12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. 1920'li ve 1930'lu yıllarda bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, askerî alanda nasıl bir değişime neden olmuştur?


 2. Cevap: Bu dönemde yaşanan gelişmeler, askerî alanda havacılık, silah sistemleri ve iletişim alanında önemli değişimlere neden olmuştur. Açıklama:

  Havacılık alanındaki gelişmeler, savaş uçaklarının daha hızlı, daha güçlü ve daha uzun menzilli hale gelmesini sağlamıştır. Bu durum, savaşın seyrini önemli ölçüde etkilemiştir. Silah sistemlerinde yaşanan gelişmeler, topların daha güçlü ve daha isabetli hale gelmesini, tankların zırhının daha kalın ve daha dayanıklı olmasını sağlamıştır. Bu durum, savaşın daha yıkıcı hale gelmesine neden olmuştur. İletişim alanındaki gelişmeler, askerî iletişimin daha hızlı ve daha güvenli hale gelmesini sağlamıştır. Bu durum, askerî operasyonların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır. 3. Sinema ve radyo, 1920'li ve 1930'lu yıllarda propaganda amacıyla nasıl kullanılmıştır?


 4. Cevap: Sinema ve radyo, kitlelere hitap etme ve onları etkileyebilme potansiyeli bakımından propaganda için ideal araçlar olmuştur. Açıklama:

  Sinema, özellikle savaş yıllarında propaganda amacıyla yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Savaş propagandası yapan filmler, halkın moralini yüksek tutmak ve düşmana karşı nefret duygusu uyandırmak için kullanılmıştır. Radyo da propaganda amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Radyo, özellikle Hitler'in Nazi Almanyası'nda propaganda amacıyla etkin bir şekilde kullanılmıştır. Joseph Goebbels, propaganda bakanı olarak radyoyu kullanarak Nazi ideolojisini yaymak ve halkı Nazi rejimine bağlamak için çalışmıştır. 5. II. Dünya Savaşı'nda geliştirilen askerî teknolojilerden biri, radar teknolojisidir. Radar teknolojisinin savaştaki etkilerini açıklayınız.


 6. Cevap: Radar teknolojisi, II. Dünya Savaşı sırasında özellikle hava savunmasında önemli bir rol oynamıştır. Radarlar, havadaki hedeflerin tespit edilmesine ve yönlendirilmesine yardımcı olmuştur. Radar teknolojisi, savaşın ilk yıllarında Almanlar tarafından geliştirilmiştir. Almanlar, radarları özellikle denizaltılarını tespit etmek için kullanmıştır. Müttefikler, savaşın ilerleyen yıllarında radar teknolojisini geliştirerek, Alman radarlarını karıştırmak ve hava savunmasını etkisiz hâle getirmek için kullanmıştır. Radar teknolojisi, savaşın sonunda, hava ve deniz savaşlarında da önemli bir rol oynamıştır. Radarlar, düşman hedeflerini tespit etmek ve yönlendirmek için kullanılarak, savaşın gidişatını önemli ölçüde etkilemiştir. Açıklama:

  Radar teknolojisi, II. Dünya Savaşı'nda kullanılan en önemli askerî teknolojilerden biriydi. Bu teknoloji, hava savunmasında ve savaşın diğer alanlarında önemli bir rol oynamıştır. 7. II. Dünya Savaşı'nda geliştirilen askerî teknolojilerden biri, atom bombası ve nükleer silahlardır. Atom bombasının savaştaki etkilerini açıklayınız.


 8. Cevap: Atom bombası, II. Dünya Savaşı'nda kullanılan en yıkıcı silahlardan biriydi. Bu bomba, Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılarak, yüz binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yaralanmasına neden olmuştur. Atom bombasının savaştaki etkileri, hem askeri hem de siyasi açıdan büyük olmuştur. Bu bombanın kullanılması, savaşın sonunu hızlandırmıştır. Ayrıca, atom bombasının kullanılması, nükleer silahların yaygınlaşmasına ve nükleer savaş tehdidinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Açıklama:

  Atom bombası, II. Dünya Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu bombanın kullanılması, savaşın gidişatını değiştirmiş ve nükleer silahların yaygınlaşmasına neden olmuştur. 9. Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında Almanya ile bir ticaret antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşmanın imzalanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


 10. Cevap: * Türkiye, savaşın ilk yıllarında Almanya'nın galip geleceğini düşünerek, bu ülkenin desteğini almak istemiştir. Açıklama:

  Türkiye, 18 Mart 1940'ta Almanya ile bir ticaret antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşma gereğince, Türkiye, Almanya'ya krom ihracatı yapmıştır. Türkiye, bu antlaşmayı imzalarken, Almanya'nın savaşın galip geleceğini düşünerek, bu ülkenin desteğini almak istemiştir. 11. Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında Müttefiklerin savaşa girmesi için yaptığı baskılara rağmen, savaşın dışında kalmayı başarmıştır. Bu başarının en önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


 12. Cevap: * Türkiye, savaşın başından itibaren savaş dışı kalmak için kesin bir kararlılık göstermiştir. Açıklama:

  Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında Müttefiklerin savaşa girmesi için yaptığı baskılara rağmen, savaşın dışında kalmayı başarmıştır. Bu başarının en önemli nedenlerinden biri, Türkiye'nin savaşın başından itibaren savaş dışı kalmak için kesin bir kararlılık göstermesidir. Türkiye, bu kararlılığını, savaşın başından itibaren aldığı önlemlerle ortaya koymuştur. 13. Nuri Demirağ'ın ürettiği Nu.D.38 uçağının özellikleri nelerdir?


 14. Cevap: * 6 kişilik yolcu uçağıdır. * Çift pilot kumandası bulunmaktadır. * Saatte 325 kilometre hız yapabilmektedir. * 1000 km uçabilmektedir. Açıklama:

  Nu.D.38, Nuri Demirağ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli yolcu uçağıdır. 6 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan uçak, çift pilot kumandası ile donatılmıştır. Saatte 325 kilometre hız yapabilen uçak, 1000 kilometre menzile sahiptir. 15. Nuri Demirağ'ın uçak sanayisindeki çalışmaları neden durdurulmuştur?


 16. Cevap: Nuri Demirağ'ın uçak sanayisindeki çalışmaları, THK ile olan anlaşmazlığın aleyhine sonuçlanması, kendisini teşvik eden devlet kuruluşlarının imalata geçtikten sonra ilgi göstermemesi ve sipariş alınamaması üzerine durdurulmuştur. Açıklama:

  Nuri Demirağ, uçak sanayisindeki çalışmalarını 1936 yılında başlatmış ve 1940 yılına kadar önemli başarılar elde etmiştir. Ancak, bu dönemde THK ile olan anlaşmazlık, devlet kuruluşlarının ilgisizliği ve sipariş alınamaması nedeniyle çalışmaları durdurulmuştur. 17. 27 Mayıs Darbesi'nin siyasi sonuçları nelerdir?


 18. Cevap: 27 Mayıs Darbesi'nin siyasi sonuçları, demokrasinin askıya alınması ve yeni bir anayasa ile siyasi sistemin yeniden düzenlenmesidir. Darbe ile birlikte, Demokrat Parti iktidarı sona ermiş ve Millî Birlik Komitesi (MBK) yönetime el koymuştur. MBK, yeni bir anayasa hazırlamak için Kurucu Meclis'i kurmuştur. Kurucu Meclis tarafından hazırlanan 1961 Anayasası, 9 Temmuz 1961'de yapılan referandumda kabul edilmiştir. Bu anayasa ile, demokrasinin güçlendirilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amaçlanmıştır. Açıklama:

  27 Mayıs Darbesi, Türkiye'de demokrasinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Darbe ile birlikte, demokrasi askıya alınmış ve yeni bir anayasa ile siyasi sistem yeniden düzenlenmiştir. 1961 Anayasası, demokrasinin güçlendirilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması açısından önemli bir gelişme olmuştur. 19. 27 Mayıs Darbesi'nin dış politik sonuçları nelerdir?


 20. Cevap: 27 Mayıs Darbesi'nin dış politik sonuçları, Türkiye'nin Batı Bloku ile ilişkilerinin bozulması ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin gelişmesidir. Darbe, Batı Bloku ülkelerinde tepkiyle karşılanmıştır. Bu ülkeler, darbeyi demokrasiye bir darbe olarak görmüş ve Türkiye'ye yaptırımlar uygulamışlardır. Darbe, Sovyetler Birliği tarafından ise olumlu karşılanmıştır. Sovyetler Birliği, darbeyi Türkiye'nin Batı Bloku'ndan uzaklaştıracak bir fırsat olarak görmüştür. Açıklama:

  27 Mayıs Darbesi, Türkiye'nin dış politikasını önemli ölçüde etkilemiştir. Darbe, Türkiye'nin Batı Bloku ile ilişkilerinin bozulmasına ve Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin gelişmesine neden olmuştur. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu olumsuz yönde etkilemiştir. 21. Yerli otomotiv sektörünün geliştirilmesinin, daha yüksek teknolojili sektörlere geçişte önemli bir katkı sağlamasının nedeni nedir?


 22. Cevap: Yerli otomotiv sektörü, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine önemli katkı sağlamaktadır. Bu sektör, daha yüksek teknolojili üretim süreçlerini ve ürünlerini benimseyerek, diğer sektörlerin de daha yüksek teknolojiye geçişini sağlamaktadır. Açıklama:

  Otomotiv sektörü, yüksek teknoloji gerektiren bir sektördür. Bu sektörde kullanılan ileri teknoloji, diğer sektörlerin de teknolojik gelişmesine öncülük etmektedir. Yerli otomotiv sektörünün geliştirilmesi, bu sektörün Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmasını sağlayacaktır. Bu da, diğer sektörlerin de daha yüksek teknolojiye geçişini kolaylaştıracaktır. 23. Türkiye'de otomotiv sektörü, ulusal ekonomi yönetiminde stratejik bir konuma sahiptir. Bu ifadenin nedeni nedir?


 24. Cevap: Türkiye'de araç sahipliğinin giderek artması ve bu sektörün önemli bir dış ticaret hacmi yaratması, otomotiv sanayisini ulusal ekonomi yönetiminde stratejik bir konuma getirmiştir. Açıklama:

  Türkiye'de araç sahipliğinin giderek artması, otomotiv sektörünün büyümesine ve istihdam yaratmasına katkı sağlamaktadır. Bu sektör, aynı zamanda önemli bir dış ticaret hacmi yaratmaktadır. Bu nedenle, otomotiv sektörü, Türkiye ekonomisinin büyümesi ve kalkınması için stratejik bir öneme sahiptir. 25. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin lideri Cemal Gürsel'dir.
  2. (.....) 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin amacı, Demokrat Parti'nin tek parti iktidarını sona erdirmektir.
  3. (.....) 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 27 Mayıs 1960 tarihli ve 1163 sayılı Kanunla değiştirilmiştir.
  4. (.....) 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye'de tek partili yönetime son verilmiş ve çok partili demokrasiye geçilmiştir.
  5. (.....) 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye'de siyasi partiler kapatılmış ve yeni bir anayasa hazırlanmıştır.
  6. (.....) 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye'de milli şeflik rejimi kurulmuştur.
  7. (.....) 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye'de çok partili demokrasiye geçiş için seçimler yapılmıştır.
  8. (.....) 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye'de sosyal ve ekonomik alanda önemli reformlar yapılmıştır.
  9. (.....) 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye'de eğitim alanında önemli reformlar yapılmıştır.
  10. (.....) 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkıları olmuştur.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin lideri Cemal Gürsel'dir. 2. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin amacı, Demokrat Parti'nin tek parti iktidarını sona erdirmektir. 3. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 27 Mayıs 1960 tarihli ve 1163 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Bu anayasa değişikliğiyle, Türkiye'de çok partili demokrasiye geçilmiştir. 4. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye'de siyasi partiler kapatılmış ve yeni bir anayasa hazırlanmıştır. 5. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye'de milli şeflik rejimi kurulmamıştır. 6. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye'de çok partili demokrasiye geçiş için seçimler yapılmıştır. Bu seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birinci parti olarak çıkmıştır. 7. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye'de sosyal ve ekonomik alanda önemli reformlar yapılmıştır. Bu reformlar arasında, köy enstitüleri kapatılması, toprak reformu yapılması, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi gibi düzenlemeler yer almaktadır. 8. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin ardından, Türkiye'de eğitim alanında önemli reformlar yapılmıştır. Bu reformlar arasında, eğitim sisteminin laikleştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gibi düzenlemeler yer almaktadır. 9. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkıları olmuştur. Bu katkılar arasında, çok partili demokrasinin yerleşmesi, sosyal ve ekonomik reformların yapılması, eğitim alanındaki gelişmeler gibi düzenlemeler yer almaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 12.sınıf çağdaş Türk ve dünya tarihi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* 1920'li ve 1930'lu yıllarda bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin askerî alandaki etkilerini kavrayabilir.

* 1920'li ve 1930'lu yıllarda sinema ve radyonun propaganda amacıyla kullanıldığı yöntemleri kavrayabilir. Bu soruların, yukarıda verdiğim içerikten yola çıkarak yazıldığına inanıyorum. Soruların formatı ve içerdiği bilgiler, klasik soru formatına uygundur. Soruların cevapları, metinde verilen bilgilere dayanarak verilmektedir. Cevap:, soruların cevaplarını destekler niteliktedir ve kazanımlar, soruların cevaplarından çıkarılabilecek kazanım cümleleridir.

II. Dünya Savaşı'nda geliştirilen askerî teknolojilerden biri olan radar teknolojisi, hava savunmasında ve savaşın diğer alanlarında önemli bir rol oynamıştır.

II. Dünya Savaşı'nda kullanılan atom bombası, savaşın gidişatını değiştirmiş ve nükleer silahların yaygınlaşmasına neden olmuştur.

* II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin Almanya ile ticaret anlaşması imzalamasının en önemli nedeni, Almanya'nın galip geleceğine olan inançtır.

* II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin savaş dışı kalmayı başarmasının en önemli nedenlerinden biri, savaşın başından itibaren alınan kesin bir kararlılıktır.

* Nuri Demirağ, Türk havacılık sanayisinde ilk yerli yolcu uçağını üretmiştir.

* Nuri Demirağ'ın uçak sanayisindeki çalışmaları, devlet desteğinin olmaması nedeniyle durdurulmuştur.

27 Mayıs Darbesi'nin siyasi sonuçlarını kavrar.

27 Mayıs Darbesi'nin dış politik sonuçlarını kavrar.

Yerli otomotiv sektörünün geliştirilmesinin, teknolojik gelişmeye katkı sağladığını kavrar.

Otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi için önemini kavrar.

* 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder. * 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişimine etkilerini değerlendirir. * 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin Türkiye'nin demokrasi tarihine katkılarını açıklar.27 Mayıs Darbesi ile ilgili sorular

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri