12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Yarı iletken malzemelerin genel özelliklerini açıklayınız.


 2. Cevap: * Normal şartlarda yalıtkanlardır ancak dış etkiyle (ısı, ışık vb.) iletken hâle gelirler. * Valans yörüngelerinde 4 elektron bulunur ve bu elektronları 8'e tamamlama eğilimi gösterirler. Açıklama:

  Yarı iletkenlerin benzersiz özellikleri, çok çeşitli uygulamalarda kullanılmalarına olanak tanır. 3. Transistörün elektronik devrelerdeki görevini açıklayınız.


 4. Cevap: * Elektronik sinyallerin akışını kontrol eder veya devrede anahtarlama elemanı olarak görev yapar. Açıklama:

  Transistörler, elektronik cihazların çalışmasında kritik öneme sahip bileşenlerdir. 5. Uzay-zaman dokusunun bükülmesi nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Evrendeki her madde ve enerji, uzay-zaman dokusunu büker. Bu bükülme, evrenin şeklini değiştirerek madde ve enerjinin kütle çekimi etkisi yaşamalarına neden olur. Açıklama:

  Maddenin ve enerjinin uzay-zaman dokusunu büktüğünü ve bu bükülmenin kütle çekimine yol açtığını anlar. 7. Einstein'ın evren tanımında yer alan dört boyut nedir?


 8. Cevap: Üç uzay ve bir zaman Açıklama:

  Einstein'ın evreni üç uzay (x, y, z) ve bir zaman (t) boyutu olarak tanımladığını anlar. 9. Özel görelilik kuramına göre zamanın doğasını açıklayınız.


 10. Cevap: Özel görelilik, zamanın mutlak olmadığını ve gözlemcinin hareket durumuna bağlı olduğunu belirtir. Hareketli gözlemciler için zaman, hareketsiz gözlemcilere göre daha yavaş akar. Açıklama:

  Zaman genişlemesi, hareketli nesnelerin durgun nesnelere göre zamanı daha yavaş deneyimlediği bir fenomendir. Bu etki, ışık hızına yaklaştıkça daha belirgin hale gelir. 11. Uzunluk büzülmesi nedir? Örnek veriniz.


 12. Cevap: Uzunluk büzülmesi, hareket doğrultusundaki uzunlukların, hareketli gözlemciler tarafından, durgun gözlemcilere göre daha kısa ölçüldüğü bir olgudur. Açıklama:

  Örneğin, ışık hızına yakın hareket eden bir uzay aracı, durgun bir gözlemciden daha kısa görünecektir. 13. Fotoelektrik olayın özelliklerinden üç tanesini yazınız.


 14. Cevap: Fotoelektrik olayın özelliklerinden üç tanesini yazınız.lektrik olayın özelliklerinden üç tanesini yazınız. Açıklama:

  Fotoelektrik olayın özelliklerinden üç tanesini yazınız. Cevap: * Işığın tanecikli yapısını gösterir. * Fotonlar elektronlarla birebir etkileşir. * Foton soğrulur.rik olayın özelliklerinden üç tanesini yazınız. Cevap: * Işığın tanecikli yapısını gösterir. * Fotonlar elektronlarla birebir etkileşir. * Foton soğrulur. 15. Fotoelektrik olayının temel ilkesini açıklayınız.


 16. Cevap: Fotoelektrik olayının temel ilkesini açıklayınız.lektrik olayının temel ilkesini açıklayınız. Açıklama:

  Fotoelektrik olayının temel ilkesini açıklayınız. Cevap: Fotoelektrik olayı, ışığın tanecikli yapısından kaynaklanır. Işık kaynağından yayılan fotonlar, maddenin yüzeyine çarptığında enerjilerini yüzeydeki elektronlara aktarırlar. Eğer fotonun enerjisi elektronun eşik enerjisinden büyükse, elektron yüzeyden koparılır ve fotoelektron adını alır.rik olayının temel ilkesini açıklayınız. Cevap: Fotoelektrik olayı, ışığın tanecikli yapısından kaynaklanır. Işık kaynağından yayılan fotonlar, maddenin yüzeyine çarptığında enerjilerini yüzeydeki elektronlara aktarırlar. Eğer fotonun enerjisi elektronun eşik enerjisinden büyükse, elektron yüzeyden koparılır ve fotoelektron adını alır. 17. Compton olayını açıklayınız.


 18. Cevap: Compton olayı, yüksek enerjili bir fotonun bir elektronla çarpışması sonucu fotonun saçılmasına ve enerji kaybetmesine neden olan olaydır. Açıklama:

  Çarpışma sonucu elektron, fotonun enerjisinin bir kısmını alır ve hız kazanarak saçılır. Saçılan fotonun enerjisi, çarpışma öncesi enerjisinden daha düşük olur. 19. de Broglie dalga boyu nedir?


 20. Cevap: de Broglie dalga boyu, bir madde parçasının dalga benzeri davranışını açıklayan dalga boyudur. Açıklama:

  de Broglie dalga boyu, parçacığın momentumuyla ters orantılıdır. Parçacığın momentumu ne kadar büyükse, dalga boyu o kadar küçük olur. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.......) 1. Fotonlar, Higgs alanı ile etkileşir.
  (.......) 2. Fotoelektrik olayında, fotonlar elektronlar ile tek tek etkileşir.
  (.......) 3. Eşik enerjisi, metal yüzeyinden elektron koparılabilmesi için gereken en küçük enerji değeridir.
  (.......) 4. Yüksek enerjili bir foton, yüzeyden birden fazla elektron koparabilir.
  (.......) 5. Einstein'ın fotoelektrik denklemi, fotonun enerjisinin eşik enerji artı fotoelektronun kinetik enerjisine eşit olduğunu ifade eder.
  (.......) 6. Fotoelektrik akımının oluşması için fotonların enerjisinin metalin eşik enerjisinden büyük olması gerekir.
  (.......) 7. Fotonların dalga boyu, enerjisi ile doğru orantılıdır.
  (.......) 8. Hertz, fotoelektrik etkisini ilk kez elektrik boşalma tüpleri kullanarak gözlemlemiştir.
  (.......) 9. Fotoelektrik olayı, ışığın dalga yapısını destekler.
  (.......) 10. Elektronların eşik enerjisi, maddenin türüne bağlıdır.

 22. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kırmızı ışığın frekansı, mavi ışığın frekansından büyüktür.
  2. (.....) Enerjisi metalin eşik enerjisinden daha büyük olan bir foton, metalden birden fazla sayıda elektron sökebilir.
  3. (.....) Fotoelektrik etkisinin gerçekleşme koşulu, yüzeye gelen fotonların taşıdığı toplam enerji miktarının yüzeyin bağlanma enerjisinden büyük olmasıdır.
  4. (.....) Şekil III'te morötesi ışık kullanılırsa fotoelektrik olayı gerçekleşir.
  5. (.....) Şekil II'deki kaynağın ışık şiddeti, Şekil I'deki kaynağın ışık şiddetinden küçüktür.
  6. (.....) Kullanılan ışığın dalga boyu ile devre akımı arasında ters orantılı bir ilişki vardır.
  7. (.....) Işık şiddetinin artması, devre akımını azaltır.
  8. (.....) Simülasyonda kullanılan metallerin bağlanma enerjileri, platin > kalsiyum > magnezyum > sodyum > bakır > çinko sıralanabilir.
  9. (.....) Işık şiddeti ile foton sayısı arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.
  10. (.....) Elektroskobun yapraklarının kapanmasının nedeni, fotoelektronların çinko levhaya çarpmasıdır.

 24. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Kırmızı ışığın frekansı, mavi ışığın frekansından küçüktür. 2. Enerjisi metalin eşik enerjisinden daha büyük olan bir foton, metalden sadece bir elektron sökebilir. 3. Fotoelektrik etkisinin gerçekleşme koşulu, yüzeye gelen bir fotonun enerjisinin yüzeyin bağlanma enerjisinden büyük olmasıdır. 4. Morötesi ışık, daha yüksek frekansta ve enerjide olduğundan fotoelektrik olayı gerçekleşir. 5. Şekil II'deki kaynağın ışık şiddeti, Şekil I'deki kaynağın ışık şiddetinden büyüktür. 6. Kullanılan ışığın dalga boyu azaldıkça (frekansı arttıkça) devre akımı artar. 7. Işık şiddetinin artması, devre akımını artırır. 8. Bağlanma enerjisi, platinden çinkoya doğru azalır. 9. Işık şiddeti arttıkça, foton sayısı da artar. 10. Fotoelektronlar, çinko levhaya çarpıp enerjilerini aktararak elektroskobun yapraklarının kapanmasına neden olur. 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  * a) Röntgen
  * b) MR
  * c) Bilgisayarlı Tomografi
  * d) PET
  * e) Ultrason
  * f) Sonar
  * g) Termal Kamera
  * h) Radar
  1. Ses dalgası kullanır
  2. Elektromanyetik dalga kullanır
  3. Isı imzasını tespit eder
  4. Radyo dalgası kullanır
  5. X ışını kullanır
  6. Gama ışını kullanır

 26. Cevap: * a) 5 * b) 2 * c) 2 * d) 2 * e) 1 * f) 1 * g) 2 * h) 2 Açıklama:

  * Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi ve PET elektromanyetik dalga kullanır. * MR radyo dalgası kullanır. * Ultrason ve Sonar ses dalgası kullanır. * Termal Kamera ısı imzasını tespit eder. * Radar elektromanyetik dalga kullanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
  1. Görüntüleme Teknolojileri
  2. Laser ışınlarıBilimsel Araştırma Merkezleri
  3. Nanoteknoloji
  4. Süper iletkenler
  5. X ışınları
  6. Yarı iletken Teknolojisi

Ayrıca 12.sınıf fizik dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

* Öğrenciler, yarı iletkenlerin temel özelliklerini anlayacaktır.

* Öğrenciler, transistörlerin işlevini ve önemini kavrayacaktır.

Uzay-zaman dokusunun bükülme kavramını açıklayabilme.

Einstein'ın evren tanımını anlayabilme.

Öğrenciler, zamanın mutlak olmadığını ve hareketin zamanın akışı üzerindeki etkisini anlayabilmelidir.

Öğrenciler, hareketin uzunluk üzerindeki etkisini ve uzunluk büzülmesi olgusunu anlayabilmelidir.

Fotoelektrik olayın temel özelliklerini sıralar.

Fotoelektrik olayın temel ilkesini anlar.Soru 1 (Klasik Türde)

Öğrenciler, Compton olayının ne olduğunu ve foton-elektron etkileşiminde nasıl meydana geldiğini anlarlar.

Öğrenciler, de Broglie dalga boyunun tanımını ve parçacıkların dalga benzeri davranışlarıyla ilişkisini öğrenirler.

* Fotonların özellikleri ve etkileşimleri hakkında bilgi edinir. * Fotoelektrik olayının nasıl gerçekleştiğini ve ilgili kavramları anlar. * Einstein'ın fotoelektrik denkleminin önemini ve uygulamalarını kavrar. * Fotoelektrik olayının ışığın tanecikli yapısını desteklediğini öğrenir. * Fotoelektrik akımının koşullarını ve etkilerini anlar. * Fotonların enerjisi ve dalga boyu arasındaki ilişkiyi açıklar. * Tarihsel olarak fotoelektrik etkisinin keşfi ve incelenmesi hakkında bilgi sahibi olur. * Işığın dalga ve tanecik yapısı arasındaki ilişkiyi sorgular. * Maddelerin elektron yapısı ve ışıkla etkileşimi hakkında bilgi edinir.

* Fotoelektrik olayın açıklanabilmesi * Fotoelektrik olayına etki eden değişkenlerin fark edilebilmesi * Simülasyon aracılığıyla bilimsel verilerin yorumlanması

Görüntüleme teknolojilerinin kullanılan fiziksel ilkelere göre sınıflandırılması.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri