12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Bir lazer ışını, diğer ışın türlerinden farklı olarak hangi özelliklere sahiptir?

  A) Monokromatik ve koherant    B) Monokromatik ve kutuplu    
  C) Hızlı ve kutuplu            D) Hızlı ve koherant          
  E) Yoğun ve kutuplu           

 2. Cevap: A Açıklama:

  Lazer ışınları, diğer ışın türlerinden farklı olarak monokromatik ve koheran olma özelliklerine sahiptir. Bu özellikler, lazer ışınlarının tek bir renkte olması ve dalga boylarının aynı olması anlamına gelir. Ayrıca, lazer ışınları aynı yönde hareket eder ve aynı fazda oldukları için koheran bir ışık kaynağıdırlar. Bu özellikleri sayesinde, lazer ışınları birçok farklı uygulamada kullanılır. 3. Hangisi bir lazer ışını kullanarak yapılabilecek bir işlem değildir?

  A) Kesim yapmak           B) Kaynak yapmak         
  C) Doğal gaz yakmak       D) İşaretleme yapmak     
  E) Tıbbi tedavi yapmak   

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu soru, lazer ışınları ile yapılabilen işlemleri ve yapılamayan işlemleri ayırt etmekle ilgilidir. Lazer ışınları, kesme, kaynak yapma, işaretleme ve tıbbi tedavi gibi birçok endüstride kullanılırken, doğal gaz yakmakla ilgili bir işlem değildir. 5. Nanoteknolojide kullanılan malzemelerin boyutları ne kadardır?

  A) Mikrometre    B) Milimetre    C) Nanometre
  D) Sentimetre    E) Metre

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, nanoteknolojide kullanılan malzemelerin boyutlarının ne olduğu sorulmaktadır. Nanoteknoloji, malzemelerin nanometre ölçeğinde manipüle edildiği bir teknolojidir ve dolayısıyla kullanılan malzemelerin boyutları da nanometre düzeyindedir. Nanometre, metrenin milyarda biri kadar bir uzunluk birimidir. 7. Nanoteknolojinin uygulama alanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Uçak yapımı    B) Tarım    C) Balıkçılık
  D) Ev temizliği      E) Elektronik

 8. Cevap: E Açıklama:

  Nanoteknolojinin uygulama alanları oldukça geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bunlar arasında elektronik, tıp, malzeme bilimi, enerji üretimi ve depolama, gıda, tarım, çevre, savunma ve güvenlik gibi alanlar yer almaktadır. Bu soruda ise nanoteknolojinin uygulama alanlarından birinin "elektronik" olduğu seçenekte verilmiştir. Nanoteknoloji, yarıiletken ve nanoelektronik cihazların geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. 9. Süper iletkenler hangi sıcaklıklarda normal iletkenlerden farklı davranışlar gösterirler?

  A) Oda sıcaklığı altında
  B) Sıfırın üzerinde ancak çok düşük sıcaklıklarda
  C) Sıfırın altında
  D) 100°C'den daha yüksek sıcaklıklarda
  E) Süper iletkenler her zaman normal iletkenlerden farklı davranışlar gösterir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Süper iletkenler, sıfırın altındaki sıcaklıklarda normal iletkenlerden farklı davranışlar gösterirler. Bu sıcaklığa "kritik sıcaklık" denir ve genellikle -200°C ila -250°C arasındadır. Süper iletkenlerin bu düşük sıcaklıklarda elektrik akımını dirençsiz bir şekilde ilettiği gözlemlenir. Bu özelliği, birçok uygulamada kullanılmaktadır, örneğin manyetik alan üretimi ve yüksek performanslı elektronik cihazların yapımı gibi. 11. Süper iletkenlerin en önemli özelliklerinden biri nedir?

  A) Hafif olmaları
  B) Yüksek direnç göstermeleri
  C) Manyetik alan üretmeleri
  D) Elektrik enerjisini kayıpsız bir şekilde iletmeleri
  E) Elektrik enerjisini depolayabilme yetenekleri

 12. Cevap: D Açıklama:

  Süper iletkenlerin en önemli özelliği, elektrik enerjisini kayıpsız bir şekilde iletmeleridir. Bu özellikleri nedeniyle, elektrik akımı iletiminde yüksek verimlilik sağlarlar ve enerji kayıplarını minimize ederler. Süper iletkenlerin kullanımı, enerji üretim ve iletiminde büyük potansiyel taşımaktadır. 13. Yarı iletken malzemeler neden tercih edilir?

  A) Yüksek mukavemetleri nedeniyle
  B) Elektrik iletkenlikleri nedeniyle
  C) Yüksek sıcaklıklarda dayanıklı oldukları için
  D) Kontrollü elektriksel özelliklere sahip olmaları nedeniyle
  E) Yüksek yoğunlukları nedeniyle

 14. Cevap: D Açıklama:

  Yarı iletken malzemeler, elektronik cihazlarda kullanımı yaygın olan malzemelerdir. Bunun nedeni, kontrollü elektriksel özelliklere sahip olmalarıdır. Bu özellikleri sayesinde, yarı iletkenlerle yapılan devrelerin çalışma prensibi yönetilebilir ve öngörülebilir hale gelir. Bu sayede elektronik cihazların işlevselliği artar. Yarı iletkenler ayrıca yüksek yoğunluklu devreler için uygun olmaları nedeniyle tercih edilirler. 15. P-tipi yarı iletkenlerde hangi tür elektronlar bulunur?

  A) Elektron    B) Delik    C) Proton    D) Nötron    E) Alfa parçacığı

 16. Cevap: B Açıklama:

  P-tipi yarı iletkenlerde delik taşıyıcıları bulunur. Delikler, valans bölgesindeki elektron eksiklikleridir ve yarı iletkenin elektriksel davranışını etkiler. P-tipi yarı iletkenler, bir donör atomu (genellikle bor) ile saf bir yarı iletkenin katılmasıyla üretilir ve bu atom, yarı iletken kristalindeki bir silisyum atomunun yerini alır. Bu işlem sonucu, kristalde bir elektron eksikliği oluşur ve deliklerin taşınması için boşluklar ortaya çıkar. Bu delikler, P-tipi yarı iletkenin iletkenliğinde önemli bir rol oynarlar. 17. N-tipi yarı iletkenlerde hangi tür elektronlar bulunur?

  A) Elektron    B) Delik    C) Proton    D) Nötron    E) Beta parçacığı

 18. Cevap: A Açıklama:

  N-tipi yarı iletkenlerde, yük taşıyıcıları olarak serbest elektronlar bulunur. Bu serbest elektronlar, donör atomları tarafından sağlanır ve bu atomların ekstra elektronlarından kaynaklanır. N-tipi yarı iletkenler, elektronların hareketliliğinin yüksek olduğu ve elektronik cihazlar için kullanışlı olduğu için önemlidir. 19. Hangisi manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazında oluşan görüntülerin yüksek kalitede olmasını sağlar?

  A) Elektromanyetik alan    B) Yüksek voltaj          
  C) Elektronlar             D) Manyetik alan          
  E) X-ışınları             

 20. Cevap: D Açıklama:

  Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazında yüksek kalitede görüntülerin oluşması, manyetik alanın doğru kullanımıyla mümkündür. MRI, güçlü manyetik alanlar oluşturarak vücudun içindeki su moleküllerinin hareketini ölçer ve bu verileri görüntü olarak işler. Bu nedenle, manyetik alanın doğru şekilde kullanımı, yüksek kalitede görüntülerin oluşmasında kritik bir rol oynar. 21. Hangisi bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında kullanılan bir teknolojidir?

  A) Röntgen ışınları         B) Gama ışınları           
  C) Ultraviyole ışınları     D) Mikrodalga radyasyonu   
  E) Infraruj ışınları       

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında kullanılan bir teknolojinin hangisi olduğu sorulmaktadır. BT taramaları röntgen ışınları kullanılarak gerçekleştirilir, bu nedenle cevap A seçeneği olan "Röntgen ışınları" dır. 23. Hangisi modern fiziğin tıp alanındaki uygulamalarından biridir?

  A) Sodyum hidroksit üretimi
  B) Yeni tür gübrelerin geliştirilmesi
  C) İyonize radyasyon tedavisi
  D) Alçı üretimi
  E) Beton üretimi

 24. Cevap: C Açıklama:

  İyonize radyasyon tedavisi, modern fiziğin tıp alanındaki uygulamalarından biridir ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bu tedavide yüksek enerjili radyasyon kullanılarak kanser hücreleri öldürülür. Bu teknolojinin kullanımı, kanser hastalarının tedavi şansını artırabilir. 25. Hangisi modern fiziğin bir uygulaması değildir?

  A) Lazerler
  B) Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
  C) Uçak motorları
  D) Yarı iletkenler
  E) X-ışınları

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu soru, modern fiziğin farklı uygulama alanları arasındaki farklılıkları test etmektedir. Lazerler, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), yarı iletkenler ve X-ışınları, modern fiziğin farklı uygulama alanları arasında yer almaktadır. Ancak uçak motorları, modern fiziğin bir uygulaması olarak kabul edilmemektedir. 27. Compton saçılması nedir?

  A) X-ışınlarının maddenin içinden geçerken saçılması
  B) X-ışınlarının enerjisinin artması sonucu oluşan saçılma
  C) Gama ışınlarının maddenin içinden geçerken saçılması
  D) Elektronların maddenin içindeki atomlarla etkileşimi sonucu oluşan saçılma
  E) Fotonların bir atom veya molekülle etkileşime girmesi sonucu oluşan saçılma

 28. Cevap: E Açıklama:

  Compton saçılması, bir fotonun bir atom veya molekülle etkileşime girmesi sonucu enerjisinin bir kısmının kaybedilmesi ve fotonun yeni bir yönde saçılmasıdır. Bu fenomen, X-ışınları ve gama ışınları gibi yüksek enerjili elektromanyetik ışınların etkileşimlerinde gözlemlenebilir. 29. De Broglie dalga boyu nedir?

  A) Bir parçacığın enerjisi ile orantılı olan bir değerdir
  B) Bir parçacığın momentumu ile orantılı olan bir değerdir
  C) Bir parçacığın kütlesi ile orantılı olan bir değerdir
  D) Bir parçacığın elektrik yükü ile orantılı olan bir değerdir
  E) Bir parçacığın spin değeri ile orantılı olan bir değerdir

 30. Cevap: B Açıklama:

  De Broglie dalga boyu, bir parçacığın momentumu ile orantılı olan bir değerdir ve dalgaların parçacıklar gibi davrandığı dalga-parçacık dualitesinin bir örneğidir. De Broglie dalga boyu, özellikle mikroskobik parçacıkların davranışını ve kuantum fiziği fenomenlerini anlamak için önemlidir. 31. Süperiletkenlerin özellikleri nelerdir?

  A) Elektrik direnci sıfırdır ve manyetik alanlarını dışarı yaymazlar
  B) Elektrik direnci sıfırdır ve manyetik alanlarını dışarı yayımlarlar
  C) Elektrik direnci çok yüksektir ve manyetik alanlarını dışarı yaymazlar
  D) Elektrik direnci çok yüksektir ve manyetik alanlarını dışarı yayımlarlar
  E) Elektrik direnci orta düzeyde ve manyetik alanlarını dışarı yaymazlar

 32. Cevap: A Açıklama:

  Süperiletkenler, düşük sıcaklıklarda belirli bir kritik sıcaklık altında elektrik dirençlerini tamamen kaybederler ve manyetik alanlarını dışarı yaymazlar. Bu özellikler, süperiletkenlerin bazı uygulamalarda kullanılmasını sağlar. 33. Aşağıdakilerden hangisi fotoelektrik olayının bir sonucu değildir?

  A) Metal yüzeyden elektronların koparılabileceği
  B) Dışarıdan bir ışık kaynağından gelen fotonların metal yüzeye düşebileceği
  C) Fotonların yüzeydeki elektronları itebileceği
  D) Metal yüzeydeki elektronların fotonlara bağlı kalabileceği
  E) Metal yüzeyinden koparılan elektronların akım üretmek için kullanılabileceği

 34. Cevap: D Açıklama:

  Fotoelektrik olayının sonuçları arasında, metal yüzeyden elektronların koparılabileceği, dışarıdan bir ışık kaynağından gelen fotonların metal yüzeye düşebileceği ve fotonların yüzeydeki elektronları itebileceği yer alırken, metal yüzeydeki elektronların fotonlara bağlı kalabileceği ve metal yüzeyinden koparılan elektronların akım üretmek için kullanılabileceği sonuçları ise değildir. 35. Fotoelektrik etki aşağıdaki cihazların hangisinde kullanılmaz?

  A) Fotoelektrik hücreler     B) Güneş panelleri          
  C) Fotoğraf makineleri       D) Elektron mikroskopları   
  E) CRT monitörler           

 36. Cevap: E Açıklama:

  Fotoelektrik etki, ışık enerjisinin elektronların çıkış enerjisini aşması sonucu elektronların serbestleştiği bir olaydır. Fotoelektrik hücreler, güneş panelleri, fotoğraf makineleri, elektron mikroskopları gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ancak CRT monitörlerinde fotoelektrik etki kullanılmaz. 37. Metal yüzeyden koparılan elektronların kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisiyle artar?

  A) Işık demetinin yoğunluğu
  B) Işık demetinin dalga boyu
  C) Işık demetinin hızı
  D) Metal yüzeyin malzeme cinsinden
  E) Metal yüzeyindeki elektronların bağlılık durumundan

 38. Cevap: B Açıklama:

  Metal yüzeyden koparılan elektronların kinetik enerjisi, ışık demetinin dalga boyu ile ters orantılı olarak artar; yani dalga boyu kısaldıkça kinetik enerji artar. Bu, fotoelektrik etki olarak bilinen fenomenin temel prensibidir. Fotoelektrik etki, elektromanyetik ışınımın bir maddenin yüzeyindeki elektronları koparmasıdır ve kuantum fiziği ile ilgilidir. 39. Kuantum fiziği, geleneksel fizik kurallarına göre açıklanamayan birçok olayı açıklamak için kullanılır. Bunlardan biri de, sıcaklık sıfır olduğunda bir maddeye uygulanan enerjinin hala bir miktar enerjiye sahip olmasıdır. Bu olaya ne ad verilir?

  A) Kuantum farkı                    B) Planck sabiti                   
  C) Heisenberg belirsizlik ilkesi    D) Sıfır nokta enerjisi            
  E) Kuantum evrimi                  

 40. Cevap: D Açıklama:

  Sıcaklık sıfır olduğunda bir maddeye uygulanan enerjinin hala bir miktar enerjiye sahip olmasına "sıfır nokta enerjisi" denir ve kuantum fiziği ile açıklanır. Bu olay, madde davranışlarının açıklanmasında önemli bir role sahiptir ve kuantum fiziğinin temel prensiplerinden biridir. 41. Kuantum fiziği, birçok temel parçacığın varlığına işaret eder. Bunlardan biri de, nötrino adı verilen ve çok zayıf bir etkileşime sahip olan bir parçacıktır. Nötrinolar hangi temel parçacıkla ilişkilidir?

  A) Leptonlar                B) Kuarklar        C) Gluonlar
  D) W ve Z bozonları    E) Fotonlar

 42. Cevap: A Açıklama:

  Nötrinolar, leptonlar olarak bilinen temel parçacıklarla ilişkilidir ve elektronlar gibi negatif yüklü bir elektrik yüküne sahiptirler. Bu parçacıklar, nükleer reaksiyonlar ve Güneş'teki nükleer füzyon süreçleri gibi doğal olaylarda ortaya çıkarlar. Kuantum fiziği alanında çalışanların nötrinoların davranışını anlamaya çalışması, doğal dünyanın temelleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir. 43. Bir öğrenci, uzayda bir gözlemciyle hareket eden bir aracın hızını 0.6c olarak hesaplamıştır. Bu araçta bulunan bir saat, öğrencinin saatine göre yüzde kaç daha yavaş çalışır?

  A) %20    B) %40    C) %60    D) %80    E) %100

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, öğrencinin hareket eden bir aracın hızını hesapladığı ve bu araçta bulunan bir saatin öğrencinin saatine göre yavaşlamasını hesaplaması istenmektedir. Özel görelilik kurallarına göre, hareket eden bir nesnenin zamanı gözlemciye göre daha yavaş işler. Bu durum, zaman genleşmesi olarak adlandırılır ve Lorentz faktörüyle hesaplanır. Verilen hız için hesaplanan Lorentz faktörü kullanılarak, saatin öğrencinin saatine göre yavaşlaması yüzdesi hesaplanabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav Detayları

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
  1. Görüntüleme Teknolojileri
  2. Laser ışınlarıBilimsel Araştırma Merkezleri
  3. Nanoteknoloji
  4. Süper iletkenler
  5. X ışınları
  6. Yarı iletken Teknolojisi

Ayrıca 12.sınıf fizik dersi dersi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı hazırlanmıştır

Lazer ışınlarının monokromatik ve koheran özelliklerine sahip olduğunu açıklayabilir.

Farklı uygulamalarını ve kullanım alanlarını öğrenmek için tasarlanmıştır.

Nanoteknolojinin temel özelliklerinden biri olan malzeme boyutları hakkında farkındalık oluşturmaktır.

Nanoteknolojinin uygulama alanları hakkında fikir sahibi olmak.

Süper iletkenlerin özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olma.

Süper iletkenlerin kayıpsız elektrik enerjisi iletimi sağladığı.

Yarı iletkenlerin özelliklerini ve avantajlarını açıklama.

Yarı iletkenlerin farklı türleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.

N-tipi yarı iletkenlerin elektronik cihazlarda kullanımı ve yapısını anlama.

MRI cihazında manyetik alanın doğru kullanımı, yüksek kalitede görüntülerin elde edilmesinde önemlidir.

Bir hastanın hangi tarama veya görüntüleme teknolojisinin kullanılacağını belirleyebilme becerisi.

Modern fiziğin tıp alanındaki uygulamalarını öğrenme.

Modern fiziğin farklı uygulama alanları hakkında bilgi edinir ve modern fiziğin günlük hayatta kullandığı teknolojilere daha fazla ilgi duyarlar.

Compton saçılması, elektromanyetik ışınların maddelerle etkileşiminde ortaya çıkan bir olaydır.

De Broglie dalga boyu, bir parçacığın momentumu ile ilişkilidir ve kuantum fiziği açısından önemlidir.

Süperiletkenlerin elektrik direnci sıfırdır ve manyetik alanlarını dışarı yaymazlar.

Fotoelektrik olayının temel prensiplerini ve sonuçlarını anlamayı ve uygulamalarını öğrenebilirler.

Fotoelektrik etkinin kullanıldığı alanları örnekleyebilirim.

Fotoelektrik etki ile ilgili temel kavramları anlamaktır.

Kuantum fiziği, geleneksel fizik kurallarına göre açıklanamayan olayların açıklanmasında kullanılır ve sıfır nokta enerjisi gibi kavramlarla ilgilidir.

Nötrinolar, leptonlar olarak bilinen temel parçacıklarla ilişkilidir ve doğal olaylarda ortaya çıkarlar. Kuantum fiziği alanında çalışanların nötrinoları anlamaları, doğal dünyanın temelleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.