12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Kökün olgunlaşma bölgesinde görülen temel yapıları listeleyiniz.


 2. Cevap: * Epidermis * Temel doku * Endodermis * Merkezî silindir (ksilem ve floem) Açıklama:

  Kökün olgunlaşma bölgesi, farklılaşmış hücreleri içerir. En dıştaki epidermis tabakası bitkiyi korurken, en içteki merkezi silindir su ve besin maddelerinin taşınmasından sorumludur. Temel doku, merkezi silindir ile epidermis arasında bulunur ve depolama ve destek işlevleri görür. Endodermis, merkezî silindir ile temel doku arasında bulunur ve suyun kök içine girişini düzenler. 3. Cossus cossus larvalarının bitki gövdelerinde ilerledikleri sırada zarar verdikleri doku ve tabakaları sırasıyla belirtiniz.


 4. Cevap: Epidermis, korteks, endodermis, ksilem Açıklama:

  Cossus cossus larvaları, bitki gövdesinde dıştan içeriye doğru ilerlerken sırasıyla epidermis, korteks, endodermis, ksilem dokularına zarar verirler. 5. Bitkilerin dışarıdan aldığı inorganik maddelerden üç tanesini örneklerle veriniz.


 6. Cevap: Su, karbon dioksit ve nitrat Açıklama:

  Bitkiler su ve karbon dioksidi fotosentez için kullanır. Nitrat ise protein sentezi için önemli bir azot kaynağıdır. 7. Sınırlayıcı faktör nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Sınırlayıcı faktör, bir organizmanın büyüme ve gelişmesini sınırlayan çevresel bir faktördür. Bu faktör, organizmanın optimum büyümesini ve gelişimini engelleyen, en düşük seviyede bulunan veya en yetersiz olan kaynaktır. Açıklama:

  Sınırlayıcı faktörler, bir ekosistemdeki diğer kaynaklar bol olsa bile, organizmanın büyümesini sınırlar. Justus von Liebig'in fıçı örneğinde olduğu gibi, en kısa tahta, yani en eksik kaynak, organizmanın büyümesini sınırlar. 9. Tohum çimlenmesinde gerekli çevresel faktörler nelerdir?


 10. Cevap: Uygun sıcaklık, yeterli su ve oksijen Açıklama:

  Çimlenme için gerekli çevresel faktörler uygun sıcaklık, yeterli su ve oksijendir. Sıcaklık, enzimlerin çalışma hızını etkilerken, su tohum kabuğunun çatlaması ve enzimlerin çalışabilmesi için gereklidir. Oksijen ise embriyonun metabolik aktiviteleri için gereklidir. 11. Tembel hayvanların vücut sıcaklığının düşük olması ile ilgili olarak enerji kullanımı hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Tembel hayvanların vücut sıcaklığının düşük olması, vücut ısısını korumak için daha az enerji harcamalarına neden olur. Açıklama:

  Vücut sıcaklığını korumak için gereken enerji miktarı, vücut sıcaklığı ile birlikte artar. Tembel hayvanlar, düşük vücut sıcaklığı sayesinde enerjilerini daha verimli bir şekilde kullanabilirler. 13. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar (Calvin Döngüsü) nedir? Açıklayınız.


 14. Cevap: Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar, fotosentezin ışığa bağlı reaksiyonlarında üretilen ATP ve NADPH'ın hidrojenlerini kullanarak karbondioksit (CO₂) moleküllerini şekere (glikoz) indirgediği fotosentezin ikinci aşamasıdır. Açıklama:

  Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar, kloroplastın stromasında meydana gelir ve karanlıkta gerçekleşebilir. Bu reaksiyonlar, CO₂'yi glikoza dönüştürmek için ATP ve NADPH'ın enerjisini kullanır. Bunlar, fotosentezde bitkiler tarafından kullanılan glikozun temel yapı taşları olan fosfogliseraldehit (PGAL) molekülleri üretir. 15. Işığın fotosentez üzerindeki etkilerini gözlemlemek için yapılan deneyin amacı nedir?


 16. Cevap: Işığın fotosentez hızını nasıl etkilediğini belirlemek. Açıklama:

  Deney, ışığın varlığının fotosentez üzerindeki etkisini gözlemlemek amacıyla tasarlanmıştır. 17. Laktik asit fermantasyonu nedir?


 18. Cevap: Glikoliz sonucu oluşan piruvatın enzimler kullanarak laktik aside dönüşmesi. Açıklama:

  Glikolizden sonra oluşan piruvatlar, ortamdaki NADH+H+ moleküllerinin hidrojenlerini alır ve laktik asit moleküllerine dönüşür. 19. Fermantasyonun günlük hayattaki uygulamalarından üç tane örnek veriniz.


 20. Cevap: Ekmek, yoğurt, sirke. Açıklama:

  Fermantasyon, gıda üretiminde ve korunmasında yaygın olarak kullanılır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Oksijenli solunumda glikoliz sonucu oluşan piruvat, CO2 ve H2O gibi inorganik maddelere kadar parçalanır.
  2. (.....) Oksijensiz solunumda elde edilen enerji miktarı oksijenli solunumdan fazladır.
  3. (.....) Oksijensiz solunumda ETS'de son elektron alıcısı genellikle bir inorganik moleküldür.
  4. (.....) Fermantasyon, oksijensiz ortamda gerçekleşen bir süreçtir.
  5. (.....) Oksijenli solunumda ETS, elektron taşıyarak ATP sentezinde rol oynar.
  6. (.....) Anaerobik solunumda final elektron alıcısı O2 dışında bir maddedir.
  7. (.....) Oksijensiz solunumda krebs döngüsü gerçekleşmez.
  8. (.....) Fermantasyon sonucu CO2 ve H2O üretilir.
  9. (.....) Denitrifikasyon işlemi, atmosferdeki azot dengesini bozar.
  10. (.....) Oksijenli solunum enzim kontrolünde gerçekleşir ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Oksijenli solunumda piruvat, oksijen varlığında CO2 ve H2O'ya kadar parçalanır. 2. Oksijensiz solunumda oksijen kullanılmadığından daha az enerji elde edilir. 3. Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı, O2 yerine nitrat gibi inorganik maddelerdir. 4. Fermantasyon, oksijen yokluğunda gerçekleşir. 5. ETS'de elektronların taşınması sırasında açığa çıkan enerji, oksijenli solunumda ATP sentezinde kullanılır. 6. Anaerobik solunumda ETS'de son elektron alıcısı, O2 değil başka bir maddedir. 7. Krebs döngüsü, oksijenli solunumda gerçekleşen bir evredir. 8. Fermantasyon sonucu CO2 ve H2O üretilir, piruvat tamamen parçalanmaz. 9. Denitrifikasyon, atmosferdeki azot dengesini korur. 10. Oksijenli solunum enzim kontrolünde gerçekleşir ve sıcaklık değişimlerinden etkilenir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hücrelerde fermantasyon olayları glikoliz ile başlar.
  2. (.....) Fermantasyon sonucu oluşan ürünler probiyotik açısından zengindir.
  3. (.....) Etil alkol fermantasyonunda piruvattan önce asetaldehit oluşur.
  4. (.....) Laktik asit fermantasyonunda son ürün evresinde karbondioksit çıkar.
  5. (.....) Bira mayası, oksijensiz ortamda etil alkol fermantasyonu yapar.
  6. (.....) Kas hücreleri oksijen yetersizliğinde laktik asit fermantasyonu gerçekleştirir.
  7. (.....) Laktik asit fermantasyonu sonucunda glikoz tamamen parçalanır.
  8. (.....) Yoğurt üretimi, laktik asit fermantasyonuna örnektir.
  9. (.....) Fermente besinlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinir.
  10. (.....) Laktik asit, kas yorgunluğuna neden olur.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  * Fermantasyon, glikolizin devamıdır. * Fermantasyon ürünleri bağırsak sağlığı için faydalıdır. * Etil alkol fermantasyonunda asetaldehit, piruvattan oluşur. * Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit oluşmaz. * Bira mayası, oksijensiz ortamda da solunum yapabilir. * Kas hücreleri, oksijen yetersizliğinde laktik asit fermantasyonu yaparak enerji üretir. * Laktik asit fermantasyonunda glikoz kısmen parçalanır. * Yoğurt üretimi, laktik asit fermantasyonunun bir uygulamasıdır. * Fermente besinler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. * Laktik asit, kas yorgunluğuna değil, uyarıcı etkiye neden olur. 25. Eşleştirmeleri yapın

  a. Ksilem
  b. Floem
  c. Korteks
  d. Periskl
  e. Epidermis
  f. Endodermis
  g. Öz bölgesi
  h. Kambiyum
  ı. Merkezî silindir
  i. İletim demeti
  1. Su taşıyan doku
  2. Topraktan alınan besinleri ileten doku
  3. Bitki kökünün en dış tabakası
  4. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlayan dokunun altındaki yapı
  5. Parankima hücrelerinden oluşmuş tabakadır
  6. Su ve minerallerin iletim dokusuna seçici geçişini sağlayan yapı
  7. Tek çenekli bitkilerde öz bölgesinin etrafında yer alan doku
  8. Enine kalınlaşmayı sağlayan yapı
  9. Bitki kökündeki en önemli iletim dokusu
  10. Tek çenekli bitkilerde gövde içinde dağınık bulunan yapılar

 26. Cevap: 1. a 2. b 3. e 4. d 5. c 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. i Açıklama:

  Bu eşleştirme, bitki kökü ve gövdesinde bulunan dokuları ve yapıları tanımayı amaçlamaktadır. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramları doldurunuz.

  1. Bitkilerin suya doğru yönelim göstermesine .......... denir.
  2. Bitki gövdelerinde yer çekimine ters yönde görülen ........... hareketine negatif geotropizma denir.
  3. Bir bitkinin yaralanma durumunda gösterdiği yönelim hareketine ........... denir.
  4. Bitki hücrelerindeki turgor basıncındaki değişimler sonrasında gerçekleşen nasti hareketlerine ........... denir.
  5. Bitkinin uzun gün koşullarında çiçeklenmesine ........... fotoperiyot denir.
  6. Bitkilerin mevsimsel olayları saptamak için kullandığı çevresel uyarı ........... 'dır.
  7. Bitki köklerinin toprakta bulunan zararlı maddelerin bulunduğu bölgenin ters yönüne büyüyerek uzaklaşmasına ........... kemotropizma denir.
  8. Bitkilerin dokunmaya karşı verdiği tepkilere ........... denir.
  9. Bitki hareketlerinin hormon etkisiyle gerçekleşen türüne ........... denir.
  10. Işığın neden olduğu nasti hareketlerine ........... denir.

 28. Cevap: 1. Hidrotropizma 2. Geotropizma 3. Travmatropizma 4. Nastin 5. Uzun gün 6. Gün uzunluğu 7. Negatif kemotropizma 8. Haptotropizma 9. Tropizma 10. Fotonasti Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KOMÜNİTE VE POPULASYON EKOLOJİSİ
  1. Komünite Ekolojisi
  2. Popülasyon Ekolojisi

Ayrıca 12.sınıf biyoloji dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde müfredata uygun hazırlanmıştır

* Kökün temel yapılarını tanımlayabilme

Öğrenciler, Cossus cossus larvalarının bitki gövdelerinde ilerledikleri sırada zarar verdikleri doku ve tabakaların sırasını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, bitkilerin yaşamlarını sürdürmek için dışarıdan aldıkları inorganik maddeleri tanıyabilirler.

Öğrenciler, sınırlayıcı faktörlerin organizmaların büyümesini ve gelişimini nasıl etkilediğini anlayacaklardır.

Öğrenciler, tohum çimlenmesinde etkili olan çevresel faktörleri tanıyabilir.

Canlıların enerji ihtiyaçlarının çevresel faktörlerden etkilendiğini anlamak.

* Fotosentezin ikinci aşamasını anlamayı sağlar. * Işıktan Bağımsız Reaksiyonların işlevini öğrenmeyi sağlar. * Biyolojik süreçlerdeki enerji dönüşümlerini kavramayı sağlar.

Öğrenciler, ışığın fotosentez süreci üzerindeki rolünü anlayacaklardır.

Öğrenciler laktik asit fermantasyonunun tanımını ve biyokimyasal sürecini anlayacaklardır.

Öğrenciler fermantasyonun insan hayatındaki pratik uygulamalarını öğreneceklerdir.

* Fermantasyon sürecinin anlaşılması * Fermantasyonun endüstriyel uygulamalarının bilinmesi * Fermantasyon ürünlerinin sağlığa faydalarının öğrenilmesi * Laktik asit fermantasyonunun kas fizyolojisindeki rolünün kavranması * Fermente besinlerin öneminin vurgulanması

* Bitki kökü ve gövdesinin dokularını ve yapıları belirleyebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.