12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Avrupa Birliği'nin en az beş üyesini adlandırınız.


 2. Cevap: * Fransa * Almanya * İspanya * İtalya * Polonya Açıklama:

  AB'nin 2023 yılı itibarıyla 27 üyesi bulunmaktadır. 3. FKÖ'nün amacı nedir?


 4. Cevap: İntifada (Halk Direnişi) Açıklama:

  İntifada, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı gösterdikleri kitlesel direniş hareketleridir. 5. Neoliberal ekonomi politikalarının özelliklerini sıralayınız.


 6. Cevap: Neoliberal ekonomi politikalarının özellikleri: * Kamu harcamalarını azaltma * Denk bir bütçe politikası izleme * Vergi oranlarını indirme * İstikrarlı bir para politikası uygulama * Özelleştirmedir Açıklama:

  Neoliberalizm, klasik ekonomi okulunun "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" ilkesiyle hareket etmektedir. Bu politikalar, kamu sektörünün daraltılmasını, finans piyasalarının ve dış ticaretin serbestleştirilmesini ve ekonominin yabancı sermayeye açılmasını esas alır. 7. Arap Baharı nedir?


 8. Cevap: Arap ülkelerinde demokratik taleplerle başlayan ve ayaklanmalara yol açan halk hareketlerine verilen isim. Açıklama:

  Arap Baharı, Tunus'ta kendini yakan Muhammed Buazizi'nin eylemiyle başlamış ve bölgedeki diğer ülkelerde de benzer ayaklanmalara yol açmıştır. 9. Kapitalizmin endüstriyel üretime etkilerini yazınız.


 10. Cevap: Kapitalizm, endüstriyel üretimi artırmış, küreselleşmeye yol açmış ve dijitalleşmiş endüstriyel yapıların gelişmesine sebep olmuştur. Açıklama:

  Kapitalizm, kâr elde etme ve üretimi artırma odaklı bir sistemdir. Bu odak, endüstriyel üretimin artmasına katkı sağlamıştır. 11. Türkiye'nin Balkanlar'da uyguladığı önemli politikalar nelerdi?


 12. Cevap: Bulgaristan Türklerinin haklarının savunulması, bağımsız Balkan ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi Açıklama:

  Türkiye, Balkan ülkelerinde yaşayan Türk azınlıkların haklarını korumak ve bölgedeki istikrarı sağlamak için çaba göstermiştir. 13. Türkiye'de 90'lı yıllarda gerçekleşen "postmodern darbe" hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: 1997'de gerçekleştirilen 28 Şubat Millî Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisi ile hükümetin yetkileri sınırlandırılmış, askerî alan genişlemiş ve siyasal iktidar el değiştirmiştir. Açıklama:

  28 Şubat MGK kararları, siyasal alanı daraltarak militer yapıyı güçlendirmiş ve yönetimi fiilen askerlerin kontrolüne geçirmiştir. 15. Türkiye'de etnik, ideolojik ve mezhepsel çatışmaların toplum hayatına etkilerini açıklayınız.


 16. Cevap: Etnik gerilimler ayrımcılığa, mezhepsel çatışmalar ise toplumsal bölünmelere ve terör olaylarına neden olmaktadır. İdeolojik farklılıklar da siyasal kutuplaşmalara yol açabilmektedir. Açıklama:

  Türkiye'de bu tür çatışmalar, ülkenin bütünlüğünü bozmaya yönelik oyunlar sonucu körüklenmiştir. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) SSCB'nin dağılmasında glasnost politikası etkili olmuştur.
  2. (.....) Azerbaycan bağımsızlığını kazanan ilk Türk Cumhuriyeti'dir.
  3. (.....) Berlin Duvarı, 1988 yılında yıkılmıştır.
  4. (.....) Doğu Almanya, Doğu Bloku'nun en sadık uydu devletiydi.
  5. (.....) BTC Boru Hattı, Hazar enerji kaynaklarını Avrupa pazarlarına ulaştırmaktadır.
  6. (.....) Doğu Avrupa ülkelerindeki değişimler Helsinki Deklarasyonu ile başlamıştır.
  7. (.....) SSCB'nin dağılması ile Soğuk Savaş Dönemi sona ermiştir.
  8. (.....) Türkiye, bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini çok taraflı anlaşmalarla geliştirmiştir.
  9. (.....) Batı Almanya, 1990 yılında Doğu Almanya ile birleşmiştir.
  10. (.....) Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyan ilk devlet Rusya'dır.

 18. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Bulgaristan ile askerî iş birliği gelişmiştir.
  2. (.....) Türkiye, 1990'lı yıllarda Arnavutluk'u NATO üyeliğine desteklemiştir.
  3. (.....) Sırpların Bosna'ya saldırısıyla Türkiye aktif politika izlemiştir.
  4. (.....) Türkiye, Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur.
  5. (.....) Türkiye-Romanya ilişkileri, Soğuk Savaş sonrasında olumlu gelişme göstermiştir.
  6. (.....) Türkiye'nin Orta Doğu politikalarında etnik ve dinî çatışmalar belirleyici olmuştur.
  7. (.....) Adana Mutabakatı, Türkiye-Suriye ilişkilerinde güven tesis etmiştir.
  8. (.....) Türkiye, Suriyeli muhaliflere destek vermiştir.
  9. (.....) Türkiye-İsrail ilişkileri, Davos kriziyle gerilmiştir.
  10. (.....) Türkiye, I. Körfez Savaşı'nda ABD'yi desteklemiştir.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Gezi Olayları, Türk ekonomisi üzerinde olumlu bir etki yarattı.
  (.....) Taksim Gezi Olayları sonucunda döviz kuru düştü.
  (.....) Faiz oranları Gezi Olayları ile birlikte azaldı.
  (.....) TCMB rezervleri, Gezi Olayları'ndan sonra önemli ölçüde arttı.
  (.....) Taksim Gezi Olayları, borsa endeksini olumlu yönde etkiledi.
  (.....) En fazla etkilenen finans sektörü döviz borsası oldu.
  (.....) Gezi Olayları, Türk finans sistemine zarar vermedi.
  (.....) İş çevreleri Gezi Olaylarını kışkırtmaya çalıştı.
  (.....) Gezi Olayları, ülke içinde toplumsal barışı sağladı.
  (.....) Yabancı istihbarat güçleri Gezi Olaylarının başlamasında rol oynadı.

 22. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  Önermeler:
  a. İlk insan organ nakli
  b. Embriyonik kök hücrelerin kültüre edilmesi
  c. Yetişkin kök hücre kaynakları
  d. Kök hücre çalışmalarının başlaması
  e. Başarılı ilk böbrek nakli
  f. Kopya koyun Oyalı
  g. Kök hücrelerin rejenerasyonun fazla olduğu dokulardan elde edilmesi
  h. Murray'in Nobel Ödülü alması
  ı. Kemik iliği, plasenta ve göbek kordon kanı
  i. 1998
  Cümleler:
  1. 1990
  2. 1933
  3. 1967
  4. 1960
  5. 1954
  6. 1996
  7. Son zamanlarda
  8. 2003

 24. Cevap: 1. f 2. a 3. b 4. d 5. e 6. h 7. g 8. i Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 12.sınıf çağdaş dünya tarihi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

* Öğrenciler, Avrupa Birliği'nin bazı üye ülkelerini tanıyacaktır. * Öğrenciler, AB'nin Avrupa'da geniş bir coğrafi alana yayıldığını anlayacaktır. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde yaşanan sorun alanlarından üçünü belirtiniz.

Öğrenciler, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün direniş stratejisinin ne olduğunu anlayacaktır.

Öğrenciler, neoliberalizm kavramını ve temel ilkelerini anlarlar.

Arap Baharı'nın sebeplerini ve bölgedeki etkilerini öğrenmek.

Öğrenciler, kapitalizmin endüstriyel üretim üzerindeki etkisini ve bu etkinin sonuçlarını kavrayacaktır.Soru 1

Öğrenciler, Türkiye'nin Balkanlar politikasının temel hedeflerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin siyasal tarihindeki önemini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, etnik, ideolojik ve mezhepsel çatışmaların Türkiye'nin istikrarı için tehdit oluşturduğunu fark edeceklerdir.

* Glasnost politikasının SSCB'nin dağılmasında etkili olduğunu öğrenmek * Bağımsızlığını kazanan ilk Türk Cumhuriyeti'nin Özbekistan değil Azerbaycan olduğunu bilmek * Berlin Duvarı'nın yıkılış tarihini doğru hatırlamak * Doğu Almanya'nın Doğu Bloku'na bağlılığının yüksek olduğunu anlamak * BTC Boru Hattı'nın enerji diplomasisi açısından Türkiye için önemini kavramak * Doğu Avrupa ülkelerindeki değişimlerin Helsinki Deklarasyonu'nun bir sonucu olduğunu bilmek * SSCB'nin dağılmasının Soğuk Savaş Dönemi'ni bitirdiğini anlamak * Türkiye'nin bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerine önem verdiğini öğrenmek * Almanya'nın birleşmesinin tarihini doğru hatırlamak * Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyan ilk devletin Türkiye olduğunu bilmek

* Türkiye'nin komşu ülkelerle ilişkilerinin tarihî gelişimi hakkında bilgi edinmek. * Türkiye'nin dış politikasında önemli olayların ve dönüm noktalarının farkına varmak. * Türkiye'nin Orta Doğu ve Balkanlar gibi bölgelerdeki rolünü anlamak. * Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardaki faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak. * Türkiye'nin diğer ülkelerle iş birliği ve çatışma noktalarını belirlemek.

1. Gezi Olaylarının Türk ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını anlamak. 2. Döviz kuru, faiz oranları, borsa endeksi ve TCMB rezervlerinin Gezi Olaylarından nasıl etkilendiğini öğrenmek. 3. Taksim Gezi Olaylarının en fazla döviz borsasını etkilediğini bilmek. 4. Faiz oranlarının ve borsanın Gezi Olaylarından olumsuz etkilendiğini anlamak. 5. Gezi Olaylarının Türk finans sistemine zarar verdiğini öğrenip bunun ekonomiye etkilerini tartışabilmek. 6. İş çevrelerinin Gezi Olaylarını kışkırtmaya çalıştığını ve bunun Türk ekonomisini nasıl etkilediğini bilmek. 7. Gezi Olaylarının ülke içinde toplumsal barışı bozduğunu öğrenmek. 8. Yabancı istihbarat güçlerinin Gezi Olaylarının başlamasında rol oynadığını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri