12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Çevresel Değişimin Ana Nedenleri Hakkında Bilgi Veriniz.


 2. Cevap: * İklim değişikliği * Ormanların yok edilmesi * Aşırı nüfus artışı * Kirlilik Açıklama:

  Bu nedenler, doğal çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratarak değişim ve bozulmalara yol açmaktadır. 3. Çevre Konusunda Uluslararası İşbirliğinin Önündeki Engelleri Yazınız.


 4. Cevap: * Egemenlik endişeleri * Ekonomik çıkarlar * Kültürel farklılıklar Açıklama:

  Bu engeller, ülkelerin çevresel sorunları birlikte çözmek için işbirliği yapmasını zorlaştırmaktadır. 5. Ortak dünya mirası kapsamındaki varlıkları korumak için yapılan uluslararası anlaşmanın adını belirtiniz.


 6. Cevap: UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşme Açıklama:

  Bu sözleşme, evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla oluşturulmuştur. 7. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde hangi tür ögeler yer almaktadır?


 8. Cevap: Kültürel, doğal ve karma Açıklama:

  Kültürel ögeler tarihi yapılar, anıtlar ve kentsel alanları içerirken, doğal ögeler dağlar, ormanlar ve göller gibi doğal alanları kapsar. Karma ögeler ise hem kültürel hem de doğal özelliklere sahiptir. 9. Türkiye'nin Orta Doğu'daki coğrafi konumunun bölgesel etkilerini açıklayınız.


 10. Cevap: Türkiye, Orta Doğu'nun kuzeydoğusunda yer alır ve stratejik konumu nedeniyle bölgesel bir güç merkezi konumundadır. Bu konum, Türkiye'ye Orta Doğu'daki siyasi ve ekonomik gelişmeler üzerinde önemli bir etki gücü verir. Açıklama:

  Türkiye'nin Orta Doğu'daki konumu, bölgedeki petrol kaynaklarına erişim, enerji koridorlarının kontrolü ve bölgesel istikrarın sağlanması gibi konularda söz sahibi olmasını sağlar. 11. Türkiye'nin Kafkasya politikasının ana hedeflerini belirtiniz.


 12. Cevap: Türkiye'nin Kafkasya politikasının ana hedefleri şunlardır: * Bölge ülkeleri ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek * Bölgesel iş birliğini, istikrarı ve güvenliği desteklemek * Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının güvenli bir şekilde Türkiye'ye ulaştırılmasını sağlamak Açıklama:

  Türkiye'nin Kafkasya politikası, bölgedeki istikrarı sağlamak, enerji güvenliğini arttırmak ve bölgesel iş birliğini teşvik etmek gibi temel hedeflere dayanmaktadır. 13. Dijital oyunların COVID-19 pandemisi sürecinde insanların yaşam tarzı üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 14. Cevap: - Evde geçirilen sürenin artmasıyla dijital oyunlar daha popüler hale geldi. - Sosyal etkileşimin kısıtlanması nedeniyle oyunlar, insanların bağlantı kurmasına yardımcı oldu. - Eğlence ve stres atma fırsatları sağladı. Açıklama:

  Pandemi sırasında, insanlar sosyal ve fiziksel aktivitelerden uzaklaşmak zorunda kaldılar ve dijital oyunlar bu boşluğu doldurdu. 15. Türk dijital oyunlarının ilerleyen süreçte ülkeye sunabileceği üç katkıyı yazınız.


 16. Cevap: - Ekonomik Gelişim: Oyun endüstrisi istihdam yaratacak ve döviz getirecektir. - Kültürel Etki: Türk oyunları, Türk kültürünün tanıtımına ve küresel alanda tanınmasına yardımcı olacaktır. - Eğitim ve Beceri Gelişimi: Oyunlar, problem çözme, yaratıcılık ve dijital becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Açıklama:

  Türk dijital oyunları, ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında ülkeye önemli faydalar sağlayabilir. 17. Etiyopya'nın başlıca ihracat kalemlerini üç tane örnek vererek yazınız.


 18. Cevap: Kahve, deri ürünleri, yağlı tohumlar Açıklama:

  Bu ürünler, Etiyopya'nın ekonomisi için hayati önem taşır. 19. Almanya'nın nüfus artış hızının düşüklüğünün nedenlerine dair açıklama yapınız.


 20. Cevap: Düşük doğum oranları, göçün azalması, yaşam süresinin uzaması Açıklama:

  Almanya'da nüfus artış hızı düşüktür, çünkü insanlar daha az çocuk sahibi olmakta, daha uzun yaşamakta ve göçmenler daha az gelmektedir. 21. Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yaşanan çatışmaların nedenleri nelerdir?


 22. Cevap: * Ülkeler arasındaki sınıraşan sular sorunu * Baraj ve sulama tesislerinin inşaatı * Su miktarının azalması endişesi Açıklama:

  Fırat ve Dicle nehirleri, Türkiye, Suriye ve Irak arasında paylaşılmakta olup, ülkeler nehirlerin üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda projeler yürütmektedir. Bu durum, su miktarının azalması endişesine yol açarak çatışmalara neden olmaktadır. 23. Hakkaniyete Uygun Kullanım görüşünü açıklayınız.


 24. Cevap: Hakkaniyete Uygun Kullanım görüşüne göre, kıyıdaş devletlerin sınıraşan suları kullanma hakkına sahip olduğu ancak bu kullanımın makul olması, aşağı kıyıdaş devletlere zarar vermemesi ve hakkaniyet ilkesine aykırı olmaması gerektiği savunulmaktadır. Açıklama:

  Bu görüş, kıyıdaş devletlerin suları eşit olarak paylaşması gerektiği anlamına gelmeyip, her devletin kendi topraklarındaki suyu hakkaniyetle kullanma hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirlerindeki su varlığının paylaşımına dair tutumu, hakkaniyete uygun kullanım hukuksal görüşüne daha uygundur.
  (.....) 2. Irak ve Suriye'nin Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki talepleri adildir.
  (.....) 3. Türkiye, 1987'de Suriye ile imzaladığı protokolle, Fırat Nehri'nden Suriye'ye 500 m3/s su vermeyi taahhüt etmiştir.
  (.....) 4. Suriye ve Irak, Fırat Nehri'nden aldıkları suyu %42'si Suriye, %58'i Irak'ın kullanımında paylaşmıştır.
  (.....) 5. Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde barajlar inşa etmesi, komşu ülkelerde su miktarının azalması endişesine neden olmuştur.
  (.....) 6. Sınıraşan sular, farklı ülkeler arasında sınır oluşturan veya paylaşılan suları ifade eder.
  (.....) 7. Her kıyıdaş devlet, kendi topraklarında akan sınıraşan suyu kullanma hakkına sahiptir.
  (.....) 8. Sınıraşan suların kullanımı, makul ölçülerde olmalı ve aşağı kıyıdaş devletlere önemli zararlar vermemelidir.
  (.....) 9. Fırat ve Dicle nehirlerindeki su potansiyeline yönelik talepler, kıyıdaş ülkeler arasında su paylaşımı konusunda anlaşmazlıklara yol açabilir.
  (.....) 10. Türkiye, Suriye ve Irak, Fırat ve Dicle nehirlerinin suyunu kullanma konusunda iş birliği içindedirler.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Manovo-Gounda Sf Floris Ulusal Parkı
  b. Bamiyan Vadisi
  c. Orta Çağ'da Avrupa'da bilim ve kültür alanında yaşanan gelişmeler
  d. Ümit Burnu'nun keşfedilmesi
  e. Amerika kıtasının keşfi
  f. Macellan Boğazı
  g. Kristof Kolomb'un Atlas Okyanusu seferi
  h. Portekiz ve İspanya arasındaki anlaşma
  ı. Coğrafi keşifler
  i. Sömürgecilik
  1. Afganistan'da bulunan dev Buda heykelleriyle ünlü
  2. Orta Afrika savanlarında yer alan ve zengin flora-faunasıyla öne çıkan
  3. Dünyanın etrafını dolaşmayı kanıtlayan sefer
  4. Amerika'nın keşfine yol açan İspanyol denizci
  5. Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu'daki ticaret yollarını önemsizleştiren
  6. Güney Amerika kıtasında yer alan önemli boğaz
  7. Asya'dan Avrupa'ya bilimsel bilgi taşınmasını sağlayan
  8. Atlas Okyanusu'nu doğusunu Portekizlilere, batısını İspanyollara bırakan
  9. Avrupa ülkelerinin ham madde ihtiyacını karşılayan faaliyetler
  10. Avrupa'nın ekonomik güç kazanmasında önemli rol oynayan

 28. Cevap: 1. b 2. a 3. f 4. g 5. d 6. f 7. c 8. h 9. i 10. i Açıklama:

  Metin, Orta Çağ'dan Keşifler Çağı'na kadar coğrafi keşiflerin neden olduğu jeopolitik değişiklikleri anlatmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ VE DOĞAL KAYNAK POTANSİYELLERİ
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
  2. KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ

Ayrıca 12.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

* Çevresel değişimin temel nedenlerini anlama * Çevresel sorunların kaynaklarını belirleme

* Uluslararası işbirliğinin önündeki zorlukları belirleme * Çevre korumada işbirliğinin önemini kavrama

Öğrenci, dünya mirası korunmasına yönelik uluslararası iş birliklerini anlayabilir.

Öğrenci, dünya mirası ögelerinin çeşitliliğini kavrayabilir.

Öğrenciler, Türkiye'nin Orta Doğu'daki jeopolitik önemini kavrar.

Öğrenciler, Türkiye'nin Kafkasya'daki stratejik çıkarlarını ve politikalarını anlar.

Öğrenciler, dijital oyunların toplum üzerindeki etkisini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Türk dijital oyun endüstrisinin potansiyelini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Etiyopya'nın ihracat ürünlerini öğrenecektir.

Öğrenciler, nüfus artış hızının düşüklüğüne katkıda bulunan faktörleri anlayacaktır.

Öğrenciler, sınıraşan sular konusunda yaşanan çatışmaların nedenlerini anlayabilecekler.

Öğrenciler, sınıraşan suların paylaşımıyla ilgili farklı hukuki görüşleri anlayabilecekler.

* Sınıraşan sular kavramının anlaşılması. * Fırat ve Dicle nehirlerinin su paylaşımıyla ilgili hukuksal görüşlerin öğrenilmesi. * Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirleri konusundaki tutumunun belirlenmesi. * Irak ve Suriye'nin su taleplerinin adil olup olmadığının değerlendirilmesi. * Fırat ve Dicle nehirlerindeki su potansiyeline yönelik taleplerin gelecekteki sorunları belirlenmesi.

* Coğrafi keşiflerin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olunması * Tarihi olaylar arasındaki bağlantılar kurulması * Eşleştirme becerisinin geliştirilmesi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.