12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.), İstanbul'un hangi bölgesinde defnedilmiştir?

  A) Eyüpsultan    B) Üsküdar    C) Beşiktaş    D) Kadıköy    E) Fatih

 2. Cevap: A Açıklama: Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.), İstanbul'daki Eyüpsultan bölgesinde defnedilmiştir. El-Ensari, 674 yılında İstanbul'u feth eden Muaviyenin ordusunda bulunmuştur. Eyüpsultan İstanbul'un en eski semtlerinden biridir ve Ebu Eyyûb el-Ensari'nin kabrinin bulunduğu bir cami burada bulunmaktadır.

 3. İstanbul'un fethi sırasında Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.), hangi kıyafeti giymiştir?

  A) Yeni bir elbise giymiştir
  B) Peygamberimiz (s.a.v.)'in üzerindeyken giydiği bir kıyafeti giymiştir
  C) Çok eski bir elbise giymiştir
  D) Sadece bir kaftan giymiştir
  E) Kendi elbiselerini giymiştir

 4. Cevap: B Açıklama: B) Peygamberimiz (s.a.v.)'in üzerindeyken giydiği bir kıyafeti giymiştir. Ebu Eyyûb el-Ensari İstanbul'un fethi sırasında, Peygamberimiz (s.a.v.)'in üzerindeyken giydiği bir kıyafeti giyerek savaşmıştır. Bu kıyafet fez olarak adlandırılır ve ipekten yapılmıştır.

 5. Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.), İstanbul'un fethinin ardından nerede defnedildi?

  A) Ayasofya Camii'nin avlusunda       B) Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda   
  C) Sultanahmet Camii'nin avlusunda    D) Topkapı Sarayı'nın avlusunda      
  E) Galata Kulesi'nin avlusunda       

 6. Cevap: B Açıklama: Ebu Eyyub el-Ensari (r.a.), İstanbul'un 1453'te fethedilmesinden sonra, tarihi Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda defnedildi. Camii Osmanlı Devletinin kurulduğu ilk mekan olmuş ve cami, Ebu Eyyûb el-Ensar'ın da dahil olduğu önemli sahabelerin mezarlarına ev sahipliği yapmıştır. Eyüp Sultan Camii, İstanbul'daki ilk Müslüman cami olarak 1517 de tamamlanmıştır.

 7. Aşağıdakilerden hangisi, peygamber sevgisinin önemini vurgulayan bir ayettir?

  A) "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah da yaptıklarınızdan haberdar olsun."
  B) "Hiç şüphesiz, Allah ve melekleri peygamberi överler. Ey iman edenler! Siz de onu övün ve tam bir teslimiyetle selamlayın."
  C) "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, kalplerde olanı açığa vuracak bir kitap, müminlere yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirilen Allah'ın kelamı hakkında şaşkınlık mı duyuyorsunuz?"
  D) "Eğer sana uymazlarsa, bil ki onlar ancak kendi nefislerini sapıklığa düşürürler. Seni görevlendiren de Allah değil mi?"
  E) "Allah, müminlere kendi içlerinden bir peygamber gönderdi ki, onlara ayetlerini okur, onları arındırır, kendilerine kitap ve hikmeti öğretir. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler."

 8. Cevap: B Açıklama: Cevap: B) seçeneği peygamber sevgisinin önemini vurgulayan bir ayettir. Ayet, iman edenlere Allah'ın peygambersini övmeleri ve teslimiyetle ona selamlamaları gerektiğini belirtir. Peygamberlerin kutsallığının önemi vurgulanmaktadır ve bunun melekler tarafından övülmesi de özellikle vurgulanmıştır. Bu ayet, insanlara Allah'ın peygamberlerine olan sadakatlerini göstermeleri gerektiğinden bahsetmektedir.

 9. Peygamberimizin hayatını anlatan ilk eser hangisidir?

  A) Mesnevi-i Şerif
  B) Sahih-i Buhari
  C) Hz. Muhammed'in Hayatı (İbn İshak)
  D) Risale-i Nur
  E) Şemail-i Şerif

 10. Cevap: C Açıklama: C) Hz. Muhammed'in Hayatı (İbn İshak), Peygamberimizin hayatını anlatan ilk eserdir. Bu eser, İbn İshak tarafından 815 yılında kaleme alınmıştır. Eski tarihçilerden İbn Hişam bu eserin devamı niteliğinde daha derin bir çalışma ortaya koymuştur.

 11. Hz. Muhammed'i tasvir eden ilk İslami eser hangisidir?

  A) Mustafa Rumi'nin Hz. Muhammed portreleri
  B) Kutubi Sitte
  C) El-Mustarşidî'nin eserleri
  D) El-Camiu's Sahih
  E) Yahya ibn Mahmud'un el-Sira al-nabawiyya

 12. Cevap: E Açıklama: Cevap E olarak belirlenmiştir. Yahya ibn Mahmud'un el-Sira al-nabawiyya eseri, İslami dünyanın ilk Hz. Muhammed tasviri olarak kabul edilir. El-Sirâ al-Nabaviyye, İslam öncesinde iki cilt halinde yazılmış olup, Peygamberimizin hayatındaki en önemli olayları kapsamaktadır. Ayrıca, Yahya ibn Mahmud'un bu eserinde, Peygamberimizin özellikleri hakkında kapsamlı ve güvenilir bilgiler içermektedir.

 13. Peygamberimizin hayatını anlatan resimli el yazması kitapların bir araya getirilmesiyle oluşan eser hangisidir?

  A) Dala'il al-Khayrat
  B) Hz. Muhammed'in Mucizeleri (el-Bedai fi ma'rifeti'l-hadithi'l-mustafavi)
  C) Nehcü'l-Feradis
  D) Mantiku't-Tayr
  E) Tezkiretü'l-Evliya

 14. Cevap: E Açıklama: Cevap E'dir. Tezkiretü'l-Evliya, Hz. Muhammed'in hayatını anlatan resimli el yazması kitapların bir araya getirilmesiyle oluşan eserdir. Bu kitaplar, farklı dönemlerde yaşamış olan evliyaların hayatlarının anlatıldığı hikaye ve hatıraları içerir. Ayrıca, bu tür kitaplarda Hz. Muhammed'in hadis, sünnet veya mucize olayları anlatılır.

 15. "Bir kimse, imanın bir gereği olarak kardeşine arzu ettiği şeyi kendisi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz." Bu hadis Peygamberimizin hangi değerine işaret etmektedir?

  A) Hoşgörü    B) Adalet    C) Merhamet    D) Kardeşlik    E) Şefkat

 16. Cevap: D Açıklama: Cevap: Bu hadis, Peygamberimizin merhamet, kardeşlik ve şefkat değerlerine işaret etmektedir. İslam'da her ne kadar insanlar arasındaki kardeşliği tesis etme konusunda önemli rol oynuyor olsa da, bu hadis aynı zamanda kişinin dünyevi isteklerinden vazgeçmesi gerektiğini imâ etmektedir. İmanın bir gereği olarak kime ne hakkımız olduğunu bilerek ve bunu cesurca uygulayarak, isteyeceğimiz şeyleri kendimiz için istememek şartıyla iman gerçek anlamda etmiş olabiliriz.

 17. "Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz." Bu hadis Peygamberimizin hangi özelliğine işaret etmektedir?

  A) Adalet    B) Yardımseverlik    C) Kardeşlik    D) Sabır    E) Şükür

 18. Cevap: C Açıklama: Cevap: Bu hadis, Peygamberimizin kardeşlik, adalet ve yardımseverlik gibi özelliklerine işaret ediyor. Peygamberimiz, insanlara öncelikle kendi aralarında adaletli ve yardımsever olmalarını tavsiye etmiş ve herkesin birbirini düşünerek birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Hadis, aynı zamanda kardeşler arasındaki sevgiyi de önemsemeye çağırmaktadır - kardeşlerinin istekleri karşısında kendilerini unutmamak için.

 19. Hangisi, peygamberimizin hayatını anlatan bir mevlit eseridir?

  A) Hamse-i Sanayi        B) Vesiletü'n-Necat     
  C) Tezkiretü'l-Evliya    D) Tuhfetü'l-Ebrar      
  E) Münşeat-ı Ahmediye   

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda hangi mevlit eserinin peygamberimizin hayatını anlattığı sorulmaktadır. Doğru cevap seçeneği "B) Vesiletü'n-Necat"tır. Bu eser, Osmanlı döneminin ünlü şairi Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştır ve İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hayatını anlatmaktadır. 21. Hangisi, peygamberimizin hayatını anlatan bir ilahi eserdir?

  A) Yedi Güzel Adam               B) Habib-i Neccar               
  C) Peygamberimizin Gözyaşları    D) Ben Geldim                   
  E) İnşirah Duası                

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, Peygamberimizin hayatını anlatan bir ilahi eser hangisidir sorulmaktadır. Seçenekler arasında Peygamberimizin hayatını anlatan ilahi eserler yer almaktadır. Doğru cevap, Peygamberimizin hayatını anlatan ilahi eserlerden biri olan "Ben Geldim"dir. 23. "Kim bana dünyayı ve içindekileri verirse, ben ona ahireti ve içindekilerini veririm" hadisi hangi önemi vurgular?

  A) Dünya hayatının geçiciliği    B) Ahiretin önemi               
  C) İyilik yapmanın önemi         D) Allah'ın merhameti           
  E) Peygamber sevgisinin önemi   

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu hadis, dünya hayatının geçiciliğini vurgulayarak ahiretin önemine dikkat çekmektedir. Bu nedenle, bu hadisin önemi insanların dünya hayatına fazla bağlanmamasını ve ahiret hayatını da göz önünde bulundurarak hareket etmelerini hatırlatmaktır. Bu hadis aynı zamanda cömertlik, yardımseverlik ve paylaşma gibi İslami değerleri de vurgulamaktadır. 25. "Muhakkak ki Allah'ın sevgisi, kulun Allah yolunda harcadığından ve kulun Allah yolunda harcadığı, Allah'ın sevgisini artıran ve kulun derecesini yükselten birer hazinedir" ayeti hangi konuyu vurgular?

  A) Sadaka vermenin önemi         B) Peygamber sevgisinin önemi   
  C) Ahiret hayatının önemi        D) İyilik yapmanın önemi        
  E) Sabırlı olmanın önemi        

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu ayet, sadaka vermenin önemini vurgulamaktadır. Ayette ifade edilen "Allah'ın sevgisi, kulun Allah yolunda harcadığından" ve "kulun Allah yolunda harcadığı, Allah'ın sevgisini artıran ve kulun derecesini yükselten birer hazinedir" ifadeleri, sadaka vermenin hem dünya hem de ahiret hayatında faydalı olduğunu ve Allah'ın sevgisini kazandırdığını göstermektedir. 27. Peygamberimiz hakkında yazılmış şiirlerde, hangi konu işlenmez?

  A) Peygamberimizin hayatı
  B) Peygamberimizin ahlaki değerleri
  C) Peygamberimizin övgüsü
  D) Peygamberimizin düşmanlarına hakaret
  E) Peygamberimizin insanlara verdiği mesajlar

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, Peygamberimiz hakkında yazılmış şiirlerde hangi konunun işlenmediği soruluyor. Şıklar arasında Peygamberimizin hayatı, ahlaki değerleri, övgüsü ve insanlara verdiği mesajlar gibi konular yer alıyor. Ancak doğru cevap Peygamberimizin düşmanlarına hakaret konusu olduğu için D şıkkıdır. Peygamberimize yönelik herhangi bir hakaret, İslam dininin öğretileri ile bağdaşmadığı için asla kabul edilemez. 29. "İçlerinden bir hakem çıksaydı, onlar arasındaki anlaşmazlığı hemen çözerdi." (Nisa, 4/35) Ayeti aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

  A) Siyasi liderlik      B) Hakemlik            
  C) Adalet               D) Toplumsal değişim   
  E) İbadet              

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda verilen ayet, hakemlikle ilgilidir. Ayette, bir anlaşmazlık olduğunda bir hakem atanması gerektiği belirtilmektedir. Bu, İslam hukukunda ve toplumsal hayatta önemli bir konudur ve insanların anlaşmazlıklarını çözmek için hakemlik kurumunun kullanılması teşvik edilir. 31. "Benim ümmetim, diğer ümmetler arasında, kıyamete kadar en fazla yardıma muhtaç olanıdır." (Tirmizi, Birr, 56) Bu hadis aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

  A) Siyasi liderlik      B) Yardımlaşma         
  C) Adalet               D) Toplumsal değişim   
  E) İbadet              

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu hadis, İslam dininde yardımlaşmanın önemine vurgu yapmaktadır ve Müslümanların diğer toplumlardan daha fazla yardıma muhtaç olduğunu belirtmektedir. Bu hadis, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma konularının önemini vurgulamaktadır. 33. "Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır." (Tirmizi, Tefsir, 32) Bu hadis aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

  A) Siyasi liderlik                   B) Toplumsal birlik ve beraberlik   
  C) Adalet                            D) Toplumsal değişim                
  E) İbadet                           

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu hadis, toplumsal birlik ve beraberlik ile ilgilidir. Hadis, insanların hepsinin aynı kökenden geldiğini ve birbirleriyle kardeş olduklarını vurgulayarak toplumsal birliği ve dayanışmayı teşvik etmektedir. 35. "Allah, alışverişi helal, ribayı haram kılmıştır." Hadis-i Şerifine göre, Peygamberimiz ekonomik hayatta hangi değişimi teşvik etmiştir?

  A) Faizsiz ekonomiye geçişi
  B) Bireysel zenginliğin artırılmasını
  C) Ticaretin yasaklanmasını
  D) Vergilerin artırılmasını
  E) Fakirlerin göz ardı edilmesini

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru İslam dinindeki ekonomik ilkelerle ilgilidir. Hadis-i Şerifinde belirtilen "Alışverişi helal, ribayı haram kılmak" ifadesi faizsiz ekonomiye geçişi teşvik etmektedir. Peygamberimiz, İslam toplumunda ticareti teşvik etmiş ve insanların faizsiz yollarla para kazanmalarını desteklemiştir. Dolayısıyla, bu hadis-i şerif bireysel ve toplumsal refahın artırılmasını amaçlamaktadır. 37. "Kim, bir başkasının hakkını yerse, o günahını ancak yedi şekilde ödeyebilir: Kendisine zulmetmesi için, hakkını gasp ettiği kişiye kendisi hakkını verinceye kadar, hakkını alacak kişinin hakkını kendi malı ile verinceye kadar, hakkını yedikten sonra halk arasında kötü ün yapınca, hakkını aldığı kişinin günahlarından birine ortak olduğu için, onun günahlarını taşıyarak ölünceye kadar, eğer hakkı gasp ettiği kişinin sevabı çoksa, onun sevabından alınacak bir miktar kadar." Hadis-i Şerifine göre, Peygamberimiz ekonomik hayatta hangi değerleri teşvik etmiştir?

  A) Adaleti ve dürüstlüğü
  B) Zenginliği ve refahı
  C) Materyalist düşünceleri
  D) Açgözlülüğü ve hile yapmayı
  E) Vergileri ve vergi kaçırmayı

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu hadis-i şerifinde Peygamberimiz, ekonomik hayatta adaleti ve dürüstlüğü teşvik etmiştir. Hadiste bahsedilen hakkın gasp edilmesi ve sonrasında yapılması gereken ödemeler, kişiler arasında adil bir davranışın öne çıkmasını vurgulamaktadır. Dolayısıyla, bu hadis-i şerif ekonomik hayatta adaletin ve dürüstlüğün önemini vurgulamaktadır. 39. Şemail-i Şerif nedir?

  A) Hz. Muhammed'in hayatı hakkındaki bir kitap
  B) Hz. Muhammed'in şahsiyet özelliklerinin anlatıldığı bir eser
  C) İslam'ın temel kitabı
  D) Hadis kitaplarından biri
  E) Peygamberimiz dönemine ait bir tarih kitabı

 40. Cevap: B Açıklama:

  Şemail-i Şerif, Hz. Muhammed'in şahsiyet özellikleri, hayatı, ahlaki değerleri ve örnek davranışları hakkında yazılan bir eserdir. Bu eser, Müslümanlar için önemli bir kaynak olup, Peygamberimiz'in öğretilerini daha iyi anlamak ve uygulamak için kullanılır. 41. Şemail-i Şerif'te hangi konular ele alınır?

  A) Peygamberimizin hayatı    B) İslam tarihi             
  C) Fıkıh                     D) Ahlak ve tasavvuf        
  E) Kur'an tefsiri           

 42. Cevap: D Açıklama:

  Şemail-i Şerif, İslam dinindeki ahlaki ve tasavvufi konuları ele alan bir eserdir. Bu eserde Peygamberimizin hayatı, İslam tarihi, fıkıh ve Kur'an tefsiri gibi konular yer almaz. Dolayısıyla doğru cevap D) Ahlak ve tasavvuf konularıdır. 43. Şemail-i Şerif, hangi amaçla yazılmıştır?

  A) İslam'ın yayılmasını sağlamak için
  B) Hz. Muhammed'in şahsiyet özelliklerini tanıtmak için
  C) Farklı mezhepler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak için
  D) İslam hukukunu açıklamak için
  E) İslam sanatını tanıtmak için

 44. Cevap: B Açıklama:

  Şemail-i Şerif, Hz. Muhammed'in öğretilerini ve şahsiyet özelliklerini tanıtmak, İslam ahlakını ve ibadetlerini açıklamak, Müslümanların günlük hayatında karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla yazılmıştır. Bu eser, İslam'ın temel prensiplerini ve değerlerini anlamak için önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav Detayları

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KÜLTÜRÜMÜZDE PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.)
  2. Sanat, Edebiyat ve Musikimizde Peygamberimiz
  3. Şemail-i Şerif
  4. slam Dünyasında Peygamber Sevgisi

Ayrıca 12.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı hazırlanmıştır

Soruda verilen seçenekler arasından doğru cevabı seçebilme becerisi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi alanında Peygamberimizin hayatını anlatan ilahi eserleri tanımak ve ayırt etmek.

İnsanların dünya hayatına sıkı sıkıya bağlanmaktan kaçınarak, ahiret hayatını da düşünerek hareket etmeleri gerektiğini hatırlatır.

İslam dininin hayat felsefesi içerisinde yer alır.

Peygamberimizin hayatı hakkındaki bilgilerini ve Peygamberimizin saygınlığına verilen önemi ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

İslam hukuku ve toplumsal hayattaki hakemlik kurumu hakkında bilgi edinilir.

Müslüman toplumunun dayanışma ve yardımlaşma değerlerine vurgu yapmaktadır.

Toplumda birlik ve beraberliğin önemini anlamak ve farklılıkları bir kenara bırakarak ortak kökenden geldiğimizi hatırlayarak birlikte yaşama kültürünü benimsemek olarak özetlenebilir.

İslam dininin ekonomik ilkelerini anlamak.

Şemail-i Şerif'in ne olduğunu ve Müslümanlar için önemini açıklamak.

Şemail-i Şerif gibi eserler, İslam dininin ahlaki ve tasavvufi yönlerini öğrenmek ve anlamak için önemli kaynaklardır.

İslam'ın temel öğretilerini, Hz. Muhammed'in hayatını ve İslam ahlakını anlamalarına yardımcı olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 17 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 108 kere doğru, 120 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri