12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Küba Buhranı'nda taraf olan ülkeler nelerdir?


 2. Cevap: ABD ve SSCB Açıklama:

  Küba Buhranı, ABD ve SSCB arasında nükleer savaşın eşiğine kadar gelen bir gerilim dönemiydi. 3. Vietnam Savaşı'nın sonuçları neler olmuştur?


 4. Cevap: * ABD'nin utanç verici bir yenilgiyle sonuçlanan uzun ve maliyetli bir savaş * Vietnam'ın yeniden birleşmesi, ancak komünist bir rejim altında * Güneydoğu Asya'da istikrarsızlık ve gerilim Açıklama:

  Vietnam Savaşı, ABD için büyük bir siyasi ve askeri kayıp oldu ve Güneydoğu Asya'da onlarca yıl süren istikrarsızlığa yol açtı. 5. Camp David Antlaşması'nın hükümlerini açıklayınız.


 6. Cevap: * Mısır-İsrail Savaşı'nın sonlandırılması * İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi * İsrail'in Süveyş Kanalı'ndan yararlanma haklarının garanti altına alınması * Tarafların karşılıklı egemenlik haklarına saygı göstermeleri * Diplomatik ilişkilerin başlatılması Açıklama:

  Antlaşma, Mısır ve İsrail arasında imzalanmış kalıcı bir barış antlaşmasıdır ve Orta Doğu barış sürecinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 7. OPEC'in önemini üç örnek vererek açıklayınız.


 8. Cevap: * Petrol üreten ülkeler arasında iş birliğini teşvik etmek * Petrol fiyatlarını kontrol ederek ülkelerin ekonomik gelirlerini artırmak * Büyük petrol şirketlerinin tek taraflı kararlarına karşı ülkeleri korumak Açıklama:

  OPEC, petrol üreten ülkelerin çıkarlarını savunan güçlü bir uluslararası örgüttür ve küresel petrol piyasasında önemli bir role sahiptir. 9. 1960'larda dünya çapında etkili olan, popüler müzik akımı nedir?


 10. Cevap: Rock Açıklama:

  1960'lar, rock müziğin yükselişine tanıklık ettiği bir dönemdir. Bu müzik türü, kitleler üzerinde diğer sanat türlerinden daha etkili olmuştur. 11. Toplumsal cinsiyet kavramı ilk olarak hangi amaçla kullanılmıştır?


 12. Cevap: Fizyolojik cinsiyetin psikolojik karakterlerden farklı olduğunu belirtmek Açıklama:

  1930'lu yıllarda ortaya çıkan toplumsal cinsiyet kavramı, başlangıçta fizyolojik cinsiyetin psikolojik karakterlerden farklı olduğunu vurgulamak için kullanılmıştır. 13. Türkiye'nin Ege adalarının silahlandırılmasına ilişkin duruşunu açıklayınız.


 14. Cevap: Amaç: Kıbrıslı Türklerin EOKA'ya karşı direnişi yönlendirmek ve korumak. Lider: Rauf Denktaş Açıklama:

  TMT, Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak ve EOKA'nın terör faaliyetlerine karşı mücadele etmek için kurulmuştur. 15. Kıbrıs Harekâtı'nın Türkiye üzerindeki ekonomik etkilerini açıklayınız.


 16. Cevap: * Askeri harcamaların artması * DÇM kullanımı nedeniyle dış borcun yükselmesi * Düşük katma değerli ihracatın ağırlığı * Petrol fiyatlarının artması * ABD'nin silah ambargosu Açıklama:

  Kıbrıs Harekâtı, Türkiye'nin ekonomi üzerinde önemli bir yük oluşturmuştur. Askeri harcamalar, yüksek dış borç ve ambargo, ekonomik sıkıntılara yol açmıştır. 17. 12 Mart 1971 Muhtırası'nın siyasi sonuçları hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: - Teknokratlardan oluşan hükûmetin kurulması - 1971 ve 1973'te anayasada yapılan değişikliklerle Türk demokrasisinin güdümlü hale getirilmesi - Gençlik hareketlerinin çatışmalara dönüşmesi Açıklama:

  Muhtıra, toplumsal uzlaşı sağlama amacıyla siyasi mutabakat oluşturmaya çalışsa da başarılı olamadı ve ülkedeki siyasi istikrarsızlık daha da arttı. 19. Türkiye'de yaşanan darbe ve muhtıralarda dış bağlantıların olduğunu belirten bir görüş vardır. Bu görüşü destekleyen üç örnek veriniz.


 20. Cevap: - Haşhaş Sorunu - Arap-İsrail Savaşı'ndaki Türkiye'nin tavrı - Türkiye'nin kalkınma hamlesi Açıklama:

  Bu örnekler, Türkiye'nin dış politikadaki tutumunun ABD'nin müdahale etmesine yol açabileceğini göstermektedir. 21. Gümüş Motor'un kuruluş amacı nedir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Türkiye'nin kendi sulama motorunu üretmesi amacıyla kurulmuştur. Açıklama:

  Çünkü Türkiye'de kullanılan sulama motorları ithal edilmekteydi ve bu durum Necmettin Erbakan'da ülkenin kendi motorunu üretmesi gerektiği düşüncesini uyandırmıştır. 23. Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin dönüm noktalarından biri hangi olaydır?


 24. Cevap: Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türk Hava Yolları tarafından Japonya'ya götürülmesi Açıklama:

  Bu olay, iki ülke arasındaki dostluğun ve yardımlaşmanın göstergesidir. 25. Devrim Arabası hakkında bilgi veriniz.


 26. Cevap: Eskişehir Demir Yolu Fabrikaları tarafından üretilen ve 29 Ekim 1961 törenlerine yetiştirilen, Türkiye'nin ilk yerli otomobilidir. Açıklama:

  Devrim Arabası, mühendislik ve işçiliğin bir başarısıydı ve Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde önemli bir kilometre taşıydı. 27. Otomotiv sektörünün ekonomiye katkıları nelerdir?


 28. Cevap: İmalat, pazarlama, servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörlerinin yanı sıra ekonominin bütünü üzerinde önemli katkıları vardır. Teknoloji kapasitesinin geliştirilmesine ve daha yüksek teknolojili sektörlere geçişe yardımcı olur. Açıklama:

  Otomotiv sektörü, modern ekonomilerde istihdam, yatırım ve inovasyon yaratır. Aynı zamanda dış ticaret dengesi üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Devrim otomobili Cemal Gürsel tarafından tasarlanmıştır.
  (.....) 2. Devrim'in üretimi için Eskişehir Demir Yolu Fabrikaları'na 1 milyon 400 bin TL ödenek ayrılmıştır.
  (.....) 3. Devrim otomobili, 16 Haziran 1961'de çalıştırılmıştır.
  (.....) 4. Cemal Gürsel, Anıtkabir'e benzinsiz bir Devrim otomobiliyle gitmiştir.
  (.....) 5. Devrim otomobili 200 metreden fazla yol alamamıştır.
  (.....) 6. Devrim'in üretim ekibinde 20'den fazla mühendis yer almıştır.
  (.....) 7. Otomotiv endüstrisi, modern ekonomilerin başat sektörlerinden biri değildir.
  (.....) 8. Yerli otomotiv sektörünün geliştirilmesi, daha düşük teknolojili sektörlere geçişte katkı sağlar.
  (.....) 9. Otomobil sahipliğinin artması, otomotiv sanayisini ulusal ekonomi yönetiminde stratejik bir konuma getirmez.
  (.....) 10. 2015 yılında tanıtılan yerli teknolojili otomobilin 2020'lerin ortalarında yollarda olması planlanmıştır.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Rosa Parks
  b. Martin Luther King
  c. Malcolm X
  d. 68 Kuşağı
  1. Otobüste yerini bir beyaza vermeyi reddetti.
  2. Afro-Amerikanların sivil hakları için mücadele etti.
  3. Müslüman bir liderdi.
  4. 1968'de öğrenci protestolarını başlattı.

 32. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d Açıklama:

  Verilen metinde Rosa Parks'ın otobüste yerini bir beyaza vermemeyi reddetmesi, Martin Luther King'in sivil haklar hareketi, Malcolm X'in Müslüman liderliği ve 68 Kuşağı'nın öğrenci protestoları hakkında bilgi verilmektedir. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. 1970'lerde sinemada öne çıkan siyasi söylem ___ olarak tanımlanır.
  2. "Birleşen Yollar" filmi ___ akımının ilk örneğidir.
  3. 1971'de çekilen ve Orhan Gencebay'ın başrolünü oynadığı film ___ olarak adlandırılır.
  4. 1970'lerin edebiyatında temel konular arasında ___ vardı.
  5. Köylülüğün ve ağalık düzeninin konu edildiği roman ___'dır.
  6. 12 Mart dönemi romanları olarak bilinen edebiyat akımı ___'dır.
  7. 1970'lerin müzikte hâkim olan seslilik ___ olarak nitelendirilir.
  8. Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez ___ yılında katılım sağlandı.
  9. Popüler müzikte öne çıkan isimler arasında ___ vardı.
  10. Köyden kente göç eden halkın ilgi gösterdiği müzik türü ___'dür.

 34. Cevap: 1. Politik sinema 2. İslamcı sinema 3. Bir Teselli Ver 4. Kentlere göç, çarpık kentleşme, dış göç 5. Yusufçuk Yusuf 6. 12 Mart romanları 7. Çok seslilik 8. 1975 9. Erol Büyükburç, Füsun Önal, Sezen Aksu 10. Arabesk Açıklama:

  Metinde yer alan bilgiler kullanılarak doldurulmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 12.sınıf çağdaş Türk ve dünya tarihi dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Küba Buhranı'nda yer alan ülkeleri öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Vietnam Savaşı'nın sonuçlarının farkına varacaklardır.

Öğrenciler, Camp David Antlaşması'nın hükümlerini anlayabilecek ve bunun Orta Doğu barış süreci üzerindeki etkisini değerlendirebileceklerdir.

Öğrenciler, OPEC'in önemini ve küresel petrol piyasasındaki rolünü kavrayabileceklerdir.

Öğrenciler, 1960'larda popüler olan müzik türünün rock olduğunu öğrenir.

Öğrenciler, toplumsal cinsiyet kavramının ilk kullanım amacını anlar.

Öğrenciler, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın tarihsel önemini ve rolünü anlayacaklar.

Öğrenciler, Kıbrıs Harekâtı'nın Türkiye'nin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini kavrayacaklar.

Öğrenciler, 12 Mart 1971 Muhtırası'nın siyasi sonuçlarını kavrar.

Öğrenciler, darbe ve muhtıralarda dış bağlantıların varlığına dair farklı bakış açılarını değerlendirebilir. 12

Gümüş Motor'un kuruluş amacını ve bu amaca giden süreci öğrenmek.

Türkiye-Japonya ilişkilerinin gelişiminde önemli olayları öğrenmek.

Öğrenciler, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin tarihini ve gelişimini anlar.

Öğrenciler, otomotiv sektörünün ekonomik önemini ve ulusal ekonomi yönetimindeki stratejik konumunu kavrar.

* Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde gerçekleştirilen yerli otomobil üretim çabalarını öğrenmek * Devrim otomobilinin teknik özellikleri ve üretim süreci hakkında bilgi edinmek * Otomotiv endüstrisinin ekonomik önemini kavramak * Yerli üretim otomobilin ülke ekonomisi için öneminin farkına varmak * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerli otomobil projesi hakkında bilgi sahibi olmak

Sosyal hareketler ve liderleri hakkında bilgi edinmek.

* Öğrenciler, 1970'li yıllarda Türkiye'de yaşanan kültürel ve sanatsal değişimleri anlayacaktır. * Öğrenciler, bu dönemde etkili olan siyasi ve ekonomik faktörleri kavrayacaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri