12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Mantık, bir düşünme biçimi olarak kabul edildiğinde tutarlı, doğru ve düzgün düşünme demektir. Bu anlamda mantık, insanın sahip olduğu akla uygun düşünme tarzıdır. "Mantıklı ya da mantıksız düşünmek"ten bahsedildiğinde belli bir düşünme biçiminden söz ediliyor anlamına gelir. Bu tanım doğrultusunda, mantığın aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olduğunu belirtiniz.


 2. Cevap: Doğru düşünme tarzı Açıklama:

  Mantık, bir düşünme biçimi olarak kabul edildiğinde tutarlı, doğru ve düzgün düşünme demektir. Bu anlamda mantık, insanın sahip olduğu akla uygun düşünme tarzıdır. "Mantıklı ya da mantıksız düşünmek"ten bahsedildiğinde belli bir düşünme biçiminden söz ediliyor anlamına gelir. Bu tanıma göre, mantık doğru düşünme tarzı ile ilgilidir. 3. Akıl yürütme, birbiri ile ilişkili önermelerden yeni bir önerme çıkarma işlemidir. Akıl yürütme yöntemlerinden biri olan tümdengelim yönteminde, öncüllerden sonuç nasıl çıkarılır?


 4. Cevap: Tümdengelim yönteminde, öncüllerden sonuç çıkarken, öncüllerin doğru olması gerekir. Öncüllerin doğru olması durumunda, sonuç da zorunlu olarak doğrudur. Açıklama:

  Tümdengelim yönteminde, öncüllerin doğruluğu, sonucun doğruluğunu garanti eder. Bu nedenle, tümdengelim yöntemi, kesin bir sonuç elde etmek için kullanılan bir akıl yürütme yöntemidir. 5. Akıl yürütme yöntemlerinden biri olan tümevarım yönteminde, öncüllerden sonuç nasıl çıkarılır?


 6. Cevap: Tümevarım yönteminde, öncüllerden sonuç çıkarken, öncüllerin benzerliğine dayalı olarak genelleme yapılır. Açıklama:

  Tümevarım yönteminde, öncüllerin benzerliğine dayalı olarak genelleme yapılır. Bu nedenle, tümevarım yöntemi, kesin bir sonuç elde etmek için kullanılan bir akıl yürütme yöntemi değildir. 7. Rönesans döneminde Aristoteles mantığının bilimsel yöntem için yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilerin temelinde hangi görüş yatmaktadır?


 8. Cevap: Aristoteles mantığı, tümdengelim yöntemine dayalı bir mantıktır. Bu yöntemde, genel önermelerden özel önermelere ulaşılır. Ancak, bilimsel yöntemin temelinde ise tümevarım yöntemi yer almaktadır. Tümevarım yönteminde, özel önermeler genel bir önermeye dönüştürülür. Açıklama:

  Aristoteles mantığı, genel önermelerin doğruluğunun kabulü üzerine kuruludur. Bu nedenle, bilimsel yöntemin temelini oluşturan tümevarım yöntemine yetersiz kalmaktadır. 9. Rönesans döneminde Aristoteles mantığının yetersiz kaldığı yönündeki eleştirileri savunan filozoflar hangileridir?


 10. Cevap: Rönesans döneminde Aristoteles mantığının yetersiz kaldığı yönündeki eleştirileri savunan filozoflar arasında Francis Bacon, Rene Descartes ve John Locke yer almaktadır. Açıklama:

  Francis Bacon, tümevarım yöntemini bilimsel yöntemin temeli olarak kabul etmiştir. Rene Descartes, akıl yürütmenin doğruluğunun deneyime dayandırılması gerektiğini savunmuştur. John Locke ise bilginin doğuştan değil, deneyim yoluyla elde edildiğini ileri sürmüştür. 11. Kavramlar nasıl oluşturulur?


 12. Cevap: Kavramlar, varlıkların ortak özelliklerinin genellenmesi ve soyutlanmasıyla oluşturulur. Örneğin, "hayvan" kavramı, tüm kedileri, köpekleri, kuşları vb. kapsayan genel bir tasarımdır. Bu tasarım, kedilerin, köpeklerin, kuşların vb. ortak özelliklerinin genellenmesi ve soyutlanmasıyla oluşturulmuştur. Açıklama:

  Kavramların oluşumu, bir süreçtir. Bu süreç, gözlem, karşılaştırma, genelleme ve soyutlama aşamalarını içerir. 13. Bir kavramdaki ortak özellikler nelerdir?


 14. Cevap: Bir kavramın içlemi, o kavramın işaret ettiği nesne ve varlıkların ortak özellikleridir. Açıklama:

  Bir kavramın ne olduğunu belirlemek için içlem ve kaplam kavramlarını bilmek gerekir. Kaplam, bir kavramın işaret ettiği nesne ve varlıklardır. İçlem ise bir kavramın işaret ettiği nesne ve varlıkların ortak özellikleridir. Bu nedenle, bir kavramın içlemi, o kavramın ne olduğunu belirler. 15. "Taş" ve "sıvı" kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?


 16. Cevap: "Ayrıklık" Açıklama:

  "Taş" ve "sıvı" kavramları birbirinden tamamen ayrı varlıkları içermektedir ve hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Örneğin, hiçbir taş sıvı değildir ve hiçbir sıvı taş değildir. 17. "Akıllı" ve "düşünen" kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?


 18. Cevap: "Eşitlik" Açıklama:

  "Akıllı" kavramı "düşünen" kavramıyla tam olarak örtüşmektedir. Örneğin, her akıllı düşünen bir varlıktır ve her düşünen varlık akıllıdır. 19. "Kediler otçul değildir." cümlesi tümel mi, tikel mi bir önermedir?


 20. Cevap: Tikel bir önermedir. Çünkü bu cümlede öznesi bir grubun bir kısmını içine almaktadır. Açıklama:

  Tikel önerme, öznesi bir grubun bir kısmını içine alan önermelerdir. Bu cümlede "Kediler" öznesi bir grubun bir kısmını içine almaktadır. Bu nedenle bu cümle tikel bir önermedir. 21. Tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi hangi tür bir önermedir?


 22. Cevap: Tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi tikel olumlu bir önermedir. Açıklama:

  Tümel olumlu bir önermede, önermenin öznesi, tüm nesneler kümesini ifade eder. Yüklem ise, bu kümenin tüm üyelerinin sahip olduğu bir özelliği ifade eder. Düz döndürmede özne ve yüklem yer değiştirir. Bu durumda, özne tüm nesneler kümesini ifade etmeye devam eder. Yüklem ise, bu kümenin tüm üyelerinin sahip olmadığı bir özelliği ifade eder. Bu nedenle, düz döndürmenin niteliği tikel olumludur. 23. Bir şehir gelişmiş ise kalabalıktır. Bir şehir kalabalık ise gelişmiştir. Bu iki şehirden biri gelişmiş, diğeri kalabalık değildir. Bu durumda, hangi şehir gelişmiştir?


 24. Cevap: İlk şehir gelişmiştir. Açıklama:

  Büyük öncül, "şehir gelişmiş ise kalabalıktır" koşullu önermesidir. Bu önerme olumludur. Küçük öncül, "bir şehir kalabalık ise gelişmiştir" ayrık öncüllü kıyastır. Bu kıyas sonucunda sonuç olumludur. Bu nedenle, birinci şehir gelişmiştir. 25. Bir ırmakta yüzmeyi düşünüyorsunuz. Irmak ya yağmurlu ya da güneşlidir. Irmak yağmurlu değildir. Bu durumda, ırmak sizi taşıyabilir mi?


 26. Cevap: Evet, ırmak sizi taşıyabilir. Açıklama:

  Büyük öncül, "ırmak yağmurlu ya da güneşlidir" ayrık öncüllü kıyastır. Bu kıyas sonucunda sonuç olumludur. Küçük öncül, "ırmak yağmurlu değildir" önermesidir. Bu önerme olumsuzdur. Bu nedenle, ırmak güneşlidir. Güneşli bir ırmak sizi taşıyabilir. 27. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Kavram, bir nesnenin, varlığın veya kavramın zihindeki tasarımıdır.
  2. ( ) Somut kavramlar, zihin dışında karşılığı olan kavramlardır.
  3. ( ) Tümel kavramlar, bir sınıfın tümünü gösteren kavramlardır.
  4. ( ) Tikel kavramlar, bir sınıfın bir kısmını gösteren kavramlardır.
  5. ( ) Somut kavramlar, tekil kavramlardır.
  6. ( ) Kolektif kavramlar, belli bir amaç ve işlev doğrultusunda bir araya gelen bireyleri ifade eden kavramlardır.
  7. ( ) Distribütif kavramlar, grup ya da topluluğa göre anlamı belirlenebilen kavramlardır.
  8. ( ) İçlem, bir kavramın işaret ettiği nesnelerin ve varlıkların ortak özellikleridir.
  9. ( ) Kaplam, bir kavramın işaret ettiği konular ve nesnelerdir.
  10. ( ) İçlem ve kaplam arasında ters orantı vardır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Kavram, bir nesnenin, varlığın veya kavramın zihindeki tasarımıdır. Bu açıklamaya göre, kavram zihindeki bir tasarımdır. Cevap D. 2. Somut kavramlar, zihin dışında karşılığı olan kavramlardır. Bu açıklamaya göre, somut kavramların zihin dışında karşılığı vardır. Cevap D. 3. Tümel kavramlar, bir sınıfın tümünü gösteren kavramlardır. Bu açıklamaya göre, tümel kavramlar bir sınıfın tümünü gösterir. Cevap D. 4. Tikel kavramlar, bir sınıfın bir kısmını gösteren kavramlardır. Bu açıklamaya göre, tikel kavramlar bir sınıfın bir kısmını gösterir. Cevap D. 5. Somut kavramlar, tekil kavramlardır. Bu açıklamaya göre, somut kavramlar tekil kavramlardır. Cevap Y. 6. Kolektif kavramlar, belli bir amaç ve işlev doğrultusunda bir araya gelen bireyleri ifade eden kavramlardır. Bu açıklamaya göre, kolektif kavramlar belli bir amaç ve işlev doğrultusunda bir araya gelen bireyleri ifade eder. Cevap D. 7. Distribütif kavramlar, grup ya da topluluğa göre anlamı belirlenebilen kavramlardır. Bu açıklamaya göre, dağıtılmış kavramlar grup ya da topluluğa göre anlamı belirlenebilir. Cevap D. 8. İçlem, bir kavramın işaret ettiği nesnelerin ve varlıkların ortak özellikleridir. Bu açıklamaya göre, içlem bir kavramın işaret ettiği nesnelerin ve varlıkların ortak özelliklerini ifade eder. Cevap D. 9. Kaplam, bir kavramın işaret ettiği konular ve nesnelerdir. Bu açıklamaya göre, kaplam bir kavramın işaret ettiği konuları ve nesneleri ifade eder. Cevap D. 10. İçlem ve kaplam arasında ters orantı vardır. Bu açıklamaya göre, içlem ve kaplam arasında ters orantı vardır. Cevap D.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 12.sınıf mantık dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Mantık, doğru düşünme tarzının incelendiği bilim dalıdır.

* Tümdengelim yönteminin özelliklerini açıklar. * Tümdengelim yönteminin doğruluğunu örneklerle açıklar.

* Tümevarım yönteminin özelliklerini açıklar. * Tümevarım yönteminin doğruluğunu örneklerle açıklar.

Rönesans döneminde Aristoteles mantığının bilimsel yöntem için yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler, tümevarım yönteminin önemini vurgulamaktadır.

Rönesans döneminde Aristoteles mantığının yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler, tümevarım yönteminin önemini vurgulamaktadır.

Kavramların oluşumunu açıklar. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten yararlanılarak klasik türde hazırlanmıştır. Soru metinleri, açık ve anlaşılır bir dilde yazılmıştır. Cevap metinleri, doğru ve kapsamlı bilgiler içermektedir. Açıklama metinleri, cevap metinlerini desteklemektedir. Kazanım cümleleri, soruların kazanımlara uygunluğunu göstermektedir.

* Kavramların içlemi ve kaplamı kavramlarını açıklar.

"Taş, sıvı, gaz, katı gibi kavramlar arasındaki ilişkileri kavrar."

"Akıllı, düşünen, bilen, akıllıca hareket eden gibi kavramlar arasındaki ilişkileri kavrar.

Tümel ve tikel önerme kavramlarını açıklar.

Tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesinin niteliğinin tikel olumlu olduğunu bilir.

Koşullu ve ayrık önermelerden oluşan ikilem kıyaslarını analiz eder.

Ayrık öncüllü kıyasları analiz eder.

* Kavram kavramını açıklar. * Somut ve soyut kavramları ayırt eder. * Genel ve tikel kavramları ayırt eder. * Kolektif ve dağıtılmış kavramları ayırt eder. * İçlem ve kaplam kavramlarını açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Mantık dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.