12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Dilin görevleri nelerdir?


 2. Cevap: Bildirme, belirtme, yaptırma, törensel ve eylemsel görevler Açıklama:

  Dilin farklı işlevleri vardır ve bunlar iletişimi kolaylaştırır, duyguları ifade eder ve eylemleri yönlendirir. 3. Belirsizliğin dildeki görünüm biçimlerini nelerdir?


 4. Cevap: * Semantik Belirsizlik * Pragmatik Belirsizlik Açıklama:

  Her belirsizlik biçimini örneklerle açıklamak gerekir. 5. Günlük dilde belirsizliği ortadan kaldırmanın mümkün olup olmadığını açıklayınız.


 6. Cevap: Hayır, günlük dilde belirsizliği ortadan kaldırmak mümkün değildir. Açıklama:

  Günlük dildeki kelimelerin ve cümlelerin anlamları genellikle çok yönlüdür ve kesin bir şekilde tanımlanamaz. 7. Belirsizliğin bilimin gelişimindeki rolünü tartışınız.


 8. Cevap: Belirsizliğin hâkim olduğu alanlarda bilimsel ilerleme gerçekleşemez. Açıklama:

  Belirsiz kelimeler ve cümleler, bilimsel bilginin kesin ve objektif bir şekilde ifade edilmesini engeller. 9. Soyutlama ve genelleme kavramlarına uygun üçer örnek veriniz.


 10. Cevap: Soyutlama ve genelleme kavramlarına uygun üçer örnek veriniz.lama ve genelleme kavramlarına uygun üçer örnek veriniz. Açıklama:

  Soyutlama ve genelleme kavramlarına uygun üçer örnek veriniz. Cevap: * Soyutlama örnekleri: Kanatlılık (kuşlar), ağırlık (fiziksel cisimler), güzellik (sanatsal eserler) * Genelleme örnekleri: Tüm insanlar ölümlüdür, tüm arabalar tekerleklidir, tüm canlılar hücrelerden oluşur ve genelleme kavramlarına uygun üçer örnek veriniz. Cevap: * Soyutlama örnekleri: Kanatlılık (kuşlar), ağırlık (fiziksel cisimler), güzellik (sanatsal eserler) * Genelleme örnekleri: Tüm insanlar ölümlüdür, tüm arabalar tekerleklidir, tüm canlılar hücrelerden oluşur 11. Terim nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Terim nedir? Açıklayınız. nedir? Açıklayınız. Açıklama:

  Terim nedir? Açıklayınız. Cevap: Terim, bir kavramın dilsel ifadesidir. Bir kavramı işaret eden sözcük ya da deyimdir. Terimler yalın hâlde bulunur ve isim ya da fiil çekimi almazlar.ir? Açıklayınız. Cevap: Terim, bir kavramın dilsel ifadesidir. Bir kavramı işaret eden sözcük ya da deyimdir. Terimler yalın hâlde bulunur ve isim ya da fiil çekimi almazlar. 13. Somut ve soyut kavramlar arasındaki farkı belirtiniz.


 14. Cevap: Somut kavramlar gerçek varlıklara karşılık gelir (örneğin insan), soyut kavramlar ise varlıkların özellikleri veya durumlarına karşılık gelir (örneğin mutluluk). Açıklama:

  Öğrenciler, somut ve soyut kavramları ayırt ederek düşünce süreçlerini netleştirebilir. 15. Meyve ve sebzelerin enerji kaynağı olması hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Meyve ve sebzeler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gibi besin öğeleri bakımından zengindir. Bu besin öğeleri, vücudun metabolik süreçlerinde enerji üretmek için kullanılır. Açıklama:

  Meyve ve sebzeler, vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir besin kaynağıdır. 17. Bileşik önerme nedir? Bir örnek veriniz.


 18. Cevap: Bileşik önerme, iki veya daha fazla basit önermenin önerme bağlaçlarıyla (örneğin ve, veya, ise) birleştirilmesiyle oluşturulan önermedir. Örnek: "Hava yağmurluysa ve rüzgarlıysa parkta yürüyüşe çıkmam." Açıklama:

  Bileşik önermeler, birden fazla yargı içerebilir. 19. Kesin yargı bildiren cümlelerden üç örnek veriniz.


 20. Cevap: * "2 + 2 = 4" * "Dünya yuvarlaktır." * "Aristoteles bir filozoftur." Açıklama:

  Kesin yargı bildiren cümleler, doğru veya yanlış değeri alabilen ve net bir şekilde doğruluğu veya yanlışlığı belirtilen cümlelerdir. 21. Mantıksal zorunluluğun tanımı nedir?


 22. Cevap: Mantıksal zorunluluk, öncüllerin doğruluğu verildiğinde sonucun da doğru olması gereken, bir olayın gerçekleşmesinin kaçınılmazlığını ifade eder. Açıklama:

  Mantıksal zorunluluk, doğru öncüllerden zorunlu olarak doğru sonuçlar çıkarılmasını sağlar. 23. Bir kıyasta orta terimin görevi nedir?


 24. Cevap: Bir kıyasta orta terimin görevi nedir?ıyasta orta terimin görevi nedir? Açıklama:

  Bir kıyasta orta terim, büyük ve küçük terimler arasında bağlantı kurar ve sonucun çıkarılmasını sağlar. Orta terim, sonuç önermesinde yer almaz. 25. Koşullu kıyasa üç örnek veriniz.


 26. Cevap: - Eğer hava yağmurluysa, sokaklar ıslaktır. Hava yağmurlu. O halde sokaklar ıslaktır. - Eğer öğrenciler çalışkansa, sınavda başarılı olurlar. Öğrenciler çalışkan. O halde sınavda başarılı olurlar. - Eğer araba hızlıysa, yakıt tüketimini artırır. Araba hızlı. O halde yakıt tüketimini artırır. Açıklama:

  Koşullu kıyasta büyük öncül koşullu önermedir. 27. Eksik önermeli kıyasın başka bir adını yazınız.


 28. Cevap: Entimem Açıklama:

  Eksik önermeli kıyasta bir öncül gizlidir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Aristoteles öncesi dönemde mantık çalışmaları pratik ilkeler elde etmeye yönelikti.
  (.....) 2. Aristoteles, mantığı varlığın ilkelerini açıklayan bir anlayış olarak görmüştür.
  (.....) 3. İslam filozofları Aristoteles mantığı üzerinde yaptıkları çalışmalar sonradan Batı'ya aktarılmıştır.
  (.....) 4. Bacon, Aristoteles mantığının kıyas yöntemini bilimsel ispat yöntemi olarak kabul etmiştir.
  (.....) 5. Yeni Çağ'da mantık bilimi yeni anlamlar ve görevler üstlenmiştir.
  (.....) 6. Gottlob Frege, matematiğin mantıktan çıkartılabileceğini öne sürmüştür.
  (.....) 7. Bertrand Russell, önermelerin doğruluğunun olgulara uygunluğuna göre belirlendiğini savunmuştur.
  (.....) 8. Ludwig Wittgenstein, anlamsız önermeleri tanımlayarak mantık bilimine katkıda bulunmuştur.
  (.....) 9. Rudolph Carnap, metafizik önermelerin anlamsızlığını göstermeye çalışmıştır.
  (.....) 10. Modern mantık, matematik bilimindeki hızlı değişimlerin temelini oluşturmuştur.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. .Aşağıda verilen tartışma konularının hangi tartışma türüne ait olduğunu belirleyin:

  1. 2016 Yılı Basketbol Avrupa Şampiyonluğu'nu hangi takım kazanmıştır?
  2. Sevginin göstergesi fedakârlık mıdır?
  3. Mesleki başarı mutluluğun kaynağı mıdır?
  4. Kırmızı renk ile sarı rengin karışımından turuncu renk mi elde edilir?
  5. En çok kazanan kuruluş hangi şirkettir?
  6. En güçlü ülke hangisidir?
  7. En büyük zarar hangi sektörde görülmüştür?
  8. En çok satan ürün nedir?
  9. En çok tercih edilen tatil yeri neresidir?
  10. En çok izlenen film hangisidir?
  Olgusal
  * 1.
  * 4.
  * 5.
  * 6.
  * 7.
  * 8.
  * 9.
  * 10.
  Sözel
  * 2.
  * 3.

 32. Cevap: Açıklama: 33. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Tümdengelim
  b. Tümevarım
  c. Kıyas
  d. Olasılık
  e. Zorunluluk
  Seçenekler:
  1. Akıl yürütme yöntemi
  2. Mantıksal tahmin
  3. Sonuç zorunlu olarak çıkar
  4. Sonuç olasılığa dayalı
  5. Tekil önermelerden tümel sonuçlar

 34. Cevap: 1. c 2. d 3. e 4. d 5. b Açıklama:

  Tümevarım, tekil önermelerden tümel sonuçlara ulaşan bir akıl yürütme yöntemi olup, sonucu olasılığa dayanır. Tümdengelim ise sonucu zorunlu olarak elde ettiğimiz bir akıl yürütme yöntemidir. Kıyas, tümdengelim kullanan bir akıl yürütme çeşididir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 12.sınıf mantık dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler dilin çok yönlü doğasını ve iletişimdeki önemini anlar.

Öğrenci belirsizliğin dildeki görünümlerini ayırt edebilecektir.

Günlük dilde belirsizliğin kaçınılmaz olduğunu anlar.

Belirsizliğin bilimin gelişimini engelleyebileceğini kavrar. soru 1 Cevap: Kapsamlı bir tanımın en önemli özelliği nedir? Açıklama: Kapsamlı bir tanım, öznesi ve yüklemi aynı olan bir önermedir. Bu nedenle, özdeşlik önermesidir. Kazanım: Öğrenciler, kapsamlı tanımın özdeşlik önermesi olduğunu kavrarlar.

Soyutlama ve genelleme kavramlarını anlayarak örnekleme becerisini geliştirir.

Kavram ve terim arasındaki ilişkiyi kavrar.

Öğrenciler, somut ve soyut kavramları anlar ve düşüncelerinde bu kavramları doğru şekilde kullanır.

Tanımlama ve açıklama yapma.

Öğrenciler, bileşik önerme kavramını anlayabilecektir.

Öğrenciler, kesin yargı bildiren cümlelerin özelliklerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, mantıksal zorunluluk kavramını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, bir kıyasta orta terimin rolünü öğreneceklerdir.

Koşullu kıyasın yapısını anlar.

Eksik önermeli kıyasın diğer adını bilir.

* Aristoteles öncesi mantık dönemi ve temel yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak. * Aristoteles'in mantık anlayışını ve mantığa yaptığı katkıları kavramak. * İslam filozoflarının mantık çalışmaları ve Batı'ya etkilerini anlamak. * Bilimsel yöntemde mantığın önemi ve Aristoteles mantığının eksiklikleri hakkında bilgi sahibi olmak. * Yeni Çağ'da mantık biliminin değişim süreci ve üstlendiği yeni görevler hakkında bilgi edinmek. * Modern mantığın gelişiminde matematik biliminin rolünü kavramak. * Bertrand Russell ve Ludwig Wittgenstein'ın mantık bilimine katkıları hakkında bilgi sahibi olmak. * Anlamsız önermelerin tanımlanması ve metafizik önermelerin mantıksal analizine yönelik yöntemler hakkında bilgi edinmek. * Modern mantığın temel ilkelerini ve mantık alanındaki gelişmeleri anlamak

* Tümdengelim ve tümevarım arasındaki farkı öğrenir. * Kıyas ve olasılık kavramlarını anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Mantık dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.