12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'in önemini nasıl vurguladıklarına dair bir örnek veriniz.


 2. Cevap: Sahabelerin Kur'an-ı Kerim'in önemini vurguladıkları birçok örnek bulunmaktadır. Bu bağlamda şu örnek verilebilir: * Hz. Ali (r.a.), “Sizin en hayırlınız, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerine ne ad verilir? Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirleridir. 3. Sünnetin Kur'an-ı Kerim'deki yeri nedir?


 4. Cevap: Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in ikinci kaynağıdır. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de sünnetin önemi vurgulanmaktadır. Örneğin, Nisâ suresi 80. ayette, "Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur." denilmektedir. 5. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünneti ne türdür?


 6. Cevap: Kavlî, fiilî ve takriri sünnet olmak üzere üçe ayrılır. Açıklama:

  Kavlî sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söylediği sözlerdir. Fiilî sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yaptığı davranışlardır. Takriri sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) işittiği veya gördüğü bir işe karşı çıkmadan onu kabul etmesidir. 7. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünneti Müslümanlar için neden önemlidir?


 8. Cevap: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünneti, Müslümanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olur. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), Allah'ın (c.c.) elçisi olarak gönderilmiştir. Sünneti, Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını anlamamıza yardımcı olur. 9. Abdullah b. Mes'ud (r.a.) hangi dönemde yaşamıştır?


 10. Cevap: Abdullah b. Mes'ud (r.a.), Mekke döneminde Müslüman olmuş ve Hicret'ten sonra Medine'ye yerleşmiştir. Bu nedenle, o hem Mekke hem de Medine döneminde yaşamıştır. Açıklama:

  Abdullah b. Mes'ud (r.a.), 610-653 yılları arasında yaşamış bir sahabedir. 11. Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın en önemli özelliklerinden biri nedir?


 12. Cevap: Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın en önemli özelliklerinden biri, ilme olan sevgisidir. O, Kur'an-ı Kerim'i ilk öğrenenlerden biri olmuş ve tefsir alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Açıklama:

  Abdullah b. Mes'ud (r.a.), Kur'an-ı Kerim'i Hz. Peygamber'den (s.a.v.) bizzat öğrenmiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber'den (s.a.v.) fıkıh, hadis ve diğer İslami ilimlerin birçok konularında ders almıştır. 13. Abdullah b. Mes'ud (r.a.) hangi alandaki çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır?


 14. Cevap: Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın en önemli çalışmaları arasında tefsir, hadis ve fıkıh yer almaktadır. O, Kur'an-ı Kerim'in ilk tefsir edenlerinden biri olmuş ve hadis rivayetinde de önemli bir yere sahiptir. Açıklama:

  Abdullah b. Mes'ud (r.a.), Hz. Peygamber'den (s.a.v.) öğrendiği hadisleri rivayet etmiştir. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle ilgili çalışmalar yapmış ve bu alanda birçok öğrenci yetiştirmiştir. 15. Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın Hz. Peygamber'e (s.a.v.) olan sevgisi nasıl bir örnek teşkil eder?


 16. Cevap: Abdullah b. Mes'ud (r.a.), Hz. Peygamber'e (s.a.v.) olan sevgisini, onun yanından hiç ayrılmayarak ve ona hizmet etmekten zevk alarak göstermiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözlerini ve davranışlarını her zaman örnek almıştır. Açıklama:

  Abdullah b. Mes'ud (r.a.), Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yanından hiç ayrılmayarak, onun hizmetinde bulunmuştur. Ayrıca, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözlerini ve davranışlarını her zaman örnek alarak, onu örnek bir Müslüman olarak takip etmiştir. 17. Hadiste geçen "mümin" kelimesinin anlamı nedir?


 18. Cevap: Mümin, Allah'a ve Peygamberine inanan, İslam'ın şartlarını yerine getiren kişidir. Açıklama:

  Hadiste geçen "mümin" kelimesi, "gerçek Müslüman" anlamına gelmektedir. Gerçek Müslüman, sadece dilinden ve elinden değil, tüm davranışlarından dolayı insanların güvenini kazanan kişidir. 19. Hadiste geçen "dilin" ve "elin" kötüye kullanılması ne demektir?


 20. Cevap: Dilin kötüye kullanılması, yalan söylemek, iftira etmek, dedikodu yapmak, insanları birbirine düşürmek gibi davranışlardır. Elin kötüye kullanılması ise, başkalarına zarar vermek, hırsızlık yapmak, gasp etmek, zulüm yapmak gibi davranışlardır. Açıklama:

  Hadiste, dil ve elin kötüye kullanılmasının, insanın Müslümanlığından çıkaracağı belirtilmektedir. Bu nedenle, Müslümanların dil ve ellerini iyilikte kullanmaları ve kötülüklerden uzak durmaları gerekmektedir. 21. Hadiste vurgulanan hususlar, günümüzde de geçerli midir?


 22. Cevap: Evet, hadiste vurgulanan hususlar, günümüzde de geçerlidir. Huzur ve güven, her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle, insanların dil ve ellerini iyilikte kullanmaları ve kötülüklerden uzak durmaları, günümüzde de büyük önem taşımaktadır. Açıklama:

  Dil ve el, insanların birbirleriyle iletişim kurmaları ve etkileşimleri için en önemli araçlardır. Bu nedenle, dil ve elin kötüye kullanılması, toplumda huzur ve güvenin bozulmasına neden olabilir. 23. Hadisten çıkarılabilecek bir ahlakî ders nedir?


 24. Cevap: Hadisten çıkarılabilecek bir ahlakî ders, insanların birbirlerine karşı saygılı ve hoşgörülü olmaları gerektiğidir. İnsanlar, dil ve ellerini kullanarak birbirlerine zarar vermemeli, birbirlerine güven vermelidirler. Açıklama:

  Hadiste, insanların dilinden ve elinden zarar görmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu, insanların birbirlerine karşı saygılı ve hoşgörülü olmaları gerektiği anlamına gelmektedir. İnsanlar, birbirlerinin haklarını gözetmeli ve birbirlerine zarar verecek davranışlardan kaçınmalıdırlar. 25. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerinden ibarettir.
  2. ( ) Sünnet, Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam dininin ikinci kaynağıdır.
  3. ( ) Sünnet, Kur'an'ın açıkladığı konuların dışındaki konuları açıklayan bir kaynaktır.
  4. ( ) Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şahsi görüşlerini yansıtır.
  5. ( ) Sünnet, Kur'an'ın anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırır.
  6. ( ) Sünnet, Kur'an'a aykırı olamaz.
  7. ( ) Sünnet, hadislerle sabittir.
  8. ( ) Sünnet, Kur'an'ın hükümlerini tamamlar.
  9. ( ) Sünnet, Kur'an'ın hükümlerini yorumlar.
  10. ( ) Sünnet, Kur'an'ın hükümlerini uygular.

 26. Cevap: D D D Y D D D D D D Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerinden ibarettir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE SAHABE
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Mes’ud (r.a.)
  2. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  3. Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabe
  4. Sahabenin Kur’an-ı Kerim’e Bağlılığı
  5. Sahabenin Peygamber Efendimize ve Sünnetine Bağlılığı
  6. Sahabenin Peygamberimizle İletişimi

Ayrıca 12.sınıf peygamberimizin haytatı dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından açık uçlu sorulardan klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Sünnetin tanımını bilir.

Sünnetin Kur'an-ı Kerim'deki yerini bilir.

Sünnetin türlerini bilir.

Sünnetin Müslümanlar için önemini bilir.

Sahabelerin hangi dönemlerde yaşadığını kavrar.

Sahabelerin ilme olan sevgilerini fark eder.

Sahabelerin İslami ilimlerin gelişimine katkılarını fark eder.

Sahabelerin Hz. Peygamber'e (s.a.v.) olan sevgi ve bağlılığını örnek alır.

İslam'ın temel kavramlarını kavrar.

İslam'ın temel ahlaki değerlerini kavrar.

İslam'ın evrensel değerlerini kavrar.

İslam'ın ahlaki değerlerini günlük hayatına yansıtır.

Sünnetin tanımını bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri