12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Budist inancının kurucusu kimdir?


 2. Cevap: Siddhartha Gautama Sakyamuni Açıklama:

  Siddhartha Gautama Sakyamuni, Budizm'in kurucusu ve Buda olarak da bilinir. 3. Budizm'in inanç sistemi hakkında bilgi veriniz.


 4. Cevap: Budizm'in inanç sistemi, "Tripitaka" olarak adlandırılır ve "Buda'ya sığınırım", "Dharma'ya sığınırım" ve "Sangha'ya sığınırım" ilkelerine dayanır. Açıklama:

  Tripitaka, Buda'nın öğretilerini içeren kutsal metinlerdir. Bu ilkeler, Budistlerin temel inançlarını ve ibadetlerini ifade eder. 5. Taoizm'in kurucusu kimdir?


 6. Cevap: Lao Tzu Açıklama:

  Taoizm'in kurucusu, MÖ 6. yüzyılda yaşamış Çinli filozof Lao Tzu'dur. 7. İslam'da mülkiyet kavramı hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: İslam'da mülkiyet, bir kişinin tasarruf edebildiği ve yararlanabildiği şeyleri ifade eder. Mülkiyet hakkı emeğe dayalıdır ve özel mülkiyete önem verilir. Açıklama:

  İslam, meşru yollarla kazanılan mülkiyetin korunmasına öncelik verir ancak başkalarına zarar verecek şekilde kullanılmasını da yasaklar. 9. İş kazalarının önlenmesi için işçi ve işverenin alması gereken önlemleri üç madde halinde belirtiniz.


 10. Cevap: * İşçinin Alması Gereken Önlemler: İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılma, tehlikeli durumlardan kaçınma, sağlığını koruma. * İşverenin Alması Gereken Önlemler: Güvenli çalışma ortamı sağlama, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma, iş kazalarının nedenlerini araştırma. Açıklama:

  İş kazalarının önlenmesi, işçi ve işveren iş birliği ile sağlanabilir. 11. Helal ve haram gıdalar konusunda temel ölçütler nelerdir?


 12. Cevap: - Temiz ve faydalı olanların yenebileceği - Zararlı ve pis olanların yasaklandığı - İsraftan sakınmak - Hayvansal gıdaların elde edilme yöntemlerine dikkat etmek Açıklama:

  Helal ve haram gıdaların belirlenmesinde, temizlik, fayda, zarar ve israf gibi temel ölçütler dikkate alınır. Hayvansal ürünlerin helalliği, hayvanların beslenmesi, kesimi ve sunumu gibi faktörlere bağlıdır. 13. Organ naklinin caiz görülmesi için gerekli şartları açıklayınız.


 14. Cevap: * Zaruretin olması * Naklin olumlu sonuç vereceği kanaatinin bulunması * Organı alınacak kişinin izninin olması * Hayatın kendisine bağlı organların canlıdan canlıya nakledilmemesi * Temel hayati fonksiyonları devre dışı bırakan organların nakledilmemesi Açıklama:

  Organ nakli, ancak tedavi amacıyla, zaruret hâlinde ve belirli şartlar dahilinde caiz görülür. Organ satışı kesinlikle yasaktır. 15. İslam'a göre intiharın hükmü nedir ve neden?


 16. Cevap: İntihar haramdır. Çünkü: * Canı korumak Allah'ın emridir. * İntihar, insanın kendisine verilen emanete hıyanettir. * İnsan, hayatına Allah'ın takdiri dışında son veremez. Açıklama:

  İntihar, insanın hem kendisine hem de başkalarına verdiği büyük bir zarardır. İslam, hayatın kutsallığına vurgu yapar ve intiharı şiddetle kınar. 17. Şirkin çeşitlerini yazınız.


 18. Cevap: * Allah'tan (c.c.) başkasına ibadet etmek * Allah'tan (c.c.) başkasına dua etmek ve medet ummak * Aracılarla Allah'a (c.c.) ulaşmaya çalışmak Açıklama:

  Şirk, Allah'a (c.c.) ortak koşmaktır. Bu ortak koşma, ibadet, dua ve aracılık gibi çeşitli şekillerde olabilir. 19. Şirkin insanlara öğüt verilmesinin amacını belirtiniz.


 20. Cevap: İnsanları Allah'a (c.c.) ortak koşmaktan sakındırmak ve doğru yola yönlendirmek. Açıklama:

  Allah (c.c.), insanları şirkin zararlarından korumak ve onları doğru yola yöneltmek için onlara bu gerçeği bildirmiştir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. İctihat etmekten korkmak caizdir.
  (.....) 2. Şüpheli meseleleri helal kabul etmek caizdir.
  (.....) 3. Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin helal olup olmadığına bakmak gerekir.
  (.....) 4. Domuzdan elde edilen katkı maddeleri helaldir.
  (.....) 5. Genetik değişikliğe uğramış hayvanların eti helaldir.
  (.....) 6. Bağımlılık yapan maddeler helaldır.
  (.....) 7. Alkollü araç kullanmak caizdir.
  (.....) 8. Sigara içmek haramdır.
  (.....) 9. Kumar oynamak caizdir.
  (.....) 10. Haram bir maddeyi satan kişi günah işlemez.

 22. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 23. Aşağıdaki sembolleri doğru eşleştirmeleriyle birleştirin:

  1. Ejderha
  2. Kaplumbağa
  3. Kaplan
  4. Fenghuang
  5. Yao ve Shun
  a) Çin imparatorunun asaletini temsil eder
  b) Bilgeliği ve uzun ömürlülüğü simgeler
  c) Gücü ve cesareti sembolize eder
  d) Erdemi ve güzelliği temsil eden mitolojik kuş
  e) Konfüçyüs'ün idealleştirdiği eski Çin kralları

 24. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e Açıklama:

  Konfüçyanizm'de ejderha imparatorun asaletini, kaplumbağa bilgeliği ve uzun ömürlülüğü, kaplan gücü ve cesareti, fenghuang erdemi ve güzelliği, Yao ve Shun ise Konfüçyüs'ün idealleştirdiği eski Çin krallarını temsil eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
  1. Ahiret
  2. Dinlerde Çevre Bilinci
  3. Dinlerin Benzer Özellikleri
  4. Küreselleşen Dünyada Dinlerarası İlişkiler
  5. Kutsal Kitap
  6. Peygamberlik
  7. Tanrı
  8. Yaşayan Dinlere Genel Bir Bakış

Ayrıca 12.sınıf DKAB 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Budist inancının kurucusunun adını öğrenir.

Budizm'in temel inanç sistemini anlamak.

Öğrenciler Taoizm'in kurucusunun kim olduğunu öğrenirler. 'İctihat' kavramını açıklayınız.

Öğrenciler, İslam'da mülkiyetin önemini ve korunmasını kavrarlar.

Öğrenciler, iş kazalarının önlenmesi için işçi ve işveren sorumluluklarını anlar ve iş güvenliğinin önemini kavrar.

Öğrenci, helal ve haram gıdalar konusundaki temel ölçütleri anlayabilir.

Öğrenciler, İslam'da organ naklinin caiz görülme şartlarını öğrenir.

Öğrenciler, intiharın İslam'a göre haram olduğunu ve nedenlerini öğrenir.

Öğrenciler, şirkin çeşitlerini öğrenerek, Allah'a (c.c.) ortak koşmaktan kaçınmanın önemini kavrarlar.

Öğrenciler, Allah'ın (c.c.) insanlara öğüt vermesindeki amacın, onları şirkin tehlikesinden korumak olduğunu anlarlar.

* İctihat etmenin önemi. * Şüpheli işlerden kaçınmanın fazileti. * Gıda maddelerinin helalliğine dikkat etmenin gerekliliği. * Domuz etinin haram olduğu. * Genetik değişikliğinin İslam'daki hükmü. * Bağımlılıkların sağlığa ve kişisel hayata verdiği zararlar. * Alkollü araç kullanmanın günah olduğu. * Sigara içmenin haram olduğuna dair deliller. * Kumarın haram olduğu. * Haram bir maddeyi satın alan veya satan kişinin de günah işlediği.

Öğrenciler, Konfüçyanizm'deki sembollerin anlamlarını anlayabilecekler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri