2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11)

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) CEVAPLARI

 1. İslam'da "İtisam" kavramı neyi ifade eder?

  A) Allah'a itaat etmek
  B) Peygamberimizi sevmek
  C) İslam'ı yaşam biçimine dönüştürmek
  D) Sadece Cuma namazı kılmak
  E) Sadece oruç tutmak

 2. Cevap: C Açıklama:

  "İtisam," İslam'ı yaşam biçimine dönüştürmek anlamına gelir. 3. İslam'da "Hatemü'l-Enbiya" ifadesi ne anlama gelir?

  A) Allah'ın son peygamberi
  B) Peygamberlerin en iyisi
  C) Kuran'ı sona erdiren peygamber
  D) Peygamberlerin en sonuncusu
  E) Hz. Muhammed'in özel ismi

 4. Cevap: D Açıklama:

  "Hatemü'l-Enbiya," peygamberlerin sonuncusu anlamına gelir ve Hz. Muhammed'i (s.a.v.) ifade eder. 5. Hangisi Allah'ın her şeyi en çok bilen anlamına gelen isimlerden biridir?

  A) Musavvir    B) Müheymin    C) Vehhab    D) Alîm    E) Hakem    

 6. Cevap: D Açıklama:

  "Alîm," Allah'ın her şeyi en çok bilen isimlerden biridir. 7. Sünnetin Kur'an-ı Kerim'deki yeri nedir?


 8. Cevap: Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in ikinci kaynağıdır. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de sünnetin önemi vurgulanmaktadır. Örneğin, Nisâ suresi 80. ayette, "Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur." denilmektedir. 9. Abdullah b. Mes'ud (r.a.) hangi alandaki çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır?


 10. Cevap: Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'ın en önemli çalışmaları arasında tefsir, hadis ve fıkıh yer almaktadır. O, Kur'an-ı Kerim'in ilk tefsir edenlerinden biri olmuş ve hadis rivayetinde de önemli bir yere sahiptir. Açıklama:

  Abdullah b. Mes'ud (r.a.), Hz. Peygamber'den (s.a.v.) öğrendiği hadisleri rivayet etmiştir. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle ilgili çalışmalar yapmış ve bu alanda birçok öğrenci yetiştirmiştir. 11. Peygamberimizin (s.a.v.) "Müslüman, dilinden ve elinden insanların selamette kaldığı kimsedir." hadisi ile ne anlatılmak istemektedir?


 12. Cevap: Bu hadiste, İslam'ın en önemli hedeflerinden biri olan huzur ve güvenin önemi vurgulanmaktadır. İslam, insanların birbirleriyle huzur ve güven içinde yaşamalarını amaçlamaktadır. Bu amaçla, insanların birbirlerinin dil ve elinden zarar görmelerini yasaklamaktadır. Açıklama:

  Hadiste geçen "selamette kalmak" ifadesi, zarar görmemek, güvende olmak anlamına gelmektedir. Bu ifadeden, bir Müslümanın, dili ve eliyle başkalarına zarar vermemesi gerektiği anlaşılmaktadır. 13. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) İslamiyet'in ilk yıllarında Müslüman olanlara "Ashab-ı Kiram" denir.
  (.....) Sahabiler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözlerini ve yaptıklarını en iyi bilen kişilerdir.
  (.....) Sahabeler, İslamiyet'in yayılmasında önemli rol oynamışlardır.
  (.....) Sahabelerin hepsi aynı dereceye sahiptir.
  (.....) Sahabiler, Hz. Peygamber'e (s.a.v.) karşı büyük bir sevgi ve bağlılık duymuşlardır.
  (.....) Sahabiler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözlerine ve emirlerine itaat etmişler ve onu örnek almışlardır.
  (.....) Sahabiler, İslamiyet'in ilk neslidir.
  (.....) Sahabiler, Müslümanların en üstünüdür.
  (.....) Sahabiler, sadece erkeklerden oluşmuştur.
  (.....) Sahabiler, İslam'ın yayılmasında önemli rol oynamışlardır.

 14. Cevap: D D D Y D D D D Y D Açıklama: 15. İslam'ın ilk dönemi Müslümanları arasında yer alan ve Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar hangi grup içinde değerlendirilir?

  A) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  B) Mekkeli Müslümanlar
  C) Sahabe
  D) Peygamber'in ashabı
  E) Mekke dışından Müslüman olanlar

 16. Cevap: B Açıklama:

  Mekkeli Müslümanlar, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanları ifade eder. Bu grup, Mekke'nin fethinden sonra İslam'ı kabul eden kişilerdir. 17. İslam'ın ilk döneminde Müslüman olanlar içinde hangi grup, Mekke'nin fethinden önce ve sonra Müslüman olanlar arasındadır?

  A) Sahabe
  B) Peygamber'in ashabı
  C) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  D) Mekkeli Müslümanlar
  E) Mekke'den hicret eden Müslümanlar

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sahabe, Peygamber'in yaşadığı dönemde Müslüman olup onunla birlikte yaşayanları ifade eder. Bu grup, İslam'ın erken döneminde Peygamberin etrafında bulunan Müslüman topluluğudur. 19. Peygamberin yaşadığı dönemde Müslüman olan ve onunla birlikte yaşayanları ifade eden terim hangisidir?

  A) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  B) Sahabe
  C) Mekkeli Müslümanlar
  D) Peygamber'in ashabı
  E) Mekke'den hicret eden Müslümanlar

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sahabe terimi, Peygamberin yaşadığı dönemde Müslüman olup onunla birlikte yaşayanları ifade eder. Bu grup, Peygamberin etrafında bulunan Müslüman topluluğudur. 21. İslam'ın yayılma sürecinde, Medine'ye hicret etmeden önce ve sonra Müslüman olanlar hangi gruba aittir?

  A) Medineli Müslümanlar (Ensar)
  B) Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar
  C) Sahabe
  D) Peygamber'in ashabı
  E) Mekke'den hicret eden Müslümanlar

 22. Cevap: E Açıklama:

  Mekke'den hicret eden Müslümanlar, Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicret eden Müslümanları ifade eder. Bu grup, İslam'ın yayılma sürecinde önemli bir adım olan Medine'ye hicret edenlerdir. 23. Sahabe, Peygamberimizin sünnetine karşı hangi tavra sahip olmuştur?

  A) Sadece kavlî sünneti uygulamışlardır.
  B) Fiilî sünneti reddetmişlerdir.
  C) Sünnetin bağlayıcılığını kabul etmişlerdir.
  D) Takrirî sünneti hiçbir şekilde uygulamamışlardır.
  E) Sadece takrirî sünnete bağlı kalmışlardır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sahabe, Peygamberimizin sözlerini, fiillerini ve onaylayıcı tavrını (takrirî sünnet) bağlayıcı olarak kabul etmişlerdir. 25. Sahabe, Peygamberimiz'in (s.a.v.) öğretilerine nasıl bir tavır sergilemiştir?

  A) Sadece Peygamber'in sözlerine itibar etmişlerdir.
  B) Onun öğretilerine karşı kayıtsız kalmışlardır.
  C) Hem Peygamber'in sözlerine hem de öğretilerine uymuşlardır.
  D) Yalnızca fiilî sünneti benimsemişlerdir.
  E) Sadece takrirî sünneti uygulamışlardır.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Sahabe, hem Peygamber'in sözlerine (kavlî sünnet) hem de fiilî ve takrirî sünnetine uyarak onun öğretilerini yaşamlarına yansıtmışlardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Detayları

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Test


2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE SAHABE
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Mes’ud (r.a.)
  2. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  3. Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabe
  4. Sahabenin Kur’an-ı Kerim’e Bağlılığı
  5. Sahabenin Peygamber Efendimize ve Sünnetine Bağlılığı
  6. Sahabenin Peygamberimizle İletişimi

Ayrıca

Sünnetin Kur'an-ı Kerim'deki yerini bilir.

Sahabelerin İslami ilimlerin gelişimine katkılarını fark eder.

İslam'ın huzur ve güveni sağlamaya yönelik hükümlerini kavrar.

* Soruların doğru ve yanlış olduğunu belirler. * Soruların açıklamalarını doğru bir şekilde yazar. * Soruların kazanımını doğru bir şekilde yazar.

İslam'ın yayılma sürecindeki farklı dönemlerde Müslüman olan grupları ayırt etme ve Mekke'nin fethinden sonraki Müslümanların rolünü anlama.

İslam'ın ilk dönemindeki Müslüman gruplar arasındaki farkı anlama ve sahabenin özel konumunu kavrama.

Sahabe kavramının anlamını ve Peygamberle birlikte yaşayan Müslümanları anlama.

Hicretin önemini ve Müslüman olan grupların farklı zaman dilimlerindeki özelliklerini anlama.

Sahabenin Peygamber'in sözleri, fiilleri ve onaylayıcı tavırlarının bağlayıcılığını anlama.

Sahabenin Peygamber'in öğretilerine nasıl uymuş olduğunu anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri