12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 CEVAPLARI

 1. II. Dünya Savaşı'nın kültürel gelişmelere etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Savaş, kültürel gelişmeleri hızlandırmıştır.
  B) Savaş, kültürel gelişmeleri yavaşlatmıştır.
  C) Savaş, kültürel gelişmeleri durdurmuştur.
  D) Savaş, kültürel gelişmeleri olumsuz etkilemiştir.
  E) Savaş, kültürel gelişmeleri olumlu etkilemiştir.

 2. Cevap: C Açıklama:

  II. Dünya Savaşı, kültürel gelişmeleri yavaşlatmıştır. Savaşın yıkımları ve insan kayıpları, insanların kültürel etkinliklere olan ilgisini azaltmıştır. Ayrıca, savaşın propaganda çalışmaları, insanların kültürel değerlerini sorgulamasına neden olmuştur. 3. II. Dünya Savaşı'nın uluslararası örgütlere etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Savaş, uluslararası örgütlerin kurulmasına neden olmuştur.
  B) Savaş, uluslararası örgütlerin güçlenmesine neden olmuştur.
  C) Savaş, uluslararası örgütlerin zayıflamasına neden olmuştur.
  D) Savaş, uluslararası örgütlerin dağılmasına neden olmuştur.
  E) Savaş, uluslararası örgütlerin etkisiz kalmasına neden olmuştur.

 4. Cevap: B Açıklama:

  II. Dünya Savaşı, uluslararası örgütlerin güçlenmesine neden olmuştur. Savaşın yıkımları ve insan kayıpları, insanların uluslararası işbirliğinin önemini daha iyi anlamasına neden olmuştur. Bu durum, uluslararası örgütlerin kurulmasına ve güçlenmesine zemin hazırlamıştır. 5. II. Dünya Savaşı sırasında geliştirilen ve savaşın gidişatını önemli ölçüde etkileyen askerî teknolojilerden biri hangisidir?

  A) Radar               B) Nükleer silahlar   
  C) Bilgisayarlar       D) Tanklar            
  E) Uçaklar                                   

 6. Cevap: B Açıklama:

  Nükleer silahlar, II. Dünya Savaşı'nın en önemli askerî teknolojik gelişmeleri arasında yer alır. Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan atom bombaları, savaşın gidişatını değiştiren ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan yıkıcı bir etkiye sahipti. 7. II. Dünya Savaşı sırasında sinemada yaşanan önemli gelişmelerden biri hangisidir?

  A) Ulusal okulların ortaya çıkışı
  B) Savaş karşıtı filmlerin çekilmesi
  C) Yeni gerçekçilik akımının başlaması
  D) Asya ve Latin Amerika sinemalarının doğması
  E) Hepsi

 8. Cevap: E Açıklama:

  II. Dünya Savaşı'nda sinemada yaşanan en önemli gelişmelerden biri, ulusal okulların ortaya çıkışıdır. Bu okullar, özellikle ulusal bilincin uyandığı, bağımsızlığını kazanan ülkelerde kurulmuştur. Bu okullar, kendi ülkelerinin kültürünü ve tarihini yansıtan filmler üretmişlerdir. 9. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa'da kültürel yaşamda yaşanan önemli gelişmelerden biri hangisidir?

  A) Politik liberalizmin güçlenmesi
  B) Kitle iletişiminde ilerleme
  C) Amerika'dan yapılan ithalatın artması
  D) Geleneksel sınırlamaların gevşemesi
  E) Tümü

 10. Cevap: E Açıklama:

  II. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa'da kültürel yaşamda yaşanan en önemli gelişmelerden biri, kitle iletişiminde ilerlemedir. Televizyonun yaygınlaşması, kültürel ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Bu durum, Batı Avrupa'da kültürel çeşitliliğin artmasına neden olmuştur. 11. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da ortaya çıkan yeni gerçekçilik akımının en önemli temsilcisi kimdir?

  A) Jean Paul Sartre      B) Akira Kurosawa       
  C) Roberto Rossellini    D) Vittorio De Sica     
  E) Ingmar Bergman                                

 12. Cevap: C Açıklama:

  Yeni gerçekçilik akımının en önemli temsilcilerinden biri olan Roberto Rossellini, savaşın yıkıntılarını ve insan dramını gerçekçi bir şekilde yansıtan filmler çekmiştir. Bu filmler arasında Roma, Açık Şehir (1945) ve Germania, Anno Zero (1948) sayılabilir. 13. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika stratejileri nelerdir?

  A) Tarafsızlık
  B) Savaşa katılma
  C) Müttefiklerden yana tavır almak
  D) Mihver Devletler'den yana tavır almak
  E) Savaşın gidişatına göre tavır almak

 14. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda savaşa katılmamıştır. Ancak, savaşın gidişatına göre tavır almıştır. 1939-1942 yılları arasında Mihver Devletler'e yakın dururken, 1943-1945 yılları arasında Müttefik Devletler'e yakın durmuştur. 15. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika stratejilerinin temel amacı nedir?

  A) Ülkenin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak
  B) Ülkenin ekonomik çıkarlarını korumak
  C) Ülkenin siyasi prestijini korumak
  D) Ülkenin askeri gücünü korumak
  E) Hepsi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Türkiye, I. Dünya Savaşı'nda topraklarının bir kısmını kaybetmiştir. Bu nedenle, II. Dünya Savaşı'nda ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak en temel amacı olmuştur. 17. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika stratejileri ne gibi sonuçlar doğurmuştur?

  A) Ülkenin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumasını sağlamıştır.
  B) Ülkenin ekonomisi bozulmuştur.
  C) Ülkenin siyasi prestijini azalmıştır.
  D) Ülkenin askeri gücünü azalmıştır.
  E) Ülkenin kültürel değerlerini zayıflamıştır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda savaşa katılmayarak ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumuştur. Bu, Türkiye'nin dış politikasında önemli bir kazanım olmuştur. 19. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika stratejileri, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu nasıl etkilemiştir?

  A) Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmiştir.
  B) Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu zayıflatmıştır.
  C) Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu değiştirmemiştir.
  D) Hiçbiri
  E) Hepsi

 20. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda savaşa katılmayarak tarafsızlığını korumuştur. Bu, Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığını artırmış ve konumunu güçlendirmiştir. 21. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin ekonomisi aşağıdakilerden hangi yönden olumsuz etkilenmiştir?

  A) İhracat artışı
  B) Dış ticaret hacminin genişlemesi
  C) Sanayi üretiminin artması
  D) Tarım üretiminin düşmesi
  E) Borçlanma ihtiyacının azalması

 22. Cevap: D Açıklama:

  II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin ihracatı azaldı. Savaşan ülkeler Türkiye'ye yaptıkları ihracatları durdurmak zorunda kaldı. Bunun yanında Almanya 1941'de Yunanistan ve Oniki Ada'ya yerleşip Ege Denizi'ni mayınlayınca İstanbul ve İzmir limanları dış ticarete kapandı. Dış ticaretin kesintiye uğraması ithalat ve ihracatı durgunlaştırdı. Bu durum, tarım üretimini olumsuz etkiledi. 23. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi yaygınlaşmıştır?

  A) Faşizm           B) Komünizm        
  C) Milliyetçilik    D) Liberalizm      
  E) Sosyalizm                           

 24. Cevap: C Açıklama:

  II. Dünya Savaşı, Türkiye'de milliyetçilik duygularının güçlenmesine neden oldu. Bu dönemde, "Çanakkale geçilmez" ruhu yeniden canlandı. Ayrıca, Köy Enstitüleri'nin açılması ile köylerde milliyetçilik duyguları yaygınlaştı. 25. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin dış politikasında aşağıdakilerden hangisi öncelikli olmuştur?

  A) Batılı devletlerle yakınlaşma
  B) Sovyetler Birliği ile yakınlaşma
  C) Orta Doğu'da güçlenme
  D) Avrupa'da güçlenme
  E) Asya'da güçlenme

 26. Cevap: A Açıklama:

  II. Dünya Savaşı'ndan sonra, Türkiye, Sovyetler Birliği'nin yayılmacılığından endişe duymaya başladı. Bu nedenle, Türkiye, Batı Bloku ile yakınlaşmaya yöneldi. Bu doğrultuda, 1945 yılında NATO'ya üye oldu. 27. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlardan biri tarım sektörünü etkilemiştir. Bu sorundan en çok etkilenen tarım ürünü hangisidir?

  A) Buğday    B) Pirinç    C) Yumurta    D) Şeker    E) Kahve    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Savaş yıllarında tarım sektörünün en önemli ürünü olan buğday üretiminde %40'a varan bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş, savaş nedeniyle köylü nüfusunun silah altına alınması ve tarımsal girdilerin azalmasından kaynaklanmıştır. 29. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlardan biri de enflasyondur. Enflasyonun artmasında etkili olan faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Savaşı fırsata çevirerek elde edilen haksız kazançlar
  B) İthalatın azalmasına bağlı olarak fiyatların yükselmesi
  C) Devletin seferberliği para basarak finanse etmesi
  D) Fakir ve dar gelirli kesimlerin vergi yükünün artması
  E) Hepsi

 30. Cevap: E Açıklama:

  Savaş yıllarında Türkiye ekonomisi büyük bir baskı altındaydı. Devletin seferberliği para basarak finanse etmesi, enflasyonu tetikleyen önemli bir faktör oldu. Bu durum, fakir ve dar gelirli kesimleri daha da mağdur etti. 31. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerden biri de Varlık Vergisi'nin uygulanmasıdır. Varlık Vergisi'nin uygulanma gerekçelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Savaş nedeniyle artan devlet harcamalarını karşılamak
  B) Savaşta elde edilen haksız kazançları vergilendirmek
  C) Taşradaki halkın devlete olan bağlılığını artırmak
  D) Azınlıkların ekonomik gücünü kırmak
  E) Halkın milli birliğine katkıda bulunmak

 32. Cevap: B Açıklama:

  Varlık Vergisi, savaş yıllarında artan devlet harcamalarını karşılamak ve savaşta elde edilen haksız kazançları vergilendirmek amacıyla çıkarılmıştır. Ancak uygulamada azınlıklara yönelik bir ayrımcılık yapıldığı görülmüştür. 33. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerden biri de Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş'un havacılık alanındaki girişimleridir. Bu girişimlerin amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türkiye'nin havacılık alanındaki bağımsızlığını sağlamak
  B) Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirmek
  C) Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak
  D) Türkiye'nin uluslararası alandaki prestijini artırmak
  E) Tümü

 34. Cevap: E Açıklama:

  Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş, Türkiye'nin havacılık alanında bağımsızlığını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmuşlardır. Bu girişimler, Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirmek ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak gibi amaçlara da hizmet etmiştir. 35. Türkiye'de radyo yayıncılığı ilk olarak hangi yıl özel bir şirket tarafından başlatılmıştır?

  A) 1927    B) 1928    C) 1929    D) 1930    E) 1931    

 36. Cevap: A Açıklama:

  1927 yılında Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi (TTTAŞ) tarafından Türkiye'de ilk radyo yayınları başlatılmıştır. 37. Türkiye'de radyo yayıncılığının ilk yıllarında radyonun öncelikli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eğitim
  B) Eğlence
  C) Kültür ve sanatın geliştirilmesi
  D) Ulusal bilincin aşılanması
  E) Halkın bilgilendirilmesi

 38. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'de radyo yayıncılığının ilk yıllarında radyonun öncelikli işlevi eğlencedir. Bu yıllarda radyo, yalnızca müzik, tiyatro ve eğlence programları yayınlıyordur. 39. Türkiye'de radyo yayıncılığının Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren eğitime yönelik yayınlarıyla Cumhuriyet'in tasavvur ettiği aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yardımcı olmuştur?

  A) Sınıfsız toplum      B) İmtiyazsız toplum   
  C) Kaynaşmış toplum     D) Batılılaşma         
  E) Kalkınma                                    

 40. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'de radyo yayıncılığının Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren eğitime yönelik yayınlarıyla Cumhuriyet'in tasavvur ettiği kaynaşmış toplumu gerçekleştirmeye yardımcı olmuştur. Bu yayınlar sayesinde farklı kültürlerden gelen insanlar ortak bir dil ve kültür etrafında buluşmuştur. 41. Türkiye'de radyo yayıncılığının II. Dünya Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır?

  A) Siyasi gelişmelerin takip edilmesi
  B) Kentleşme
  C) Eğlence anlayışının değişmesi
  D) Teknolojik gelişmeler
  E) Batı kültürünün etkisi

 42. Cevap: A Açıklama:

  II. Dünya Savaşı'nda insanların siyasi gelişmeleri takip etme isteği radyonun yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu dönemde radyolar, savaşın gidişatını takip etmek isteyen insanlar için önemli bir kaynak olmuştur. 43. Türkiye'de radyo yayıncılığının başlamasıyla radyo programlarında halk müziği örnekleri hangi şekilde yer buldu?

  A) Düzensiz bir biçimde yer buldu.
  B) Radyo programlarının ana teması oldu.
  C) Halk müziği sanatçılarına yönelik programlar düzenlendi.
  D) Halk müziği eserlerinin icrası yasaklandı.
  E) Halk müziği eserleri sadece İstanbul Radyosu'nda yer buldu.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de radyo yayıncılığının başlamasıyla radyo programlarında halk müziği örnekleri, bireysel faaliyetler çerçevesi içinde düzensiz bir biçimde yer buldu. 45. Atatürk, radyo yayıncılığının gelişimi için hangi öneride bulunmuştur?

  A) Radyo yayınlarında sadece Türkçe müziklerin yer alması gerekir.
  B) Radyo yayınlarında hem Türk hem de yabancı müziklerin yer alması gerekir.
  C) Radyo yayınlarında sadece klasik müziğin yer alması gerekir.
  D) Radyo yayınlarında sadece halk müziğinin yer alması gerekir.
  E) Radyo yayınlarında sadece modern müziğin yer alması gerekir.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Atatürk, radyo yayıncılığının gelişimi için "Radyo yayınlarında gerek alaturka gerekse Batı müziğinin kaliteli örneklerinin verilmesi gerekir." diyerek radyonun eğitici rolünü ön plana çıkarmaktadır. 47. II. Dünya Savaşı yıllarında radyo yayıncılığının gelişimini etkileyen faktörler nelerdir?

  A) Radyo yayınları sayesinde insanlar savaşa dair gelişmeleri takip edebildi.
  B) Radyo yayınları sayesinde insanlar savaşın gerçek yüzünü gördü.
  C) Radyo yayınları sayesinde insanlar savaşa karşı bilinçlendi.
  D) Radyo yayınları sayesinde insanlar savaşa karşı tepki gösterdi.
  E) Hepsi

 48. Cevap: E Açıklama:

  II. Dünya Savaşı yıllarında radyo yayıncılığı sayesinde insanlar savaşa dair gelişmeleri takip edebildi. Bu durum, radyo yayıncılığının gelişimini olumlu yönde etkiledi. 49. Yurttan Sesler Korosu'nun kurulmasına hangi faktörler zemin hazırlamıştır?

  A) Radyo yayıncılığının gelişmesi
  B) Halk müziği sanatçılarının yetişmesi
  C) Muzaffer Sarısözen'in çabaları
  D) Vedat Nedim Tör'ün Ankara Radyosunun müdürü olması
  E) Tüm bu faktörler

 50. Cevap: E Açıklama:

  Yurttan Sesler Korosu'nun kurulmasına radyo yayıncılığının gelişmesi, halk müziği sanatçılarının yetişmesi ve Muzaffer Sarısözen'in çabaları zemin hazırlamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 Detayları

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.Sınıf çağdaş Türk ve dünya tarihi II. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test ve cevaplı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* II. Dünya Savaşı'nın kültürel gelişmelere etkilerini açıklar.

* II. Dünya Savaşı'nın uluslararası örgütlere etkilerini açıklar.

2.5.1. II. Dünya Savaşı'nda Geliştirilen Askerî Teknolojiler

2.5.2. II. Dünya Savaşı'nın Kültürel Etkileri

2.5.2. II. Dünya Savaşı'nın Kültürel Etkileri

2.5.2. II. Dünya Savaşı'nın Kültürel Etkileri

* II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika stratejilerini açıklar.

* II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika stratejilerinin temel amacını açıklar.

* II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika stratejilerinin sonuçlarını açıklar.

* II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika stratejilerinin Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu nasıl etkilediğini açıklar.

II. Dünya Savaşı'nın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini açıklar.

II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'deki siyasi, sosyal ve kültürel etkilerini açıklar.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin izlediği dış politika stratejilerini açıklar.

* II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'deki ekonomik sonuçlarına yönelik analizler yapar.

* II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'deki ekonomik sonuçlarına yönelik analizler yapar.

* II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'deki siyasi sonuçlarına yönelik analizler yapar.

* II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'deki siyasi sonuçlarına yönelik analizler yapar.

* Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcını bilir.

* Türkiye'de radyo yayıncılığının ilk yıllarında radyonun işlevlerini bilir.

* Türkiye'de radyo yayıncılığının eğitime yönelik yayınlarının Cumhuriyet'in amaçlarına katkısını bilir.

* Türkiye'de radyo yayıncılığının II. Dünya Savaşı'nda siyasi gelişmelerin takip edilmesine katkısını bilir.

* Türkiye'de radyo yayıncılığının gelişimini kavrar.

* Atatürk'ün radyo yayıncılığına verdiği önemi kavrar.

* II. Dünya Savaşı yıllarında radyo yayıncılığının gelişimini kavrar.

* Yurttan Sesler Korosu'nun kurulmasını sağlayan faktörleri kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Ünite (2. Dünya Savaşı) Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri