12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme

12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Bir cismin ağırlığının hissedilmemesi için ne yapılmalıdır?

  A) Cismin kütlesi artırılmalıdır.
  B) Cismin hızı artırılmalıdır.
  C) Cismin ivmesi artırılmalıdır.
  D) Cismin üzerine ters yönde bir kuvvet uygulanmalıdır.
  E) Cisim havada asılı olmalıdır.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bir cismin ağırlığını dengelemek ve hissedilmemesi için yer çekimi kuvvetine karşı ters yönde eşit büyüklükte bir kuvvet uygulanmalıdır. Bu, cismin serbest düşme hızını dengeleyecektir. 3. Asansörde asılı bir cismin ağırlığının hissedilmemesi nasıl sağlanır?

  A) Asansörün hızının artırılması gerekir.
  B) Asansörün hızının azaltılması gerekir.
  C) Asansörün hareketsiz kalması gerekir.
  D) Cismin üzerine ekstra ağırlık eklenmelidir.
  E) Cismin yer çekimi ivmesinin ters yönünde bir kuvvet uygulanmalıdır.

 4. Cevap: E Açıklama:

  Asansörde asılı bir cismin ağırlığının hissedilmemesi için yer çekimi ivmesinin ters yönünde eşit büyüklükte bir kuvvet uygulanmalıdır. Bu, cismin asılı kaldığı veya serbest düşme hızının sıfır olduğu bir duruma yol açar. 5. Kütle çekim potansiyel enerjisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Yüksek bir yere çıkan cismin potansiyel enerjisi azalır.
  B) Hızla hareket eden cismin potansiyel enerjisi yükselir.
  C) Potansiyel enerji cismin hareketiyle ilgili değildir.
  D) Potansiyel enerji, cismin kütlesi ile doğru orantılıdır.
  E) Potansiyel enerji, cismin yer çekimi ivmesi ile ters orantılıdır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kütle çekim potansiyel enerjisi, cismin yükseklik kazandıkça artar ve yüksek bir yere çıktıkça azalır. 7. Kütle çekim kuvveti ile ilgili doğru bir ifade hangisidir?

  A) Kütle çekim kuvveti, temas gerektirmez ve yalnızca cisimlerin kütlesine bağlıdır.
  B) Kütle çekim kuvveti, yalnızca cisimler temas ettiğinde etkili olan bir kuvvettir.
  C) Kütle çekim kuvveti, ısı ile iletilen bir kuvvettir.
  D) Kütle çekim kuvveti, yüzey sürtünmesi ile ilgilidir.
  E) Kütle çekim kuvveti, elektrik yüklerinin etkileşimi sonucu oluşan bir kuvvettir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap (A) seçeneğidir. Kütle çekim kuvveti, temas gerektirmez ve yalnızca cisimlerin kütlesine bağlıdır. 9. Newton, kütle çekim kuvvetini nasıl tanımlamıştır?

  A) İki cisim arasındaki kütle farkına göre.
  B) İki cismin temas etmesine bağlı olarak.
  C) Madde parçacıklarının kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı olarak.
  D) Yüzey sürtünmesinin etkisiyle.
  E) Cisimlerin şekillerine bağlı olarak.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap (C) seçeneğidir. Newton, kütle çekim kuvvetini "Madde parçacıklarının kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı olarak" tanımlamıştır. 11. Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin hareketini ne belirler?

  A) Elektrik yükleri.       B) Manyetik alanlar.      
  C) Kütle çekim kuvveti.    D) Yüzey sürtünmesi.      
  E) Termal iletkenlik.                                

 12. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap (C) seçeneğidir. Gezegenlerin hareketini kütle çekim kuvveti belirler. 13. Dünya yüzeyindeki her noktada yer çekimi ivmesi aynı mıdır? Neden?

  A) Evet, her noktada aynıdır çünkü Dünya homojen bir şekildedir.
  B) Hayır, her noktada farklıdır çünkü Dünya'nın yüzeyi eğri bir yapıya sahiptir.
  C) Evet, her noktada aynıdır çünkü Dünya'nın yüzeyi düz bir yapıya sahiptir.
  D) Hayır, her noktada farklıdır çünkü Dünya'nın manyetik alanı farklıdır.
  E) Evet, her noktada aynıdır çünkü Dünya'nın yüzeyi düz bir yapıya sahiptir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Dünya'nın yüzeyinde yer çekimi ivmesi her noktada yaklaşık olarak aynıdır çünkü Dünya, yaklaşık olarak homojen bir şekle sahiptir. Ancak bu değer deniz seviyesine yaklaşık olarak hesaplanır. 15. Dünya'nın kütlesi daha fazla olsaydı ağırlığınız bundan ne şekilde etkilenirdi? Açıklayınız.

  A) Ağırlığım azalırdı çünkü Dünya daha hafif olurdu.
  B) Ağırlığım azalırdı çünkü yer çekimi ivmesi azalırdı.
  C) Ağırlığım artardı çünkü Dünya daha büyük olurdu.
  D) Ağırlığım aynı kalırdı çünkü kütle değişmez.
  E) Ağırlığım artardı çünkü yer çekimi ivmesi artardı.

 16. Cevap: E Açıklama:

  Ağırlık, bir cismin kütlesi ile yer çekimi ivmesi çarpımıdır (W = m * g). Dünya'nın kütlesi artarsa, yer çekimi ivmesi de artacağı için ağırlık artar. 17. Gezegenin yüzeyinden kurtulmak için gereken minimum hız veya enerjiye ne ad verilir?

  A) Kütle çekim potansiyel enerjisi.
  B) Yüzey hızı.
  C) Hız potansiyeli.
  D) Kurtulma hızı.
  E) Eğik hız.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bir cismin gezegenin çekim alanından kurtulmak için gereken minimum hız veya enerjiye kurtulma hızı denir. 19. Bir uydu Dünya yörüngesinden ayrıldığında, bağlanma enerjisi ne yapar?

  A) Artar.
  B) Azalır.
  C) Aynı kalır.
  D) Hiçbir şey değişmez.
  E) Bilinmeyen bir etki gösterir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bir uydu gezegenin yörüngesinden ayrıldığında, bağlanma enerjisi azalır çünkü uydunun toplam enerjisi artar. 21. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in Güneş'in kütlesi ile olan ilişkisi nedir?

  A) Jüpiter, Güneş'in kütlesi kadar büyüktür.
  B) Jüpiter, Güneş'in kütlesi ile aynıdır.
  C) Jüpiter, Güneş'in kütlesi kadar küçüktür.
  D) Jüpiter, Güneş'in kütlesi ile karşılaştırılamaz.
  E) Jüpiter, Güneş'in kütlesinin yalnızca 1/1000'ine sahiptir.

 22. Cevap: E Açıklama:

  Jüpiter, Güneş'in kütlesinin yalnızca çok küçük bir yüzdesine sahiptir ve Güneş'ten çok daha küçüktür. 23. Güneş sisteminin en uzak gezegeni hangisidir?

  A) Dünya    B) Mars    C) Neptün    D) Jüpiter    E) Venüs    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Güneş sisteminin en uzak gezegeni Neptün'dür. Diğer gezegenlerden daha uzak bir yörünge üzerindedir. 25. Aşağıdakilerden hangisi bir cismin açısal momentumunu artırabilir?

  A) Cismin hızını azaltmak.
  B) Cismin kütle çekimini artırmak.
  C) Cismin dönme ekseni etrafındaki dağılımını değiştirmek.
  D) Cismin kütle çekimini azaltmak.
  E) Cismin şeklini değiştirmek.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bir cismin açısal momentumu, hem cismin kütle çekimini artırarak hem de cismin dönme ekseni etrafındaki dağılımını değiştirerek artırılabilir. Bu, korunma ilkesini dikkate alarak açısal hızı artırarak sağlanabilir. 27. Bir bisiklet tekerleği ve bir otomobil tekerleği, aynı çapta olsa da, bisiklet tekerleği daha hızlı döner. Bu durum, neden kaynaklanabilir?

  A) Bisiklet tekerleğinin kütle çekimi daha büyük olduğu için.
  B) Otomobil tekerleğinin daha fazla açısal momentumu olduğu için.
  C) Bisiklet tekerleğinin daha fazla sürtünmesi olduğu için.
  D) Otomobil tekerleği daha düzensiz bir şekilde döndüğü için.
  E) Bisiklet tekerleği daha düşük bir ağırlığa sahip olduğu için.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bisiklet tekerleği ve otomobil tekerleği aynı çapta olsa da, bisiklet tekerleğinin daha hızlı dönmesi, bisiklet tekerleğinin daha fazla açısal momentuma sahip olmasından kaynaklanır. 29. Bir uydu Dünya yörüngesinde dolaşırken, uydu hızını artırırsa ne olur? Bu değişiklik yörünge üzerinde hangi etkilere neden olabilir?


 30. Cevap: Uydu hızını artırdığında, uydu yörüngesindeki yükseklik azalır. Bu, uydu için daha düşük bir yörünge yüksekliği anlamına gelir. Daha düşük bir yörünge yüksekliği, uydu için daha yüksek hız anlamına gelir. Daha yüksek hızlı bir yörünge, uyduyu Dünya etrafında daha hızlı döndürür ve dolaşma süresini kısaltır. Bu, uydu için daha sık yörünge geçişlerine ve Dünya yüzeyini daha hızlı tarayabilme yeteneğine sahip olması anlamına gelir. Açıklama: 31. Bir çocuk, yere dik bir eksende duran 2 kg kütleli bir çubuğu 0.5 m uzunluğundaki bir çubuğun ucuna bağlar ve 2 m/s hızla döndürür. Bu sırada açısal momentumu ne kadardır?


 32. Cevap: Açısal Momentum, L = Iω formülü ile hesaplanır. Önce eylemsizlik momentini (I) hesaplayalım: I = (1/3) * m * r^2, burada m çubuğun kütlesi, r çubuğun uzunluğu. I = (1/3) * 2 kg * (0.5 m)^2 = 0.0833 kg⋅m^2. Daha sonra ω (açısal hız) hesaplanır: ω = V / r = 2 m/s / 0.5 m = 4 rad/s. En sonunda L = I * ω = 0.0833 kg⋅m^2 * 4 rad/s = 0.333 kg⋅m^2/s. Açıklama: 33. Bir kapı 0.8 m uzunluğunda bir menteşe etrafında dönüyor ve kapıya 50 N·m tork uygulanıyor. Kapının açısal hızını hesaplayın.


 34. Cevap: Kapının açısal hızını hesaplamak için Tork (τ) = Moment of Inertia (I) * Açısal Hız (ω) formülünü kullanabiliriz. Kapının Moment of Inertia'sı (I), kapının uzunluğuna ve yapısına bağlıdır ve verilmiyor. Tork = 50 N·m olarak verilmiştir. İlgili moment of inertia'yı (I) hesaplamamız gerekiyor. Daha sonra τ = I * ω denklemini kullanarak ω'yi hesaplayabiliriz. Açıklama: 35. Bir uydu Dünya'nın yüzeyinden 600 km yükseklikte dolaşıyor. Bu uydunun yer çekimi ivmesini hesaplayın.


 36. Cevap: Yer çekimi ivmesi (g) Dünya'nın yüzeyinden uzaklıkla orantılıdır. Yani, yüksekliği arttıkça yer çekimi azalır. İlgili formülü kullanarak hesaplayabilirsiniz. Açıklama: 37. Bir tekerlek 0.4 m yarıçapında dönüyor. Tekerleğin eylemsizlik momentini hesaplayın.


 38. Cevap: Tekerleğin eylemsizlik momenti, I = (1/2) * m * r^2 formülü ile hesaplanır. Burada m tekerleğin kütle ve r yarıçapıdır. Verileri kullanarak eylemsizlik momentini hesaplayabilirsiniz. Açıklama: 39. Bir kaykaycı yarım borudan aşağı kayarken neden hızı artmaz? Kaykaycının bu durumda hissettiği hangi kuvvetler vardır?


 40. Cevap: Bir kaykaycı yarım borudan aşağı kayarken, kaykaycının hızının artmamasının nedeni, yerçekimi kuvveti ile santrifüj kuvvetinin dengelenmesidir. Kaykaycı sürekli dairesel bir yörünge boyunca kayarken, bu iki kuvvet denge halindedir ve net hız değişimi olmaz. Açıklama: 41. Bir uzay aracı Dünya'dan Mars'a doğru hareket ederken hangi faktörler aracının gravitasyonel yolculuğunu etkiler?


 42. Cevap: Bir uzay aracı Dünya'dan Mars'a doğru hareket ederken hangi faktörler aracının gravitasyonel yolculuğunu etkiler?zay aracı Dünya'dan Mars'a doğru hareket ederken hangi faktörler aracının gravitasyonel yolculuğunu etkiler? Açıklama: 43. Bir buz pateni sporcusu dönme hareketi yaparken neden daha hızlı dönebilir? Açıklama yapın.


 44. Cevap: Buz pateni sporcusu dönme hareketi yaparken kollarını vücudu yakın tutarsa, açısal hızları artar. Bu, korunumlu açısal momentum prensibiyle açıklanabilir. Dönen cisimlerde açısal momentum korunur ve eğer açısal hız artarsa, dönme hareketi hızlanır. Açıklama: 45. Neden daha uzun bir anahtarı kullanarak somunu daha kolay çevirebilirsiniz? Açıklayınız.


 46. Cevap: Neden daha uzun bir anahtarı kullanarak somunu daha kolay çevirebilirsiniz? Açıklayınız. daha uzun bir anahtarı kullanarak somunu daha kolay çevirebilirsiniz? Açıklayınız. Açıklama: 47. Dünya'dan uzaklaştıkça yer çekimi azalır mı? Neden?


 48. Cevap: Evet, Dünya'dan uzaklaştıkça yer çekimi azalır. Çünkü yer çekimi, iki cismin kütleleri arasındaki çekim kuvveti ile ilgilidir ve bu kuvvet, iki cisim arasındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır. Dünya'dan uzaklaştıkça bu mesafe artar, bu da yer çekimi kuvvetinin azalmasına neden olur. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
  1. Açısal Momentum
  2. Dönerek Öteleme Hareketi
  3. Düzgün Çembersel Hareket
  4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları

Ayrıca 12.sınıf fizik dersi 1.dönem 1.değerelndirme soruları; müfredata uygun klasik, test ve cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Katılımcılar, kütle çekim kuvvetinin temel özelliklerini ve cisimler arasındaki etkileşimini anlarlar.

Katılımcılar, Newton'un kütle çekim kuvvetini nasıl tanımladığını anlarlar ve bu ilkeyin önemini kavrarlar.

Katılımcılar, Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin hareketini kütle çekim kuvveti ile ilişkilendirirler.

Katılımcılar, yer çekimi ivmesinin Dünya yüzeyinde neden neredeyse aynı olduğunu anlarlar.

Katılımcılar, bir cismin ağırlığının nasıl hesaplandığını ve Dünya'nın kütlesinin ağırlığa nasıl etki edeceğini anlarlar.

Katılımcılar, kurtulma hızının ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını anlarlar.

Katılımcılar, bağlanma enerjisinin ne olduğunu ve uyduların gezegenin yörüngesinden ayrılması durumunda nasıl değiştiğini anlarlar.

Katılımcılar, Güneş sistemindeki gezegenlerin kütlesel farklılıklarını ve Jüpiter'in önemli bir gezegen olduğunu anlarlar.

Katılımcılar, Güneş sistemi içindeki gezegenlerin sıralamalarını ve uzaklıklarını öğrenirler.

Açısal momentumun artırılması için dönme ekseni etrafındaki dağılımın değiştirilebileceğini anlama.

Açısal momentumun, tekerlek gibi cisimlerin dönme hızını etkilediğini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.