2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06)

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) CEVAPLARI

 1. İslam'ın yayılmasında hangi sahabe büyük bir rol oynamıştır ve İslam'ın ilk valisi olarak görev yapmıştır?

  A) Ebu Bekir (r.a.)                  B) Ömer bin Hattab (r.a.)           
  C) Osman bin Affan (r.a.)            D) Ali bin Ebu Talib (r.a.)         
  E) Hamza bin Abdulmuttalip (r.a.)   

 2. Cevap: A Açıklama:

  İslam'ın yayılmasında büyük bir rol oynayan ve İslam'ın ilk valisi olarak görev yapan sahabe, Hz. Ebu Bekir'dir. O, İslam Peygamberi Muhammed'in yakın arkadaşı ve ilk halifesi olarak bilinir. Ebu Bekir, İslam'ın yayılması sürecinde aktif bir rol oynamış ve Arap yarımadasındaki farklı kabileler arasında İslam'ı yaymak için çaba sarf etmiştir. 3. Peygamberimizin davetiyle İslam'a giren insanlar arasında, özellikle putperestliği bırakanlarda nasıl bir değişim yaşandı?

  A) Daha az sayıda insan İslam'a girdi.
  B) İnsanlar sadece dışsal ritüelleri yerine getirdiler ama içsel bir değişim yaşamadılar.
  C) İnsanlar daha fazla merhametli, sabırlı ve dürüst olmaya başladılar.
  D) İnsanlar kibirli ve bencil hale geldiler.
  E) İnsanlar hayatlarına herhangi bir değişiklik yapmadılar.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimizin davetiyle İslam'a giren insanlar arasında, özellikle putperestliği bırakanlarda içsel bir değişim yaşandı ve insanlar daha fazla merhametli, sabırlı ve dürüst olmaya başladılar. Bu değişim, İslam'ın temel öğretileriyle uyumlu olarak, insanların ahlaki ve ruhani bir gelişim göstermesine yardımcı oldu. 5. İslam dininin kuralları, aile hayatında hangi tür değişiklikleri getirdi?

  A) Kadınların daha az özgürlüğü oldu.
  B) Çocukların daha az saygı gördüğü bir ortam yaratıldı.
  C) Kadınların eşleriyle eşit haklara sahip olmaları teşvik edildi.
  D) Erkeklerin aile içinde daha az sorumluluğu oldu.
  E) Aile hayatında hiçbir değişiklik olmadı.

 6. Cevap: C Açıklama:

  İslam dininin kuralları, aile hayatında kadınların eşleriyle eşit haklara sahip olmalarını teşvik ederek, kadınların daha fazla özgürlüğe sahip olmalarını sağladı. Bu din ayrıca, aile içinde erkeklerin daha fazla sorumluluğunu vurgulayarak, çocukların daha saygılı bir ortamda yetiştirilmesini teşvik etti. İslam'ın bu özellikleri, aile hayatında önemli değişikliklere neden oldu. 7. Hurafelerin dini inançlar üzerindeki etkilerinden söz ediniz.


 8. Cevap: Hurafeler, dini inançları tahrif ederek insanların doğru yoldan sapmalarına neden olur. İnsanları sağlam bilgi kaynaklarından ve sebeplere başvurmaktan alıkoyarak batıl inançlara yöneltir. Açıklama:

  Hurafeler, dini inançların özünü bozarak insanların Allah'a (c.c.) olan bağlılıklarını zayıflatır. 9. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Cahiliye inançlarına karşı mücadelesinin temel prensiplerini açıklayınız.


 10. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), Cahiliye inançlarına karşı mücadelesinde akıl, vahiy ve sağlam bilgiyi rehber aldı. Batıl inançların insanları Allah'tan (c.c.) uzaklaştırdığını ve toplumsal bozulmalara neden olduğunu vurguladı. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Cahiliye dönemindeki batıl inançların toplumsal hayat üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak için büyük çaba gösterdi. 11. Hz. Peygamber (s.a.v.), hangi dönemden önceki döneme "Cahiliye Dönemi" demiştir?

  A) İslam'dan önceki dönem
  B) Hz. Musa (a.s.) döneminden önceki dönem
  C) Hz. İbrahim (a.s.) döneminden önceki dönem
  D) Hz. Nuh (a.s.) döneminden önceki dönem
  E) Cahiliye Dönemi diye bir dönem yoktur

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cahiliye Dönemi, İslam öncesi Arap toplumunda görülen dinî, sosyal ve kültürel uygulamaları ifade eder. 13. Sahabenin Peygamber Efendimize bağlılığını gösteren bir olay nedir?

  A) Ebu Bekir'in Veda Haccı'nda halifeliğe getirilmesi
  B) Sahabenin Hz. Ali'ye karşı isyan etmesi
  C) Sahabenin Uhud Savaşı'ndan sonra dağılması
  D) Sahabenin Müslüman olmayanlarla iş birliği yapması
  E) Sahabenin İslami emirleri terk etmesi

 14. Cevap: A Açıklama:

  Veda Haccı'nda Hz. Peygamber, halifelik görevini Hz. Ebu Bekir'e devretmiş ve bu, sahabenin Hz. Peygamber'e olan bağlılığını göstermiştir. 15. Sahabenin İslam'ın yayılmasına yaptığı katkı nedir?

  A) Kur'an-ı Kerim'i yazmaları ve toplamaları
  B) Müslüman olmayanlara karşı savaşmaları
  C) Dinleri hakkında kitap yazmaları
  D) İslam'ı sadece Araplar arasında yaymaları
  E) Dinlerini zorla başkalarına kabul ettirmeleri

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sahabiler, Kur'an-ı Kerim'i yazıya geçirme ve toplama sürecinde önemli bir rol oynamışlardır. Bu, İslam'ın sonraki nesillere aktarılmasına yardımcı olmuştur. 17. Zeyd b. Harise'nin Mekke'deki köle olarak satışa çıkarılmasının nedeni nedir?

  A) Babasının onu satması
  B) Benî Kayn kabilesi tarafından esir alınması
  C) Hz. Hatice'nin (r.a.) onu satın alması
  D) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) onu köle olarak alması
  E) Arkadaşı ile koyun otlatırken kaybolması

 18. Cevap: B Açıklama:

  Zeyd, Benî Kayn kabilesi mensupları tarafından kaçırılıp Mekke'de köle olarak satışa çıkarılmıştır. 19. Hz. Muhammed (s.a.v.) Zeyd b. Harise'yi evlat edinme kararını verdikten sonra hangi duayı etmiştir?

  A) "Ey insanlar! Bilmiş olun ki ben Zeyd'i (r.a.) evlat edindim."
  B) "Ey insanlar! Bilmiş olun ki Zeyd (r.a.) benim evladımdır."
  C) "Ey insanlar! Bilmiş olun ki Zeyd (r.a.) benim oğlumdur."
  D) "Ey insanlar! Bilmiş olun ki Zeyd (r.a.) benim kölemdir."
  E) "Ey insanlar! Bilmiş olun ki Zeyd (r.a.) benim vârisimdir."

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Zeyd'i evlat edindikten sonra "Ey insanlar! Bilmiş olun ki ben Zeyd'i (r.a.) evlat edindim." duasını etmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Detayları

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KÜLTÜRÜMÜZDE PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Eyyûb el-Ensari (r.a.)
  2. Sanat, Edebiyat ve Musikimizde Peygamberimiz
  3. Şemail-i Şerif
  4. slam Dünyasında Peygamber Sevgisi

Ayrıca

İslam tarihindeki önemli sahabeler hakkında bilgi sahibi olma.

İslam'a geçişin insanlar üzerindeki olumlu etkileri.

İslam dininin aile hayatına getirdiği değişiklikleri açıklayabilir ve dinlerin toplumsal yapıya etkisini anlayabilirsiniz.

Hurafelerin dini inançlar üzerindeki olumsuz etkilerini anlayabilir.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Cahiliye inançlarına karşı mücadelesinin temel ilkelerini kavrayabilir.

"Cahiliye Dönemi" kavramını anlamak ve önemini kavramak

Sahabenin Peygamber Efendimize olan bağlılığını anlamak

Sahabenin İslam'ın yayılmasındaki rolünü kavramak

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) şefkatli ve merhametli kişiliğini anlama.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlat edinme uygulamasını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri