2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06)

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) CEVAPLARI

 1. Mevlevilikte yapılan zikirlerin amacı nedir?

  A) Hafıza geliştirmek
  B) Ruhsal derinleşme ve Allah'a yakınlaşma
  C) Kendini savunmak
  D) Eğlenmek
  E) Dini bilgi edinmek

 2. Cevap: B Açıklama:

  Mevlevilikte yapılan zikirlerin amacı, ruhsal derinleşme ve Allah'a yakınlaşmadır. Bu zikirler, kişinin nefsinin arındırılmasını ve Allah'a daha yakın olmasını sağlayan manevi bir uygulamadır. Mevlevi geleneğinde zikir, semazenlerin dönerek yaptığı bir ritüeldir ve sema törenleriyle tanınır. 3. Kadirilikte tasavvufi görüşlerin anlatıldığı kitaplara ne ad verilir?

  A) Hadis    B) Fıkıh    C) Kıssa    D) Menakıp    E) Hiçbiri

 4. Cevap: D Açıklama:

  Kadirilikte tasavvufi görüşlerin anlatıldığı kitaplara "menakıp" adı verilir. Menakıp, tasavvufi öğretiler ve söylemler üzerine yazılmış eserlerdir ve genellikle tasavvufi şahsiyetlerin hayatlarından örnekler içerir. Bu eserlerdeki hikayeler ve örnekler, okuyuculara tasavvufi anlayışı pekiştirmeyi amaçlar. 5. Rifailikte "nefs terbiyesi" ne anlam gelmektedir?

  A) Kişinin kendini tanıması ve kontrol etmesi
  B) Kişinin başka insanların nefsine müdahale etmesi
  C) Kişinin sadece maddi dünya ile ilgilenmesi
  D) Kişinin hiçbir şekilde nefsine müdahale etmemesi
  E) Kişinin sadece ibadetlere odaklanması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Soru, "Rifailikte 'nefs terbiyesi' ne anlam gelmektedir?" şeklindeki bir sorudur ve cevabı seçenek A'dır. Nefs terbiyesi, kişinin kendi iç dünyasını tanıması, kontrol etmesi ve olgunlaştırması anlamına gelir. Bu terbiye süreci, insanın kötü düşüncelerinden, davranışlarından ve arzularından arınarak daha iyi bir insan olmasını amaçlar. 7. Yesevilikte "Mürşid" ne anlama gelir?

  A) Tarikat lideri veya öğretmeni.
  B) Tanrı'ya yakın olan herkes. 
  C) İslam'ın öncüleri.
  D) Tanrı'nın seçtiği özel insanlar
  E) Yesevilikteki kutsal mekanlar.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Yesevilikte "Mürşid", tarikat lideri veya öğretmeni anlamına gelir ve takipçilerine manevi rehberlik eder. Mürşid, Yesevi tarikatının önemli bir kavramıdır ve takipçilerinin manevi yolculuklarında kendilerine rehberlik etmekle sorumludur. 9. Tasavvufi düşüncenin en önemli öğelerinden biri olan "marifetullah" kavramı ne anlama gelmektedir?

  A) Allah'ı bilmek
  B) Allah'ı sevmek
  C) Allah'ın güzelliklerini görmek
  D) Allah'ın işlerine vakıf olmak
  E) Allah'a yakınlık hissetmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  Tasavvufi düşüncenin en önemli öğelerinden biri olan "marifetullah" kavramı, Allah'ı tanımak, bilmek, anlamak ve ona yakınlık hissetmek anlamlarını taşır. Bu kavramın öğrenilmesi ve yaşanması, tasavvufi bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Marifetullah, tasavvufi yolculukta önemli bir hedef olarak kabul edilir ve insanın Allah'a yaklaşmasını sağlayan bir araç olarak görülür. 11. İslam'a göre mal ve mülkle ilgili en hayırlı tutum hangisidir?

  A) Zenginlik peşinde koşmak
  B) Yoksulluğa razı olmak
  C) Malı paylaşmak ve yardımlaşmak
  D) Sadece kendi ihtiyacını karşılamak
  E) Malı cimrilikle biriktirmek

 12. Cevap: C Açıklama:

  İslam, malı ihtiyacı olanlarla paylaşmayı, yardımlaşmayı ve cimrilikten kaçınmayı teşvik eder. 13. Organ nakli konusunda İslam'ın genel ilkesi nedir?

  A) Hayatı korumayı önceliklendirmek
  B) Ölüye saygı göstermek
  C) Kişinin rızasını almamak
  D) Organın değerli olmasına bakmak
  E) Her organı nakletmek mümkün değildir

 14. Cevap: A Açıklama: 15. Ötenazi, İslam hukukunda nasıl değerlendirilir?

  A) Haram    B) Caiz    C) Mekruh    D) Mubah    E) Farz    

 16. Cevap: A Açıklama: 17. En'âm suresi hangi konulara ağırlık verir?

  A) Hz. Muhammed'in peygamberliği ve kıyamet
  B) İnsanların sorumlulukları ve ahlaki ilkeler
  C) Hz. Musa ve Firavun kıssası
  D) Tevbe ve istiğfarın önemi
  E) Yahudilerin Mekke'den çıkarılması

 18. Cevap: B Açıklama:

  Sure, Allah'ın birliği, Hz. Muhammed'in peygamberliği, insanların sorumlulukları ve ahlaki ilkeler gibi konulara ağırlık verir. 19. En'âm suresi 151. ayete göre, aşağıdakilerden hangisi canın korunmasıyla ilgili bir emirdir?

  A) Malın korunması               B) Aile hukukunun gözetilmesi   
  C) Çocukların öldürülmemesi      D) Aklın kullanılması           
  E) Neslin korunması                                              

 20. Cevap: C Açıklama:

  Ayet, "...Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin..." diye emretmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Detayları

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
  1. Ahiret
  2. Dinlerde Çevre Bilinci
  3. Dinlerin Benzer Özellikleri
  4. Küreselleşen Dünyada Dinlerarası İlişkiler
  5. Kutsal Kitap
  6. Peygamberlik
  7. Tanrı
  8. Yaşayan Dinlere Genel Bir Bakış

Ayrıca

Mevlevilikte yapılan zikirlerin amacını açıklamak.

Kadirilikte kullanılan terimlerin anlamlarını öğrenmek.

Rifailikte nefs terbiyesi, kişinin kendi iç dünyasını tanıması, kontrol etmesi ve olgunlaştırması anlamına gelir.

Yesevi tarikatındaki mürşid kavramını anlamak.

Marifetullah kavramı sayesinde insan, Allah'ı daha iyi tanıyarak ona yakınlaşma yolunda adımlar atabilir.

İslam'ın mallara ve mülklere ilişkin öğretilerini kavramak

Öğrencilerin En'âm suresinin temel konusunu anlamalarını sağlamak.

İslam'ın canın korunmasına verdiği değeri anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri