12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Polonya'daki "Kirleten Öder" ilkesine dayalı Çevre Finansman Kurumu'nun çevresel sorunları çözmek için uyguladığı yöntemler nelerdir?


 2. Cevap: * Çevresel yatırımlar için kredi sağlamak * Para cezalarını çevresel faaliyetler için yeniden kullanmak * Çevre konusunda farkındalık yaratmak için ekoloji eğitimine finansman sağlamak Açıklama:

  Bu yöntemler, çevreyi bilinçsizce kullananları cezalandırırken aynı zamanda çevresel yatırımları teşvik etmekte ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmaktadır. 3. Cezayir'deki Tlemcen Model Ormanı projesinin desteklediği çevresel ve ekonomik hedefleri yazınız.


 4. Cevap: * Sürdürülebilir orman yönetimi * Biyoçeşitlilik koruması * Yerel geçim kaynaklarının desteklenmesi * Kadın istihdamı Açıklama:

  Bu hedefler, çevre koruma, ekonomik kalkınma ve sosyal sorumluluğun bir arada ele alındığı bütüncül bir yaklaşımı yansıtmaktadır. 5. Keşifler Çağı'nda Avrupa'dan doğuya doğru gerçekleştirilen ticaret yollarından üç tanesini belirtiniz.


 6. Cevap: - İpek Yolu - Baharat Yolu - Bakır Yolu Açıklama:

  Keşifler Çağı'ndan önce Asya ülkelerinden Avrupa'ya ipekli kumaş, değerli taşlar, kâğıt, porselen ve baharat gibi ürünler kara ve deniz yoluyla taşınmaktaydı. 7. Dünya'nın etrafını dolaşmayı başaran ilk denizcinin adı ve milliyetini yazınız.


 8. Cevap: Sebastian del Cano (İspanyol) Açıklama:

  Ferdinand Magellan, 1519 yılında İspanya'dan yola çıkarak Dünya'nın etrafını dolaşmaya çalışmış ancak yolculuk sırasında hayatını kaybetmiştir. Seferi ikinci kaptan olan Sebastian del Cano tamamlamıştır. 9. Türkiye'nin Orta Doğu'da üstlendiği rol nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Türkiye, Orta Doğu'da istikrar adına bölge ülkelerine destek vermekte, terörle mücadele etmekte ve bölgesel iş birliğini geliştirmeye çalışmaktadır. Açıklama:

  Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolü, bölge istikrarının korunması ve terör tehdidinin azaltılması açısından önemlidir. 11. Türkiye'nin jeopolitik konumunun küresel ekonomideki dönüşümlere nasıl yansıdığını üç örnekle açıklayınız.


 12. Cevap: 1. İpek Yolu'nun yeniden canlanması, Türkiye'yi Asya ve Avrupa arasındaki bir ticaret merkezi haline getirmektedir. 2. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Türkiye'yi Hazar Denizi petrolünün Avrupa'ya taşınmasında önemli bir oyuncu yapmaktadır. 3. Türkiye'deki yeni ulaşım yatırımları, ülkenin bölgesel ve küresel ticarette önemli bir merkez olmasını sağlamaktadır. Açıklama:

  Türkiye'nin jeopolitik konumu, küresel ekonomideki Asya'nın yükselişine ve yeni ticaret rotalarının açılmasına bağlı olarak değişmektedir. 13. İnovasyon nedir ve ekonomik büyümede nasıl bir etkisi vardır?


 14. Cevap: İnovasyon, bilginin ürün, hizmet ve sistemlere dönüştürülmesidir. Ekonomik büyümeye hareketlilik kazandırır, istihdam artışını, sürdürülebilir büyümeyi ve yaşam standartlarının yükselmesini destekler. Açıklama:

  İnovasyon, yeni fikirlerin uygulamaya konmasıyla ekonomileri canlandırır ve rekabet gücünü artırır. 15. Girişimciliğin ülke ekonomilerine katkıları nelerdir?


 16. Cevap: Girişimcilik, dışa bağımlılığın azalmasını, üretime dayalı sürdürülebilir bir yapının kurulmasını destekler. Bilim, sanat, eğitim, sağlık gibi alanlarda doğrudan veya dolaylı etkileri vardır. Açıklama:

  Girişimcilik, ülkelerin kendi kaynaklarını kullanmalarını ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerini sağlar. 17. Türkiye'nin coğrafi konumunun enerji koridoru olarak önemini açıklayınız.


 18. Cevap: Türkiye'nin coğrafi konumunun enerji koridoru olarak önemini açıklayınız.ye'nin coğrafi konumunun enerji koridoru olarak önemini açıklayınız. Açıklama:

  Türkiye'nin coğrafi konumunun enerji koridoru olarak önemini açıklayınız. Cevap: Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Hazar Havzası ve Avrupa kıtası arasında yer almaktadır. Bu konum, petrol ve doğal gaz üretim bölgeleriyle tüketim bölgelerini birbirine bağlar ve Türkiye'ye enerji taşımacılığında stratejik bir rol verir.in coğrafi konumunun enerji koridoru olarak önemini açıklayınız. Cevap: Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Hazar Havzası ve Avrupa kıtası arasında yer almaktadır. Bu konum, petrol ve doğal gaz üretim bölgeleriyle tüketim bölgelerini birbirine bağlar ve Türkiye'ye enerji taşımacılığında stratejik bir rol verir. 19. Türkiye'de yer alan önemli petrol ve doğal gaz boru hatlarının üç örneğini veriniz.


 20. Cevap: Türkiye'de yer alan önemli petrol ve doğal gaz boru hatlarının üç örneğini veriniz.ye'de yer alan önemli petrol ve doğal gaz boru hatlarının üç örneğini veriniz. Açıklama:

  Türkiye'de yer alan önemli petrol ve doğal gaz boru hatlarının üç örneğini veriniz. Cevap: * Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı * Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) * Türk Akıme yer alan önemli petrol ve doğal gaz boru hatlarının üç örneğini veriniz. Cevap: * Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı * Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) * Türk Akım 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Türkiye'nin konumu bölgesel ve küresel ölçekte jeopolitik öneme sahiptir.
  2. (.....) Türkiye, kara, hava, deniz, demir yolu ve boru hatları taşımacılığında avantajlı bir konumdadır.
  3. (.....) İstanbul Havalimanı Türkiye'nin stratejik önemini artıracaktır.
  4. (.....) 1915 Çanakkale, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri transit ticareti geliştirecektir.
  5. (.....) Demir İpek Yolu güzergâhı İpek Yolu'nu canlandıracaktır.
  6. (.....) Türkiye, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı sayesinde petrolün Avrupa'ya taşınmasında kilit rol oynamaktadır.
  7. (.....) Türkiye'nin boğazlara sahip olması jeopolitiğini önemli kılar.
  8. (.....) Küresel ekonomide Asya ekonomilerinin payı artmaktadır.
  9. (.....) Batı Asya limanları ticaret hacmi karşısında yetersiz kalmıştır.
  10. (.....) Avrasya ve Karadeniz Bölgesi'nin kara ve demir yolları küresel ekonomide önem kazanmıştır.

 22. Cevap: 1. Doğru 2. Doğru 3. Doğru 4. Doğru 5. Doğru 6. Doğru 7. Doğru 8. Doğru 9. Doğru 10. Doğru Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Türk kültürü, dünyanın en eski kültürlerinden biridir.
  2. (.....) Türk kültürünün temeli Orta Asya'dır.
  3. (.....) Türkler, Balkanlara kadar geniş bir alana yayılmıştır.
  4. (.....) Türk alfabesi, Latin alfabesinden türemiştir.
  5. (.....) Türk kültürü komşu kültürlerden etkilenmiştir.
  6. (.....) Türkler, yerleşik hayata geçtikten sonra daha nitelikli eserler vermiştir.
  7. (.....) Türkistan, Kafkasya ve Balkanlar Türk kültürünün yayıldığı bölgelerdir.
  8. (.....) TÜRKSOY, Türk dünyasının UNESCO'su olarak nitelendirilir.
  9. (.....) Nevruz, Türk dünyası kimliği taşıyan anlamlı bir gündür.
  10. (.....) Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması, Türk kültürünü tanıtmayı amaçlar.

 24. Cevap: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz. 1. (.....) Türk kültürü, dünyanın en eski kültürlerinden biridir. 2. (.....) Türk kültürünün temeli Orta Asya'dır. 3. (.....) Türkler, Balkanlara kadar geniş bir alana yayılmıştır. 4. (.....) Türk alfabesi, Latin alfabesinden türemiştir. 5. (.....) Türk kültürü komşu kültürlerden etkilenmiştir. 6. (.....) Türkler, yerleşik hayata geçtikten sonra daha nitelikli eserler vermiştir. 7. (.....) Türkistan, Kafkasya ve Balkanlar Türk kültürünün yayıldığı bölgelerdir. 8. (.....) TÜRKSOY, Türk dünyasının UNESCO'su olarak nitelendirilir. 9. (.....) Nevruz, Türk dünyası kimliği taşıyan anlamlı bir gündür. 10. (.....) Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması, Türk kültürünü tanıtmayı amaçlar.da verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz. 1. (.....) Türk kültürü, dünyanın en eski kültürlerinden biridir. 2. (.....) Türk kültürünün temeli Orta Asya'dır. 3. (.....) Türkler, Balkanlara kadar geniş bir alana yayılmıştır. 4. (.....) Türk alfabesi, Latin alfabesinden türemiştir. 5. (.....) Türk kültürü komşu kültürlerden etkilenmiştir. 6. (.....) Türkler, yerleşik hayata geçtikten sonra daha nitelikli eserler vermiştir. 7. (.....) Türkistan, Kafkasya ve Balkanlar Türk kültürünün yayıldığı bölgelerdir. 8. (.....) TÜRKSOY, Türk dünyasının UNESCO'su olarak nitelendirilir. 9. (.....) Nevruz, Türk dünyası kimliği taşıyan anlamlı bir gündür. 10. (.....) Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması, Türk kültürünü tanıtmayı amaçlar. Açıklama:

  Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz. 1. (.....) Türk kültürü, dünyanın en eski kültürlerinden biridir. 2. (.....) Türk kültürünün temeli Orta Asya'dır. 3. (.....) Türkler, Balkanlara kadar geniş bir alana yayılmıştır. 4. (.....) Türk alfabesi, Latin alfabesinden türemiştir. 5. (.....) Türk kültürü komşu kültürlerden etkilenmiştir. 6. (.....) Türkler, yerleşik hayata geçtikten sonra daha nitelikli eserler vermiştir. 7. (.....) Türkistan, Kafkasya ve Balkanlar Türk kültürünün yayıldığı bölgelerdir. 8. (.....) TÜRKSOY, Türk dünyasının UNESCO'su olarak nitelendirilir. 9. (.....) Nevruz, Türk dünyası kimliği taşıyan anlamlı bir gündür. 10. (.....) Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması, Türk kültürünü tanıtmayı amaçlar. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Derilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz. 1. (.....) Türk kültürü, dünyanın en eski kültürlerinden biridir. 2. (.....) Türk kültürünün temeli Orta Asya'dır. 3. (.....) Türkler, Balkanlara kadar geniş bir alana yayılmıştır. 4. (.....) Türk alfabesi, Latin alfabesinden türemiştir. 5. (.....) Türk kültürü komşu kültürlerden etkilenmiştir. 6. (.....) Türkler, yerleşik hayata geçtikten sonra daha nitelikli eserler vermiştir. 7. (.....) Türkistan, Kafkasya ve Balkanlar Türk kültürünün yayıldığı bölgelerdir. 8. (.....) TÜRKSOY, Türk dünyasının UNESCO'su olarak nitelendirilir. 9. (.....) Nevruz, Türk dünyası kimliği taşıyan anlamlı bir gündür. 10. (.....) Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması, Türk kültürünü tanıtmayı amaçlar. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. DYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ VE DOĞAL KAYNAK POTANSİYELLERİ
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
  2. KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ

Ayrıca 12.sınıf coğrafya dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, "Kirleten Öder" ilkesinin çevresel sorunları çözmede nasıl uygulandığını ve bunun çevre ve ekonomi üzerindeki etkilerini anlarlar.

Öğrenciler, sürdürülebilir kalkınma projelerinin çevre, ekonomi ve toplum üzerindeki çok yönlü etkilerini takdir ederler.

Öğrenciler, Keşifler Çağı öncesinde gerçekleştirilen ticaret yollarının farkına varırlar.

Öğrenciler, Dünya'nın etrafını dolaşan ilk denizcinin kim olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, Türkiye'nin Orta Doğu'daki aktif rolünü ve bölgeye yaptığı katkıları anlayacaktır.

Öğrenciler, Türkiye'nin küresel ekonomideki değişen rolünü ve jeopolitik konumunun önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler, inovasyonun tanımını ve ekonomik büyümeye katkısını anlayacaklardır.

Öğrenciler, girişimciliğin ülke ekonomilerine olan faydalarını kavrayacaktır.

Öğrenciler, Türkiye'nin enerji koridoru olarak oynadığı önemli rolü anlayacaklar.

Öğrenciler, Türkiye'nin enerji altyapısı hakkında bilgi sahibi olacaklar.

* Türkiye'nin jeopolitik konumunun küresel ekonomideki dönüşümleri nasıl etkilediğini anlamayı sağlar. * Türkiye'nin ulaşım altyapısının küresel ticaretteki rolünü kavramayı kolaylaştırır. * Küresel ekonomideki değişimlerin Türkiye'nin stratejik önemini nasıl artırdığını açıklar.

* Türk kültürünün tarihçesi ve yayılımı hakkında bilgi sahibi olmak. * Türk alfabesi ve kültürünün komşu kültürlerle etkileşimi hakkında bilgi edinmek. * Türk kültürünün yerleşik hayata geçtikten sonraki gelişim sürecini anlamak. * Türk kültür havzası ve kültür ortaklığına sahip bölgeleri tanımak. * TÜRKSOY'un Türk kültürünün korunması ve tanıtılmasındaki rolünü kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.