12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. 19. yüzyıla kadar yapılan mantık çalışmalarının ana özelliği nedir?

  A) Sembolik bir yapıda olmaları
  B) Klasik mantık anlayışını benimsemeleri
  C) Aritmetiksel nesneleri mantıksal nesneler olarak görmeleri
  D) Dilin belirsizliğinden kaynaklı sorunlara çözüm getirmeleri
  E) Önermelerin ve çıkarımların sembollerle ifade edilmeleri

 2. Cevap: B Açıklama:

  19. yüzyıla kadar yapılan mantık çalışmaları, klasik mantık anlayışını benimsemişlerdir. 3. Türk düşünce hayatında cebirsel mantıktan ilk bahseden kişi kimdir?

  A) Kerim Erim          B) Salih Zeki         
  C) Ali Sedad           D) Hans Reichenbach   
  E) Aziz Sancar                               

 4. Cevap: C Açıklama:

  Türk düşünce hayatında cebirsel mantıktan ilk bahseden kişi Ali Sedad'dır. 5. Aşağıdakilerden hangisi değilleme önermesidir?

  A) p ∨ q    B) p ¡ q    C) ~p    D) p Ÿ q    E) p q    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Değilleme önermesi, tek bileşenli bir bileşik önermedir ve "~" sembolü ile gösterilir. 7. Aşağıdaki çıkarımların hangisi geçerlidir?

  A) p → q, ~p ∴ q     B) p → q, ~q ∴ p    
  C) p ∨ q, p ∴ q      D) p ∧ q, ~p ∴ ~q   
  E) p ↔ q, p ∴ q                          

 8. Cevap: A Açıklama:

  Geçerli bir çıkarımın öncüllerinin doğruluğu sonucun doğruluğunu garanti eder. p → q, ~p çıkarımında öncüller doğru olduğunda sonuç doğru olmak zorundadır. 9. Aşağıdakilerden hangisi, (p∨q) önermesi ile (~p¡q) önermesinin eşdeğer olduğunu göstermez?

  A) Doğruluk çizelgesinde yorum sütunları aynıdır.
  B) Çözümleyici çizelgede dalları aynıdır.
  C) Eşdeğerlik sembolü kullanılarak ifade edilirler.
  D) İki önerme de bileşik önermedir.
  E) Bir önermenin doğrusu diğer önermenin yanlışıdır.

 10. Cevap: E Açıklama:

  Eşdeğer önermelerin doğruluk değerleri her durumda aynı olmalıdır. 11. Tümel evetleme önermesinin değillemesinin çözümleme kuralı hangisidir?

  A) ~p∨~q    B) ~pŸ~q    C) p∨q    D) pŸq    E) ~(pŸq)    Doğru

 12. Cevap: A Açıklama:

  Tümel evetleme önermesinin değillemesi "~p∨~q" şeklindedir. 13. Aşağıdakilerden hangisi koşul önermesinin çözümleme kuralıdır?

  A) p¡q: ~(p∨q)    B) p¡q: ~p∨q    C) p¡q: pŸ~q    D) p¡q: ~(pŸq)    E) p¡q: p q    Doğru

 14. Cevap: B Açıklama:

  Koşul önermesinin çözümleme kuralı "~p∨q" şeklindedir. 15. "Bütün öğrenciler çalışkandır." önermesinin niceleme mantığı sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) ∀xSx               B) ∃xSx              
  C) x (Sx ∨ Tx)        D) (∀xSx) ∨ (∀yTy)   
  E) (∃xSx) ∨ (∃yTy)                         

 16. Cevap: A Açıklama:

  Tümel niceleyici "bütün" sözcüğüyle ifade edilir ve sembolü ∀'dır. 17. "Bazı filozoflar bilgedir." önermesinin niceleme mantığı sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) ∀x (Fx → Bx)       B) ∃x (Fx ∧ Bx)      
  C) ∃xFx               D) ∀x(Fx ∨ Bx)       
  E) (∃xFx) → (∀xGx)                         

 18. Cevap: C Açıklama:

  Tikel niceleyici "bazı" sözcüğüyle ifade edilir ve sembolü ∃'dır. 19. Önermenin niceleme mantığındaki sembolü (∃xFx) olan türü hangisidir?

  A) Tümel önerme      B) Tikel önerme     
  C) Açık önerme       D) Kapalı önerme    
  E) Geçerli önerme                        

 20. Cevap: B Açıklama:

  (∃xFx) sembolü "En az bir x için Fx" anlamına gelen tikel bir önermeyi temsil eder. 21. "Hiçbir insan çirkin değildir" önermesinin niceleme mantığındaki sembolü hangisidir?

  A) ∀x~Fx    B) ∀xGx    C) ∃x~Fx    D) ∃x(Hx ¡ Fx)    E) ∀xFx    

 22. Cevap: A Açıklama:

  "Hiçbir x için Fx değil" anlamına gelen önermenin niceleme mantığındaki sembolü ∀x~Fx'tir. 23. Edward Sapir'e göre dilin amacı nedir?

  A) Duygu ve düşünceleri sembollerle ifade etmek
  B) İnsanları ayıran bir özellik oluşturmak
  C) Hayvanlarla insanları ayırt etmek
  D) Bilgi üretmek ve sorun çözmek
  E) Nesnelerin özelliklerini tanımlamak

 24. Cevap: A Açıklama:

  Sapir, dilin duyguları, düşünceleri ve istekleri sembollerle aktarmak için tasarlandığını savunur. 25. Gottlob Frege'ye göre düşünmeyi mümkün kılan nedir?

  A) Duyularımızın bilgileri algılama yeteneği
  B) Dilin özgürce oluşturulmuş sembol sistemi
  C) İnsanların içgüdüsel zihinsel süreçleri
  D) Matematiğin kesin ve soyut doğası
  E) Deneyim yoluyla edinilen bilgiler

 26. Cevap: B Açıklama:

  Frege, düşünmenin ancak dil aracılığıyla gerçekleşebileceğine inanır. 27. Dil ile düşünce arasındaki ilişkiyi açıklayan ifade hangisidir?

  A) Dil, düşünceyi sınırlar.
  B) Düşünce, dili zenginleştirir.
  C) Dil, düşünceden bağımsızdır.
  D) Düşünceyi anlamak için dile gerek yoktur.
  E) Dil, düşünceyi açıklar.

 28. Cevap: E Açıklama:

  Dil ile düşünce karşılıklı olarak birbirlerine katkı sağlar. Düşünce neue kavramlar oluşturarak dili zenginleştirirken, dilin zenginliği düşünceyi daha etkili hâle getirir. 29. Dil görevlerinden hangisi, insan davranışlarını etkilemeyi amaçlar?

  A) Bildirme    B) Belirtme    C) Yaptırma    D) Törensel    E) Eylemsel    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Dilin yaptırma görevi, insanları belirli eylemleri yapmaya veya yapmamaya yönlendirmek için kullanılır. 31. Aşağıdakilerden hangisi semantik belirsizliğe örnektir?

  A) Sıcak bir gündü.       B) Araba çok hızlıydı.   
  C) Film çok sıkıcı.       D) Ev çok büyüktü.       
  E) Çocuklar yorgun.                                

 32. Cevap: C Açıklama:

  "Sıkıcı" kelimesi, sınırları tam olarak belli olmayan ve kişiler arasında ortak bir anlam oluşturulamayan bir kelimedir, bu nedenle semantik belirsizliğe örnek oluşturmaktadır. 33. Aşağıdakilerden hangisi sentaktik çok anlamlılığa örnektir?

  A) Çok çalışmak insanı güçlü yapar.
  B) Defterine güzel bir yüz çizmiş.
  C) Genç adama sorduğu sorulara cevap alamadı.
  D) Çay taşmış.
  E) Tüm kişiliğin yüzüne yansıyor.

 34. Cevap: B Açıklama:

  "Yüz" kelimesi, cümle içinde hem isim hem de fiil olarak kullanılmıştır, bu nedenle sentaktik çok anlamlılığa örnek oluşturmaktadır. 35. Bilgiyi aşağıdaki tanımlardan hangisi en iyi şekilde ifade eder?

  A) Bir şeyi bilme durumu
  B) İnsan zekâsının ürünü
  C) Bir olgunun nedeni
  D) Bir şeyin gerçek anlamı
  E) Genel olarak kavranan düşünceler

 36. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "Bilgi, bir şeyden haberi olma durumu, bir şeyi bilme durumu." olarak tanımlanmıştır. 37. Dilbilimci Noam Chomsky'nin verdiği "Renksiz yeşil düşünceler sinirli sinirli uyuyorlar" cümlesi aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir?

  A) Anlam yüklü olma özelliği
  B) Dil bilgisi kurallarına uygunluk
  C) Canlılık
  D) Tutarsızlık
  E) Genişlik

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cümle dil bilgisi kurallarına uygun olsa da "renksiz" ve "yeşil" kavramları karşıt olduğundan ve "uyumak" eylemi canlılara özgü olduğundan anlamsal açıdan kabul edilemez.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf mantık dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Mantığın tarihsel gelişimini anlamak

Türk düşünce hayatında mantığın gelişimini takip etmek

Önermelerin sembolleştirilmesi

Çıkarımların geçerliliği

Önermelerin eşdeğerliğini denetleme

Tümel evetleme ve değillemesinin çözümleme kurallarını anlamak

Koşul önermesinin çözümleme kuralını anlamak

Niceleme mantığı sembollerini tanıma

Niceleme mantığı sembollerini kullanma

Niceleme mantığında önerme türlerini sınıflandırma

Niceleme mantığındaki sembolleri tanıma

Düşünce ve dil arasındaki ilişkiyi anlamak

Düşüncenin doğasını anlamak

Dil ile düşünce arasındaki ilişkiyi anlamak.

Dilin görevlerini sınıflandırmak.

Semantik belirsizliği tanıma

Sentaktik çok anlamlılığı tanıma

Bilgi kavramını tanımlamak

Kelimelerin bir cümle içindeki anlamını etkileyen faktörleri anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Mantık dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.