12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Işık tanecikler hâlinde yayılır.
  2. ( ) Kırınım, dalgaların engellerden geçerken bükülmesidir.
  3. ( ) Girişim, aynı kaynaktan çıkan dalgaların üst üste gelmesidir.
  4. ( ) Doppler olayı, dalga kaynağının hareketi sonucunda dalgaların frekansında meydana gelen değişimdir.
  5. ( ) Doppler olayı, ses dalgaları için geçerlidir.
  6. ( ) Doppler olayı, ışık dalgaları için de geçerlidir.
  7. ( ) X ışınları, dalgalar hâlinde yayılır.
  8. ( ) Röntgen filmlerinde, X ışınlarının kırınım özelliğinden yararlanılır.
  9. ( ) Trafikte araçların hızını tespit etmek için radar kullanılır.
  10. ( ) Radar, Doppler olayına dayalı çalışır.

 2. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Işık, hem dalga hem de tanecik özelliğine sahiptir. Ancak dalga özelliği daha baskın olduğu için, ışık dalgalar hâlinde yayılır. 2. Kırınım, dalgaların engellerden geçerken bükülmesidir. 3. Girişim, aynı kaynaktan çıkan dalgaların üst üste gelmesidir. 4. Doppler olayı, dalga kaynağının hareketi sonucunda dalgaların frekansında meydana gelen değişimdir. 5. Doppler olayı, ses dalgaları için geçerlidir. 6. Doppler olayı, ışık dalgaları için de geçerlidir. 7. X ışınları, dalgalar hâlinde yayılır. 8. Röntgen filmlerinde, X ışınlarının kırınım özelliğinden yararlanılır. 9. Trafikte araçların hızını tespit etmek için radar kullanılır. 10. Radar, Doppler olayına dayalı çalışır. 3. K ve N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim, K noktasından serbest bırakıldıktan sonra L noktasından üçüncü kez geçmektedir. Bu geçişin başlangıçtan kaç saniye sonra gerçekleştiğini bulunuz.

  A) 48    B) 36    C) 24    D) 18    E) 12    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Basit harmonik harekette, bir tam salınım için geçen süreye periyot denir. Bu durumda, cismin L noktasından üçüncü geçişi, iki tam salınımın ardından gerçekleşir. Yani, bu geçiş 2T = 2 * 12 = 24 saniye sonra gerçekleşir. 5. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hızının yatay bileşeni, basit harmonik hareket yapan bu cismin gölgesinin hızına eşittir.

  Bu ifadenin doğruluğunun nedeni nedir?
  A) Düzgün çembersel hareket yapan cismin gölgesi, basit harmonik hareket yapan bir cisimdir.
  B) Düzgün çembersel hareket yapan cismin gölgesi, basit harmonik hareket yapan cismin yataydaki iz düşümüdür.
  C) Düzgün çembersel hareket yapan cismin gölgesi, basit harmonik hareket yapan cismin uzanımına eşittir.
  D) Düzgün çembersel hareket yapan cismin gölgesi, basit harmonik hareket yapan cismin açısal hızına eşittir.
  E) Düzgün çembersel hareket yapan cismin gölgesi, basit harmonik hareket yapan cismin kütlesine eşittir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin gölgesi, bu cismin yataydaki iz düşümüdür. Basit harmonik hareket yapan bir cismin konumu, yataydaki uzanımıyla belirlenir. Bu nedenle düzgün çembersel hareket yapan bir cismin gölgesinin konumu, basit harmonik hareket yapan cismin konumuna eşittir. 7. Yay sarkacının periyodu T 2 k m = r matematiksel modeliyle hesaplanır. Yay sarkacının periyodu neyin bağlıdır?

  A)  Kütleye           B)  Yay sabitine     
  C)  Genliğe           D)  Çekim ivmesine   
  E)  Hepsi                                  

 8. Cevap: E Açıklama:

  Yay sarkacının periyodu kütleye, yay sabitine, genliğe ve çekim ivmesine bağlıdır. 9. Galileo Galilei, Pisa Katedrali'nde yaptığı deneylerde, basit sarkacın periyodunun hangi değişkene bağlı olmadığını gözlemlemiştir?

  A) Kütleye                     B) Genliğe                    
  C) Sarkaç ipinin uzunluğuna    D) Yer çekimi ivmesine        
  E) Yay sabitine                                              

 10. Cevap: A Açıklama:

  Galileo Galilei, basit sarkacın periyodunu ölçmek için kendi nabız atışlarını kullanmıştır. Bu nedenle, genliğin periyoda etkisini gözlemleyememiş, ancak kütlenin periyoda etkisini gözlemleyebilmiştir. 11. Dalgalar, engellerden geçtikten sonra kırınıma uğrayabilir. Kırınım olayının gerçekleşmesi için engel aralığının dalga boyundan küçük olması gerekir. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kırınım olayı gözlemlenmez?

  A) Engel aralığı dalga boyundan büyüktür.
  B) Engel aralığı dalga boyuna eşittir.
  C) Engel aralığı dalga boyundan küçüktür ve engellerden geçen dalgalar eş fazlıdır.
  D) Engel aralığı dalga boyundan küçüktür ve engellerden geçen dalgalar farklı fazlıdır.
  E) Engel aralığı dalga boyundan küçüktür ve engellerden geçen dalgalar farklı frekansa sahiptir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kırınım olayının gerçekleşmesi için engel aralığının dalga boyundan küçük olması gerekir. A seçeneğindeki durumda engel aralığı dalga boyundan büyük olduğundan kırınım olayı gerçekleşmez. 13. Su dalgalarında girişim olayı, dalgaların etkileşimi sonucu oluşur. Girişim olayının gerçekleşmesi için dalgaların eş fazda olması gerekir. Aşağıdaki durumlardan hangisinde girişim olayı gerçekleşmez?

  A) Aynı fazdaki iki dalga karşılaşır.
  B) Farklı fazdaki iki dalga karşılaşır.
  C) Farklı frekanstaki iki dalga karşılaşır.
  D) Aynı frekanstaki iki dalga karşılaşır ve aralarındaki yol farkı λ/2'ye eşittir.
  E) Aynı frekanstaki iki dalga karşılaşır ve aralarındaki yol farkı λ'ye eşittir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Girişim olayının gerçekleşmesi için dalgaların eş fazda olması gerekir. B seçeneğindeki durumda farklı fazdaki iki dalga karşılaşacağından girişim olayı gerçekleşmez. 15. Su derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde, özdeş iki noktasal kaynak aynı fazda çalıştırılarak girişim deseni elde ediliyor. Bu deseni oluşturan 1. ve 2. dalga katarları arasındaki uzaklık kaç λ’dır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Girişim deseninde, ardışık iki dalga katarı arasındaki uzaklık λ’dır. Bu durumda, 1. ve 2. dalga katarları arasındaki uzaklık 2λ’dır. 17. Işığın çift yarıkta girişim deneyinde, yarıklar arası mesafe sabit tutulurken, yarıklar düzlemi ile perde arasındaki uzaklık artırılırsa, girişim deseninde nasıl bir değişiklik olur?

  A) Aydınlık saçakların genişliği azalır.
  B) Aydınlık saçakların genişliği artar.
  C) Merkezî aydınlık saçağın genişliği artar.
  D) Aydınlık saçakların sayısı azalır.
  E) Aydınlık saçakların sayısı artar.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Saçak aralığı, yarıklar arası mesafe ile ters orantılıdır. Yarıklar arası mesafe arttığında saçak aralığı azalır. Bu durumda merkezî aydınlık saçağın genişliği de azalır. Aydınlık saçakların sayısı ise saçak aralığına bağlı değildir. 19. Hava ortamında yapılan tek yarıkta girişim deneyinde, yarığın genişliği arttığında perdede oluşan kırınım desenindeki saçak sayısı nasıl değişir?

  A) Artar.                       B) Azalır.                     
  C) Değişmez.                    D) Önce artar, sonra azalır.   
  E) Önce azalır, sonra artar.                                   

 20. Cevap: A Açıklama:

  Tek yarıkta girişimde, yarığın genişliği arttığında, yarığın her bir noktasından çıkan dalgaların girişim paterni, birbirini daha fazla etkilemeye başlar. Bu da, perdede oluşan kırınım desenindeki saçak sayısının artmasına neden olur. 21. Hava ortamında yapılan tek yarıkta girişim deneyinde, ışığın dalga boyu arttığında perdede oluşan kırınım desenindeki saçak sayısı nasıl değişir?

  A) Artar.                       B) Azalır.                     
  C) Değişmez.                    D) Önce artar, sonra azalır.   
  E) Önce azalır, sonra artar.                                   

 22. Cevap: B Açıklama:

  Tek yarıkta girişimde, ışığın dalga boyu arttığında, yarığın her bir noktasından çıkan dalgaların girişim paterni, birbirini daha az etkilemeye başlar. Bu da, perdede oluşan kırınım desenindeki saçak sayısının azalmasına neden olur. 23. Yarık genişliği (w) sabit tutulduğunda, tek yarıkta kırınım deseninde oluşan saçak aralığı, ışık kaynağının dalga boyu (λ) arttıkça nasıl değişir?

  A) Artar              B) Azalır            
  C) Değişmez           D) İlişkisi yoktur   
  E) Hiçbiri

 24. Cevap: A Açıklama:

  Tek yarıkta kırınım deseninde oluşan saçak aralığı, ``` Δx = λL/w ``` formülü ile bulunur. Bu formülden anlaşılacağı üzere, ışık kaynağının dalga boyu (λ) arttıkça saçak aralığı da artar. 25. Yarık düzlemi ile perde arasındaki uzaklık (L) arttığında, tek yarıkta kırınım deseninde oluşan saçak aralığı nasıl değişir?

  A) Artar              B) Azalır            
  C) Değişmez           D) İlişkisi yoktur   
  E) Hiçbiri

 26. Cevap: A Açıklama:

  Tek yarıkta kırınım deseninde oluşan saçak aralığı, ``` Δx = λL/w ``` formülü ile bulunur. Bu formülden anlaşılacağı üzere, yarık düzlemi ile perde arasındaki uzaklık (L) arttıkça saçak aralığı da artar. 27. Bir ambulans, gözlemciye yaklaşırken siren sesini tiz, uzaklaşırken pes olarak duyar. Bu olaya ne ad verilir?

  A) Doppler etkisi          B) Kırınım etkisi         
  C) Girişim etkisi          D) Elektromanyetik etki   
  E) Elektrostatik etki                                

 28. Cevap: A Açıklama:

  Doppler etkisinde, kaynak ile gözlemci arasındaki bağıl hıza bağlı olarak gözlemlenen frekans değişir. Bu durumda, ambulans yaklaşırken gözlemciye göre kaynak yaklaşmakta, uzaklaşırken ise gözlemciden uzaklaşmaktadır. Bu nedenle, gözlemci ambulansa yaklaşırken siren sesini tiz, uzaklaşırken ise pes olarak duyar. 29. Elektromanyetik dalgaların özellikleriyle ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yüklü cisimlerin ivmeli hareketlerinden meydana gelir.
  B) Elektromanyetik dalgalar yüksüz olduğu için elektrik alanından etkilenmez.
  C) Boşlukta ışık hızıyla yayılır.
  D) Enine dalgalardır.
  E) Dalga boyu ile frekansı arasında ters orantı vardır.

 30. Cevap: E Açıklama:

  Elektromanyetik dalgalar, yüklü cisimlerin ivmeli hareketlerinden meydana gelir. Bu nedenle, sabit hızla hareket eden yükler, elektromanyetik dalga oluşturamaz. Bu ifade doğrudur. Elektromanyetik dalgalar, elektrik ve manyetik alanlardan oluşur. Bu alanlar, birbirlerine dik ve dalganın ilerleme yönüne dik olarak yayılırlar. Bu nedenle, elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Bu ifade de doğrudur. Elektromanyetik dalgalar, elektrik alan ve manyetik alanlardan oluştuğu için, bu alanlardan etkilenir. Bu ifade yanlıştır. Elektromanyetik dalgaların hızı, boşlukta ışık hızına eşittir. Bu ifade doğrudur. Elektromanyetik dalgaların dalga boyu ile frekansı arasında ters orantı vardır. Bu ifade de doğrudur. Bu nedenle, doğru cevap E seçeneğidir. 31. Elektromanyetik spektrumda, dalga boyu en kısa olan elektromanyetik dalga aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Radyo dalgaları       B) Mikrodalgalar        
  C) Kızılötesi ışınlar    D) Görünür ışık         
  E) Morötesi ışınlar                              

 32. Cevap: E Açıklama:

  Elektromanyetik spektrumda, dalga boyu en kısa olan elektromanyetik dalga morötesi ışınlardır. 33. Mikrodalga fırınlarda, yiyeceklerin ısıtılmasında kullanılan elektromanyetik dalga aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Radyo dalgaları       B) Mikrodalgalar        
  C) Kızılötesi ışınlar    D) Görünür ışık         
  E) Morötesi ışınlar                              

 34. Cevap: B Açıklama:

  Mikrodalga fırınlarda, yiyeceklerin ısıtılmasında kullanılan elektromanyetik dalga mikrodalgalardır. Mikrodalgalar, su moleküllerini titreştirerek yiyeceklerin ısınmasını sağlar. 35. Güneşten gelen ve atmosfer tarafından soğrulan ışınlar hangileridir?

  A) Radyo dalgaları ve mikrodalgalar
  B) Morötesi ışınlar ve X ışınları
  C) Gama ışınları ve X ışınları
  D) Morötesi ışınlar ve gama ışınları
  E) Radyo dalgaları ve gama ışınları

 36. Cevap: B Açıklama:

  Güneşten gelen ışınların dalga boyu, morötesi ışınlar ve X ışınları için atmosfer tarafından soğrulur. 37. Kızılötesi ışınlar, hangi cihazlarda kullanılır?

  A) Televizyonlarda          B) Radyolarda              
  C) Mikrodalga fırınlarda    D) Röntgen cihazlarında    
  E) Termal kameralarda                                  

 38. Cevap: E Açıklama:

  Kızılötesi ışınlar, sıcaklığından dolayı nesnelerin yaydığı ışınlardır. Bu nedenle, termal kameralar, kızılötesi ışınları kullanarak nesnelerin sıcaklığını ölçer.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 Detayları

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BASİT HARMONİK HAREKET
  1. Basit Harmonik Hareket
 • DALGA MEKANİĞİ
  1. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  2. DALGA MEKANİĞİ
  3. Elektromanyetik Dalga

Ayrıca 12.sınıf fizik dersi II. ünite ve III. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

1. 10.1.1. Işığın dalga özelliğini açıklar. 2. 10.1.2. Kırınım olayını açıklar. 3. 10.1.3. Girişim olayını açıklar. 4. 10.1.4. Doppler olayını açıklar. 5. 10.1.5. X ışınlarının dalga özelliğini açıklar. 6. 10.1.6. Röntgen filmlerinin oluşumunu açıklar. 7. 10.1.7. Radarın çalışmasını açıklar.

Basit harmonik harekette periyodun anlamını açıklar.

Düzgün çembersel hareket ile basit harmonik hareket arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.

2.1.4. Yay sarkacının periyoduna etki eden değişkenleri belirler.

Basit sarkacın periyoduna etki eden değişkenleri belirleyebilir.

12.1.3.1. Dalgaların kırınımını açıklar.

12.1.3.2. Dalgaların girişimini açıklar.

12.3.3.1. Su dalgalarında girişim desenini açıklar.

Işığın çift yarıkta girişiminde saçak aralığının yarıklar arası mesafe ile ters orantılı olduğunu bilir.

Işık dalgalarının tek yarıkta kırınımına etki eden faktörleri kavrar.

Işık dalgalarının tek yarıkta kırınımına etki eden faktörleri kavrar.

Dalga boyu, yarık genişliği ve yarıklar arası uzaklık gibi değişkenlerin kırınım ve girişim desenlerine etkilerini açıklar.

Dalga boyu, yarık genişliği ve yarıklar arası uzaklık gibi değişkenlerin kırınım ve girişim desenlerine etkilerini açıklar.

Doppler etkisi

12.2.1. Elektromanyetik dalgaların özelliklerini açıklar.

Elektromanyetik spektrumun dalga boyu ve frekans aralığını bilir.

Mikrodalgaların özelliklerini ve kullanım alanlarını bilir.

Elektromanyetik dalgaların dalga boyuna göre sınıflandırılmasını yapar.

Elektromanyetik dalgaların kullanım alanlarını açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri