12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Bosna Savaşı'nda Sırpların işledikleri katliamları açıklayınız.


 2. Cevap: Srebrenica Soykırımı, 11 Temmuz 1995'te Bosna Savaşı sırasında, BM güvenli bölgesi ilan edilen Srebrenica şehrinde Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen bir soykırımdır. Hollandalı barış gücü olan UNPROFOR, şehri Sırp çete lideri Ratko Mladiç komutasındaki Sırp güçlere terk etti. Sonuç olarak, yaklaşık 8372 Boşnak erkek ve çocuk öldürüldü. Açıklama:

  Srebrenica Soykırımı, BM Güvenlik Konseyi tarafından soykırım olarak tanınmıştır. Bu büyük bir insanlık trajedisidir ve uluslararası alanda büyük tepkilere yol açmıştır. 3. Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde izlenen kriterleri açıklayınız.


 4. Cevap: Uyum Kriterleri: AB hukukunun uygulanması ve hukuk sisteminin AB standartlarıyla uyumlulaştırılması Siyasi Kriterler: Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve azınlık haklarının korunması Ekonomik Kriterler: Piyasa ekonomisi, rekabet gücü ve AB ekonomisine entegrasyon kabiliyeti Açıklama:

  Kopenhag Kriterleri, Avrupa Birliği'ne tam üyelik için belirlenen siyasi, hukuki ve ekonomik şartları içerir. 5. Neoliberal ekonomi politikalarının temel ilkelerini yazınız.


 6. Cevap: * Serbest piyasa ekonomisi * Devletin ekonomiye müdahalesinin azaltılması * Özelleştirme * Serbest ticaretin teşvik edilmesi Açıklama:

  Neoliberal ekonomi politikaları, serbest piyasanın işleyişine güvenerek devletin ekonomiye müdahalesini en aza indirmeyi amaçlayan bir politikadır. 7. Uydu teknolojisinin insan hayatındaki uygulamalarını üç örnek vererek açıklayınız.


 8. Cevap: Uyduların insan hayatındaki uygulamaları: * Hava tahmini * Mobil uydu iletişimi * Navigasyon Açıklama:

  Uydu teknolojisi, uzak mesafelere ulaşabildiği ve altyapı çalışmalarına ait bir kısım zorunlulukları ortadan kaldırdığı için çok önemli işletme kolaylıkları ortaya koymuştur. 9. Genel Ağ'ın üç önemli etkisini belirtiniz.


 10. Cevap: Genel Ağ'ın üç önemli etkisini belirtiniz. Ağ'ın üç önemli etkisini belirtiniz. Açıklama:

  Genel Ağ'ın üç önemli etkisini belirtiniz. Cevap: Genel Ağ'ın önemli etkileri şunlardır: * Mekân kavramını ortadan kaldırdı. * Bilgiye anlık olarak erişimi kolaylaştırdı. * Güvenlik sorunları yarattı.ın üç önemli etkisini belirtiniz. Cevap: Genel Ağ'ın önemli etkileri şunlardır: * Mekân kavramını ortadan kaldırdı. * Bilgiye anlık olarak erişimi kolaylaştırdı. * Güvenlik sorunları yarattı. 11. Siber tehditler nelerdir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Siber tehditler, bilişim sistemlerinin gizliliğini, bütünlüğünü veya erişilebilirliğini kasıtlı olarak ortadan kaldırmak amacıyla yapılan işlemlerdir. Açıklama:

  Siber tehditler, hackleme, kötü amaçlı yazılım yükleme, kimlik hırsızlığı ve bilgi sızıntısı gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilir. 13. Türkiye'nin 1990'lardaki ekonomik politikalarının olumsuz sonuçlarını açıklayınız.


 14. Cevap: Faiz gelirinin yüksek olması, üretimin azalması ve iç borçlanmanın artması. Açıklama:

  Türkiye, dövizi sabit ve faizleri yüksek tutarak sıcak para girişi sağlamış ancak bu politika üretimi azaltmış ve iç borçlanmayı artırmıştır. 15. 28 Şubat süreci nedir ve ne zaman meydana gelmiştir? Açıklayınız.


 16. Cevap: 28 Şubat süreci, 28 Şubat 1997'deki MGK bildirisiyle başlayan, iktidardaki Refah-Yol Hükûmetini itibarsızlaştırarak topluma irtica korkusu yaymayı amaçlayan bir askerî darbedir. Açıklama:

  Postmodern darbe olarak da bilinir ve silah gücü kullanılmadan, kamuoyu desteği oluşturularak gerçekleştirilmiştir. 17. HÜRKUŞ uçağının kullanım alanları nelerdir?


 18. Cevap: * Göktürk-1 * Göktürk-2 Açıklama:

  Göktürk uyduları, Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydularıdır. 19. ALTAY projesinin önemini açıklayınız.


 20. Cevap: Türkiye'nin yurt dışı teknolojik bağımlılığını azaltacağı için önemlidir. Açıklama:

  ALTAY, Türkiye'nin kendi savunma sistemlerini geliştirme kabiliyetini gösterir ve ithalata olan ihtiyacını azaltır. 21. Aşağıda Verilen Eşleştirmeleri Yapın

  1. (.....) Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke
  2. (.....) Türkiye'nin Hazar Havzası'nda enerji projelerinden biri
  3. (.....) Yunanistan ile Türkiye arasındaki bir sorun
  4. (.....) Balkanlaşma sürecinde Türkiye'nin desteklediği ilke
  5. (.....) Güney Osetya'yı işgal eden güç
  6. (.....) Tansu Çiller'in Türkiye'nin kararlılığını ifade ettiği olay
  7. (.....) Türkiye'nin müttefik olarak gördüğü Gürcistan komşusu
  8. (.....) Türkiye'nin Balkanlardaki amacı
  9. (.....) Hocalı Katliamı'nı gerçekleştiren güç
  10. (.....) Türkiye'ye AB üyeliğinde sorun yaratan ülke
  Önermeler
  a. AB
  b. Ermeni güçleri
  c. Kara, demir ve hava yolu bağlantısı kesilmesi
  d. Kardak Kayalıkları'na bayrak dikme
  e. Yunanistan
  f. Azerbaycan
  g. Barışçı çözüm
  h. TANAP Projesi
  ı. Gürcüstan
  i. Ermenistan

 22. Cevap: Aşağıda Verilen Eşleştirmeleri Yapın 1. (.....) Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke 2. (.....) Türkiye'nin Hazar Havzası'nda enerji projelerinden biri 3. (.....) Yunanistan ile Türkiye arasındaki bir sorun 4. (.....) Balkanlaşma sürecinde Türkiye'nin desteklediği ilke 5. (.....) Güney Osetya'yı işgal eden güç 6. (.....) Tansu Çiller'in Türkiye'nin kararlılığını ifade ettiği olay 7. (.....) Türkiye'nin müttefik olarak gördüğü Gürcistan komşusu 8. (.....) Türkiye'nin Balkanlardaki amacı 9. (.....) Hocalı Katliamı'nı gerçekleştiren güç 10. (.....) Türkiye'ye AB üyeliğinde sorun yaratan ülke Önermeler a. AB b. Ermeni güçleri c. Kara, demir ve hava yolu bağlantısı kesilmesi d. Kardak Kayalıkları'na bayrak dikme e. Yunanistan f. Azerbaycan g. Barışçı çözüm h. TANAP Projesi ı. Gürcüstan i. Ermenistanda Verilen Eşleştirmeleri Yapın 1. (.....) Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke 2. (.....) Türkiye'nin Hazar Havzası'nda enerji projelerinden biri 3. (.....) Yunanistan ile Türkiye arasındaki bir sorun 4. (.....) Balkanlaşma sürecinde Türkiye'nin desteklediği ilke 5. (.....) Güney Osetya'yı işgal eden güç 6. (.....) Tansu Çiller'in Türkiye'nin kararlılığını ifade ettiği olay 7. (.....) Türkiye'nin müttefik olarak gördüğü Gürcistan komşusu 8. (.....) Türkiye'nin Balkanlardaki amacı 9. (.....) Hocalı Katliamı'nı gerçekleştiren güç 10. (.....) Türkiye'ye AB üyeliğinde sorun yaratan ülke Önermeler a. AB b. Ermeni güçleri c. Kara, demir ve hava yolu bağlantısı kesilmesi d. Kardak Kayalıkları'na bayrak dikme e. Yunanistan f. Azerbaycan g. Barışçı çözüm h. TANAP Projesi ı. Gürcüstan i. Ermenistan Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Oktay Sinanoğlu
  b. Aziz Sancar
  c. Fuat Sezgin
  d. Gazi Yaşargil
  1. İslam bilim tarihçisi
  2. Yüzyılın beyin cerrahı
  3. Nobel ödüllü kimyager
  4. En genç profesör

 24. Cevap: a. 4 b. 3 c. 1 d. 2 Açıklama:

  Oktay Sinanoğlu en genç profesör, Aziz Sancar Nobel ödüllü kimyager, Fuat Sezgin İslam bilim tarihçisi ve Gazi Yaşargil yüzyılın beyin cerrahıdır. 25. Aşağıda verilen soruları cevaplayın.

  1. DNA'nın hasarların nasıl onardığına dair çalışmalara odaklanan bilim insanı kimdir?
  2. İslam bilimlerinin tanıtılması ve geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren bilim insanı kimdir?
  3. Beyin cerrahisindeki mikroteknik ve omurilik yollarının açılması yöntemlerini geliştiren bilim insanı kimdir?
  4. Türkiye'nin ilk insansız hava aracı hangisidir?
  5. Türkiye'nin ilk yerli tasarım ve üretim haberleşme uydusu hangisidir?
  6. Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu hangisidir?
  7. Türkiye'de geliştirilen yeni nesil ana muharebe tankı hangisidir?
  8. Hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalar yürütmüş bilim insanı kimdir?
  9. Aziz Sancar'ın DNA'nın kendini onardığı üzerine yaptığı ilk çalışmanın odak noktası neydi?
  10. Fuat Sezgin'in "Arap-İslam Bilim Tarihi" eseri kaç cilttir?

 26. Cevap: 1. Aziz Sancar 2. Fuat Sezgin 3. Gazi Yaşargil 4. ANKA 5. Türksat 3USAT 6. GÖKTÜRK 7. ALTAY 8. Aziz Sancar 9. E. coli bakterisi 10. 17 Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 12.sınıf çağdaş dünya tarihi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Bosna Savaşı'nda yaşanan Srebrenica Soykırımı'nın önemini ve etkilerini anlayacaklardır.

* Öğrenciler, AB genişlemesinde izlenen kriterleri anlayacaktır. * Öğrenciler, bu kriterlerin AB üyeliği için neden gerekli olduğunu kavrayacaktır.

Neoliberal ekonomi politikalarının temel özelliklerini belirleme.

Öğrenciler, uydu teknolojisinin çok yönlü kullanım alanları hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler Genel Ağ'ın toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini kavrayacaktır.

Öğrenciler, siber tehditlerin doğasını ve potansiyel etkilerini anlayacaktır.

Öğrenciler, 1990'lardaki ekonomik politikaların olumsuz sonuçlarını anlayacaktır

28 Şubat sürecinin tanımını ve zamanlamasını öğrenmek.

Türkiye'nin uydu teknolojisindeki gelişmelerini kavrar.

Öğrenciler, ALTAY projesinin milli önemini anlar.

Bilim insanlarını ve bilimsel başarılarını eşleştirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri