12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Karbon, periyodik tablonun 14. grubunda yer alan, sembolü C olan, atom numarası 6 olan bir elementtir.
  2. ( ) Karbon, doğada saf halde bulunmaz.
  3. ( ) Karbon, çok sayıda bileşik oluşturabilir.
  4. ( ) Karbon bileşikleri, organik ve anorganik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır.
  5. ( ) Organik bileşikler, karbon ve hidrojen elementlerinden oluşurlar.
  6. ( ) Organik bileşikler, karbon atomları arasındaki kovalent bağ ile oluşurlar.
  7. ( ) Anorganik bileşikler, karbon ve hidrojen elementlerinin yanı sıra diğer elementleri de içerebilirler.
  8. ( ) Anorganik bileşikler, karbon atomları arasındaki kovalent bağ ile oluşmazlar.
  9. ( ) Karbon bileşiklerinin molekül yapıları, organik bileşiklerin molekül yapılarından daha basittir.
  10. ( ) Anorganik bileşiklerin molekül yapıları, organik bileşiklerin molekül yapılarından daha karmaşıktır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 3. Aşağıda verilen bileşiklerden hangileri organik bileşiktir?

  A) Sud kostik (NaOH)       B) Sofra tuzu (NaCl)      
  C) Sönmemiş kireç (CaO)    D) Karbon dioksit (CO2)   
  E) Sirke (CH3COOH)                                   

 4. Cevap: E Açıklama:

  Cevap E, sirkedir. Sirke, karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir organik bileşiktir. Diğer seçenekler anorganik bileşiklerdir. 5. Karbon atomu içeren, erime ve kaynama noktaları düşük, ana kaynağı genellikle canlılar olan bileşiklere ne ad verilir?

  A) Anorganik bileşik    B) Organik bileşik     
  C) Moleküler bileşik    D) İyonik bileşik      
  E) Karbon bileşik                              

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap B, organik bileşiktir. Organik bileşikler, karbon atomu içeren bileşiklerdir. 7. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi anorganik bileşiktir?

  A) Klor               B) Aseton            
  C) Glikoz             D) Su                
  E) Karbon monoksit                         

 8. Cevap: E Açıklama:

  Cevap E, karbon monoksittir. Karbon monoksit, karbon ve oksijen elementlerinden oluşan bir anorganik bileşiktir. Diğer seçenekler organik bileşiklerdir. 9. Kütlece %26,66 karbon, %2,22 hidrojen, %71,1 oksijen atomundan oluşan bileşiğin basit formülünü bulunuz. (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)

  A) C2H2O    B) C3H3O2    C) C3H6O    D) C3H8O    E) C3H10O    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Her bir elementin kütlece yüzde miktarı o elementin kütlesi kabul edilir. Elementlerin kütleleri atom kütlelerine bölünerek mol sayıları bulunur. nC = 26,66/12 = 2,22 mol C nH = 2,22/1 = 2,22 mol H nO = 71,1/16 = 4,44 mol O Bileşikteki elementlerin mol sayıları, en küçük mol sayısı olan 2,22’ye bölünür. nC = 2,22/2,22 = 1 nH = 2,22/2,22 = 1 nO = 4,44/2,22 = 2 Buna göre bileşiğin basit formülü C3H6O bulunur. 11. Karbonun allotroplarından biri olan elmasta, her karbon atomu komşu karbon atomlarına kaç tane kovalent bağ ile bağlanır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Elmasta her karbon atomu, komşu karbon atomlarına dört tane kovalent bağ ile bağlanır. 13. Karbonun allotroplarından biri olan grafitte, her karbon atomu komşu karbon atomlarına kaç tane kovalent bağ ile bağlanır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 6    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Grafitte her karbon atomu, komşu karbon atomlarına üç tane kovalent bağ ile bağlanır. 15. Karbonun allotroplarından biri olan karbon nanotüp, hangi fiziksel özelliklere sahiptir?

  A) İnce ve güçlüdür.
  B) Şeffaf ve esnektir.
  C) Elektrik ve ısıyı çok iyi iletir.
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 16. Cevap: D Açıklama:

  Karbon nanotüp, ince ve güçlü, şeffaf ve esnek bir yapıya sahiptir. Ayrıca elektrik ve ısıyı çok iyi iletir. 17. Karbonun allotroplarından biri olan fulleren ve grafen, aşağıdaki uygulamalardan hangisinde kullanılmaktadır?

  A) Zehirli gazları algılayabilen gaz dedektörlerinin yapımında
  B) Çok küçük boyutlardaki elektronik cihazların üretiminde
  C) Büyük yüzey alanına sahip olması nedeniyle hidrojen depolamada
  D) Vücut içerisinde belirli yapıları takip edebilen ilaç taşıyıcı sistem olarak
  E) Hepsi

 18. Cevap: E Açıklama:

  Fulleren ve grafen, yukarıdaki uygulamalarda kullanılmaktadır. 19. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis yapısında ikili bağ bulunmaz?

  A) H2O    B) CH4    C) CO2    D) NH3    E) SO2    

 20. Cevap: E Açıklama:

  H2O, CH4, CO2 ve NH3 bileşiklerinde ikili bağ bulunur. SO2 bileşiklerinde ise tekli bağ bulunur. 21. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis yapısında 3 tane ortaklanmış elektron çifti bulunur?

  A) H2O    B) CH4    C) CO2    D) NH3    E) SO2    

 22. Cevap: D Açıklama:

  NH3 bileşiklerinde 3 tane ortaklanmış elektron çifti bulunur. 23. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin geometrisi doğrusaldır?

  A) H2    B) HCl    C) HBr    D) H2O    E) NH3    

 24. Cevap: A Açıklama:

  H2 molekülü, sadece bir atomdan oluştuğu için geometrisi doğrusaldır. 25. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin merkez atomu oktet kuralına uymaz?

  A) BeH2    B) BH3    C) CH4    D) NH3    E) H2O    

 26. Cevap: A Açıklama:

  BeH2 molekülünde Be atomu, 2 elektron ile oktet kuralına uymaz. 27. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin geometrisi tetrahedraldir?

  A) BeH2    B) BH3    C) CH4    D) NH3    E) H2O    

 28. Cevap: C Açıklama:

  CH4 molekülünde merkez atom C'nin sp3 hibrit orbitalleri, 109,5° açı yapacak şekilde yerleşir. 29. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin merkez atomunda sp3d hibrit orbitaller bulunur?

  A) BeH2    B) BH3    C) CH4    D) NH3    E) H2O    

 30. Cevap: E Açıklama:

  H2O molekülünde merkez atom O'nun sp3d hibrit orbitalleri bulunur. 31. NH3 molekülünün geometrik şekli nedir?

  A) Doğrusal        B) Düzlem üçgen   
  C) Tetrahedral     D) Piramidal      
  E) Üçgensel                          

 32. Cevap: D Açıklama:

  NH3 molekülünde N atomu sp3 hibritleşmesi yapar ve oluşan sp3 hibrit orbitalleri, aralarındaki açı 107o olacak şekilde piramidal biçimde yönlenir. 33. BeH2 molekülünde Be atomunun hibritleşme türü nedir?

  A) sp    B) sp2    C) sp3    D) sp3d    E) sp3d2    

 34. Cevap: A Açıklama:

  BeH2 molekülünde Be atomu, 2 tane kovalent bağ yapmaktadır. Be atomunun değerlik orbitalleri 2s ve 2p1'dir. 2s ve 2p1 orbitallerinin sp hibritleşmesi ile 2 tane sp hibrit orbital oluşur. 35. AX3E geometrili moleküllerde, X atomunun değerlik elektron sayısı kaçtır?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5    E) 6    

 36. Cevap: B Açıklama:

  AX3E geometrili moleküllerde, X atomu 3 tane kovalent bağ yapmaktadır. X atomunun değerlik orbitalleri s ve p orbitalleridir. Bu nedenle X atomunun değerlik elektron sayısı 3'tür. 37. AX3E geometrili moleküllerde, E atomunun değerlik elektron sayısı kaçtır?

  A) 0    B) 1    C) 2    D) 3    E) 4    

 38. Cevap: C Açıklama:

  AX3E geometrili moleküllerde, E atomu 1 tane kovalent bağ yapmaktadır. E atomunun değerlik orbitalleri s ve p orbitalleridir. Bu nedenle E atomunun değerlik elektron sayısı 2'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Detayları

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KARBON KİMYASINA GİRİŞ
  1. Anorganik ve Organik Bileşikler
  2. Doğada Karbon
  3. Fonksiyonel Gruplar
  4. İzomerlik
  5. Lewis Formülleri
  6. Lewis Formülleri

Ayrıca 12.sınıf kimya dersi II. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

1.1.1. Karbonun periyodik tablodaki yerini ve özelliklerini açıklar. 1.1.2. Karbonun doğadaki bulunuşunu açıklar. 1.1.3. Karbonun bileşik oluşturma özelliğini açıklar. 1.1.4. Karbon bileşiklerini organik ve anorganik bileşikler olarak sınıflandırır. 1.2.1. Organik bileşiklerin genel özelliklerini açıklar. 1.2.2. Organik bileşiklerdeki bağ türlerini açıklar. 1.3.1. Anorganik bileşiklerin genel özelliklerini açıklar. 1.3.2. Anorganik bileşiklerdeki bağ türlerini açıklar. 1.4.1. Organik bileşiklerin molekül yapısını açıklar. 1.4.2. Anorganik bileşiklerin molekül yapısını açıklar.

Organik bileşiklerin özelliklerini bilir.

Organik bileşiklerin tanımını bilir.

Organik ve anorganik bileşikleri ayırt eder.

Bileşiklerin basit formülünü hesaplayabilir.

2.3.2. Karbonun allotroplarını ve özelliklerini açıklar.

2.3.2. Karbonun allotroplarını ve özelliklerini açıklar.

2.3.2. Karbonun allotroplarını ve özelliklerini açıklar.

2.3.2. Karbonun allotroplarını ve özelliklerini açıklar.

Kovalent bağ çeşitleri

Kovalent bağ çeşitleri

2.5.1.1. Hibritleşme ve molekül geometrisini açıklar.

2.5.1.2. Atomların kovalent bağ yapma kurallarını uygular.

2.5.1.3. Hibrit orbitallerin özelliklerini ve molekül geometrisini ilişkilendirir.

2.5.1.3. Hibrit orbitallerin özelliklerini ve molekül geometrisini ilişkilendirir.

* Kovalent bağ oluşumunu açıklar. * Hibritleşme kavramını açıklar. * Molekül geometrilerini VSEPR teorisi ile açıklar.

Moleküler geometri ve hibritleşme ilişkisini açıklar.

Moleküler geometri ve hibritleşme ilişkisini açıklar.

Moleküler geometri ve hibritleşme ilişkisini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 18 kere doğru, 36 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Kimya II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.