12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Budist rahiplerin saçlarını kazıtıp turuncu elbise giymelerinin nedenleri nelerdir?


 2. Cevap: Budist rahipler saçlarını kazıtır ve turuncu elbise giyerler çünkü: - Saçlarını kazıtmak, dünyevi bağlılıklardan kurtulmayı sembolize eder. - Turuncu elbiseler, Buda'nın giydiği renkten esinlenmiştir ve sadeliği ve bilgeliği temsil eder. Açıklama:

  Budist rahiplerin yaşam tarzı, Buda'nın öğretilerini uygulamayı ve aydınlanmayı hedeflemeyi amaçlar. 3. Budizm'de ibadetin temel ilkelerini belirtiniz.


 4. Cevap: Budizm'de ibadetin temel ilkeleri şunlardır: - Karma-tenasüh çemberinden kurtulmak - Buda'ya dua etmek ve ondan bir şeyler istemek - Tapınağa çiçek, tütsü vb. sunmak - Meditasyon ve dua yapmak Açıklama:

  Budist ibadeti, bireyin manevi yolculuğunda ilerlemesine ve Nirvana'ya ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlar. 5. İslam'da yasaklanmış mal edinme yolları nelerdir?


 6. Cevap: * Hırsızlık * Gasp * Yağma * Faiz * Kumar * Karaborsacılık Açıklama:

  İslam, emeksiz kazancı onaylamaz ve başkalarının haklarına tecavüz eden yollarla mal edinmeyi yasaklar. 7. Mülk edinme ve kulluk görevleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 8. Cevap: İslam, mal edinmenin bir amaç değil araç olması gerektiğini vurgular. Kişiler, mal hırsına kapılmamalı ve kulluk görevlerini ihmal etmemelidir. Açıklama:

  İslam, her şeyin maddiyatla ölçülmediğini ve ibadetlerin mülk edinme kaygısından daha öncelikli olduğunu belirtir. 9. Haram kılınan bitkisel gıdaları üç örnek vererek belirtiniz.


 10. Cevap: - Alkollü içkiler - Uyuşturucular - Zehirli maddeler Açıklama:

  İslamiyet, insan sağlığına zararlı olan ve bağımlılığa neden olan bitkisel maddeleri haram kılmıştır. Bu maddelerin tüketimi, bedensel ve ruhsal zararlara yol açmaktadır. 11. Sigara içmenin dinen hükmü nedir?


 12. Cevap: Tahrimen mekruhtur. Açıklama:

  Sigara içmek, çeşitli zararları nedeniyle yasak olan şeylere yakındır ve dinen büyük günah kabul edilir. 13. Haram maddelerin tedavi amaçlı kullanımının caiz görülme şartını açıklayınız.


 14. Cevap: Uzman bir doktorun, hayati tehlike arz eden bir hastalığın şifasının ancak bu maddeler olduğunu ve başka seçeneğin olmadığını bildirmesi hâlinde. Açıklama:

  İslam, hayatın korunmasını emreder, ancak hayati tehlike söz konusu olduğunda tedavi amaçlı haram maddelerin kullanımı caiz görülebilir. Ancak bu kullanım, doktor tavsiyesiyle ve istisnai durumlarda olmalıdır. 15. En'âm suresi 151 ve 152. ayetlerde geçen zarûrât-ı diniyye'den hangileri korunması emredilendir?


 16. Cevap: Can, mal, nesil, din Açıklama:

  Zarûrât-ı diniyye, dinin korunması için gerekli olan temel ilkelerdir. En'âm suresi 151 ve 152. ayetlerde canın, malın, neslin ve dinin korunması emredilmektedir. 17. Şirkin sonuçlarından üç tane örnek veriniz.


 18. Cevap: * Allah'ın (c.c.) gazabına uğramak * Cehennem azabı * Allah'ın (c.c.) rahmetinden ve cennetinden mahrum kalmak Açıklama:

  Şirk, Allah'ın (c.c.) en büyük günahlarından biridir ve ağır sonuçları vardır. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Hinduizm, Hint Yarımadası'nda ortaya çıkan en eski din sistemidir.
  2. "Hindu" ve "India" terimleri Sanskritçe "Sindhu" sözcüğünden türetilmiştir.
  3. Hinduizm'e göre dharma, Brahma tarafından önerilen bir kurtuluş yoludur.
  4. Hindistan'ın çoğunluk nüfusunu Hinduizm oluşturmaktadır.
  5. Hinduizm'de yalnızca tek bir tanrıya tapılır.
  6. Brahma, Hindu inancındaki yaratıcı tanrıdır.
  7. Vişnu, tanrıların yok edicisi olarak bilinir.
  8. Devi, dişi tanrısal bir varlıktır.
  9. Hinduizm'de kast sistemi dinî bir inanç meselesidir.
  10. Tenasüh, ruhun bu dünyada yeniden bedenlenmesi inancıdır.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (D/Y) 1. Taoizm, Lao Tzu tarafından kurulmuştur.
  (D/Y) 2. Tao, yaratıcı bir gücün adıdır.
  (D/Y) 3. "Wu wei", Tao'ya göre iş yapmamaktır.
  (D/Y) 4. Lao Tzu, iyi ve kötünün göreceli olduğuna inanıyordu.
  (D/Y) 5. Tao, isimsizdir ve kavranılamaz.
  (D/Y) 6. Taoizm'de "Te", Tao'nun gizli gücüdür.
  (D/Y) 7. Taoizm, dünya hayatında ölümsüzlüğü aramaz.
  (D/Y) 8. Lao Tzu, insanların acı çekmesinin nedeninin yaptıkları olduğunu düşünüyordu.
  (D/Y) 9. Taoizm'in sembolü, yin ve yang'dır.
  (D/Y) 10. Taoizm, yalnızca Asya'da yaygın bir dindir.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  * Tao, yaratıcı bir gücün adı değil, evrenin yaratıcı prensibidir. * "Wu wei", iş yapmamaktan çok, dünya nizamına uyarak hareket etmeyi ifade eder. * Taoizm, dünya hayatında ölümsüzlüğü arayan bir dindir. * Taoizm'in sembolü, yin ve yang değildir, Taijitu'dur. * Taoizm, dünya çapında milyonlarca inananı olan yaygın bir dindir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İslam'da beş temel gaye vardır.
  2. (.....) Akıl, korunması gereken beş temel gayeden biridir.
  3. (.....) Zarûriyyât, dinin temel ilkeleridir.
  4. (.....) İctihat, dini meselelerin çözümünde kullanılır.
  5. (.....) Müçtehid, ictihat yapabilmek için Arapça bilmelidir.
  6. (.....) Kur'an ve sünnet, ictihadın temel kaynaklarıdır.
  7. (.....) İslam alimleri, icmaya aykırı hüküm veremezler.
  8. (.....) Din, ictihadın amacıdır.
  9. (.....) İctihat, sadece dini konularla ilgilidir.
  10. (.....) İcma, bir asırda müctehidlerin bir meselede aynı görüşte olmalarıdır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
  1. Ahiret
  2. Dinlerde Çevre Bilinci
  3. Dinlerin Benzer Özellikleri
  4. Küreselleşen Dünyada Dinlerarası İlişkiler
  5. Kutsal Kitap
  6. Peygamberlik
  7. Tanrı
  8. Yaşayan Dinlere Genel Bir Bakış

Ayrıca 12.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Budizm'in sembolizmini ve rahiplerin rolünü anlamak.

Öğrenciler, mal edinmede etik dışı yolların İslam'da nasıl görüldüğünü öğrenirler.

Öğrenciler, İslam'da maddiyat ile maneviyat arasındaki dengeyi anlarlar.

Öğrenci, haram kılınan bitkisel gıdaları tanıyabilir.

Sigara içmenin dini açıdan caiz olmadığını öğrenmek.

Öğrenciler, hayati tehlike hâlinde haram maddelerin tedavi amaçlı kullanımının caiz görülebileceğini öğrenir.

Öğrenciler, İslam dininin temel ilkelerinin neler olduğunu ve korunması gereken değerleri öğrenecektir.

Öğrenciler, şirkin ciddi sonuçlarını kavrayarak, Allah'a (c.c.) ortak koşmaktan kaçınırlar.

* Hinduizm'in tarihi ve coğrafyası hakkında bilgi edinmek. * Hinduizm'in temel inançlarını anlamak. * Hinduizm'de tanrısal varlıkların önemini kavramak. * Kast sisteminin Hinduizm'deki önemini öğrenmek. * Tenasüh inancı ve Nirvana kavramını anlamak.

* Taoizm'in temel inançlarını ve kavramlarını öğrenmek * Taoizm'in Lao Tzu tarafından kurulduğunu anlamak * Tao'nun evrenin temel ilkesi olduğunu kavramak * Taoizm'in iyi ve kötünün göreceliği ve dünya hayatındaki acı ve ıstırabın nedeni hakkındaki öğretilerini incelemek * Taoizm'in ölümsüzlük arayışı ve dünya nizamına uyum sağlama konusundaki vurgularını anlamak * Taoizm'in sembollerinin ve yaygınlığının farkında olmak

* İslam'ın beş temel gayesini bilmek. * Müçtehidin ictihat yapabilmesi için gerekli şartları öğrenmek. * İctihadın temel kaynaklarını tanımak. * İctihadın amacını ve sınırlarını anlamak. * İslam alimlerinin hüküm verirken uyması gereken ölçütleri öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri