12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Sembolik mantığın gelişimine katkıda bulunan bilim insanlarını belirtiniz.


 2. Cevap: Ali Sedad, Salih Zeki, Kerim Erim Açıklama:

  Sembolik mantık çalışmalarının Türkiye'de öncülüğünü bu bilim insanları yapmıştır. 3. Sembolik mantıkta önermeler nasıl sembolleştirilir?


 4. Cevap: Basit önermeler harflerle, bileşik önermeler önerme eklemleri kullanılarak Açıklama:

  Sembolik mantıkta basit önermeler "p, q, r, s, ..." gibi harflerle, bileşik önermeler ise önerme eklemleri ("ve", "veya", "değil") kullanılarak sembolleştirilir. 5. Platon'un insan tanımı hakkında çıkarım oluşturunuz ve bu çıkarımı klasik ve sembolik mantık açısından değerlendiriniz.


 6. Cevap: Çıkarım: Tüyleri yolunmuş bir horoz insandır. Klasik Mantık: Geçersiz, çünkü çıkarımın içeriği yanlıştır. Sembolik Mantık: Geçerli, çünkü çıkarımın şekli doğrudur (Modus Ponens). Açıklama:

  Çıkarım, klasik mantıkta anlamsal olarak doğru olmadığı için geçersizdir. Ancak sembolik mantıkta şekilsel olarak doğru olduğu için geçerlidir. 7. ~(pŸq) önermesinin eşdeğerini veriniz.


 8. Cevap: ~p∨~q Açıklama:

  Tümel evetlemenin değillemesi, bileşenlerin değillemelerinin tikel evetlemesidir. 9. Niceleme mantığında önermelerdeki nicelik bildiren sözcüklerin sembolleştirilmesi neden önemlidir?


 10. Cevap: Önermelerin niceliklerini sembolleştirmek, önermelerin tam olarak anlaşılmasını ve geçerliliklerinin denetlenmesini kolaylaştırır. Açıklama: 11. Niceleyici değilleme kurallarını yazınız ve örnekler veriniz.


 12. Cevap: Tümel ve tikel niceleyicilerin değilleme kuralları ve örnekleri. Açıklama:

  Öğrencilerin niceleyici değilleme kurallarını anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak. 13. Niceleme mantığında önermelerin eşdeğerliği nasıl denetlenir?


 14. Cevap: Önermelerin eşdeğerliğini denetleme yöntemi. Açıklama:

  Öğrencilerin önermelerin eşdeğerliğini denetleme becerilerini geliştirmek. 15. Çok değerli mantığın temel özelliğini yazınız.


 16. Cevap: Önermelerin iki değerli mantıktaki doğru ve yanlış değerlerinin dışında farklı doğruluk değerlerini alabilmesi Açıklama: 17. Semantik çok anlamlılığı açıklayınız.


 18. Cevap: Semantik çok anlamlılık, bir kelimenin tek başına taşıdığı anlamın yanı sıra cümle içerisinde kazandığı anlamlarla da ilgilenir. Açıklama:

  Kelimeler, kullanım amaçları belirtilmediğinde birden çok anlam taşıyabilir ve bu bilgi aktarımını aksatabilir. 19. Tanımlama nedir? Bir tanımın özelliklerini belirtiniz.


 20. Cevap: Tanımlama, bir kavramın veya nesnenin özelliklerini belirterek anlamını açıklamaktır. Tanımlar net, kapsamlı ve özlü olmalıdır. Açıklama:

  Tanımlamalar, fikirlerin ve kavramların anlaşılmasını kolaylaştırır. 21. Bilgiyi elde etme yöntemlerini sıralayınız.


 22. Cevap: Bilgi elde etme yöntemleri arasında gözlem, deney, araştırma, mülakat ve okuma yer alır. Açıklama:

  Farklı bilgi elde etme yöntemleri kullanmak, kapsamlı ve doğru bilgiye ulaşmayı sağlar. 23. Tanım çeşitlerini belirtiniz.


 24. Cevap: * Kaplamsal tanım * İçlemsel tanım Açıklama:

  Tanım çeşitleri, tanımlananın öznel ve yüklemin farklılığına göre belirlenir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tümel niceleyici terimlerin olduğu önermeler (∀) sembolü ile gösterilir.
  2. (.....) Öznesi “a, b, c” gibi ad değişmezlerinden oluşan önermeler açık önermelerdir.
  3. (.....) Evrendeki terimlerden herhangi birinin özelleme önermesini doğrulamasına ger- çekleme denir.
  4. (.....) Niceleyici değilleme kuralı, niceleyicisi değillenmiş önermenin yerine çelişiğinin kullanılmasıdır.
  5. (.....) Niceleme mantığında yüklemler “a, b, c” gibi küçük harflerle sembolleştirilir.
  6. (.....) Tümel niceleyicinin değillendiği bir önermede tümel niceleyici tikele dönüşür.
  7. (.....) Öznesi “x, y, z” gibi değişkenlerden oluşan önermeler kapalı önermelerdir.
  8. (.....) Tikel niceleyicinin değillendiği bir önermede tikel niceleyici tümele dönüşür.
  9. (.....) Farklı terimlerin açık önermedeki değişkenin yerine konulması ile evren oluşur.
  10. (.....) Tikel niceleyici terimlerin olduğu önermeler (∃) sembolü ile gösterilir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Doğru. Tümel niceleyici önermeler (∀) sembolü ile gösterilir. 2. Doğru. Öznesi ad değişmezlerinden oluşan önermeler açık önermelerdir. 3. Doğru. Evrendeki bir terimin özelleme önermesini doğrulamasına gerçekleme denir. 4. Yanlış. Niceleyici değilleme kuralı, niceleyicisi değillenmiş önermenin yerine eşdeğerinin kullanılmasıdır. 5. Yanlış. Niceleme mantığında yüklemler büyük harflerle sembolleştirilir. 6. Doğru. Tümel niceleyicinin değillenmesi tikel niceleyiciyi verir. 7. Doğru. Öznesi değişkenlerden oluşan önermeler kapalı önermelerdir. 8. Doğru. Tikel niceleyicinin değillenmesi tümel niceleyiciyi verir. 9. Doğru. Farklı terimler, açık önermedeki değişkenin yerine konularak evren oluşturur. 10. Doğru. Tikel niceleyici önermeler (∃) sembolü ile gösterilir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Önermelerin doğru, yanlış dışında belirsizlik değerini ve farklı olasılık değerlerini alması çok değerli mantık sisteminin konusudur.
  2. Belirsiz, bulanık mantık sistemine ait doğruluk değerlerinden biridir.
  3. Satır sayısı iki değerli mantık sisteminde 2n formülü kullanılarak üç değerli mantık sisteminde ise 3n formülü ile hesaplanır.
  4. Çok doğru, oldukça doğru, az doğru gibi doğruluk değerleri, bulanık mantık sistemine ait doğruluk değerleridir.
  5. Çelişmezlik ve üçüncü hâlin imkânsızlığı ilkeleri çok değerli mantık sistemini zorunlu kılar.
  6. Mantık değişmezleri sadece iki değerli mantık sisteminde yer alır.
  7. “Haftaya kar yağacak.” önermesi üç değerli mantık sistemine örnektir.
  8. Bulanık mantık 0 ile 1 arasındaki sonsuz sayıdaki doğruluk değerlerinden birini alabilir.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 12.sınıf mantık dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Türk düşünce hayatında sembolik mantığa yapılan katkıları anlama

Sembolik mantıkta önermelerin sembolleştirilmesi yöntemini öğrenmek.

Klasik ve sembolik mantık arasındaki farkı anlamak.

Öğrenciler, tümel evetlemenin değillemesinin eşdeğerini anlayabilecekler.

Öğrenci, niceleme mantığında nicelik bildiren sözcüklerin sembolleştirilmesinin önemini kavrar.

Öğrenciler niceleyici değilleme kurallarını yazabilir ve örnekleyebilirler.

Öğrenciler önermelerin eşdeğerliğini denetleyebilirler.

Semantik çok anlamlılık kavramını anlama.

* Öğrencilere tanım çeşitlerini sıralayabilmek.

* Niceleme mantığında kullanılan temel kavramları ve sembolleri anlamak. * Niceleme mantığında önermelerin doğruluk değerlerini ve tutarlılığını belirlemek. * Niceleme mantığında çıkarımların geçerliliğini denetlemek.

* Çok değerli mantık sisteminin kapsamını anlamak * Bulanık mantık sisteminin doğruluk değerlerini öğrenmek * İki değerli mantık sistemindeki satır sayısını hesaplayabilmek * Çok doğru, oldukça doğru gibi doğruluk değerlerini sınıflandırabilmek * Çok değerli mantık sisteminin ilkelerini kavramak * Mantık değişmezlerinin hangi mantık sisteminde yer aldığını bilmek * Üç değerli mantık sistemine örnekler verebilmek * Bulanık mantığın alabileceği doğruluk değerlerini öğrenmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Mantık Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Mantık dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.