12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Görüntüleme teknolojilerinde fizik biliminin rolünü açıklayınız.


 2. Cevap: Görüntüleme teknolojilerinde fizik biliminin rolünü açıklayınız.tüleme teknolojilerinde fizik biliminin rolünü açıklayınız. Açıklama:

  Görüntüleme teknolojilerinde fizik biliminin rolünü açıklayınız. Cevap: Görüntüleme teknolojileri, elektromanyetik dalgalar (röntgen, ultrason, MRI) veya mekanik dalgalar (sonar) gibi fiziksel prensiplerle çalışmaktadır.me teknolojilerinde fizik biliminin rolünü açıklayınız. Cevap: Görüntüleme teknolojileri, elektromanyetik dalgalar (röntgen, ultrason, MRI) veya mekanik dalgalar (sonar) gibi fiziksel prensiplerle çalışmaktadır. 3. LCD ve plazma teknolojilerinin çalışma prensiplerini karşılaştırınız.


 4. Cevap: LCD ve plazma teknolojilerinin çalışma prensiplerini karşılaştırınız.e plazma teknolojilerinin çalışma prensiplerini karşılaştırınız. Açıklama:

  LCD ve plazma teknolojilerinin çalışma prensiplerini karşılaştırınız. Cevap: - LCD: Sıvı kristal moleküllerinin elektrik akımı ile yönlendirilmesi yoluyla ışık oluşturur. - Plazma: Plazma adı verilen iyonize gazlar tarafından ışık yayılır.azma teknolojilerinin çalışma prensiplerini karşılaştırınız. Cevap: - LCD: Sıvı kristal moleküllerinin elektrik akımı ile yönlendirilmesi yoluyla ışık oluşturur. - Plazma: Plazma adı verilen iyonize gazlar tarafından ışık yayılır. 5. Laser ışınlarının Dünya ile Ay arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılmasının nedenini açıklayınız.


 6. Cevap: Sapma miktarının azaltılması ve daha hassas ölçüm yapılabilmesi. Açıklama:

  Laser ışınları, tutarlı, yönlendirilmiş, odaklı ve yüksek enerjilidir, bu özellikler sapmayı azaltır ve hassasiyeti artırır. 7. Ay yüzeyine kaç adet yansıtıcı ayna sistemi yerleştirilmiştir?


 8. Cevap: 5 Açıklama:

  NASA'nın Apollo programı kapsamında Ay'ın yüzeyine 5 adet yansıtıcı ayna sistemi yerleştirilmiştir. 9. Newton mekaniği ile görelilik kuramı arasındaki temel farkı açıklayınız.


 10. Cevap: Newton mekaniği, ışık hızıyla hareket etmenin mümkün olduğunu varsayar. Görelilik kuramı ise, ışık hızının sabit olduğunu ve hiçbir cismin bu hıza ulaşamayacağını belirtir. Açıklama:

  Görelilik kuramı, ışık hızına yaklaşan cisimlerin zamanın yavaşlamasına ve uzunluğun kısalmasına uğradığını öne sürerken, Newton mekaniği bu etkenleri hesaba katmaz. 11. Zaman genişlemesi nedir?


 12. Cevap: Zaman genişlemesi, ışık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin zamanının, durgun gözlemciye göre daha yavaş akmasıdır. Açıklama:

  Görelilik kuramına göre, hareket eden cisimlerin saatleri daha yavaş çalışır. Bu etki, kararsız parçacıkların ömürleri üzerinde yapılan deneylerle kanıtlanmıştır. 13. Fotoelektrik olayının gözlemlenmesinde kullanılan deneysel düzenekte yer alan bileşenleri belirtiniz.


 14. Cevap: - Işık kaynağı - Metal yüzey - Elektron toplayıcı - Pil - Voltmetre veya ammetre Açıklama:

  Bu deneysel düzenek ile ışık, metal yüzey üzerindeki elektronları harekete geçirerek fotoelektrik akım oluşturur. 15. Fotoelektrik olayına etki eden değişkenleri yazınız.


 16. Cevap: - Işık şiddeti - Işığın frekansı - Işığın dalga boyu - Malzemenin türü Açıklama:

  Bu değişkenler, fotoelektrik akımın büyüklüğünü ve fotoelektronların maksimum kinetik enerjisini etkiler. 17. Fotosel nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Fotosel, ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir cihazdır. Havası alınmış bir cam tüp içinde, üzerine ışık düşürülen katot ve ışığı soğurarak elektron salan anot olmak üzere iki metal levhadan oluşur. Açıklama:

  Fotoseller, elektronların ışıkla uyarılması ve elektrik akımı oluşturması prensibine dayanır. 19. Maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 20. Cevap: Einstein'ın fotoelektrik denklemine göre, maksimum kinetik enerji, fotonun enerjisi ile metalin eşik enerjisinin farkına eşittir. Durdurma gerilimi ise, maksimum kinetik enerjiye sahip elektronların anoda ulaşmasını engelleyen üreteç gerilimidir ve fotonun enerjisi ile eşik enerjinin farkına eşittir. Açıklama:

  Bu ilişki, fotoelektrik olayda enerjinin korunumu prensibinin geçerli olduğunu gösterir. 21. Işığın dalga ve tanecik doğası arasındaki farklılık nedir?


 22. Cevap: Işık, dalga doğasında girişim ve kırınım olaylarını sergilerken, tanecik doğasında ise fotonlar olarak hareket eder ve yüzeylerden elektron sökebilir. Açıklama:

  Işığın hem dalga hem tanecik özelliklerine sahip olması, tek bir klasik fizik modeliyle açıklanamaz. 23. De Broglie'nin dalga boyu denklemini yazınız.


 24. Cevap: λ = h/p Açıklama:

  Denklemin h Planck sabitini, p ise taneciğin momentumunu temsil eder. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Işığın madde ile etkileşimi, onun tanecikli doğasını gösterir.
  (.....) 2. Fotoelektrik olayı, ışığın dalga doğasının kanıtıdır.
  (.....) 3. Compton saçılması, fotonların enerji ve momentum taşıdığını gösterir.
  (.....) 4. Compton olayında foton, elektronla çarpışmadan sonra enerji kazanır.
  (.....) 5. Fotoelektrik olayında, gelen fotonun tüm enerjisi elektrona aktarılır.
  (.....) 6. Compton saçılmasında, fotonun dalga boyu, saçıldıktan sonra artar.
  (.....) 7. Işığın tanecikli yapısı, klasik fizikle açıklanabilir.
  (.....) 8. Fotoelektrik olayı, elektronların yüzeyden sökülmesiyle gerçekleşir.
  (.....) 9. Compton olayında, momentumun korunumu yasası geçerlidir.
  (.....) 10. Işığın dalga doğası, ışık şiddeti ile ilgili deneylerle desteklenir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Işık, hem dalga hem de tanecik özelliklerine sahiptir. 2. Fotoelektrik olayı, ışığın tanecikli doğasını kanıtlar. 3. Compton saçılması, fotonların enerji ve momentum taşıdığını gösteren bir olaydır. 4. Compton olayında, foton, elektronla çarpışmadan sonra enerji kaybeder. 5. Fotoelektrik olayında, gelen fotonun sadece bir kısmı elektrona aktarılır. 6. Compton saçılmasında, fotonun dalga boyu, saçıldıktan sonra azalır. 7. Işığın tanecikli yapısı, sadece kuantum fiziği ile açıklanabilir. 8. Fotoelektrik olayı, elektronların atomlardan sökülmesiyle gerçekleşir. 9. Compton olayında, momentumun korunumu yasası geçerlidir. 10. Işığın dalga doğası, ışık şiddeti ile ilgili deneylerle çürütülür. 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  Önermeler:
  a. Sabit akım
  b. Voltmetre
  c. Potansiyel fark
  d. Ampermetre
  e. Elektrik direnci
  f. Ohmmetre
  g. Akım şiddeti
  h. Direnç
  ı. Voltaj
  i. Wattmetre
  Eşleştirmeler:
  1. (.....) Gerilim ölçer
  2. (.....) Akım ölçer
  3. (.....) İletkenlerin elektrik akımına karşı koyma özelliği
  4. (.....) İletkenin iki ucu arasındaki elektriksel potansiyel farkı
  5. (.....) Direnç ölçer
  6. (.....) Elektriksel güç ölçer
  7. (.....) Elektrik yüklerinin bir iletken içinde düzenli hareketi
  8. (.....) Direnç birimi
  9. (.....) Amper birimi
  10. (.....) Güç birimi

 28. Cevap: 1. b, Gerilim ölçer 2. d, Akım ölçer 3. e, İletkenlerin elektrik akımına karşı koyma özelliği 4. c, İletkenin iki ucu arasındaki elektriksel potansiyel farkı 5. f, Direnç ölçer 6. i, Elektriksel güç ölçer 7. a, Sabit akım 8. h, Direnç birimi 9. g, Amper birimi 10. ı, Güç birimi Açıklama:

  Bu eşleştirme, elektrik devreleri ve ölçümleriyle ilgili temel kavramları göstermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
  1. Görüntüleme Teknolojileri
  2. Laser ışınlarıBilimsel Araştırma Merkezleri
  3. Nanoteknoloji
  4. Süper iletkenler
  5. X ışınları
  6. Yarı iletken Teknolojisi

Ayrıca 12.sınıf fizik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, görüntüleme teknolojilerinin fiziksel temellerini anlayabilirler.

Öğrenciler, LCD ve plazma teknolojilerinin farklı çalışma mekanizmalarını ayırt edebilirler.

Öğrenciler, lazer ışınlarının mesafe ölçümü için uygunluğunu anlayacaklardır.

Öğrenciler, Dünya ile Ay arasındaki mesafe ölçümünde kullanılan yansıtıcı ayna sistemlerinin sayısını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Newton mekaniği ve görelilik kuramı arasındaki temel farkı anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, zaman genişlemesi kavramını anlayabileceklerdir.

Fotoelektrik olayının deneysel düzenleğini anlar.

Fotoelektrik olaya etki eden değişkenleri belirler.

Fotosellerin yapısını ve işlevini anlar.

Maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve eşik enerjisi arasındaki ilişkiyi anlar.

Işığın ikili doğasını anlamak.

Madde dalgalarının varlığını ve özelliklerini anlamak.

* Işığın tanecikli ve dalga doğasının anlaşılması * Fotoelektrik ve Compton olaylarının temel ilkelerinin kavranması * Momentumun korunumu yasasının öneminin anlaşılması * Kuantum fiziğinin, klasik fizikten farklı özelliklere sahip olmasının anlaşılması

* Öğrenciler, elektriksel ölçüm cihazları ve temel elektrik kavramları arasındaki ilişkiyi anlayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri