12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Bosna Savaşı'nda soykırıma uğrayan etnik grup hangisidir?

  A) Hırvatlar    B) Müslümanlar    C) Sırplar    D) Makedonlar    E) Slovenler    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bosna Savaşı'nda sistematik bir şekilde öldürülen etnik grup Boşnak Müslümanlardır. 3. Bosna Savaşı'nı durdurmak için NATO'nun aldığı önemli bir önlem hangisidir?

  A) Birleşmiş Milletler'in barış gücüne destek sağlama
  B) Sırplara karşı hava saldırıları düzenleme
  C) Bosna Hersek'e asker gönderme
  D) Sırbistan'a ambargo uygulama
  E) Rusya'ya müdahale çağrısı yapma

 4. Cevap: B Açıklama:

  NATO, 1994 yılında Sırplara karşı hava saldırıları düzenleyerek Saraybosna kuşatmasının kaldırılmasını sağlamıştır. 5. Türkiye'nin AB'ye kabul edilmemesinde ortaya çıkan temel sorun alanlarından biri hangisidir?

  A) Ülkenin İslami kimliği    B) Coğrafi konumu           
  C) Ekonomik yetersizliği     D) Nüfus artışı             
  E) Askeri kapasitesi                                     

 6. Cevap: A Açıklama:

  AB'deki bazı çevreler Türkiye'nin İslami kimliğinin AB değerleriyle uyumlu olmadığını düşünmektedir. 7. Aşağıdakilerden hangisi Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) kurucu lideridir?

  A) Yaser Arafat         B) Ahmet Şükari        
  C) Mahmud Abbas         D) Eymen ez-Zevahiri   
  E) Muhammed Mursi                              

 8. Cevap: B Açıklama:

  Ahmet Şükari, FKÖ'nün 1969 yılına kadar başkanlığını yapmıştır. 9. Aşağıdakilerden hangisi neoliberal politikaların ortak özelliği DEĞİLDİR?

  A) Kamu harcamalarını azaltma
  B) Para politikasını istikrarsızlaştırma
  C) Vergi oranlarını indirme
  D) Özelleştirme
  E) Denkli bir bütçe politikası izleme

 10. Cevap: B Açıklama:

  Neoliberal politikaların ortak özellikleri arasında para politikasının istikrarsızlaştırılması yer almaz. 11. Aşağıdaki teknolojik gelişmelerden hangisi BİLGİ TOPLUMU kavramına en iyi örnektir?

  A) Uyduların yaygınlaşması
  B) Akıllı telefonların kullanımı
  C) İnsan embriyonik kök hücrelerinin kültüre edilmesi
  D) Videodan yararlanma
  E) Organ nakli

 12. Cevap: B Açıklama:

  Akıllı telefonların kullanımı, bireylerin bilgisayar teknolojilerini belli oranda kullanabilme becerisini gerektirdiği için bilgi toplumuna geçişe örnektir. 13. Arap Baharı'nın Tunus'ta başlamasını tetikleyen olay neydi?

  A) Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi
  B) Muhammed Buazizi'nin kendini yakması
  C) Suriye'de Esad rejimine karşı gösteriler
  D) ABD'nin Irak'ı işgali
  E) Yemen'de Husilerin isyanı

 14. Cevap: B Açıklama:

  Arap Baharı, Tunus'ta Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlamıştır. 15. Aşağıdakilerden hangisi Arap Baharı'nın küresel etkisini gösteren bir örnektir?

  A) Mısır'da Hüsnü Mübarek'in görevden alınması
  B) Suriye'de devam eden iç savaş
  C) Libya'da Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi
  D) "Twitter Devrimi" veya "Facebook Devrimi" olarak adlandırılması
  E) Tunus'ta Raşid Gannuşî'nin hükümet kurması

 16. Cevap: D Açıklama:

  "Twitter Devrimi" veya "Facebook Devrimi" ibaresinin kullanımı, Arap Baharı'nın sosyal medya platformları aracılığıyla dünyada nasıl yankı bulduğunu göstermektedir. 17. Türkiye, 1991 yılında hangi önemli dış politika gelişmesinin ardından yeni siyasi politikalar izlemeye başlamıştır?

  A) Sovyetler Birliği'nin dağılması
  B) ABD'nin Irak'ı işgali
  C) Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanması
  D) Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu
  E) Suriye İç Savaşı'nın başlaması

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sovyetler Birliği'nin dağılması, Türkiye'nin dış politikasında Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'ya yönelik yeni açılımlara yol açmıştır. 19. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinde önemli bir kazanım hangi alanda olmuştur?

  A) Askeri iş birliği
  B) Ekonomik yatırımlar
  C) Hazar Havzası'ndaki enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılması
  D) Kültürel değişim programları
  E) Eğitim ve sağlık alanında yardımlaşma

 20. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye, Hazar Havzası'ndaki enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda Türk Cumhuriyetleri ile iş birliği yaparak önemli bir kazanım elde etmiştir. 21. Türkiye, 1990'lı yıllarda hangi ülkenin NATO üyeliğine destek vermiştir?

  A) Bulgaristan    B) Arnavutluk    C) Romanya    D) Suriye    E) İran    

 22. Cevap: A Açıklama:

  1990'lı yıllarda Türkiye, Bulgaristan'ın NATO üyeliğine destek vermiştir. 23. 2011 Arap Baharı sonrasında Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Esad'ın Türkiye'ye ziyareti ve vizelerin kaldırılması
  B) Esad rejiminin sivil halka orantısız güç kullanması
  C) Suriye'nin Kürt meselesine ilişkin tutumu
  D) Irak'ın ABD tarafından işgali
  E) İran'ın Suriye'ye desteği

 24. Cevap: B Açıklama:

  2011 Arap Baharı sonrasında Esad rejiminin sivil halka orantısız güç kullanması, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açmıştır. 25. Türkiye'de 1990'larda uygulanan ekonomik model aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Liberal yaklaşım    B) Merkantilizm       
  C) Sosyal demokrasi    D) Keynesyenizm       
  E) Monetarizm                                

 26. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, 1980'den sonra dünya ekonomisine entegre olmak için liberal adımlar attı ve 1990'larda serbest piyasa, düşük vergiler gibi liberal politikalar uyguladı. 27. Türkiye, 1990'lardaki ekonomik büyümesinde en çok hangi sektöre dayandı?

  A) Tarım             B) Sanayi           
  C) Hizmet            D) Turizm           
  E) Faiz gelirleri                        

 28. Cevap: E Açıklama:

  Türkiye, 1990'larda sıcak para girişiyle finanse edilen yüksek büyüme hızına ulaştı ve bu büyüme büyük ölçüde faiz gelirlerine dayandı. 29. 28 Şubat MGK Bildirisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Siyasi alan genişlemiş ve askerî alan daralmıştır.
  B) Rejimin sivil yapısı güçlenmiş ve yönetimin asker kontrolüne geçmiştir.
  C) Hükûmete bir dizi öneri listesi sunulmuştur ancak bu tavsiyeler niteliğinde kalmıştır.
  D) Ekonomiye dair sorunlar ön plana çıkmıştır.
  E) Ülkede susurluk kazası gündemin önemli bir konusu olmaya devam etmiştir.

 30. Cevap: C Açıklama:

  28 Şubat MGK Bildirisi, hükûmete bir dizi öneri listesi sundu ve bu öneriler tavsiye niteliğinden çıkarak belirleyici özellikler kazandı. 31. Gezi Parkı Olayları'nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Parkın yeşil alanının azaltılması
  B) Tarihî Topçu Kışlası'nın yeniden inşası
  C) Hükûmetin çevre politikalarına karşı tepki
  D) Sosyal medyanın yaygınlaşması
  E) İşsizlik ve ekonomik kriz

 32. Cevap: A Açıklama:

  Gezi Parkı Olayları, yol genişletme çalışmaları kapsamında bazı ağaçların yerlerinin değiştirilmesi ve sökülmesi planları nedeniyle patlak vermiştir. 33. 15 Temmuz 2016 darbe girişimine hangi terör örgütü önderlik etmiştir?

  A) PKK    B) FETÖ    C) DAEŞ    D) Hizbullah    E) El Kaide    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Darbe girişimi, paralel devlet yapılanmasıyla devleti ele geçirmeye çalışan FETÖ örgütü tarafından gerçekleştirilmiştir. 35. Nobel Kimya Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı kimdir?

  A) Fuat Sezgin        B) Aziz Sancar       
  C) Gazi Yaşargil      D) Oktay Sinanoğlu   
  E) Nilüfer Göle                            

 36. Cevap: B Açıklama:

  2015 Nobel Kimya Ödülü, hücrelerin hasarlı DNA'yı onardığı mekanizmalar üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle Prof. Dr. Aziz Sancar'a verilmiştir. 37. ALTAY tankının hangi bileşenleri ASELSAN tarafından üretilmektedir?

  A) Atış ve komuta kontrol sistemleri
  B) Zırh ve kaplama sistemi
  C) Ana silah
  D) Motor
  E) Süspansiyon

 38. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, atış ve komuta kontrol sistemlerinin ASELSAN tarafından üretildiği belirtilmektedir. 39. ALTAY tankının üretilmesinin önemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türkiye'nin yurt dışına teknolojik bağımlılığını azaltacaktır.
  B) Yabancı ülkelere ihraç edilecektir.
  C) Türk ordusunun gücünü artıracaktır.
  D) Turizme katkı sağlayacaktır.
  E) İşsizliği azaltacaktır.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, ALTAY tankının Türkiye'nin yurt dışına teknolojik bağımlılığını azaltacağının altı çizilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf çağdaş dünya tarihi dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinvlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Bosna Savaşı'nın sonuçlarını anlama

NATO'nun Bosna Savaşı'ndaki rolünü anlama

Coğrafi Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler

Tarih Bilinci ve Kültürel Miras

5.4.1. Neoliberal Ekonomi Politikaları

5.4.2. İnsan Hayatında Uydu ve İletişim Teknolojisi

Arap Baharı'nın nedenlerini anlama

Arap Baharı'nın küresel etkilerini kavrama

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının Türkiye'nin dış politikasına etkilerini anlar.

Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinde enerji alanındaki iş birliğini anlar

9. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Türkiye'nin 1990'lı yıllarda Balkanlar politikası

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Türkiye'nin 2011 sonrası Orta Doğu politikası

Ekonomik model ve uygulamaları anlama (5.7.1)

Ekonomik büyümenin kaynaklarını ve etkilerini anlama (5.7.1)

Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihini ve önemli olaylarını yorumlar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihini ve önemli olaylarını yorumlar ve araştırır.

5.7.6. Bilime Hizmet Eden Dört Türk Bilim İnsanı

5.7.6. Bilime Hizmet Eden Dört Türk Bilim İnsanı

Türk savunma sanayinin gelişimi

Türk savunma sanayinin önemi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri