12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır.



 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) 1920-1939 yılları arasında dünya genelinde yaşanan ekonomik bunalım, II. Dünya Savaşı'nın en önemli nedenlerinden biridir.
  2. ( ) Büyük Buhran, ABD'de başlayan ve tüm dünyayı etkileyen bir ekonomik krizdir.
  3. ( ) Büyük Buhran'ın en önemli nedeni, borsanın çökmesidir.
  4. ( ) Büyük Buhran, özellikle ABD'de büyük işsizlik ve yoksulluk yaşanmasına neden olmuştur.
  5. ( ) Büyük Buhran'ın sona ermesinde, New Deal politikaları etkili olmuştur.
  6. ( ) New Deal politikaları, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından uygulanan ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikalardır.
  7. ( ) New Deal politikaları, sosyal güvenlik sisteminin kurulmasına ve işçi haklarının iyileştirilmesine katkı sağlamıştır.
  8. ( ) II. Dünya Savaşı'nın başlamasında, Büyük Buhran'ın etkisi büyük olmuştur.
  9. ( ) II. Dünya Savaşı'nda, Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği'ni işgal etmiştir.
  10. ( ) II. Dünya Savaşı'nda, ABD, Müttefik Devletler'in yanında yer almıştır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Büyük Buhran, II. Dünya Savaşı'nın en önemli nedenlerinden biridir. Buhran, savaşın başlamasında dolaylı olarak etkili olmuştur. 2. Büyük Buhran, ABD'de başlayan bir ekonomik krizdir. Ancak, kriz kısa sürede tüm dünyayı etkilemiştir. 3. Büyük Buhran'ın en önemli nedeni, borsanın çökmesidir. Ancak, buhran, borsanın çökmesinden önce başlayan ekonomik sorunlardan da kaynaklanmıştır. 4. Büyük Buhran, özellikle ABD'de büyük işsizlik ve yoksulluk yaşanmasına neden olmuştur. Ancak, krizin etkileri tüm dünyayı etkilemiştir. 5. Büyük Buhran'ın sona ermesinde, New Deal politikaları etkili olmuştur. Ancak, krizin sona ermesinde, savaşın başlamasının da etkisi olmuştur. 6. New Deal politikaları, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından uygulanan ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikalardır. Bu politikalar, sosyal güvenlik sisteminin kurulmasına ve işçi haklarının iyileştirilmesine de katkı sağlamıştır. 7. New Deal politikaları, sosyal güvenlik sisteminin kurulmasına ve işçi haklarının iyileştirilmesine katkı sağlamıştır. 8. II. Dünya Savaşı'nın başlamasında, Büyük Buhran'ın etkisi büyük olmuştur. Buhran, savaşın başlamasında dolaylı olarak etkili olmuştur. 9. II. Dünya Savaşı'nda, Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği'ni işgal etmiştir. Ancak, bu işgal, savaşın başlangıcından yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşmiştir. 10. II. Dünya Savaşı'nda, ABD, Müttefik Devletler'in yanında yer almıştır. Ancak, bu savaşa katılımı, savaşın başlangıcından yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşmiştir.



 3. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkilerinden biri de tarım sektöründeki çöküştür. Bu çöküşün sonucunda, Amerika'nın orta ve güneybatısındaki tarım işçileri işsiz kalarak göç etmek zorunda kalmışlardır. Steinbeck'in "Gazap Üzümleri" romanı, bu göçmen işçilerin yaşadıklarını anlatan bir doğalcı romandır. Romanda, göçmen işçilerin yaşadığı ekonomik zorluklar aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

  A) Ücretler çok yüksek, fiyatlar ise çok düşüktü.
  B) Ücretler çok düşük, fiyatlar ise çok yüksekti.
  C) Ücretler ve fiyatlar makul düzeydeydi.
  D) Ücretler ve fiyatlar dalgalıydı.
  E) Ücretler ve fiyatlar işçilerin beklentilerini karşılamıyordu.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Romanda, göçmen işçilerin ücretleri için bir örnek olarak, "Bir kişilik iş oldu mu on kişi dövüşüyordu bu iş için... Hem de daha düşük bir ücret için dövüşüyorlardı. O herif otuz sente çalışırsa ben yirmi beş sente çalışırım. O yirmi beş alırsa ben yirmiye yaparım. Hayır, ben yaparım, ben açım. On beşe yaparım. Boğaz tokluğuna çalışırım." ifadesi verilmektedir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, göçmen işçiler, iş bulmak için çok düşük ücretlere bile razı olmaktadırlar.



 5. Romanda, büyük toprak sahiplerinin göçmen işçilerden nasıl yararlandığı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

  A) Göçmen işçileri düşük ücretlere çalıştırdılar.
  B) Göçmen işçileri işsiz bırakarak sömürdüler.
  C) Göçmen işçilere fabrikalarda iş verdiler.
  D) Göçmen işçileri eğitim programlarına dahil ettiler.
  E) Göçmen işçilere sosyal yardım sağladılar.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Romanda, büyük toprak sahiplerinin göçmen işçilerden yararlanmak için uyguladıkları diğer bir yöntem ise, konserve fabrikaları satın alarak meyvelerin fiyatını maliyetinin altına indirmek ve konservelerin fiyatını ise yüksek tutmak olarak belirtilmektedir. Bu durum, "Şimdi, büyük toprak sahipleriyle şirketler yeni bir yöntem bulmuşlardı. Büyük toprak sahibi bir konserve fabrikası satın alıyordu. Armutlar, şeftaliler olunca meyvenin fiyatını maliyetinin altına indiriyordu. Böylelikle bir konserve fabrikası sahibi olarak kendi kendinden meyveyi düşük fiyatla almış oluyor, konservelerin fiyatını ise yüksek tutup büyük kâra geçiyordu. Konserve fabrikaları olmayan küçüm çiftçiler ise meyvelerini maliyetinin altında satmak zorunda kalıyordu." ifadesiyle ifade edilmektedir.



 7. Romanda, göçmen işçilerin yaşadıkları toplumsal sorunlar aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

  A) Aile içi şiddet artmıştır.
  B) Eğitim düzeyi düşmüştür.
  C) Çocuk işçiliği yaygınlaşmıştır.
  D) Sağlık sorunları artmıştır.
  E) Sosyal huzursuzluk artmıştır.

 8. Cevap: A Açıklama:



 9. John Steinbeck'in "Gazap Üzümleri" adlı romanında, Büyük Buhran döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sosyal ve ekonomik şartlar nasıl anlatılmaktadır?

  A) Tarlalar verimliydi, ancak insanlar açlıktan kıvranıyordu.
  B) Büyük şirketler, küçük çiftçilerin topraklarını ele geçiriyordu.
  C) Yollar, iş ve yiyecek arayan insanlarla doluydu.
  D) Açlık ve öfke, toplumsal huzursuzluğu artırıyordu.
  E) Tüm bu faktörler, Büyük Buhran'ın nedenlerinden biri olmuştu.

 10. Cevap: E Açıklama:

  Romanda, Büyük Buhran döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan yoksulluk, açlık ve işsizlik gibi toplumsal sorunlar çarpıcı bir şekilde anlatılmaktadır. Steinbeck, romanda, küçük çiftçilerin topraklarını büyük şirketlere kaptırdığını, yolların iş ve yiyecek arayan insanlarla dolduğunu, açlık ve öfkenin toplumsal huzursuzluğu artırdığını ve tüm bu faktörlerin Büyük Buhran'ın nedenlerinden biri olduğunu vurgulamaktadır.



 11. Albert Einstein'ın geliştirdiği Görelilik Kuramı, bilim ve felsefenin hangi alanlarını etkilemiştir?

  A) Fizik ve astronomi    B) Fizik ve kimya       
  C) Fizik ve felsefe      D) Fizik ve matematik   
  E) Fizik ve biyoloji                             

 12. Cevap: C Açıklama:

  Einstein'ın Görelilik Kuramı, fizik ve felsefe alanlarında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu kuram, kütle çekimi, uzay-zaman ve ışık gibi temel fizik kavramlarını yeniden tanımlamıştır. Ayrıca, felsefe alanında da gerçeklik, zaman ve mekan gibi kavramların yeniden değerlendirilmesini sağlamıştır.



 13. İki dünya savaşı arasındaki dönemde askerî alanda yaşanan gelişmeler nelerdir?

  A) Havacılık, tankçılık ve denizcilik alanlarında gelişmeler yaşanmıştır.
  B) Havacılık, roketçilik ve nükleer silahlar alanında gelişmeler yaşanmıştır.
  C) Havacılık, tankçılık, denizcilik ve roketçilik alanlarında gelişmeler yaşanmıştır.
  D) Havacılık, tankçılık, denizcilik, roketçilik ve nükleer silahlar alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
  E) Havacılık, tankçılık, denizcilik ve nükleer silahlar alanındaki gelişmeler, savaşların daha yıkıcı olmasına neden olmuştur.

 14. Cevap: D Açıklama:

  İki dünya savaşı arasındaki dönemde askerî alanda yaşanan gelişmeler, savaşların daha yıkıcı olmasına neden olmuştur. Bu dönemde havacılık, tankçılık, denizcilik ve roketçilik alanlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler, savaşların daha kısa sürede ve daha fazla can kaybıyla sonuçlanmasına neden olmuştur.



 15. Mimari alanında yaşanan Art Deco akımının özellikleri nelerdir?

  A) Geometrik şekiller, simetri ve yalınlık ön plandadır.
  B) Asimetri, kıvrımlı çizgiler ve süslemeler ön plandadır.
  C) Doğal malzemeler ve sadelik ön plandadır.
  D) Modern malzemeler ve geometrik şekiller ön plandadır.
  E) Hepsi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Art Deco akımı, 1920 ve 1930'lu yıllarda ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu akım, modern malzemelerin kullanımı ve geometrik şekillerin ön plana çıkmasıyla karakterize edilir. Art Deco akımı, mimarlık, mobilya, moda ve grafik tasarım gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmıştır.



 17. 20. yüzyılda propagandanın yaygınlaşmasında hangi faktörün etkisi daha fazla olmuştur?

  A) İletişim teknolojilerindeki gelişmeler
  B) İdeolojik mücadeleler
  C) Devletlerin propagandaya yönelik politikaları
  D) Toplumların propagandaya olan yatkınlığı
  E) Uluslararası kuruluşların propaganda faaliyetleri

 18. Cevap: A Açıklama:

  İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, propagandanın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Radyo, televizyon, internet gibi yeni iletişim araçları, propagandanın daha etkili ve ikna edici olmasını sağlamıştır.



 19. Adolf Hitler, propagandayı iktidarı ele geçirmek için nasıl kullanmıştır?

  A) Halkın ırkçı duygularını körükleyerek
  B) Halkın ekonomik sorunlarını çözerek
  C) Halkın sosyal refahını artırarak
  D) Halka özgürlük vaat ederek
  E) Halka demokrasi vaad ederek

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hitler, propagandayı kullanarak Alman halkının ırkçı duygularını körüklemiş ve bu sayede iktidarı ele geçirmiştir. Hitler, propagandasında Alman halkının üstün ırk olduğunu ve diğer ırkların aşağı olduğunu vurgulamıştır.



 21. Leni Riefenstahl’ın “İradelerin Zaferi” filmi, Nazi propagandası açısından ne ifade etmektedir?

  A) Nazilerin propaganda yöntemlerini gösteren bir belgeseldir
  B) Nazilerin propaganda amaçlı hazırladığı bir filmdir
  C) Nazilerin propagandasının etkisini gösteren bir filmdir
  D) Nazilerin propagandasının başarısızlığını gösteren bir filmdir
  E) Nazilerin propagandasının etik olmadığını gösteren bir filmdir

 22. Cevap: B Açıklama:

  “İradelerin Zaferi” filmi, Nazilerin propaganda amaçlı hazırladığı bir filmdir. Film, Nazilerin iktidara gelişini ve propaganda yöntemlerini göstermektedir. Filmde, Nazilerin ırkçı ve militarist söylemleri ön plana çıkarılmaktadır.



 23. “Dünyalar Savaşı” radyo yayını, propagandanın toplum üzerindeki etkisini nasıl göstermiştir?

  A) Radyonun propagandayı daha etkili hale getirdiğini göstermiştir
  B) Radyonun toplumu savaşa hazırladığını göstermiştir
  C) Radyonun toplumu korkuttuğunu göstermiştir
  D) Radyonun toplumu panik yarattığını göstermiştir
  E) Radyonun toplumu bilgilendirdiğini göstermiştir

 24. Cevap: B Açıklama:

  “Dünyalar Savaşı” radyo yayını, radyonun toplumu savaşa hazırlamak için kullanılabileceğini göstermiştir. Yayında, dünyayı yok edecek bir savaşın yaklaştığı ve bu savaşa hazırlanmak gerektiği mesajı verilmiştir. Bu mesaj, toplumda endişe ve korku yaratmıştır.



 25. 20. yüzyılda propaganda, hangi ideolojik mücadelelerde etkili olmuştur?

  A) Komünizm ve kapitalizm mücadelesinde
  B) Faşizm ve demokrasi mücadelesinde
  C) Ulusalcılık ve enternasyonalizm mücadelesinde
  D) Liberalizm ve muhafazakarlık mücadelesinde
  E) Laiklik ve şeriat mücadelesinde

 26. Cevap: A Açıklama:



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 Detayları

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test



Ayrıca 12.sınıf çağdaş Türk ve dünya tarihi dersi I. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test formatında cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* Büyük Buhran'ın nedenleri ve sonuçlarını açıklar. * New Deal politikalarının etkilerini açıklar. * II. Dünya Savaşı'nın nedenleri ve sonuçlarını açıklar.

12.1.1.1. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkilerini değerlendirir.

12.1.1.2. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkilerinin toplumsal sonuçlarını değerlendirir.

* 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder.

* Albert Einstein'ın Görelilik Kuramı'nın bilimsel ve felsefi etkilerini analiz eder.

* İki dünya savaşı arasındaki dönemde askerî alanda yaşanan gelişmeleri analiz eder.

* Art Deco akımının özelliklerini açıklar.

20. yüzyılda propagandanın yaygınlaşmasında iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisini kavrar.

Adolf Hitler’in propagandayı iktidarı ele geçirmek için nasıl kullandığını kavrar.

Leni Riefenstahl’ın “İradelerin Zaferi” filminin Nazi propagandası açısından önemini kavrar.

“Dünyalar Savaşı” radyo yayınının propagandanın toplum üzerindeki etkisini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi I. Ünite İki Küresel Savaş Arasında Dünya Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.