12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kamu işletmelerinin bir özelliği nedir?

  A) Kâr amacıyla kurulmuş olmaları
  B) Toplumsal fayda amaçlamaları
  C) Yalnızca özel sektör tarafından kurulabilmeleri
  D) Her zaman yabancı yatırımcılara açık olmaları
  E) Sermayelerinin tamamen devlete ait olması

 2. Cevap: B Açıklama:

  Kamu işletmeleri, toplumsal faydayı gözeten ve genelde kamuya ait kuruluşlardır. 3. Yabancı sermayeli işletmeler hangi özelliğe sahiptir?

  A) Yalnızca Türk ortaklarla kurulabilirler
  B) Sadece kâr amacıyla kurulmuşlardır
  C) Türkiye'de bir ortak bulmaları zorunludur
  D) Yabancıların Türkiye'de kurabildikleri işletmelerdir
  E) Türk vergi kanunlarına göre vergilendirilmezler

 4. Cevap: D Açıklama:

  Yabancı sermayeli işletmeler, yabancıların Türkiye'de yalnız veya yerli ortaklarla kurabildikleri işletmelerdir. 5. İşletmeleri ekonomik yapı bakımından sınıflandırma yöntemlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ürettikleri mal veya hizmet türü
  B) İşletmenin büyüklüğü
  C) İşletmenin hukuki yapısı
  D) İşletmenin faaliyet alanı
  E) İşletmenin karlılığı

 6. Cevap: A Açıklama:

  İşletmeler, ürettikleri mal veya hizmet türüne göre mal üreten, satıcı ve hizmet üreten işletmeler olarak sınıflandırılabilir. 7. Sanayi ile uğraşan işletmelere örnek hangisidir?

  A) Banka                 B) Hastane              
  C) Otomobil fabrikası    D) Okul                 
  E) Market                                        

 8. Cevap: C Açıklama:

  Otomobil fabrikası, sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir işletmedir. 9. İş planının kullanılmadığı alanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Finansal kaynak temini araştırmaları
  B) Borç ya da kredi kaynakları başvuruları
  C) Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
  D) Potansiyel ortaklara iş modeli tanıtımı
  E) teşvik ve destek programları başvuruları

 10. Cevap: C Açıklama:

  İş planları tipik olarak işletmelerle ilgili konularda kullanılırken, sağlık hizmetleri genellikle bu kapsama girmez. 11. Aşağıdakilerden hangisi iş planının amaçlarından biri DEĞİLDİR?

  A) Yatırım kararı vermiş girişimciye rehberlik etmek
  B) Kaynakların ekonomik kullanılmasını sağlamak
  C) Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmak
  D) Kişisel gelişim planı oluşturmak
  E) Girişimcilerin dikkatini amaca yöneltmek

 12. Cevap: D Açıklama:

  İş planları kişisel gelişim planlarından ziyade işletmelerle ilgili amaçlara odaklanır. 13. Aşağıdakilerden hangisi iş planının bir yararı DEĞİLDİR?

  A) Finansman sağlamaya yardımcı olur.
  B) İşletmenin yönünü belirlemek için kullanılır.
  C) Hata yapma olasılığını artırır.
  D) Hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır.
  E) Kaynakların etkin kullanımını destekler.

 14. Cevap: C Açıklama:

  İş planları, hata yapma olasılığını azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 15. Başarılı girişimcilerin sergilediği temel özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fırsatları doğru tespit etmek
  B) Kararsız olmak
  C) Yetersiz sermaye ile iş kurmak
  D) Planlama becerisinden yoksun olmak
  E) Fizibilite etüdü yapmamak

 16. Cevap: A Açıklama:

  Başarılı girişimciler, çevrelerindeki fırsatları tespit ederek bunları değerlendirirler. 17. Bir girişimcinin projesini hayata geçirmeden önce yapması gereken önemli işlemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fizibilite etüdü        B) Pazarlama kampanyası   
  C) Reklam vermek           D) Sermaye bulmak         
  E) İşletme kurmak                                    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Fizibilite etüdü, projenin uygulanabilirliğini belirlemek için gerekli bir araştırma çalışmasıdır. 19. Girişimciliğin toplum açısından önemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) İşsizlik sorununu ortadan kaldırır.
  B) Ekonomik büyümeyi hızlandırır.
  C) Sosyal hizmetleri geliştirir.
  D) Eğitim sistemini iyileştirir.
  E) Sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Girişimcilik, yeni işletmelerin kurulmasına ve ekonomik büyümenin hızlanmasına katkıda bulunur. 21. Bir girişimci adayının iş fikrini bir iş modeline dönüştürme sürecinde karşılaşabileceği zorluklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İş planı hazırlamak    B) Pazarı araştırmak     
  C) Sermaye bulmak         D) Ekip kurmak           
  E) Reklam yapmak                                   

 22. Cevap: A Açıklama:

  İş planı hazırlamak, iş fikrini bir iş modeline dönüştürme sürecinin en zorlu kısımlarından biridir. 23. Türkiye'de, parlak fikirleri olan ancak sermaye sahibi olamadıkları için kendi işlerini kurma hayalleri suya düşen girişimciler için hangi seçenekler mevcuttur?

  A) Yalnızca risk sermayesi şirketleri
  B) Sadece holdingler
  C) Risk sermayesi şirketleri ve holdingler
  D) Bankalar
  E) Hiçbiri

 24. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'de, risk sermayesi şirketleri ve bazı holdingler, parlak fikirleri olan ancak sermaye sahibi olmayan girişimcilere yatırım yapmaktadır. 25. Yapıcı rekabetin girişimcilik için önemi nedir?

  A) Sürekli iyileşmeyi tetikler
  B) Riskleri azaltır
  C) Pazar payını artırır
  D) Fiyat savaşlarına yol açar
  E) Müşteri memnuniyetini düşürür

 26. Cevap: A Açıklama:

  Yapıcı rekabet, girişimcileri sürekli gelişmeye ve yenilik yapmaya zorlayarak sektörün genel kalitesini yükseltir. 27. Başarılı girişimcilik için hangi koşul gereklidir?

  A) Düşük belirsizlik    B) Yüksek yatırım      
  C) Büyük pazar payı     D) Devlet desteği      
  E) Hiçbiri                                     

 28. Cevap: A Açıklama:

  Belirsizlik ortamları, ticari faaliyetlerin uzun vadede başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açar. 29. Başarısız girişimciliğin temel nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Yenilik eksikliği            B) Risk alma                   
  C) Sermaye yetersizliği         D) Eğitimsizlik                
  E) Pazar araştırması yapmama                                   

 30. Cevap: C Açıklama:

  Sermaye yetersizliği, girişimciler için en ciddi başarısızlık nedenlerinden biridir. 31. Yetersiz zamanın girişim başarısızlığına yol açabileceğinin ana nedeni nedir?

  A) Girişimcinin delegasyon yetkisini kullanmaması
  B) Girişimcinin iş yükünün çok olması
  C) Piyasa taleplerinin hızlı değişmesi
  D) Girişimcinin yeterince yetkin olmaması
  E) Girişimin küçük ölçekli olması

 32. Cevap: B Açıklama:

  Girişimcinin küçük işletmelerde birçok görevi üstlenmesi, zaman darlığına neden olur. 33. Başarısız girişimlerin ortak bir özelliği nedir?

  A) Özgün olmamaları
  B) Finansal olarak sağlam olmaları
  C) Müşteri ihtiyaçlarına uymamaları
  D) İyi bir ekip tarafından yönetilmeleri
  E) Teknolojik olarak gelişmiş olmaları

 34. Cevap: C Açıklama:

  Başarısız girişimler genellikle müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalır. 35. Bir girişimin rekabet faktörlerini göz önünde bulundurmamasının olası sonucu nedir?

  A) Pazar payının artması
  B) Karlılığın yükselmesi
  C) Hedeflerin gerçekleşmemesi
  D) Müşteri sadakatinin artması
  E) İnovasyonun hızlanması

 36. Cevap: C Açıklama:

  Rekabet faktörleri göz önünde bulundurulmazsa, hedefler gerçekleşmeyebilir. 37. İçerikteki girişimin başarısızlık noktasına gelmesinin nedeni ne olabilir?

  A) Piyasa koşullarının değişmesi
  B) Rekabetin artması
  C) Finansal krizler
  D) Müşteri taleplerinin azalması
  E) Girişimcinin yeteneksizliği

 38. Cevap: C Açıklama:

  Girişimin başarısızlık noktasına gelmesinin temel nedeni, 1994 ve 2001'deki finansal krizlerdir. 39. İçerikten hareketle, girişim başarısının anahtarı nedir?

  A) Yalnızca iyi bir fikir sahibi olmak
  B) Finansal yönetimi sağlam tutmak
  C) Rekabetten korkmamak
  D) Şans faktörüne güvenmek
  E) Sadece büyük ölçekli girişimlere odaklanmak

 40. Cevap: B Açıklama:

  Girişim başarısının anahtarı, finansal yönetimin sağlam bir şekilde tutulmasıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf girişimcilik dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İşletme Türlerini Anlama

İşletme Türlerini Anlama

İşletmelerin Ekonomik Sınıflandırmasını Anlama

İşletmelerin İşleyişlerine Göre Sınıflandırmasını Anlama

İş planının kullanıldığı alanları anlama

İş planının amaçlarını anlama

İş planının yararlarını anlama

Fırsatların tespitinin önemi

Fizibilite etüdünün önemi

Girişimciliğin ekonomik önemi

İş planı hazırlamanın zorlukları

Girişimcilerin sermaye bulma seçenekleri

Rekabetin girişimcilik üzerindeki etkilerini anlama

Girişimcilik başarısını etkileyen faktörleri anlama

Girişimcilik başarısızlığının nedenlerini anlama

Girişim başarısızlığına neden olan faktörleri anlama.

Başarısız girişimlerin nedenlerini anlama.

Girişimlerde rekabetin rolünü anlama.

Girişim başarısızlığına neden olan çevresel faktörleri tanıma.

Girişim başarısının kritik faktörlerini belirleme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Girişimcilik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Girişimcilik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Girişimcilik Dersi Ünite Özetleri