2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02)

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) CEVAPLARI

 1. Dini meselelerin çözümünde temel ilke ve yöntemlerden biri olan "icma" kavramı nedir?

  A) Kişisel yargı        B) Toplumsal yargı    C) Dini birlik
  D) İbadet yöntemi    E) Yaratılış inancı

 2. Cevap: B Açıklama: B) Toplumsal yargı: İcma, dini meselelerin çözümünde kullanılan bir toplumsal yargı yöntemidir. İcma, herhangi bir toplumun dini anlayışlarını ve yorumlarını ortak bir kabule dayandırmak için birlikte oluşturulan kararlara gösterilen saygı ve iyimser önerilerden oluşur. C) Dini birlik: İcma, dinlerin toplumlar arasında paylaşılan dini inançların birleşmesiyle elde edilen ortak anlayış anlamına gelir. İcma, çoğunlukla İslam dini uygulamalarının etkilenmekte olduğu bir topluma

 3. Dini meselelerin çözümünde temel ilke ve yöntemlerden biri olan "urf" kavramı nedir?

  A) Toplumsal yargı      B) Kişisel yargı       
  C) Adil olma            D) Adaletli olma       
  E) İstisnai durumlar   

 4. Cevap: A Açıklama: A) Urf, İslami medeniyetin önemli bir ilkesi ve çözüm yöntemi olarak kabul edilir. Dini hukuk alanında, toplumun uyguladığı hakim kuralların ve geleneklerin ahlaki anlayışa uygun olarak değer yargılarına dayalı olarak tanımlanmasıdır. B) Urf, çatışmalarda taraflar arasındaki kişisel görüşleri ve müzakere sürecinin sonucunda ortaya çıkan geçici bir çözümdür. Geçerliliği tarafların anlaşmasından kaynaklanır ve davranış kalıplarının hangi koşullara göre değişebile

 5. Hucurât Suresi 10. ayetteki "inandığınızda birbirinizin kalbine kin ve düşmanlık koymayın" ifadesi hangi ahlaki değeri vurgular?

  A) Adaleti    B) Merhameti    C) İyiliği    D) Hoşgörüyü    E) Sabrı

 6. Cevap: D Açıklama: Cevap: Bu ifade, ahlaki değer olarak hoşgörüyü vurgular. Hoşgörünün, insanlar arasındaki kargaşadan, çatışmadan ve huzursuzluktan kaçınmayı sağladığına inanılır. Böylece, insanlar arasında dostluk, dayanışma ve uyumla iyi geçinmeyi sağlamada, ikili ilişkilerdeki saygı ve anlayışı güçlendirmektedir. Ayrıca, hoşgörü kişilerin birbirlerine karşı kalplerinde kin ve düşmanlık beslememesini de desteklemektedir.

 7. Alevilik-Bektaşilik'te cem ayini nedir?

  A) İslam'ın beş şartını yerine getirme ayini
  B) İnsanın Tanrı ile birleştiği bir ayin
  C) Cenaze töreni
  D) Aşure ayini
  E) Ramazan ayında yapılan iftar yemeği

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda Alevilik-Bektaşilik'te "cem ayini"nin ne olduğu sorulmaktadır. Doğru cevap seçeneği "B) İnsanın Tanrı ile birleştiği bir ayin"dir. Cem ayini, Alevi-Bektaşi topluluğunun en önemli ibadetlerinden biridir ve topluluk üyelerinin Tanrı ile birleştiği, dualar ettiği ve semah döndüğü bir ayindir. 9. Alevilik-Bektaşilik'te "yol" neyi ifade eder?

  A) İnanç sisteminin temel ilkelerini    B) İbadetleri ve ritüelleri            
  C) Sosyal birliği ve dayanışmayı        D) İnsanın Tanrı'ya ulaşma sürecini    
  E) Kurumsal yapıyı                     

 10. Cevap: D Açıklama:

  Alevilik-Bektaşilik'te "yol", insanın Tanrı'ya ulaşma sürecini ifade eder ve bu süreçte inanç sistemi, ibadetler, ritüeller, sosyal birlik ve dayanışma gibi unsurlar da yer alır. Bu yol, kişinin manevi gelişimini sağlayan ve bir arınma süreci olarak da görülebilir. 11. Nakşibendi tarikatının kurucusu kimdir?

  A) Hacı Bayram Veli           B) Ahmet Yesevi              
  C) Bahaeddin Naqshband        D) Mevlana Celaleddin Rumi   
  E) Şeyh Bedrettin            

 12. Cevap: C Açıklama:

  Nakşibendi tarikatının kurucusu Bahaeddin Naqshband'dır ve tarikatın temel öğretisi "Allah'ı her zaman ve her yerde hatırlama" üzerine kuruludur. Bu tarikat, özellikle Orta Asya'da ve Anadolu'da yaygın olarak takip edilir. 13. Mevlevilikte öğretilen "Aşk" kavramı, aşağıdaki unsurlardan hangisiyle ilişkilidir?

  A) Manevi bir bağlantı    B) Maddi zenginlik       
  C) Siyasi güç             D) Sınıf ayrımı          
  E) Biyolojik bağlantı    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Mevlevilikte öğretilen "Aşk" kavramı manevi bir bağlantıyla ilişkilidir ve tasavvuf felsefesinde merkezi bir konumdadır. Aşk, Allah'a ulaşmanın en yüksek ve saf formu olarak görülür. Ayrıca Mevlevilikte sema ayinleriyle birlikte "Aşk" kavramı sembolik bir şekilde ifade edilir. 15. Kadirilik, hangi mezhebe bağlı bir tarikattır?

  A) Şafii    B) Hanefi    C) Hanbeli    D) Maliki    E) Hiçbiri

 16. Cevap: B Açıklama:

  Kadirilik, Hanefi mezhebine bağlı bir tarikattır. Kadirilik, 12. yüzyılda Türkistan'da doğmuş ve Anadolu'ya yayılmış bir tarikattır. Kadirilik'in kurucusu olan Kadir Geylani, Hanefi mezhebinin görüşlerine bağlıydı ve tarikatın prensipleri de Hanefi mezhebinin öğretilerine dayanmaktadır. 17. Rifai Tarikatı'nda en çok önem verilen ibadet hangisidir?

  A) Namaz    B) Oruç    C) Zikir    D) Hac    E) Sadaka

 18. Cevap: C Açıklama:

  Rifai Tarikatı'nda en çok önem verilen ibadet zikirdir. Bu tarikatta zikir, Allah'ın isimleri ve sıfatlarının tekrarlanması yoluyla yapılan bir ibadet olarak öne çıkar ve manevi bir birlikteliğin sağlanmasına katkıda bulunur. Zikir, diğer ibadetlerle birlikte yapılır ve Rifai Tarikatı'nda önemli bir yer tutar. 19. Yesevi tarikatında "İhsan" kavramı neyi ifade eder?

  A) Allah'a yakın olmak ve O'nu sevmek.
  B) Tanrı'ya karşı borçlu olunan ibadetleri yapmak.
  C) Dini kurallara tamamen uymak.
  D) Kendini her şeye adayan bir tarzda yaşamak.
  E) Günah işlememek ve ibadet etmek.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Yesevi tarikatı, İslam tasavvufunun bir dalıdır ve İhsan kavramı, Allah'a yakın olmak ve O'nu sevmek anlamını taşır. Bu, tarikatın en temel prensiplerinden biridir ve manevi bir hedef olarak kabul edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Detayları

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
  1. Ahiret
  2. Dinlerde Çevre Bilinci
  3. Dinlerin Benzer Özellikleri
  4. Küreselleşen Dünyada Dinlerarası İlişkiler
  5. Kutsal Kitap
  6. Peygamberlik
  7. Tanrı
  8. Yaşayan Dinlere Genel Bir Bakış

Ayrıca

Alevi-Bektaşi topluluğunun ibadetlerinden biri olan cem ayini hakkında bilgi sahibi olma becerisi.

Bu soruyla ilgili kazanım, dinler ve inanç sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

İslam dünyasında tasavvuf ve tarikat kültürünü anlamaktır.

Mevlevilikte öğretilen "Aşk" kavramının manevi bir bağlantıyla ilişkili olduğunu ve Allah'a ulaşmanın en yüksek formu olarak kabul edildiğini anlamak.

Tarikat ve mezhepler hakkında bilgi sahibi olma.

Rifai Tarikatı'nda en önemli ibadet zikirdir ve Allah'ın isimleri ve sıfatları tekrarlanarak yapılır.

Yesevi tarikatında İhsan kavramı, Allah'a yakın olmayı ve O'nu sevmeyi ifade eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Testi İstatistikleri

Bu sınav 12 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 33 kere doğru, 57 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri