2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02)

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) CEVAPLARI

 1. Cahiliye dönemi toplumunda hangi davranışlar ve uygulamalar yaygındı?

  A) Kadın haklarına saygı gösterme
  B) Ahlaki değerlerin korunması
  C) İçki içme ve kumar oynama
  D) Adaletin sağlanması
  E) Fakirlerin korunması

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "İçki içme ve kumar oynama" dır. Cahiliye dönemi Arap toplumunda içki içmek ve kumar oynamak oldukça yaygın bir davranıştı. Bu uygulamaların yanı sıra toplumda kadın haklarına saygı gösterilmediği, ahlaki değerlerin korunmadığı ve fakirlerin korunmadığı bilinmektedir. 3. Mus’ab b. Umeyr (r.a.) hangi savaşta şehit düşmüştür?

  A) Bedir Savaşı        B) Uhud Savaşı    C) Hendek Savaşı
  D) Huneyn Savaşı    E) Tebük Seferi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Uhud Savaşı. Mus’ab b. Umeyr (r.a.), ilk Müslümanlardan biri olup İslam’ın yayılmasına önemli katkıları olan sahabelerden biridir. Uhud Savaşı’nda şehit düşmüştür. Uhud Savaşı, İslam tarihinin önemli savaşlarından biridir ve Müslümanlar ile Mekke müşrikleri arasında gerçekleşmiştir. Mus’ab b. Umeyr (r.a.)’nin şehit düşmesi, İslam tarihinin önemli bir kaybı olarak kabul edilir. 5. İstanbul'un fethi sırasında Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.), hangi kıyafeti giymiştir?

  A) Yeni bir elbise giymiştir
  B) Peygamberimiz (s.a.v.)'in üzerindeyken giydiği bir kıyafeti giymiştir
  C) Çok eski bir elbise giymiştir
  D) Sadece bir kaftan giymiştir
  E) Kendi elbiselerini giymiştir

 6. Cevap: B Açıklama: B) Peygamberimiz (s.a.v.)'in üzerindeyken giydiği bir kıyafeti giymiştir. Ebu Eyyûb el-Ensari İstanbul'un fethi sırasında, Peygamberimiz (s.a.v.)'in üzerindeyken giydiği bir kıyafeti giyerek savaşmıştır. Bu kıyafet fez olarak adlandırılır ve ipekten yapılmıştır.

 7. Türk hat sanatında peygamberimizin hayatını anlatan eserlerin yazımı hangi dönemde başlamıştır?

  A) İlk Türk İslam Devletleri dönemi    B) Osmanlı dönemi                     
  C) Cumhuriyet dönemi                   D) Beylikler dönemi                   
  E) Selçuklu dönemi                    

 8. Cevap: E Açıklama: E) Selçuklu dönemi. Bu dönem, özellikle 11. ve 12. yüzyıllarda, Türk halkının din konularındaki ilgisine ve İslamiyet'i kabullenmeye başlamalarına dayanıyor. Bu dönem aynı zamanda bu tür eserlerin yazılıp kaleme alınmaya başlanmasının başlangıcıdır. Peygamberimizin hayatını anlatan eserler bu dönemde çok sayıda tanınmış şair tarafından yazılmaya başlanmıştır.

 9. Sanat ve musiki alanında peygamberimiz için kullanılan "Hatemi Enbiya" ifadesi ne anlama gelir?

  A) Peygamberlerin sonuncusu    B) En güzel insan             
  C) İnsanların önderi           D) Kâinatın efendisi          
  E) Alemlerin Rabbi            

 10. Cevap: D Açıklama: Cevap: "Hatemi Enbiya" ifadesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) kâinatın efendisi, alemin Rabbi, insanların önderi ve en güzel insan olarak nitelenmesini anlatmaktadır. Peygamberler arasında son olan Efendimiz (s.a.v) hakkında olumlu ve güzel sözler söylemek amacıyla kullanılan bu ifadede, onun ne kadar özel olduğu vurgulanmaktadır.

 11. "Kim bana üç şeyi sağlam olarak getirirse, ben ona cenneti garanti ederim: Doğru sözlülük, ahlaklı davranış ve akrabalık bağlarını koruma." Bu hadis Peygamberimizin hangi değerine işaret etmektedir?

  A) İnançlı olmak    B) Sözünde durmak    C) Ahlaklı olmak
  D) Sabırlı olmak    E) Cesur olmak

 12. Cevap: C Açıklama: Bu hadis Peygamberimizin, ahlaklı olmak, doğru sözlülük ve akrabalık bağlarını korumak gibi değerlerine olan önemini vurgulamaktadır. Bu hadis, kişilerin üç temel kavramın gerçek anlamını anlamalarının önemini göstermektedir. Hadis, insanların bu üç kavramın her birinin önemini keşfetmeleri gerektiğini de özetlemektedir. Cevap, C) Ahlaklı olmak'dır.

 13. Hangisi, peygamberimizin hayatını anlatan bir mevlit eseridir?

  A) Hamse-i Sanayi        B) Vesiletü'n-Necat     
  C) Tezkiretü'l-Evliya    D) Tuhfetü'l-Ebrar      
  E) Münşeat-ı Ahmediye   

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda hangi mevlit eserinin peygamberimizin hayatını anlattığı sorulmaktadır. Doğru cevap seçeneği "B) Vesiletü'n-Necat"tır. Bu eser, Osmanlı döneminin ünlü şairi Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştır ve İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hayatını anlatmaktadır. 15. Şemail-i Şerif'te hangi konular ele alınır?

  A) Peygamberimizin hayatı    B) İslam tarihi             
  C) Fıkıh                     D) Ahlak ve tasavvuf        
  E) Kur'an tefsiri           

 16. Cevap: D Açıklama:

  Şemail-i Şerif, İslam dinindeki ahlaki ve tasavvufi konuları ele alan bir eserdir. Bu eserde Peygamberimizin hayatı, İslam tarihi, fıkıh ve Kur'an tefsiri gibi konular yer almaz. Dolayısıyla doğru cevap D) Ahlak ve tasavvuf konularıdır. 17. İslam öncesi dönemde kadınlar hangi haklardan yoksundu?

  A) Miras hakkı ve seçme-seçilme hakkı gibi
  B) Sadece miras hakkından yoksundular.
  C) Sadece seçme-seçilme hakkından yoksundular.
  D) Hiçbir hakları yoktu.
  E) Tüm haklara sahiptiler.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Soruda, İslam öncesi dönemde kadınların hangi haklardan yoksun olduğu sorulmaktadır. İslam öncesi dönemde, kadınlar genellikle miras hakkından ve seçme-seçilme hakkından yoksundular. Ancak, kadınların hiçbir hakkı olmadığına dair genel bir kanı yoktur ve farklı toplumlarda farklı haklara sahip olabilecekleri görülmüştür. Bu nedenle, kadınların haklarına dair detaylı bilgiye sahip olmak için farklı toplumların tarihlerine bakmak gerekmektedir. 19. İslam'ın yayılmasında, Müslümanların Medine'ye göç etmelerine neden olan olaya ne ad verilir?

  A) Miraç                   B) Cennet Vadisi Savaşı   
  C) Bedir Savaşı            D) Hicret                 
  E) Huneyn Savaşı          

 20. Cevap: D Açıklama:

  İslam'ın yayılmasında, Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmelerine neden olan olaya Hicret adı verilir. Bu olay, İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir ve İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir. Hicret, Müslümanların İslam'ı daha özgürce uygulayabilecekleri bir yer arayışı sonucunda gerçekleşmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Detayları

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KÜLTÜRÜMÜZDE PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.)
  2. Sanat, Edebiyat ve Musikimizde Peygamberimiz
  3. Şemail-i Şerif
  4. slam Dünyasında Peygamber Sevgisi

Ayrıca

Cahiliye dönemi Arap toplumunun içki ve kumar gibi olumsuz davranışların yaygın olduğu bir dönem olduğu öğrenilebilir.

Tarih bilgisi.

Soruda verilen seçenekler arasından doğru cevabı seçebilme becerisi.

Şemail-i Şerif gibi eserler, İslam dininin ahlaki ve tasavvufi yönlerini öğrenmek ve anlamak için önemli kaynaklardır.

Tarihsel dönemlerde kadın hakları konusunda farkındalık kazanmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farklı bakış açılarını anlamak.

İslam'ın tarihindeki önemli olayları ve bu olayların İslam'ın yayılmasına etkisini anlayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Testi İstatistikleri

Bu sınav 26 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 81 kere doğru, 163 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri