12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Mum alevinin üzerine beyaz renkli bir seramik tabak tutulduğunda tabağın üzerinde oluşan siyah tabaka, mumun yapısında bulunan karbonun yanması sonucu oluşur.
  2. ( ) Karbon atomu içeren bileşiklere organik bileşik denir.
  3. ( ) Karbon atomu içermeyen bileşiklere anorganik bileşik denir.
  4. ( ) Organik bileşiklerin hepsi canlı organizmalarda bulunur.
  5. ( ) Anorganik bileşiklerin hepsi canlı organizmalarda bulunur.
  6. ( ) Organik bileşiklerin çoğu kovalent yapılıdır.
  7. ( ) Anorganik bileşiklerin çoğu kovalent yapılıdır.
  8. ( ) Organik bileşiklerin çoğunun erime ve kaynama noktası düşüktür.
  9. ( ) Anorganik bileşiklerin çoğunun erime ve kaynama noktası yüksektir.
  10. ( ) Organik bileşiklerin çoğu yanıcıdır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Mum alevinin üzerine tutulduğunda beyaz renkli bir seramik tabak üzerinde oluşan siyah tabaka, mumun yapısında bulunan karbonun yanması sonucu oluşur. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 2. Karbon atomu içeren bileşiklere organik bileşik denir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 3. Karbon atomu içermeyen bileşiklere anorganik bileşik denir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 4. Organik bileşiklerin hepsi canlı organizmalarda bulunmaz. Örneğin, kömür, petrol, doğal gaz gibi organik bileşikler canlı organizmalarda bulunmaz. Bu nedenle, bu cümle yanlıştır. 5. Anorganik bileşiklerin hepsi canlı organizmalarda bulunmaz. Örneğin, su, tuz, oksijen gibi anorganik bileşikler canlı organizmalarda bulunmaz. Bu nedenle, bu cümle yanlıştır. 6. Organik bileşiklerin çoğu kovalent yapılıdır. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 7. Anorganik bileşiklerin çoğu kovalent yapılıdır. Bu nedenle, bu cümle yanlıştır. 8. Organik bileşiklerin çoğunun erime ve kaynama noktası düşüktür. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 9. Anorganik bileşiklerin çoğunun erime ve kaynama noktası yüksektir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 10. Organik bileşiklerin çoğu yanıcıdır. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 3. Organik bileşiklerin genel özelliklerinden hangisi yanlıştır?

  A) Ana kaynağı canlılardır.
  B) Tepkimeleri genellikle hızlıdır.
  C) Genellikle yanıcıdır.
  D) Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür.
  E) Genellikle suda çözünür.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap D, yanlıştır. Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür. 5. Aşağıda verilen bileşiklerin yapılarında hangi elementler kesinlikle bulunur?

  A) C ve H             B) C ve O            
  C) C, H ve O          D) C, H, O ve N      
  E) C, H, O, N ve P                         

 6. Cevap: A Açıklama:

  Organik bileşiklerin yapısında kesinlikle karbon ve hidrojen elementleri bulunur. Diğer elementler, organik bileşiklerde bulunabilir veya bulunmayabilir. 7. 0,5 mol CnH2n+2 bileşiğini tamamen yakabilmek için normal koşullarda 22,4 L O2 gazı gerekir. Buna göre bileşiğin molekül formülü nedir?

  A) C2H4    B) C3H6    C) C4H8    D) C5H10    E) C6H12    

 8. Cevap: D Açıklama:

  0,5 mol CnH2n+2 bileşiği için gerekli O2 gazı miktarı, 0,5 mol CnH2n+2 * (2n+1)/2 mol O2 = 22,4 L O2 Buna göre, (2n+1)/2 = 44 2n+1 = 88 2n = 87 n = 43,5 n = 44 Buna göre bileşiğin molekül formülü C5H10 bulunur. 9. Karbonun oluşturduğu milyonlarca bileşik, periyodik tablodaki diğer elementlerden onu ayıran en önemli özelliktir.

  Bu bileşiklerin oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir?
  A) Karbonun elektron dizilişi
  B) Karbonun allotropi formları
  C) Karbonun kimyasal özellikleri
  D) Karbonun fiziksel özellikleri
  E) Karbonun bağ yapma özelliği

 10. Cevap: E Açıklama:

  Karbonun oluşturduğu bileşiklerin çokluğu, karbonun bağ yapma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Karbon, diğer elementlerle dört tane kovalent bağ yapabilme özelliğine sahiptir. Bu özellik, karbonun farklı elementlerle farklı bileşikler oluşturmasına olanak tanır. 11. Karbonun allotroplarından biri olan fulleren, hangi şekile sahiptir?

  A) Kare    B) Üçgen    C) Altıgen    D) Dairesel    E) Küre    

 12. Cevap: E Açıklama:

  Fulleren, içi boş, küresel bir yapıya sahiptir. 13. Karbonun allotroplarından biri olan grafen, hangi fiziksel özelliklere sahiptir?

  A) İnce ve güçlüdür.
  B) Şeffaf ve esnektir.
  C) Elektrik ve ısıyı çok iyi iletir.
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 14. Cevap: D Açıklama:

  Grafen, ince ve güçlü, şeffaf ve esnek bir yapıya sahiptir. Ayrıca elektrik ve ısıyı çok iyi iletir. 15. 2. periyot elementlerinden oluşan aşağıdaki bileşiklerin Lewis yapılarında kaç tane ortaklanmış elektron çifti bulunur?

  A) 2    B) 4    C) 6    D) 8    E) 10    

 16. Cevap: A Açıklama:

  2. periyot elementlerinin değerlik elektron sayıları 1, 2, 3, 4 ve 5'tir. Bu elementler arasında oluşturabilecekleri bileşiklerde ortaklanmış elektron çifti sayısı, en fazla 2 olur. Dolayısıyla doğru cevap A'dır. 17. Aşağıdaki bileşiklerin Lewis yapılarında merkez atomun okteti tamamlanmıştır.

  A) H2O    B) CH4    C) CO2    D) NH3    E) SO2    

 18. Cevap: C Açıklama:

  H2O, CH4 ve NH3 bileşiklerinde merkez atomlar oktetini tamamlamıştır. CO2 bileşiklerinde karbon atomu oktetini tamamlamıştır ancak oksijen atomları oktetini tamamlamamıştır. SO2 bileşiklerinde sülfür atomu oktetini tamamlamıştır ancak oksijen atomları oktetini tamamlamamıştır. 19. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis yapısında merkez atomun değerlik elektron sayısına eşit sayıda ortaklanmış elektron çifti bulunur?

  A) H2O    B) CH4    C) CO2    D) NH3    E) SO2    

 20. Cevap: B Açıklama:

  CH4 bileşiklerinde merkez atomun değerlik elektron sayısına eşit sayıda ortaklanmış elektron çifti bulunur. 21. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis yapısında merkez atomun değerlik elektron sayısından bir fazla sayıda ortaklanmış elektron çifti bulunur?

  A) H2O    B) CH4    C) CO2    D) NH3    E) SO2    

 22. Cevap: C Açıklama:

  CO2 bileşiklerinde merkez atomun değerlik elektron sayısından bir fazla sayıda ortaklanmış elektron çifti bulunur. 23. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin bağ açıları 120°'dir?

  A) BeH2    B) BH3    C) CH4    D) NH3    E) H2O    

 24. Cevap: B Açıklama:

  BH3 molekülünde merkez atom B'nin sp2 hibrit orbitalleri, 120° açı yapacak şekilde yerleşir. 25. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin geometrisi açısaldır?

  A) BeH2    B) BH3    C) CH4    D) NH3    E) H2O    

 26. Cevap: E Açıklama:

  H2O molekülünde merkez atom O'nun sp2 hibrit orbitalleri, 120° açı yapacak şekilde yerleşir. Ancak, merkez atomda bir ortaklanmamış elektron çifti bulunduğu için geometri açısaldır. 27. BeH2 molekülünün geometrik şekli nedir?

  A) Doğrusal        B) Düzlem üçgen   
  C) Tetrahedral     D) Piramidal      
  E) Dikdörtgen                        

 28. Cevap: A Açıklama:

  BeH2 molekülünde Be atomu sp hibritleşmesi yapar ve oluşan sp hibrit orbitalleri, aralarındaki açı 180o olacak şekilde doğrusal biçimde yönlenir. Bu nedenle BeH2 molekülünün geometrik şekli doğrusaldır. 29. CH4 molekülünün geometrik şekli nedir?

  A) Doğrusal        B) Düzlem üçgen   
  C) Tetrahedral     D) Piramidal      
  E) Dikdörtgen                        

 30. Cevap: C Açıklama:

  CH4 molekülünde C atomu sp3 hibritleşmesi yapar ve oluşan sp3 hibrit orbitalleri, aralarındaki açı 109,5o olacak şekilde düzgün dört yüzlü biçimde yönlenir. Bu nedenle CH4 molekülünün geometrik şekli düzgün dört yüzlüdür. 31. NH3 molekülünde N atomunun hibritleşme türü nedir?

  A) sp    B) sp2    C) sp3    D) sp3d    E) sp3d2    

 32. Cevap: C Açıklama:

  NH3 molekülünde N atomu, 3 tane kovalent bağ yapmaktadır. N atomunun değerlik orbitalleri 2s ve 2p3'tür. 2s ve 2p3 orbitallerinin sp3 hibritleşmesi ile 4 tane sp3 hibrit orbital oluşur. 33. H2O molekülünün molekül geometrisi nedir?

  A) Doğrusal             B) Düzlem üçgen        
  C) Açısal               D) Düzgün dört yüzlü   
  E) Piramit                                     

 34. Cevap: C Açıklama:

  H2O molekülünde O atomu, 2 tane kovalent bağ yapmaktadır. O atomunun değerlik orbitalleri 2s ve 2p4'tür. 2s ve 2p4 orbitallerinin sp3 hibritleşmesi ile 4 tane sp3 hibrit orbital oluşur. Bu orbitallerden ikisi H atomları ile kovalent bağ oluştururken, diğer ikisi ise ortaklanmamış elektron çifti olarak kalır. Bu nedenle H2O molekülünün molekül geometrisi açısaldır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 Detayları

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KARBON KİMYASINA GİRİŞ
  1. Anorganik ve Organik Bileşikler
  2. Doğada Karbon
  3. Fonksiyonel Gruplar
  4. İzomerlik
  5. Lewis Formülleri
  6. Lewis Formülleri

Ayrıca 12.sınıf kimya dersi II. ünite test soruları 2; test türünde mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

* Karbon atomu içeren bileşiklerin özelliklerini ve sınıflandırmasını açıklar. * Anorganik bileşiklerin özelliklerini ve sınıflandırmasını açıklar. * Organik ve anorganik bileşikler arasındaki farkları açıklar.

Organik bileşiklerin genel özelliklerini bilir.

Organik bileşiklerin yapısını bilir.

* Bileşiklerin molekül formülünü hesaplayabilir.

Karbonun bağ yapma özelliğini açıklar.

2.3.2. Karbonun allotroplarını ve özelliklerini açıklar.

2.3.2. Karbonun allotroplarını ve özelliklerini açıklar.

Kovalent bağların oluşumu

Lewis yapıları

Lewis yapıları

Lewis yapıları

2.5.1.3. Hibrit orbitallerin özelliklerini ve molekül geometrisini ilişkilendirir.

2.5.1.3. Hibrit orbitallerin özelliklerini ve molekül geometrisini ilişkilendirir.

* Kovalent bağ oluşumunu açıklar. * Hibritleşme kavramını açıklar. * Molekül geometrilerini VSEPR teorisi ile açıklar.

* Kovalent bağ oluşumunu açıklar. * Hibritleşme kavramını açıklar. * Molekül geometrilerini VSEPR teorisi ile açıklar.

Moleküler geometri ve hibritleşme ilişkisini açıklar.

Moleküler geometri ve hibritleşme ilişkisini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 1 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.