12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. İş hayatında ihlal edilen en fazla ahlak kurallarından üç tane örnek veriniz.


 2. Cevap: Dürüstlük, adil rekabet, çevreye saygı Açıklama:

  Bu kurallar, iş hayatındaki ilişkilerde uyulması gereken temel ilkelerdir. 3. İş ahlakı bildirgesinde yer alması gereken iki ahlaki değer nedir?


 4. Cevap: Dürüstlük, müşteri memnuniyeti Açıklama:

  Ahlak kuralları bildirgesi, işletmenin değerlerini yansıtır ve çalışanlar için bir rehber görevi görür. 5. Ahilikte uyulması gereken ahlak kaidelerinden üç örnek veriniz.


 6. Cevap: - Kendinden önce başkalarını düşünmek ve kollamak - Hak ettiğinden fazlasını istememek - İş ve meslek ahlakına uymak Açıklama:

  Ahilik, etik ve sorumluluk bilinci üzerine kuruluydu. 7. Ahilik sisteminde iş yeri ile ilgili özellikleri belirtiniz.


 8. Cevap: - İş yeri bir sanat ve ahlak okuludur. - Geleneksel baba-oğul ilişkileri mevcuttur. - Üretilen malın kalitesi sürekli denetlenir. Açıklama:

  Ahilik iş yerleri, üretim ve etik eğitimine önem veriyordu. 9. Merkez Bankasının kuruluş nedenini açıklayınız.


 10. Cevap: Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ekonomik istikrarı sağlamak ve para politikalarını düzenlemek için bir merkez bankası ihtiyacı duyulmuştur. Açıklama:

  Merkez Bankası, Türkiye'nin ekonomik ve finansal sisteminde önemli bir rol oynamıştır. 11. Bankası'nın temel amacı nedir?


 12. Cevap: Para biriminin ve para arzının istikrarını sürdürmek. Açıklama:

  Merkez bankaları, ekonomik istikrarı sağlamak için para politikasını kontrol ederler. 13. İşletmeler, ekonomik yapısı bakımından kaç ana grupta toplanabilir?


 14. Cevap: 3. Açıklama:

  Mal üreten (üretici), satıcı ve hizmet üreten işletmeler. 15. Tarımla uğraşan işletmeler hangi faaliyetleri kapsar?


 16. Cevap: Çiftçilik, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık. Açıklama:

  Tarımla uğraşan işletmeler, birincil üretim sektöründe faaliyet gösterirler. 17. Girişimcinin risk alarak yeni bir fikri hayata geçirmesi neden önemlidir?


 18. Cevap: Yeni işler yaratır, ekonomiyi geliştirir, istihdam sağlar. Açıklama:

  Girişimciler, toplumun gelişimi ve ekonomik büyümede önemli bir rol oynarlar. 19. Girişimciye rehberlik eden belge nedir?


 20. Cevap: İş planı Açıklama:

  İş planı, girişimcinin işletmesini yönetmek ve hedeflerine ulaşmak için kullandığı bir belgedir. 21. İş planı nedir?


 22. Cevap: İş planı, bir işletmenin hedeflerini, stratejilerini ve finansal tahminlerini özetleyen yazılı bir belgedir. Açıklama:

  İş planı, yatırımcıları çekmek, finansman elde etmek ve işletmenin operasyonlarını yönlendirmek için kullanılır. 23. İş planının temel unsurlarını açıklayınız.


 24. Cevap: İş planının temel unsurları arasında yürütülecek işin açıklaması, pazar analizi, pazarlama stratejisi, yönetim ekibi, finansal tahminler ve ekler yer alır. Açıklama:

  Her unsur, işletmenin sektördeki konumunu, hedeflerini, rakiplerini ve büyüme potansiyelini açıklar. 25. Finansal tahminlerin bir iş planındaki rolünü açıklayınız.


 26. Cevap: Finansal tahminler, işletmenin beklenen gelirlerini, giderlerini ve kârlılığını öngörür. Açıklama:

  Finansal tahminler, işletmenin finansal sağlığını değerlendirmek ve yatırımcıları çekmek için kullanılır. 27. İş planı çeşitlerini yazınız.


 28. Cevap: İş planı çeşitleri arasında başlangıç iş planı, büyüme iş planı ve stratejik iş planı yer alır. Açıklama:

  Her iş planı türü, işletmenin farklı aşamaları ve ihtiyaçları için tasarlanmıştır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Unlu mamullerin üretimi ve satışı ile ilgili bir iş planı, işletmenin yol haritasını oluşturur.
  2. İş planları, işletmelerin tüm unsurlarını içerir.
  3. İş planları, yatırım kararı vermiş girişimciler için rehberlik sağlamaz.
  4. İş planları, kaynakların verimsiz ve ekonomik olmayan şekilde kullanılmasını sağlar.
  5. İş planları, gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmayı engeller.
  6. İş planı hazırlanırken, planlamasının yapılacak işin ana başlıkları belirlenmelidir.
  7. İş planları, yeni bir iş kurarken zaman kaybına neden olur.
  8. İş planlarının içeriği, etkileyici sözcüklerle doldurulmalıdır.
  9. İş planlarında, örgütlenme ve yönetim planı yer almaz.
  10. İş planları, düşük kâr elde edilmesi durumunda faydalıdır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. İş planları, girişimcilerin işletmelerinin amaçlarına ulaşmalarını kolaylaştırır. 2. İş planları, işletmenin nitelikleri, hedefleri ve finansal planı gibi unsurları içerir. 3. İş planları, yatırım kararları için gerekli bilgileri sağlar. 4. İş planları, kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılmasını destekler. 5. İş planları, gelecekteki risklere karşı önlem alınmasına yardımcı olur. 6. İş planları, işletmenin hedeflerine uygun şekilde yapılandırılmalıdır. 7. İyi hazırlanmış iş planları, zaman kazandırır. 8. İş planları, net ve özlü olmalıdır. 9. Örgütlenme ve yönetim planı, işletmenin işleyişini belirler. 10. İş planları, işletmelerin kârlılığını artırmalarına yardımcı olur. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. Tarımla uğraşan işletmeler
  2. Sanayi ile uğraşan işletmeler
  3. İnşaat ile uğraşan işletmeler
  4. Ticaretle uğraşan işletmeler
  5. Ulaştırma ve haberleşme ile uğraşan işletmeler
  6. Radyo, TV ve basın yayın alanlarında çalışan
  7. Finansal kuruluşlar
  8. Serbest meslek ve hizmetler
  9. Kamu geliri sağlayan işletmeler
  10. Gayrimenkul sahibi olup bunları kiraya veren işletmeler
  a. Çiftçilik ve hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık
  b. Madencilik, imalat sanayi, elektrik, su ve doğal gaz
  c. Mal ve hizmet ticareti yapan işletmeler
  d. Kara, deniz ve hava taşımacılığı, posta
  e. Radyo, TV ve gazete
  f. Banka, sigorta şirketi
  g. Doktorluk, avukatlık
  h. Eğitim, sağlık
  ı. TRT, Emlak Konut GYO
  i. Vergi dairesi, karayolları genel müdürlüğü

 32. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. c 5. d 6. e 7. f 8. g 9. h 10. i Açıklama:

  İşletmeler, faaliyet alanlarına göre bu sektörlerde sınıflandırılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Tuba
09 Haziran 2024

.


12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 11 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 12.sınıf girişimcilik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İş ahlakının ihlalini anlar ve önlemenin önemini kavrar.

İş ahlakının işletme yönetiminde rolünü anlar.

Ahilik ahlakının temel prensiplerini anlar.

Ahilik sistemindeki iş yeri ortamı hakkında bilgi sağlar.

Merkez Bankası'nın işlevi ve Türkiye'nin ekonomik tarihi hakkında bilgi sağlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez

Merkez bankalarının önemini ve işlevlerini anlamak.

İşletmelerin ekonomik yapılarına göre sınıflandırılmasını anlamak.

Tarım sektörünün bileşenlerini tanımak.

Girişimciliğin önemini ve risk almanın faydalarını anlama.

İş planının işletmeler için önemini vurgulama.

Öğrenciler, iş planının işletmeler için önemini ve kapsamını anlarlar.

Öğrenciler, iş planının kapsamlı bir belgenin unsurlarını ve her unsurun önemini kavrarlar.

Öğrenciler, finansal tahminlerin iş planlarında oynadığı hayati rolü anlarlar.

Öğrenciler, iş planlarının işletmelerin farklı aşamalarına göre uyarlandığını anlarlar.

1. İş planlarının önemini kavramak 2. İş planlarının içeriğini anlamak 3. İş planı hazırlamanın faydalarını öğrenmek 4. İş planı hazırlama sürecinin ana hatlarını bilmek 5. İş planlarının işletmelerin başarılı olmasındaki rolünü fark etmek

Öğrenciler, işletmelerin faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmasını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Girişimcilik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (3)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Girişimcilik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Girişimcilik Dersi Ünite Özetleri