12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Göreli zaman nedir?


 2. Cevap: Göreli zaman, zamanın bir gözlemcinin hareket durumuna bağlı olarak değiştiği kavramıdır. Açıklama:

  Özel görelilik teorisine göre, ışık hızına yakın hızlarda hareket eden bir gözlemcinin saati, hareketsiz bir gözlemcinin saatinden daha yavaş çalışır. Bu etkiye "zaman genişlemesi" denir ve gözlemcinin hızına bağlıdır. 3. Fotoelektrik etkisi nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Fotoelektrik etki, metallerin yüzeyine gelen fotonların elektronları koparması olayıdır. Açıklama:

  Fotoelektrik olayı, bir metalin üzerine düşen ışığın, o metalden elektron koparmasıyla oluşur. 5. Fotoelektrik olayının önemli dört sonucunu belirtiniz.


 6. Cevap: 1. Fotoelektronların kinetik enerjisi, gelen ışığın frekansıyla doğru orantılıdır. 2. Fotoelektronların kinetik enerjisi, gelen ışığın eşik frekansından bağımsızdır. 3. Fotoelektronların yayılması anlıktır. 4. Işığın şiddeti arttıkça fotoelektron sayısı artar, kinetik enerjileri değişmez. Açıklama:

  Fotoelektrik olayın, ışığın dalga yapısına uymayan bu dört sonucu, ışığın tanecikli yapısıyla açıklanabilir. 7. Fotoelektrik olayını açıklayınız.


 8. Cevap: Fotoelektrik olayı, bir malzemenin yüzeyine ışık düştüğünde yüzeyden elektronların koparak uzaklaşmasını ifade eder. Açıklama:

  Işığın enerjisi, malzemenin iş fonksiyonundan büyük olmalıdır. Bu durumda yüzeydeki elektronlar ışık fotonlarının enerjisini alarak malzemeden kopar ve kinetik enerji ile uzaklaşırlar. 9. Fotosellerin çalışma prensibini açıklayınız.


 10. Cevap: Fotosellerler, üzerine düşen ışığı elektrik akımına çeviren aygıtlardır. Açıklama:

  Fotosellerin katot kısmına ışık düştüğünde fotoelektrik olayı gerçekleşir. Kopan elektronlar anot tarafından toplanır ve devrede akım oluşur. Fotosellerler, ışık şiddetine, dalga boyuna ve frekansına bağlı olarak akım üretirler. 11. Ernest Rutherford'un atom modeli hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Atomda pozitif yüklü çekirdeğin merkezde yer aldığı, negatif yüklü elektronların ise çekirdeğin çevresinde dönen yörüngelerde olduğu atom modelidir. Açıklama:

  Rutherford'un atom modeli, atomun yapısını ilk kez doğru bir şekilde tanımlayan modeldir. 13. Robert Andrews Milikan'ın yağ damlası deneyinin amacını yazınız.


 14. Cevap: Elektronun yükünü hesaplamak. Açıklama:

  Milikan, yağ damlası deneyiyle bir elektronun yükünü oldukça hassas bir şekilde hesaplamayı başarmıştır. 15. Franck-Hertz deneyinin amacı nedir?


 16. Cevap: Franck-Hertz deneyinin amacı nedir?k-Hertz deneyinin amacı nedir? Açıklama:

  Franck-Hertz deneyinin amacı nedir? Cevap: Cıva atomlarının enerji seviyelerini ve 1. uyarılma enerji seviyesini tespit etmektir.rtz deneyinin amacı nedir? Cevap: Cıva atomlarının enerji seviyelerini ve 1. uyarılma enerji seviyesini tespit etmektir. 17. Atomun fotonla uyarılması için gerekli şartları açıklayınız.


 18. Cevap: * Fotonun enerjisinin atomun enerji seviyelerinden birine eşit olması * Fotonun enerjisinin atomun tümünü uyarması * Fotonun enerjisinin atomun iyonlaşma enerjisinden küçük olması Açıklama:

  Bir foton, yalnızca bir elektronu uyarabilir ve enerjisi bölünemez. 19. Radyoaktivite olayında neler gerçekleşir? Açıklayınız.


 20. Cevap: Radyoaktivite olayında, kararsız atom çekirdekleri tanecikler veya elektromanyetik ışınlar yayarak kararlı hâle geçerler. Açıklama:

  Radyoaktivite, atom çekirdeğinin yapısıyla ilgili bir değişim olup, enerji açığa çıkararak çekirdeğin kararlı bir yapıya ulaşmasıyla sonuçlanır. 21. Nükleer santrallerde kullanılan uranyumun ham hâliyle kullanılmasının nedeni nedir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Doğal uranyumda bulunan uranyum-235 izotopunun oranı çok düşüktür. Nükleer santrallerde kullanılan uranyumun zenginleştirilmesi, uranyum-235 izotopunun oranını artırarak nükleer reaksiyonların gerçekleşmesini sağlar. Açıklama:

  Ham uranyumda uranyum-238 izotopu baskınken, uranyum-235 izotopunun oranı çok düşüktür. Nükleer reaksiyonların gerçekleşmesi için uranyum-235 izotopunun oranının artırılması gerekir. 23. İyonlaştırıcı radyasyonun canlılar üzerindeki biyolojik etkilerinden bahsediniz.


 24. Cevap: İyonlaştırıcı radyasyon, öncelikle hücreyle etkileşime girer, DNA ve RNA moleküllerinde tahribat oluşturur. Bu durum özellikle kendini yenileyen hücrelerde daha belirgindir ve hücrenin ölümüne yol açabilir. Açıklama:

  İyonlaştırıcı radyasyonun hücresel düzeydeki etkileri ve canlılar üzerindeki zararlı sonuçları anlatılmıştır. 25. Radyasyondan korunmak için alınması gereken yollardan üç örnek veriniz.


 26. Cevap: 1. Koruyucu kıyafetler giymek 2. Eldiven kullanmak 3. Maske takmak Açıklama:

  Radyasyona maruz kalmayı azaltmak için uygulanabilecek koruyucu önlemler verilmiştir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hidrojen, evrendeki en bol bulunan elementtir.
  2. (.....) Yerçekimi, iki cisim arasındaki uzaklıkla doğru orantılıdır.
  3. (.....) Fotosentez, bitkilerde güneş ışığı kullanılarak gıda üretimi sürecidir.
  4. (.....) Canlılar, altı temel besin grubuna ihtiyaç duyarlar.
  5. (.....) İnsan vücudunda en büyük organ beyindir.
  6. (.....) Sesin hızı ortamdan bağımsızdır.
  7. (.....) Mıknatısların kutupları yoktur.
  8. (.....) Bir cismin yoğunluğu, hacmi bölü kütlesine eşittir.
  9. (.....) Hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.
  10. (.....) Fosil yakıtlar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 29. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a) Alfa bozunumu
  b) Beta bozunumu (-)
  c) Beta bozunumu (+)
  d) Gama ışın bozunumu
  1. Protonun nötron ve pozitrona dönüşmesi
  2. Nötronun proton ve elektrona dönüşmesi
  3. Kendiliğinden foton yayılması
  4. Kararsız çekirdeğin kararlı hale gelerek fazla nötrondan kurtulması

 30. Cevap: 1. c 2. b 3. d 4. a Açıklama:

  Bozunum türlerini ve özelliklerini listeler. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Kararsız hâldeki atom çekirdeklerinin tanecik veya elektromanyetik ışın yayarak kararlı hâle geçmesi olayına _________ denir.
  2. Radyoaktif madde, ışıma yapan _________ 'dir.
  3. Proton sayıları aynı fakat nötron sayıları farklı olan atomlara _________ atomlar denir.
  4. Her elementin birden fazla _________ elementi bulunur.
  5. Atomun çekirdeği, çeşitli yollarla ışıma yaparak _________ hâle geçebilir.
  6. Radyoaktif çekirdeğin ışıma yapması, atomun _________ ile ilgilidir.
  7. _________ olarak, radyoaktif ışıma veya radyasyon tanımlanır.
  8. Radyoaktif çekirdek, ışınım yoluyla _________ açığa çıkarır.
  9. Nükleer enerjinin ham maddesi olan uranyum, _________ görünümlü bir metaldir.
  10. 1 gram uranyum, yaklaşık _________ ton kömürün yanması sonucu açığa çıkan enerjiye eşit enerjiye sahiptir.

 32. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN FİZİK
  1. Comton ve De Broglie
  2. Fotoelektrik Olay
  3. Kuantum Fiziğine Giriş
  4. Özel Görelelik

Ayrıca 12. sınıf fizik dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* Göreli zaman kavramını anlama * Özel görelilik teorisinin zamanın doğasına ilişkin sonuçlarını kavrama Göreli zaman kavramını açıklayınız. Kazanım: Öğrenciler göreli zaman kavramını anlarlar.

Öğrenciler, fotoelektrik olayın tanımını öğrenecektir.

Öğrenciler, fotoelektrik olayın önemli sonuçlarını öğrenecektir.

Öğrenciler fotoelektrik olayın mekanizmasını anlayabilecektir.

Öğrenciler fotosellerin çalışma prensibini kavrayabilecektir.

Rutherford atom modelinin temel özelliklerini kavramak.

Milikan'ın yağ damlası deneyinin önemini anlamak

Öğrenciler, Franck-Hertz deneyinin amacını anlayabilecektir.

Öğrenciler, atomun fotonla uyarılması için gerekli şartları öğrenecektir. Modern atom teorisinin iki temel özelliğini açıklayınız. Erwin Schrödinger'in atom fiziğine katkılarını belirtiniz.

* Radyoaktivite kavramını açıklayabilme * Atom çekirdeğinin radyoaktif ışıma yapma nedenlerini kavrayabilme

* Nükleer santrallerde kullanılan uranyumun özelliklerini anlayabilme * Uranyumun zenginleştirilme ihtiyacını kavrayabilme

İyonlaştırıcı radyasyonun canlılar üzerindeki biyolojik etkilerini anlar.

Radyasyondan korunma yöntemlerini bilir.

1. Evrenin temel özelliklerini bilmek. 2. Newton'un evrensel çekim yasasını anlamak. 3. Fotosentez sürecini açıklamak. 4. Canlıların temel besin ihtiyaçlarını belirlemek. 5. İnsan vücudundaki en büyük organı tanımak. 6. Sesin yayılma özelliklerini anlamak. 7. Mıknatısların temel özelliklerini bilmek. 8. Yoğunluk kavramını açıklamak. 9. Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerini bilmek. 10. Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını ayırt etmek.

Radyoaktif bozunum türlerini ayırt etme becerisi geliştirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri