12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Semerkant Gözlemevi'ndeki en büyük gözlem aracını tanımlayınız.


 2. Cevap: Sudüs-i Fahrî Açıklama:

  40,4 m yarıçaplı, taştan yapılmış, "Sudüs-i Fahrî" adı verilen meridyen yayıdır (sekstant). 3. İslam haritacılığının Amerika'nın keşfine etkisini açıklayınız.


 4. Cevap: Cenovalı denizci Kristof Kolomb, Amerika'yı keşfederken el-İdrîsî tarafından yapılmış bir Arap haritası kullanmıştır. Bu harita, Kolomb'un Amerika'ya giden rotayı belirlemesine yardımcı olmuştur. Açıklama:

  Bu bilgi, İslam haritacılığının dünya keşifleri üzerindeki etkisini göstermektedir. 5. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan başlıca gözlem aletlerini belirtiniz.


 6. Cevap: * Duvar Kadranı * Çemberli Küre Açıklama:

  Merâga Rasathanesi'nde çok sayıda gözlem aleti kullanılıyordu, ancak en önemlileri duvar kadranı ve çemberli küreydi. 7. İslam dünyasında sağlıkla ilgili sağlanan hizmetler hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Hastaneler, seyyar hastaneler, ilaçların ücretsiz dağıtımı, yardım kuruluşları ve vakıfların desteği Açıklama:

  İslam dünyasında sağlık hizmetleri geniş kapsamlı ve herkes için erişilebilirdi. 9. El-Cezerî'nin icat ettiği Kan Alma Teknesi nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: El-Cezerî'nin icat ettiği Kan Alma Teknesi, hastalardan alınan kanın miktarını belirlemeye yarayan bir makinedir. Altı sütun üzerine oturtulmuş pirinç bir teknedir ve üzerinde kan miktarını gösteren kalem ve levha tutan iki kâtip bulunur. Açıklama:

  Kan tekneye aktıkça kalem dönen bir mil yardımıyla hareket eder ve levha yükselir. Kan miktarı 10 dirheme (yaklaşık 30 gram) ulaştığında bir kapı açılır ve 10 sayısını gösteren bir çocuk görünür. Bu işlem 120 dirheme (yaklaşık 360 gram) ulaşana kadar devam eder. 11. İslam biliminin Avrupa'ya geçişinde kullanılan üç yolu belirtiniz.


 12. Cevap: * İber Yarımadası'nın fethi sonucu * Güney İtalya üzerinden * Tercüme faaliyetleri Açıklama: 13. İbn Heysem'in ışık deneyinde hangi temel kaideye ulaştığını açıklayınız.


 14. Cevap: Işıkların ve renklerin birbirine karışmadığı kaidesi Açıklama:

  Işık önü kapatıldığında diğer ışıklar etkilenmez. 15. Ömer Hayyam'ın matematik alanındaki katkılarından bahsediniz.


 16. Cevap: * Cebirsel denklemleri sınıflandırması * Üçüncü dereceden denklemlere geometrik çözümler getirmesi * İrrasyonel sayıların işlemlerde kullanılabileceğini göstermesi Açıklama:

  Hayyam, cebirin gelişimine önemli katkılar yapmış ve matematik tarihinde önemli bir yere sahiptir. 17. Medrese nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Medrese, kitap çalışmak, anlamak ve ezberlemek için kullanılan bir eğitim ve öğretim kurumudur. Açıklama:

  Medrese, İslam medeniyetinde yüksek eğitim kurumu anlamında da kullanılmıştır. 19. El-Belhî'nin "Beden ve Ruh Sağlığı" adlı eserinde ele aldığı konulardan üçünü yazınız.


 20. Cevap: * Koruyucu hekimlik * Dengeli beslenme * Ruhsal rahatsızlıkların bedensel rahatsızlıklara etkisi Açıklama:

  El-Belhî, dengeli beslenme, ruhsal sağlık ve koruyucu hekimlik gibi konuları kapsayan bir eser yazmıştır. 21. Orta Çağ Müslüman seyyahlarından birini ve yaptığı çalışmaları anlatınız.


 22. Cevap: El-Mes'ûdî, seçkin bir tarihçi ve Orta Çağ Müslüman seyyahlarının önde gelenlerinden biriydi. Mürûcü'z-zeheb ve Me'adinü'l-cevher ile et-Ten bih ve'l-israf adlı eserlerinde dönemin coğrafi bilgilerini yeniden yorumladı. Açıklama:

  El-Mes'ûdî'nin çalışmaları, deney ve gözlemler ışığında yeniden yorumlanmış coğrafi bilgiler içermektedir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Müslüman bilginler, coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında İslam dininin rolü büyük oldu.
  2. (.....) Makdisî, "beşerî coğrafya" olarak adlandırılan bilim dalının öncüsüdür.
  3. (.....) Müslümanlar, yıldız ve deniz yolları haritalarıyla yeni bir yol bulma yöntemi keşfettiler.
  4. (.....) Stereografik iz düşümü tekniği, küresel kartografinin yaratılmasında önemli bir ilerlemedir.
  5. (.....) Mercator izdüşümü yöntemi, yalnızca yerkürenin orta bölümlerinin haritalarında kullanılır.
  6. (.....) Usturlaplarda farklı iz düşümü teknikleri kullanılmamıştır.
  7. (.....) Müslüman coğrafyacılar, haritalarında İslam dünyasını merkeze almışlardır.
  8. (.....) İlk Çağ, Orta Çağ gibi ayrımlar, Müslümanlara göre yapılmıştır.
  9. (.....) Müslümanlar, Kâbe'nin yönünü matematiksel yöntemlerle belirlemişlerdir.
  10. (.....) Haritacılığın gelişmesinde yardımcı ilimler önemli bir rol oynamıştır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  * 1-5: İslam bilginlerinin coğrafya bilimine yaptığı katkılar doğrulanmıştır. * 6-8: Usturlaplar ve coğrafi ayrım türleri hakkında verilen bilgiler düzeltilmiştir. * 9: Kâbe'nin yönünün belirlenmesi yöntemi açıklanmıştır. * 10: Haritacılığın gelişmesinde kullanılan yardımcı ilimler vurgulanmıştır. 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. İbn Sina'nın başlıca tıp eseri
  2. Ömer Hayyam'ın cebir alanındaki önemli eseri
  3. Abdurrahman el-Hâzinî'nin fizik kitabının adı
  4. Özgül ağırlığı ölçmeye yarayan alet
  5. İmpetus kavramını ortaya atan bilim insanı
  6. "Kânûn fi't-tibb" adlı eserin önemini vurgulayan kişi
  7. İbn Sina'nın ruh ve beden hakkındaki görüşleri
  8. Metal rengi değiştirme işlemini ifade eden ad
  9. Astronomi ve fizik alanlarında çalışmaları olan bilim insanı
  10. İbn Sina'nın felsefe ve ilimlerin ansiklopedisini oluşturduğu eser
  Önermeler:
  a. Risâle fī el-Berâhîn 'alâ Mesâ'il el-Cebr ve-l-Mukâbele
  b. Eş-Şifâ
  c. Kânûn fi't-tibb
  d. İksîr
  e. Abdurrahman el-Hâzinî
  f. Julius Hirschberg
  g. Mizân el-Hikme
  h. Areometre
  i. İbn Sina
  j. İmpetus

 26. Cevap: 1. c 2. a 3. g 4. h 5. i 6. f 7. Ruh ve beden olarak iki cevher bulunduğu. 8. İksîr 9. e 10. b Açıklama:

  Bu sorular, İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü bilim insanları ve eserleri hakkında bilgiyi test etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 12.sıınıf İslam bilim tarihi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Semerkant Gözlemevi'ndeki gözlem araçlarını öğrenirler.

Öğrenciler, İslam haritacılığının Avrupa'nın keşif çağında oynadığı rolü anlayacaklardır.

Öğrenci, Merâga Rasathanesi'nde kullanılan önemli gözlem aletlerini tanımlayabilir.

Öğrenciler, İslam dünyasında sağlıkla ilgili sağlanan hizmetlerin kapsamını anlayacaklar.

İslam dünyasında orta çağ döneminde tıp alanında kullanılan teknolojik gelişmeleri öğrenmek.

İbn Heysem'in optik alanındaki temel keşiflerini anlamak

Ömer Hayyam'ın matematik alanındaki çalışmalarının önemini kavramak.

Öğrenciler, medresenin eğitim ve öğretim kurumu olarak tanımını ve önemini anlayacaktır.

Öğrenciler, El-Belhî'nin sağlık anlayışına ve onun bu alandaki temel görüşlerine aşina olacaklar.

Öğrenciler, Orta Çağ Müslüman seyyahlarının çalışmalarının önemini ve bilimsel katkılarına örnek verebileceklerdir.

* İslam bilginlerinin coğrafya bilimine yaptığı katkılar hakkında bilgi sahibi olmak * "Beşerî coğrafya" kavramını anlamak * Müslümanların kullandığı yol bulma ve kartografi tekniklerini öğrenmek * Coğrafi ayrım türleri ve haritacılığın gelişmesindeki yardımcı ilimlerin önemini kavramak * Müslümanların bilimsel yöntemlerini araştırmak ve takdir etmek

* İslam'ın Altın Çağı'nda bilime yapılan önemli katkılar hakkında bilgi sahibi olma * Bilim insanlarının çalışmalarını ve keşiflerini anlama * Bilimsel kavramlar ve terimlerle ilgili bilgi sahibi olma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri