12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Humbaracı Ocağı'nın önemi hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: - Osmanlı Devleti'nde ilk kez Avrupa usulünde yeni bir askerî eğitim sınıfı oluşturmuştur. - Batı tarzı yeni eğitim usulleri ve savaş teknolojileriyle donatılmıştır. - Kara subayı yetiştirmek için Hendesehane'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Açıklama:

  Humbaracı Ocağı, Osmanlı ordusunda modernleşmenin önemli bir adımı olmuştur. 3. Darülfünun'un kuruluş tarihini ve geçirdiği süreçleri açıklayınız.


 4. Cevap: - 13 Ocak 1863'te kurulmuştur. - 1865'te çıkan yangın nedeniyle geçici olarak kapatılmıştır. - 1870'te yeniden açılmış, ancak 1871'de kapatılmıştır. - 1874'te üçüncü kez açılmış ve 1882'de tekrar kapatılmıştır. - II. Meşrutiyet döneminde 1908'de yeniden açılmıştır. Açıklama:

  Darülfünun, Osmanlı'da yükseköğretimin kurumsallaşmasında önemli bir rol oynamıştır. 5. Matematik Biliminin Usullerine Ek adlı kitabı kimin eseridir?


 6. Cevap: Vidinli Tevfik Paşa Açıklama:

  Vidinli Tevfik Paşa, cebir, geometri ve balistik gibi alanlarda çalışmalar yapmış bir matematikçidir. 7. Kandilli Rasathanesi'nin kurucusu kimdir?


 8. Cevap: Fatin Gökmen Açıklama:

  Fatin Gökmen, astronomi ve meteoroloji alanlarında çalışmış ve Kandilli Rasathanesi'ni kurmuştur. 9. Sahn-ı Semanda hangi dersler okutuluyordu?


 10. Cevap: Naklî bilimler: hadis, tefsir, fıkıh, kelam, Arap edebiyatı, tabiiyat. Aklî bilimler: fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp. Açıklama:

  Sahn-ı Semanda hem dini hem de seküler bilimler kapsamlı bir şekilde öğretiliyordu. 11. Mollah Gürani'nin hangi alanda çalışmalar yaptığı bilinmektedir?


 12. Cevap: Tefsir, kıraat, hadis, fıkıh. Açıklama:

  Mollah Gürani, İslam bilimlerinin birçok dalında uzmanlaşmış bir âlimdi. 13. Semerkant Gözlemevi'nde yapılan gözlem ve hesaplamaların günümüz astronomi değerlerine yakınlık derecesi nedir?


 14. Cevap: 1 dakikadan az fark Açıklama:

  Uluğ Bey ve Semerkant Gözlemevi'ndeki astronomlar, bir yılın uzunluğunu günümüz ölçümlerine çok yakın bir şekilde hesaplamışlardır. 15. Müslüman denizcilerin deniz seferlerinde kullandığı aletleri üç tane örnek veriniz.


 16. Cevap: Usturlap, pusula, Yakup sopası Açıklama:

  Bu aletler, Müslüman denizcilerin yön bulma, mesafe belirleme ve yükseklik ölçümü gibi görevlerde kullanılmıştır. 17. "Mükemmel alet" olarak bilinen gözlem aletini kim icat etmiştir?


 18. Cevap: El-Urdî Açıklama:

  Bu alet, bir yıldızın yüksekliğini ve azimutunu belirleme işine bağlı bir dizi astronomik problemin çizimine yardımcı olmuştur. 19. Merâga Rasathanesi'nde kullanılmış, bir gök cisminin yönünü ufuktaki kuzey veya güney noktasına olan açı uzaklığını ölçen aletin adını yazınız.


 20. Cevap: Azimut kadranı Açıklama:

  Bu alet, bir yerin yönünün ve yüksekliğinin tespitinde de kullanılmıştır. 21. Mükemmel aletin farklı çeşitlerini yazınız.


 22. Cevap: Mükemmel aletin farklı çeşitlerini yazınız.mel aletin farklı çeşitlerini yazınız. Açıklama:

  Mükemmel aletin farklı çeşitlerini yazınız. Cevap: * Planisfer * Aryabhata Çemberi * Azarquiel Çemberialetin farklı çeşitlerini yazınız. Cevap: * Planisfer * Aryabhata Çemberi * Azarquiel Çemberi 23. Seyyar hastanelerin hizmet verdiği dönemlerde, bu hastanelerin yapıları hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Karavanı andıran, içerisinde doktor, hemşire, hasta bakıcı, hizmetli; yatak, su, ilaç, ameliyat ve tecrit odaları bulunan hastaneler. Açıklama:

  Bu hastaneler, toplumun her kesimine hizmet vermekteydi ve kendi eczanelerine, mutfağına, terzihanesine ve kütüphanesine de sahipti. 25. Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saati nasıl çalışır?


 26. Cevap: Mum gece yakılır ve bir süre sonra şahinin gagasından bir top düşer. Çocuk kılıcıyla fitilin yanan kısmını keser ve gecenin bir saatinin geçtiğini gösterir. Toplar kaidede birikerek saatlerin sayısını belirler. Açıklama:

  Bu saat, gecenin saatlerini takip etmek için kullanılmıştır. 27. Otomat Abdest Alma Cihazı hakkında bilgi veriniz.


 28. Cevap: Otomat Abdest Alma Cihazı hakkında bilgi veriniz.t Abdest Alma Cihazı hakkında bilgi veriniz. Açıklama:

  Otomat Abdest Alma Cihazı, kapı açıldığında sağ eli 10 sayısını gösteren bir çocukla pencerede 10'u işaret eden bir elin göründüğü bir cihazdır. Bu, suyun 120 dirheme ulaştığını ve abdest almanın mümkün olduğunu gösterir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hastaneler başlangıçta tıp eğitiminin de verildiği kurumlardı.
  (.....) 2. Abbasiler Dönemi'nde Bağdat'ta kurulan ilk hastane modern anlamda bir hastane değildi.
  (.....) 3. Tıp eğitimi genellikle hastanelerde bulunan merkezlerde verilirdi.
  (.....) 4. Er-Râzî'nin sahibi olduğu tıp okulu özel bir okul türü değildi.
  (.....) 5. Medreselerin kuruluşuyla birlikte tıp eğitimi yalnızca tıp eğitimi veren özel kurumlarda verilmeye devam etti.
  (.....) 6. El-Mustansiriye Medresesi yalnızca Kur'an ve hadis alanlarında eğitim vermekteydi.
  (.....) 7. İbn Nefis'in asistanı yaptığı tetkiklerde hastanın ateşinin 40 derecenin altında olduğunu tespit etti.
  (.....) 8. Abbasiler Dönemi'nde ilk eczane 755 yılında açıldı.
  (.....) 9. Eczacılık, İslam dünyasında tıp bilimine bağlı olarak gelişti.
  (.....) 10. El-Cezerî, mühendislik alanında hem teoriye hem de uygulamaya önem vermiştir.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz. (.....) 1. Hastaneler başlangıçta tıp eğitiminin de verildiği kurumlardı. (.....) 2. Abbasiler Dönemi'nde Bağdat'ta kurulan ilk hastane modern anlamda bir hastane değildi. (.....) 3. Tıp eğitimi genellikle hastanelerde bulunan merkezlerde verilirdi. (.....) 4. Er-Râzî'nin sahibi olduğu tıp okulu özel bir okul türü değildi. (.....) 5. Medreselerin kuruluşuyla birlikte tıp eğitimi yalnızca tıp eğitimi veren özel kurumlarda verilmeye devam etti. (.....) 6. El-Mustansiriye Medresesi yalnızca Kur'an ve hadis alanlarında eğitim vermekteydi. (.....) 7. İbn Nefis'in asistanı yaptığı tetkiklerde hastanın ateşinin 40 derecenin altında olduğunu tespit etti. (.....) 8. Abbasiler Dönemi'nde ilk eczane 755 yılında açıldı. (.....) 9. Eczacılık, İslam dünyasında tıp bilimine bağlı olarak gelişti. (.....) 10. El-Cezerî, mühendislik alanında hem teoriye hem de uygulamaya önem vermiştir. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. D 10. Derilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz. (.....) 1. Hastaneler başlangıçta tıp eğitiminin de verildiği kurumlardı. (.....) 2. Abbasiler Dönemi'nde Bağdat'ta kurulan ilk hastane modern anlamda bir hastane değildi. (.....) 3. Tıp eğitimi genellikle hastanelerde bulunan merkezlerde verilirdi. (.....) 4. Er-Râzî'nin sahibi olduğu tıp okulu özel bir okul türü değildi. (.....) 5. Medreselerin kuruluşuyla birlikte tıp eğitimi yalnızca tıp eğitimi veren özel kurumlarda verilmeye devam etti. (.....) 6. El-Mustansiriye Medresesi yalnızca Kur'an ve hadis alanlarında eğitim vermekteydi. (.....) 7. İbn Nefis'in asistanı yaptığı tetkiklerde hastanın ateşinin 40 derecenin altında olduğunu tespit etti. (.....) 8. Abbasiler Dönemi'nde ilk eczane 755 yılında açıldı. (.....) 9. Eczacılık, İslam dünyasında tıp bilimine bağlı olarak gelişti. (.....) 10. El-Cezerî, mühendislik alanında hem teoriye hem de uygulamaya önem vermiştir. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. D 10. D 31. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Hareketli Nişangahlı Alet
  b. Çift Kadranlı Alet
  c. Çift Bacaklı Alet
  d. Yükseklik ve Azimut Ölçme Aleti
  e. Dikey Ölçek Üzerinden Sinus Belirleme Aleti
  f. Mükemmel Alet
  g. Gök Küresi
  1. Çift bacaklı alet
  2. Yükseklik ve azimut ölçme aleti
  3. Mükemmel alet
  4. Hareketli nişangahlı alet
  5. Dikey ölçek üzerinden sinus belirleme aleti
  6. Çift kadranlı alet
  7. Gök küresi

 32. Cevap: 1. c 2. d 3. f 4. a 5. e 6. b 7. g Açıklama:

  Metinde verilen Meraga Rasathanesi aletlerinin özellikleri ile eşleşmeleri yapınız.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 12.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Humbaracı Ocağı'nın Osmanlı ordusundaki rolünü kavrarlar.

Öğrenciler, Darülfünun'un geçirdiği süreçleri ve eğitim sistemine katkılarını anlarlar.

Osmanlı'da matematik alanında yazılmış önemli eserleri tanımak.

Osmanlı'da astronomi biliminin gelişmesine katkı sağlayan kişileri öğrenmek.Cevap:

Osmanlı medreselerindeki eğitim içeriğini anlamak.

XV. yüzyıl Osmanlı bilim insanlarının uzmanlık alanlarını öğrenmek.

İslam astronomlarının bilimsel doğruluk ve hassasiyetini anlama.

Öğrenciler, Müslüman denizcilerin kullandığı temel denizcilik aletlerini tanımlayabilecekler.

Öğrenciler, Merâga Rasathanesi'nde kullanılan yenilikçi bir gözlem aletini ve mucidini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Merâga Rasathanesi tarafından geliştirilen başka bir önemli astronomi aletini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, mükemmel aletin farklı tasarımlarını öğreneceklerdir.

İslam dünyasında tıp alanındaki gelişmeleri anlama.

Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saatinin çalışma prensibini anlamak.

Otomat Abdest Alma Cihazının çalışma şeklini ve işlevini anlamak.

Meraga Rasathanesi'nde kullanılan aletleri tanıma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri