12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Hz. Peygamber (s.a.v.) ile sahabeler arasında nasıl bir ilişki vardır?


 2. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.) ile sahabeler arasında sonsuz bir güven, samimiyet, sevgi ve saygı vardır. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabelerini çok sever ve onlara değer verir. Sahabeleri de Hz. Peygamber'e (s.a.v.) sonsuz bir sevgi ve saygıyla bağlıdır. 3. Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabelerini nasıl yetiştirmiştir?


 4. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabelerini, Kur'an-ı Kerim'i öğreterek, İslam'ın temel ilkelerini anlatarak, örnek davranışlarıyla yetiştirmiştir. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabelerini yetiştirirken, onların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine ve İslam'ın temel ilkelerini anlamasına büyük önem vermiştir. Ayrıca, sahabelere örnek davranışlarıyla da yol göstermiştir. 5. Kur'an-ı Kerim, sahabelere nasıl bir rehberlik yapmıştır?


 6. Cevap: Kur'an-ı Kerim, sahabelere doğru yolu göstermiş, onları iyiliğe ve güzelliğe çağırmış, kötülükten sakındırmıştır. Açıklama:

  Sahabiler, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinerek İslam'ı hızla yaymışlar ve İslam'ı evrensel bir din haline getirmişlerdir. 7. Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabiler arasından tebliğ ve irşat için görevlendirdiği kişilere hangi özelliklere sahip olmalarını tavsiye etmiştir?


 8. Cevap: Okur-yazar, olgun, güvenilir, muttaki, zahit, abid ve salih Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), tebliğ ve irşat için görevlendirdiği kişilerin, dini ve ilmi konularda bilgili, olgun ve güvenilir kimseler olmasını tavsiye etmiştir. 9. Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'e bağlılığı ne şekilde kendini göstermiştir?


 10. Cevap: Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'e bağlılığı birçok şekilde kendini göstermiştir. Bu bağlamda şu örnekler verilebilir: * Sahabeler, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye büyük önem vermişlerdir. * Sahabeler, Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve anlamını öğrenmeye büyük önem vermişlerdir. * Sahabeler, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirmeye büyük önem vermişlerdir. * Sahabeler, Kur'an-ı Kerim'i başkalarına öğretmeye büyük önem vermişlerdir. Açıklama:

  Sahabeler, Kur'an-ı Kerim'e son derece bağlı olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek, ezberlemek ve uygulamak için büyük çaba göstermişlerdir. 11. Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'in önemini nasıl vurguladıklarına dair bir örnek veriniz.


 12. Cevap: Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'in önemini vurguladıkları birçok örnek bulunmaktadır. Bu bağlamda şu örnek verilebilir: * Hz. Ali (r.a.), “Sizin en hayırlınız, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerine ne ad verilir? Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirleridir. 13. Sahabeler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine nasıl bağlıydılar?


 14. Cevap: Sahabeler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine çok bağlıydılar. Onu örnek aldılar ve onun emir ve yasaklarına uydular. Açıklama:

  Sahabeler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözlerini, davranışlarını ve onayladığı şeyleri büyük bir özenle öğrenmişler ve uygulamışlardır. 15. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine uymanın önemi nedir?


 16. Cevap: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine uymak, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için önemlidir. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Allah'ın (c.c.) elçisi olarak gönderilmiştir. Sünneti, Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uymanın en doğru yoludur. 17. Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın İslami ilimlere olan katkıları nelerdir?


 18. Cevap: Abdullah b. Mes'ud (r.a.), Kur'an-ı Kerim'in ilk tefsir edenlerinden biri olmuş ve hadis rivayetinde de önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, fıkıh alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. Açıklama:

  Abdullah b. Mes'ud (r.a.), Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle ilgili çalışmalar yapmış ve bu alanda birçok öğrenci yetiştirmiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber'den (s.a.v.) öğrendiği hadisleri rivayet etmiştir. Ayrıca, fıkıh alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. 19. Peygamberimizin (s.a.v.) "Müslüman, dilinden ve elinden insanların selamette kaldığı kimsedir." hadisi ile ne anlatılmak istemektedir?


 20. Cevap: Bu hadiste, İslam'ın en önemli hedeflerinden biri olan huzur ve güvenin önemi vurgulanmaktadır. İslam, insanların birbirleriyle huzur ve güven içinde yaşamalarını amaçlamaktadır. Bu amaçla, insanların birbirlerinin dil ve elinden zarar görmelerini yasaklamaktadır. Açıklama:

  Hadiste geçen "selamette kalmak" ifadesi, zarar görmemek, güvende olmak anlamına gelmektedir. Bu ifadeden, bir Müslümanın, dili ve eliyle başkalarına zarar vermemesi gerektiği anlaşılmaktadır. 21. Hadisin bize verdiği mesaj nedir?


 22. Cevap: Hadisin bize verdiği mesaj, huzur ve güvenin sağlanabilmesi için insanların dil ve ellerini iyilikte kullanmaları gerektiğidir. İnsanlar, dillerini güzel sözler söylemek, insanları birbirine sevdirmek, yardım etmek için kullanmalı; ellerini yardım etmek, korumak, iyilik yapmak için kullanmalıdırlar. Açıklama:

  Hadiste, Müslümanların dilinden ve elinden insanların selamette kaldığı kimse olduğu belirtilmektedir. Bu, insanların dil ve ellerini iyilikte kullandıkları takdirde, toplumda huzur ve güvenin sağlanacağı anlamına gelmektedir. 23. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirleridir.
  (.....) Sünnet, Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci kaynaktır.
  (.....) Sünnet, Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmeyen konularda hüküm verir.
  (.....) Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in yorumudur.
  (.....) Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) örnek davranışlarıdır.
  (.....) Sahabe, Peygamberimiz'in (s.a.v.) sünnetine uymuştur.
  (.....) Sünnet, Kur'an-ı Kerim'den sonra en önemli kaynaktır.
  (.....) Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in yerine geçemez.
  (.....) Sünnet, sadece Müslümanlar için geçerlidir.
  (.....) Sünnet, Kur'an-ı Kerim'den sonra Müslümanlar için en önemli kaynaktır.

 24. Cevap: D D D Y D D Y D Y D Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirleridir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE SAHABE
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Mes’ud (r.a.)
  2. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  3. Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabe
  4. Sahabenin Kur’an-ı Kerim’e Bağlılığı
  5. Sahabenin Peygamber Efendimize ve Sünnetine Bağlılığı
  6. Sahabenin Peygamberimizle İletişimi

Ayrıca 12.sınıf peygamberimizin haytatı dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Hz. Peygamber (s.a.v.) ile sahabeler arasındaki ilişkiyi kavrar.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sahabeleri yetiştirme yöntemini kavrar.

Kur'an-ı Kerim'in sahabelere yaptığı rehberliği bilir.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tebliğ ve irşat için görevlendirdiği kişilerde aradığı özellikleri bilir.

Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'e bağlılığının hangi yönlerini açıklar?

Sünnetin tanımını bilir.

Sahabelerin Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine bağlılığını bilir.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine uymanın önemini bilir.

Sahabelerin İslami ilimlerin gelişimine katkılarını kavrar.

İslam'ın huzur ve güveni sağlamaya yönelik hükümlerini kavrar.

İslam'ın mesajını günlük hayatına yansıtır.

Sünnetin tanımını bilir

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri