12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1

12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Tomografi cihazında kullanılan X ışınlarının sağlık açısından neden zararlı olduğu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ses dalgalarından daha düşük frekansta olmaları
  B) Elektromanyetik radyasyon olmaları
  C) Ultrasonik olmaları
  D) Polarize olmaları
  E) Kırılmaları

 2. Cevap: B Açıklama:

  Tomografi cihazında kullanılan X ışınları, yüksek enerjili elektromanyetik radyasyonlardır ve canlı dokulara zarar verebilirler. 3. Aşağıdakilerden hangisi görüntüleme cihazlarında kullanılan bir fiziksel ilkedir?

  A) Yansıma         B) Kırılma        
  C) Difüzyon        D) Emilim         
  E) Polarizasyon                      

 4. Cevap: A Açıklama:

  Görüntüleme cihazları, cisimlerden yansıyan veya kırılan ışığı kullanarak görüntü oluşturur. 5. Aşağıdakilerden hangisi yarı iletken malzemelerden yapılmış devre elemanıdır?

  A) Kondansatör      B) Diyot           
  C) Rezistör         D) İndüktör        
  E) Transformatör                       

 6. Cevap: B Açıklama:

  Diyot, P ve N tipi yarı iletkenlerin birleşmesiyle oluşan ve tek yönlü akım ileten bir devre elemanıdır. 7. Nanoteknolojinin en önemli avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Enerji verimliliğini artırması
  B) Çevre kirliliğini azaltması
  C) İlaçların daha etkili hale gelmesini sağlaması
  D) Ulaşım araçlarının hızını artırması
  E) Uzay araştırmalarına katkı sağlaması

 8. Cevap: A Açıklama:

  Nanoteknoloji, malzemelerin atomik ve moleküler düzeyde manipüle edilmesiyle geliştirilen bir teknolojidir. Bu sayede daha verimli, daha hafif ve daha dayanıklı malzemeler üretilebilmektedir. Bu nedenle nanoteknolojinin en önemli avantajlarından biri enerji verimliliğini artırmasıdır. 9. LASER ışınlarının Ay'a gönderilmesiyle ilgili hangi sorun yaşanmıştır?

  A) Işığın Ay yüzeyine ulaşmaması
  B) Işığın Ay'ın atmosferi tarafından emilmesi
  C) Işığın Ay'ın yüzeyinden yansımaması
  D) Işığın Dünya'ya geri dönmemesi
  E) Işığın Ay'ın yerçekimi alanı tarafından bükülmesi

 10. Cevap: A Açıklama:

  Işığın uzak mesafelerde dağılması nedeniyle Ay yüzeyine ulaşmadığı fark edilmiştir. 11. Einstein'ın evreni tanımlamak için kullandığı boyut sayısı kaçtır?

  A) 3    B) 4    C) 5    D) 6    E) 7    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Einstein, evreni üç uzay ve bir zaman olmak üzere dört boyutlu bir doku olarak tanımlamıştır. 13. Özel görelilik teorisinin aşağıdaki postülalarından hangisi yanlıştır?

  A) Fizik yasaları, tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynı şekilde geçerlidir.
  B) Boşlukta ışık hızı, tüm referans sistemleri için sabittir.
  C) Mutlak bir zaman ve mekan yoktur.
  D) Kütle ve enerji birbirine dönüştürülebilir.
  E) Hareket eden nesnelerin uzunlukları ve zamanları kısalır.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Özel görelilik, mutlak bir zaman ve mekan olmadığını, bunların gözlemcinin referans sistemine bağlı olarak değiştiğini savunur. 15. Müonlar, yüksek hızlarda hareket ederken zaman genişlemesine uğrar. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Müonlar, yeryüzündeki gözlemcilere göre daha hızlı bozunur.
  B) Müonlar, yeryüzündeki gözlemcilere göre daha yavaş bozunur.
  C) Müonlar, tüm referans sistemlerinde aynı hızda bozunur.
  D) Müonların bozunma süresi, uzay aracının hızına bağlı değildir.
  E) Müonlar, ışık hızına ulaştıklarında bozunmaz.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Metinde açıklandığı gibi, zaman genişlemesi nedeniyle müonlar, yeryüzündeki gözlemcilere göre daha yavaş bozunur. 17. Siyah cisim ışımasının özelliklerini inceleyen deneyler sonucunda, aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmiştir?

  A) Cisim, belirli bir dalga boyunda maksimum şiddette ışıma yapar ve bu dalga boyu sıcaklık arttıkça kısalır.
  B) Cismin yaptığı ışımanın şiddeti, sıcaklıkla ters orantılıdır.
  C) İki farklı sıcaklıktaki siyah cisimden yayılan elektromanyetik dalgaların hızları farklıdır.
  D) Cismin yaptığı ışımanın dalga boyu, sıcaklıktan bağımsızdır.
  E) Siyah cisimler, üzerine düşen ışığı tamamen yansıtırlar.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Wien Kayma Yasası, siyah cismin maksimum ışıma şiddetinin sıcaklık arttıkça kısa dalga boylarına kaydığını ifade eder. 19. Ideal bir siyah cisim ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Hiçbir yansıtma yapmadan üzerine düşen tüm enerjiyi soğurur.
  B) Üzerine düşen ışığı tamamen yansıtır.
  C) Yaptığı ışımanın maksimum şiddeti, sıcaklığına bağlı değildir.
  D) Gerçekte var olan bir cisimdir.
  E) Üzerine düşen ışığı sadece belirli dalga boylarında emer.

 20. Cevap: A Açıklama:

  İdeal bir siyah cisim, üzerine düşen ışığı tamamen soğurur ve bu emilim tüm dalga boylarında gerçekleşir. 21. Einstein'ın fotoelektrik denklemine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Her bir foton, yüzeyden sadece bir elektron sökebilir.
  B) Fotonun enerjisi, elektronun kinetik enerjisinden büyüktür.
  C) Fotoelektrik olayında, ışık ışınlarının toplam enerjisi önemlidir.
  D) Fotoelektronların kinetik enerjisi, fotonun enerjisine eşittir.
  E) Fotoelektrik olayı, ışığın dalga yapısını gösterir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Einstein'ın fotoelektrik denklemi, tek bir fotonun yüzeyden sadece bir elektron sökebileceğini belirtir. 23. Hertz'in deneyinde, indüksiyon bobini tarafından oluşturulan elektromanyetik dalgalar:

  A) Morötesi ışınlardı.      B) Kızılötesi ışınlardı.   
  C) Radyasyonlardı.          D) Gamma ışınlarıydı.      
  E) Mikrodalgalardı.                                    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hertz'in deneyinde, indüksiyon bobini tarafından oluşturulan elektromanyetik dalgaların morötesi dalga boyu aralığında olduğu belirtilmektedir. 25. chrödinger'in kedisi ile ilgili deneyde kullanılan malzemelerden hangisi yoktur?

  A) Radyoaktif madde    B) Asit şişesi        
  C) Çekiç               D) Elma               
  E) Saytaç                                    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Schrödinger'in kedisi deneyinde elma kullanılmamaktadır. 27. Compton olayı ile fotoelektrik olayı arasındaki benzerliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gözlemlenmesi için enerji gerekliliğidir.
  B) Fotonun enerjisinin bir kısmının elektrona aktarılmasıdır.
  C) Fotoelektronun maksimum kinetik enerjisinin ışık kaynağının frekansıyla doğru orantılı olmasıdır.
  D) Fotonun dalga boyunun ile dalga boyu ile ilişkili olmasıdır.
  E) Fotonun tanecik doğasını kanıtlamasıdır.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Compton olayı ve fotoelektrik olayı, fotonun enerjisinin bir kısmının elektrona aktarılmasını içerir. 29. Aşağıdakilerden hangisi ışıkla ilgili doğrudur?

  A) İki farklı modelle açıklanabilir: Tanecik ve dalga.
  B) Yalnızca dalga doğası gösterir.
  C) Yüksek frekanslarda tanecik doğası daha belirgindir.
  D) Kırınım ve girişim olayları yalnızca düşük frekanslarda gözlenir.
  E) Fotonlar, hareketli elektromanyetik dalgalardır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Işık, hem tanecik hem de dalga özelliklerine sahiptir ve her iki modelle de açıklanmalıdır. 31. de Broglie dalga boyu hangi denklemle hesaplanır?

  A) λ = h/p    B) λ = mc²/h    C) λ = h/mc    D) λ = p²/h    E) λ = m/h    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Maddenin dalga boyu, momentumunun Planck sabitiyle bölünmesiyle bulunur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
  1. Görüntüleme Teknolojileri
  2. Laser ışınlarıBilimsel Araştırma Merkezleri
  3. Nanoteknoloji
  4. Süper iletkenler
  5. X ışınları
  6. Yarı iletken Teknolojisi

Ayrıca 12.Sınıf fizik dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsianavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

X ışınlarının sağlık üzerindeki etkilerini anlama

Görüntüleme teknolojilerinin temel fizik ilkelerini anlamak.

Yarı iletken devre elemanları

6.4.1. Nanoteknolojinin Temelleri

Işık fiziği, LASER ışınları, uzaklık ölçümü, bilimsel sorunların çözümü

Uzay-zaman kavramını anlama

Özel görelilik teorisinin temel postülalarını anlayabilmelidir.

Zaman genişlemesi kavramını anlamak.

5.2.1. Siyah Cisim Işıması

5.2.1. Siyah Cisim Işıması

Işığın tanecikli yapısını anlama

Hertz'in fotoelektrik etkisini keşfi

Işığın tanecik doğası

Işığın tanecik doğası

Fiziksel olayları anlamada model kullanma becerisi geliştirme.

Dalga-parçacık ikiliğini anlama ve matematiksel olarak ifade etme yeteneği geliştirme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınfı Fizik 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri