. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemin nedenlerini anlamak. * Peygamberimizin (s.a.v.) bireyselliğe değil, topluluğa önem verdiğini kavramak.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ilgili Türk-İslam kültüründeki edebiyat türlerini, sanat dallarını ve kaynak eserlerini ayırt edebileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri